Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ www.egitimhane.com. SORU-1 I-Mektup II- Televizyon III- İnternet IV- Telgraf Yukarıdaki iletişim araçlarının kullanılmaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ www.egitimhane.com. SORU-1 I-Mektup II- Televizyon III- İnternet IV- Telgraf Yukarıdaki iletişim araçlarının kullanılmaya."— Sunum transkripti:

1 KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ www.egitimhane.com

2 SORU-1 I-Mektup II- Televizyon III- İnternet IV- Telgraf Yukarıdaki iletişim araçlarının kullanılmaya başladığı tarihe göre, eskiden yeniye sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A- I-II-IV-III B- I-IV-II-III C-II-III-IV-I D-IV-I-II-III I-Mektup II- Televizyon III- İnternet IV- Telgraf Yukarıdaki iletişim araçlarının kullanılmaya başladığı tarihe göre, eskiden yeniye sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A- I-II-IV-III B- I-IV-II-III C-II-III-IV-I D-IV-I-II-III www.egitimhane.com

3 SORU-2 I-Doğal afetlerde insanların birbirlerinin yardımına koşması II-İnsanların birbirlerinin sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşması III-Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve bayanlara yer verilmesi IV-Bazı öğrencilerin sıkıntılarını aileleri ile paylaşmamaları Yukarıdaki verilenlerden hangileri, kitle iletişimin gelişmelerinin bir sonucudur? A- I ve II B-I ve IV C-II ve III D-III ve IV I-Doğal afetlerde insanların birbirlerinin yardımına koşması II-İnsanların birbirlerinin sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşması III-Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve bayanlara yer verilmesi IV-Bazı öğrencilerin sıkıntılarını aileleri ile paylaşmamaları Yukarıdaki verilenlerden hangileri, kitle iletişimin gelişmelerinin bir sonucudur? A- I ve II B-I ve IV C-II ve III D-III ve IV www.egitimhane.com

4 Farklı duygu ve düşüncelerin çeşitli yollarla insanlara ulaşmasının sağlanması,aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine bağlıdır ? A- Eğitim hakkına B- Seyahat özgürlüğüne C- Düşünce özgürlüğüne D- Çalışma özgürlüğüne A- Eğitim hakkına B- Seyahat özgürlüğüne C- Düşünce özgürlüğüne D- Çalışma özgürlüğüne www.egitimhane.com

5 Artık bir insanın bilgiye ulaşma,doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Görselde, kişinin söylediklerini okudunuz. Kişi, bu sözlerinde neyi dile getirmektedir? A- Konut dokunulmazlığı B- Basın meslek ilkelerini C-Özel yaşamın gizliliğini D-İletişim hakkını Görselde, kişinin söylediklerini okudunuz. Kişi, bu sözlerinde neyi dile getirmektedir? A- Konut dokunulmazlığı B- Basın meslek ilkelerini C-Özel yaşamın gizliliğini D-İletişim hakkını www.egitimhane.com

6 A- Doğru haber alma hakkına B- Özel yaşamın gizliliğine C-Doğru bilgi verme sorumluluğuna D-Konut dokunulmazlığına Kitle iletişim özgürlüğü aşağıdakilerden hangisine saygının bir gereğidir? www.egitimhane.com

7 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olarak nitelendirilemez? A- Radyo B- Mektup C-Televizyon D-Gazete Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olarak nitelendirilemez? A- Radyo B- Mektup C-Televizyon D-Gazete Kitle iletişim araçları toplumun geniş kesimlerine ileti(mesaj) dağıtan araçlardır. www.egitimhane.com

8 «Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter» diyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini buna örnek olarak gösterebilir? A-Gazetecilerin basın ve meslek ilkelerine uygun haber yapmasını B-Gazete ve dergilerde,spor müsabakalarının ayrıntılı bir şekilde ele alması C-İnsanların özel hayatlarıyla ilgili bilgilerin, onların izni dışında haber yapılmasının yasaklanmasını. D-İnsanların bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini kitle iletişim araçları ile başkalarına anlatmasını «Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter» diyen bir kişi, aşağıdakilerden hangisini buna örnek olarak gösterebilir? A-Gazetecilerin basın ve meslek ilkelerine uygun haber yapmasını B-Gazete ve dergilerde,spor müsabakalarının ayrıntılı bir şekilde ele alması C-İnsanların özel hayatlarıyla ilgili bilgilerin, onların izni dışında haber yapılmasının yasaklanmasını. D-İnsanların bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini kitle iletişim araçları ile başkalarına anlatmasını www.egitimhane.com

9 Soru-8 Kişinin özel yaşamı,» Kamuya açık alan ve sır alan» olarak ikiye ayrılabilir. Aşağıdakilerden hangisi «sır alanı» nitelendirilemez? Kişinin özel yaşamı,» Kamuya açık alan ve sır alan» olarak ikiye ayrılabilir. Aşağıdakilerden hangisi «sır alanı» nitelendirilemez? A-Özel dostluklar kurma. B-Aile hayatı C-Özel mektuplar D-Araba kullanma www.egitimhane.com

10 A- TRT ANADOLU AJANSI C-RTÜK D-PTT Ülkemizde özel radyo ve televizyon kuruluşlarının denetlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir? www.egitimhane.com

11 SORU-10 ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ ONUR ve İTİBARÖZEL İLETİŞİMÖZEL FOTOĞRAFLAR ? Bu şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisini yazardınız? A- Toplum hayatı B-Seçilme hakkı C-Aile ve ev hayatı D-Güzel sanatlar Bu şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisini yazardınız? A- Toplum hayatı B-Seçilme hakkı C-Aile ve ev hayatı D-Güzel sanatlar www.egitimhane.com

12 YAŞAMA HAKKIKişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruma KONUT DOKUNULMAZLIĞIAile ve ev hayatını koruma İLETİŞİM HAKKIÖzel iletişimin kötüye kullanılmasına karşı koyma ……………………….?............................ Gereksiz ve utandırıcı şeylerin açıklanmasına karşı koruma Soru-11 Verilen eşleştirme tablosundaki boş yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır ? A- Özel yaşamın gizliliği B-Sivil toplum C- Kamuoyu oluşturma D- İfade özgürlüğü www.egitimhane.com

13 SORU-12 Teknolojinin gelişmesi sonucu gece gören enfrarujlu dürbün ve kameralar, toplu iğne büyüklüğünde mercek ve mikrofonlar uzaktan en küçük sesleri bile kaydeden antenler, teleobjektifler kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürmektedir. Gizli ses ve görüntü kaydı ile toplumda korku ve güvensizlik oluşmakta,toplumsal ilişkiler zarar görmektedir. Metinde,teknolojideki gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı belirtilmektedir? A- Suçluların hemen bulunmasına B-Özel hayatın tehdit edilmesine C-İnsanlar arasındaki güven sorununun aşılmasına D-Yakın dostlukların kurulmasına Teknolojinin gelişmesi sonucu gece gören enfrarujlu dürbün ve kameralar, toplu iğne büyüklüğünde mercek ve mikrofonlar uzaktan en küçük sesleri bile kaydeden antenler, teleobjektifler kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürmektedir. Gizli ses ve görüntü kaydı ile toplumda korku ve güvensizlik oluşmakta,toplumsal ilişkiler zarar görmektedir. Metinde,teknolojideki gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı belirtilmektedir? A- Suçluların hemen bulunmasına B-Özel hayatın tehdit edilmesine C-İnsanlar arasındaki güven sorununun aşılmasına D-Yakın dostlukların kurulmasına www.egitimhane.com

14 SORU-13 Bazı basın ve yayın organlarında insanların özel yaşamlarına ortaya koyacak, onları küçük düşürecek gerçek dışı yazı ve görüntülere yer verilmektedir. Kişilerin, haklarında çıkan bu haber ve görüntülere karşı aşağıdakilerden hangisini yapmaları en doğru olur? A- Olan bitene ilgisiz kalma B- Tekzip haklarını kullanma C- Çevresindekilere gerçekleri anlatma D-Kendisine haksızlık yapıldığını söyleme www.egitimhane.com

15 Soru-14 Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Metne göre, basının demokrasiye katkısı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A- Eşitlik ilkesinin kabul edilmesine B-Basın meslek ilkelerinin belirlenmesi C-Kitle iletişim kurumları arasında rekabet yaşanması D-İletişim hakkının kullanılmasına aracı olması www.egitimhane.com

16 Soru-15 A- RADYO B-İNTERNET C-TELEVİZYON D-GAZETE Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi haberleri diğerlerine göre daha geç bildirir? www.egitimhane.com


"KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ www.egitimhane.com. SORU-1 I-Mektup II- Televizyon III- İnternet IV- Telgraf Yukarıdaki iletişim araçlarının kullanılmaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları