Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Gezgin Öğrenciler- Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantıları 22. Şubat 2011- 4. Mart 2011 Prof. Dr. Petek Aşkar İzmir Ekonomi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Gezgin Öğrenciler- Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantıları 22. Şubat 2011- 4. Mart 2011 Prof. Dr. Petek Aşkar İzmir Ekonomi."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Gezgin Öğrenciler- Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantıları 22. Şubat 2011- 4. Mart 2011 Prof. Dr. Petek Aşkar İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

2 Page  2 Bologna Süreci HedeflerMekanizmalarUygulamalar

3 Page  3 Bologna: Hedefler  Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak  Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak  Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek

4 Page  4 Hangi Ülkeler ?  1999: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere;  2001: Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Lihtenştayn, Türkiye;  2003: Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan, Rusya, Sırbistan ve Karadağ, Makedonya;  2005: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.

5 Page  5 Bologna: Mekanizmalar 1.Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek, 2.Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi), 3.Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System, ECTS) uygulamak,

6 Page  6 Diploma Eki  Alınan derecenin rahatça anlaşılabilmesi için diplomaya ek olarak verilen bir belgedir.  Amacı uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamaktır.  Özgeçmiş değil, sadece Transcript de değildir.  Diploma alan kişi hakkındaki bilgilerin yanı sıra alınan derecenin ne olduğu, derecenin düzeyi, derecenin kullanım alanı, tamamlanan programın içeriği bilgilerine Ek’te yer verilir.

7 Page  7 Diploma Eki Odülü Alan Üniversiteler  Bilkent Üniversitesi  Ege Üniversitesi  Gebze Üniversitesi  KTÜ  ODTÜ  Sabancı Üniversitesi  İzmir Ekonomi Üniversitesi  Anadolu Üniversitesi  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  Marmara Üniversitesi  Sakarya Üniversitesi

8 Page  8 AKTS ( ECTS)  Programların karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak için bir araç  Bologna sürecinin önemli yapı taşlarından biri  Öğrencinin öğrenme çıktılarını kazanması için harcadığı işgücü temel alınarak hesaplanır.  Ülkelerin % 64’ü AKTS yasal kredi sistemi olarak uygulamaya başlamıştır.

9 Page  9 AKTS ( ECTS)  İlkeler –1 ECTS = 25-30 çalışma saati –O dersin öğrenme çıktıları için ayrılan tüm saatler ( ders saati, uygulama, kendi başına çalışma, ödev, proje, hazırlık v.b.) –Bir dönem 30, bir yıl 60 ECTS –Dört yıllık lisans eğitimi en az 240 ECTS

10 Page  10  Bir Örnek: SOC 106

11 Page  11 Ö Öğrenme Çıktıları ( Learning Outcomes)  Bu dersin sonunda öğrenci: –Sosyal araştırmalarda istatistiğin yerini açıklayabilecektir. –Bir araştırma problemi verildiğinde uygun istatistik tekniğe karar verebilecektir. –İstatistiksel verileri düzenleyebilecektir. –SPSS i amacı doğrultusunda kullanabilecektir. –Bir araştırma için toplanan verileri araştırma problemlerine uygun bir biçimde analiz edecektir. –İstatistik analizi sonuçlarını yorumlayabilecektir. –Sosyal araştırmalardaki istatistiksel analizleri değerlendirebilecektir.

12 Page  12 SOC 106 İşyükü hesaplaması Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16232 Laboratuvar--- Uygulama16232 Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16348 Ödevler 6318 Ara sınav 115 Final 125 Toplam170 5,67 ECTS6

13 Page  13 Birinci sinif-İikinci somestr DersWork loadECTS Econ 1001254 Eng 102 983 Hum 1041104 Soc 1021505 Soc 1061706 Soc 1041505 SFL 102/104 933 SUM89630

14 Page  14 Uygulamalar –Yatay hareketlilik (aynı derece içinde yapılan / kredi hareketliliği) •Erasmus •Erasmus staj –Düşey hareketlilik (bir üst dereceyi elde etmek üzere yapılan / derece hareketliliği) •Erasmus-Mundus •Jean Monnet

15 Page  15 Erasmus  Kimler: Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olup birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler  Ne kadar süre: 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine  Nereye: Bölümünde ikili anlaşma olan bir EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna

16 Page  16 Erasmus Staj  Amacı: Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.  Süresi:Lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.  Nasıl: Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

17 Page  17 Erasmus_mundus http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus /  Üniversitelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir konsorsiyum tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları  Bir program açabilmek için en az üç Avrupa ülkesinden üniversitelerin dahil olması gerekiyor.  Bir Avrupa ülkesi üniversitesi tarafından koordine ediliyor.  Öğrenci en az iki ülkede derslerini alıyor.  Tam burs veriyor.  Diplomaları ( ikili, çoklu, birleşik) gittiği üniversitelerden tarafından veriliyor. Programlar: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_ projects_action_1_master_courses_en.php

18 Page  18 Jean Monnet bursu  Jean Monnet Burs Programı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklemek amacıyla, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlamıştır. Türk bürokratlar, öğrenciler, akademisyenler ve özel sektör çalışanlarının yararlandığı burs kapsamında bursiyerlere, AB üyesi ülkelerde yüksek lisans ve dengi bir yıllık akademik çalışma yapma şansı tanınmaktadır http://www.jeanmonnet.org.tr/web/ http://www.jeanmonnet.org.tr/web/.

19 Page  19 Öğrenciler Ne Diyor? ( Bologna with Students Eyes 2009 Report)  Öğrencilerin % 58’i hareketlilikle ilgili fonlardan memnun değil.  Öğrencilerin % 85 ‘i dışarıda alınan derslerin kredilerinin tanınması ile ilgili problemlerin olduğunu belirtmişler.  Öğrencilerin %70’i ECTS uygulamasına olumlu bakıyorlar.  İşyüklerinin belirlenmesi en büyük problem.  Öğrenciler derslerin işyüklerinin belirlemesinde söz sahibi olmak istiyorlar. Sadece %12’si öğrenci anketlerine göre işyüklerinin tekrardan ele alındığını belirtmişlerdir.

20 Page  20 IEU –Yol Haritasi

21 Page  21 Yolculuk: Hep birlikte, ele ele


"Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Gezgin Öğrenciler- Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantıları 22. Şubat 2011- 4. Mart 2011 Prof. Dr. Petek Aşkar İzmir Ekonomi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları