Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 4. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 4. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 4. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.

2 Yönetimde bulunanlar karar alırken kimleri ve hangi kurumları da dikkate almalıdır?
Hiç çevrenizde gördüğünüz herhangi bir sorunun çözümü için ilgili kurumlara başvurdunuz mu?

3 Demokratik devletlerde kamuoyu neden önemlidir?
Toplumu ilgilendiren olaylarda halkın büyük bir kesimince benimsenen düşünceye Kamuoyu denir. Demokratik devletler millet egemenliğinin gerçekleştiği, milletin görüşünün yönetimde yer aldığı yönetim şeklidir. Kamuoyu milletin istek ve düşüncelerini yansıtan, ve yönetimde gerçekleşmesini istediği durumları belirten fikirler bütünüdür. M. Kemal Kuruluş Savaşı sırasında halkı doğru bilgilendirmek ve halkı bilinçlendirmek için Sivas’ta İrade-i Milliye, Ankara’da Hakimiyeti Milliye ve Anadolu Ajansı’nı kurmuş ve kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır Kamuoyu nedir? Demokratik devletlerde kamuoyu neden önemlidir?

4 Bu hususta ise mevcut araçların birincisi ve en önemlisi basındır
Bu hususta ise mevcut araçların birincisi ve en önemlisi basındır. Basın milletin genel sesidir. Milli egemenlik ve temsili hükümet fikrinin yayılması ve yükselmesi ancak kamuoyunun faaliyetiyle mümkündür. Hükümetin fikri, memleketin fikrini temsil etmelidir Günümüzde kamuoyu oluşturmada neler etkilidir? Atatürk döneminde kamuoyu oluşturmak için en önemli araç hangisiydi? Atatürk bu söz ile milli egemenliğin gerçekleşmesi için neyin önemini de belirtmiştir?

5 Kamuoyu Siyasi Partiler Sivil Toplum Örgütleri Medya

6 Siyasi partilerin oluşturduğu kamuoyuna bir örnek veriniz
Demokrasinin temel ilkelerinden olan siyasi partiler ortak bir amaç doğrultusunda kurulmuş olup seçimle işbaşına gelerek iktidar veya muhalefet olurlar İktidar dışındaki partiler muhalefetlik yaparak, iktidarın yaptığı çalışmaları denetler hatalı olanların düzeltilmesi için fikirler üreterek farklı görüşler ortaya koyarlar Siyasi partilerin oluşturduğu kamuoyuna bir örnek veriniz Muhalefet partileri iktidar partilerinin karar almasını nasıl etkiler? Neden muhalefet partilerinin olması demokrasinin gereklerindendir? Muhalefet partisi olmadığında hangi sorunlar ortaya çıkar?

7 Aynı düşünceyi paylaşan bireylerin birleşerek oluşturduğu ve gönüllülük esasına göre hareket eden derneklere Sivil Toplum Örgütleri denilmektedir. Mitingler, protestolar yaparak halkın dikkatini çekmeye çalışan ve konferanslar, seminerler basın toplantıları yaparak halkı bilinçlendirmeye çalışan örgütlerdir Sivil Toplum Örgütlerinin kamuoyu oluşturmasına bir örnek veriniz Amblemleri verilen Sivil Toplum Örgütlerinin amaçlarını biliyor musunuz? Fotoğraftaki kişiler hangi amaçla toplanmış olabilir?

8 Toplumu ilgilendiren bir konu için hemen harekete geçerler
Çeşitli programlarla konu hakkında yayın yaparlar Televizyon, gazete, radyo, dergi gibi basılı ve yazılı organlara basın-yayın kuruluşları yada medya denilmektedir. Kamuoyu oluşturmada en etkili ve hızlı olanıdır Bir çok kişi aynı anda bu konu hakkında bilgilenir Kamuoyu oluşturmada en etkili olan medyanın nasıl ilkeleri olması gerekir? Medya neden en etkili kamuoyu oluşturma aracı olabilir?

9 Basın’ın hangi özelliği vurgulanmıştır?
Mustafa Kemal Paşa, ‘memleketi perişan eden ve muhalefet adı altında irtikap eden taarruz ve tahripler daha çok gazeteler vasıtasıyla oluyor. Bunlara karşı milleti uyandırmak için en iyi vasıta aynı yolla karşılık vermek, yani bir gazete çıkarmaktır.’ demiş ve Minber gazetesini çıkarmıştık Basın’ın hangi özelliği vurgulanmıştır?

10 ENKA'nın, Aliağa'nın Çakmaklı köyünde yargı kararlarına rağmen kurmaya çalıştığı termik santrale karşı yöre halkı ve çevreciler el ele verdi... Yöredeki yerleşim birimlerinin belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, zehir bacalarına direnme kararı aldı. Termik santralin yapımının engellenmesi için düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, Aliağa ve Yenifoça arasındaki bölgenin sanayi kuruluşları nedeniyle zaten yeterince kirlendiği belirtildi. Kamuoyunu oluşturan hangi duruma örnek verilmiştir? Toplumu ilgilendiren hangi sorun söz konusudur?

11 1983’te yürürlüğe giren çevre yasasında cezaların caydırıcı olmaması ile 1995’de değişiklik yapılması tasarlanmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı. Avrupa Birliğine giriş sürecinde tekrar gündeme gelen Çevre yasası, komisyonların çalışması ve genel kurula gelmesi için uzun süre bekledi.

12 İstanbul Tuzla Orhanlı beldesinde bir vatandaşın ihbarı ile yapılan kazılarda bir çok zehirli atık maddesi içeren variller çıkarıldı. Gündemin ilk sırasına oturan bu zehirli atıkların çevreye zararları hakkında bir çok yayın yapılarak suçluların uygun cezayı alması için kamuoyu oluştu Uzun süredir çıkarılamayan çevre yasasının 2006’da kısa sürede çıkarılmasının sebebi nedir?

13 Sivil toplum örgütleri
Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde halkın genel düşüncesine ……………………denir Kamuoyu M. Kemal kurtuluş savaşında kamuoyu oluşturmak için İrade-i milliye, Hakimiyeti milliye ve ….……………………… kurdu Anadolu Ajansını Radyo televizyon, gazete gibi kamuoyu oluşturmada etkili olan yazılı ve basılı yayın yapan kuruluşlara genel olarak………………….. denilmektedir Medya Aynı görüş ve düşünceleri paylaşan insanların gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturduğu kuruluşlara…………………………………. denir Sivil Toplum Örgütü Sivil toplum örgütleri Kamuoyu oluşturmada bireyler, medya,…………….……………………. ve siyasi partiler etkilidir Medya ……………… en etkili ve hızlı kamuoyu oluşturan unsurdur

14 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Atatürk Kurtuluş savaşında kamuoyu oluşturmak amacı ile Ajans kurmuştur Basın her zaman doğru bir kamuoyu oluşturur Sivil Toplum Örgütleri devletin kurmuş olduğu derneklerdir Farklı görüşlerin meclise gelmesi için birden fazla siyasi parti gereklidir Milli egemenlik için iktidardaki partilerin kamuoyunu dikkate almaması gerekir

15 SBS 2009 Aşağıda bazı Sivil Toplum Kuruluş (STK)ların amaçları verilmiştir. 1. STK’nin amacı; Ülkelerin tarımsal faaliyetlerini geliştirmek. 2. STK’nin amacı; Toprağın aşınmasını ve çölleşmesini önlemek. 3. STK’nin amacı; Temiz içme suyu sorununa çözüm bulmak. 4. STK’nin amacı; Sulak yerlerde yaşayan canlı türlerini korumak. Yaşadıkları bölgede erozyon sorunu ile karşılaşan bir köy halkı, bu sorunu çözebilmek için öncelikle yukarıda verilen STK’lerden hangisine başvurmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16 Basın ve yayın organları olayları sadece aktarmakla kalmaz, verdiği bilgiler, yaptığı yorumlar ve ileri sürdüğü fikirlerle halkın eğitimine katkıda bulunurlar. Eğitimli insan da çevresinde olup bitenlere duyarsız kalmaz olumsuzluklara demokratik tepkiler verir. Yukarıdaki bilgilere göre basın ve yayın organları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Toplumun eğitimine katkı sağladıkları B) Halkın bilinçlenmesini de rolleri olduğu C) İnsanların toplumsal olaylara karşı duyarlıklarını arttırdıkları D) Daha çok ekonomik gelir elde etmek için çalýþtýklarý

17 Sivil toplum, devletin müdahalesi dışında kalmış ve bireylerin kendi kendine yönlendirebildikleri demokratik bir yapıdır. Burada gönüllülük esastır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir? A) Türk Silahlı Kuvvetleri B) Dernekler C) Sendikalar D) Okul Aile Birlikleri

18 Aşağıdaki bilgilerden hangisi sivil toplum örgütleriyle ilgili değildir?
A) Gönüllülük esasıyla çalışırlar. B) Çalışanlarının ücretlerini devlet öder. C) Kâr amacı gütmezler. D) Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarlar.


"KAZANIMLAR 4. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları