Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OFİS PERSONELİ ORYANTASYON EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OFİS PERSONELİ ORYANTASYON EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 OFİS PERSONELİ ORYANTASYON EĞİTİMİ
IG.I Yürürlük Tarihi Validity Date

2 İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI
İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi , çalışma ortam ve şartlarının sağlığa uygun hale getirilmesi , insan kaynaklarının değerlendirilmesi , geliştirilmesi ve güvensiz hareketlerin önlenmesi amacıyla bir plan dahilinde yapılan metodik ve sürekli çalışmaların tümüne “ İŞ GÜVENLİĞİ “ denir.

3 İŞ GÜVENLİĞİNİN AMACI İş, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi , sağlık ve güvenlikli bir yaşama ve çakışma ortamı sağlanarak tüm insanların mutluluğuna zarar verici olayların asgariye indirilmesi iş güvenliğinin ana amacıdır.

4 İŞ KAZASININ YASAL TARİFİ
Sigortalıyı , hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya İŞ KAZASI denir.

5 İŞ KAZASININ YASAL KAPSAMI
“ İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.” 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, 3. Sigortalının,işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4. Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 5. Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.

6 ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI KAZA İSTATİSLİKLERİ VE NEDENLERİ
Uluslar arası çalışma teşkilatının 1992 yılında üyesi bulunan 199 ülkede yaptığı araştırmalara göre iş kazaları üç gurupta toplanmıştır. . Makine ve tesislerden meydana gelen kazalar. % 19,6 . Güvensiz hareketlerden meydana gelen kazalar. % 79,4 . Önlenemez kazalar. % 1 Görüldüğü üzere kazaların % 99’u önlenebilir iş kazalarıdır. Gerek işyeri yöneticilerinin alacağı güvenlik önlemleri ve gerekse işçilerin fiilinden doğan güvensiz hareketleri asgariye indirme çalışmaları güvensiz hareketleri azaltacak ve bir fabrikada meydana gelebilecek kazaların %99’unu önleyebilecektir.

7 Güvenli çalışmanın sağlanması işletmelerin başarısında
önemli bir faktör olarak benimsenmektedir. İşletmelerin amacı meslek hastalığına yol açabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iş kazalarını önlemektir. Gerçekleşen iş kazalarının büyük çoğunluğu çalışanların kendilerine aşırı güven duyarak kişisel koruyucu araçları kullanmamalarından ve dikkatsiz davranışlarda bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Çalışanların kişisel koruyucu araçlarının önemini anlaması ve kullanımını alışkanlık haline getirmesi, iş kazalarını en alt seviyeye indirecektir. 2

8 İŞ GÜVENLİĞİ, SAĞLIĞI ve ÇEVRE POLİTİKASI

9 TANIMLAR LTIFR: Lost Time Injury Frequency Rate İş Zamanı Kayıplı İş Kazası Oranı =Toplam Gerçekleşen İş Zamanı Kayıplı İş Kazası Sayısı * /Toplam Çalışma Saati RIFR: Recordable Injury Frequency Rate Kaydedilebilir İş Kazası Oranı = Toplam Gerçekleşen Kaydedilebilir İş Kazası Sayısı* /Toplam Çalışma Saati

10 İŞ KAZASININ MAZARETİ OLMAZ
TEHLİKELİ DEĞİLDİ KOLAYIMA GELDİ KİMSE DİKKATLİ OL DEMEDİ GÖRMEDİM ACELEM VARDI BANA BİR ŞEY OLMAZ 3

11 Tüm Çalışanlar; İşlerinde ve/veya kararlarında, kendisinin ya da diğer çalışanların güvenliğine ve şirketin fiziksel varlıklarına zarar vermeyecek şekilde davranmak her çalışanın asli sorumluluğudur.

12 Tüm kazalar önlenebilir
1 30 300 30,000 300,000 15 150 15,000 150,000 Ölümler Zaman kayıplı yaralanmalar Kayıt altına alınan kazalar Potansiyel tehlikeler Riskli davranışlar Hatalı davranışları ve potansiyel tehlikeleri saptayarak önemli bir fark yaratabilirsiniz

13 TEHLİKELİ DURUM X TEHLİKELİ DAVRANIŞ = İŞ KAZASI

14 YANGIN GÜVENLİĞİ

15 Yangın çıkması için, dört etkenin aynı anda oluşması gereklidir:
Oksijen (yani hava) Isı Yanıcı madde Kimyasal reaksiyon

16 Bu dört elemandan birinin çıkarılması ya da olmaması halinde ya yangın çıkmaz ya da yangın söner.
İşte yangın söndürücüler, bu dört elemandan en az birini yok ederek yangını söndürür. Yangın Güvenliği, YANICI MADDELERİ ATEŞLEME KAYNAKLARINDAN AYRI TUTMA ilkesine dayanır.

17 Yanıcı maddeler, 5 ana grup altında sınıflandırılmıştır:
A Sınıfı: Katı yanıcı maddeler (kağıt, tahta, giysi vb) B Sınıfı: Sıvı yanıcı maddeler (benzin, evlerimizde kullandıklarımız da dahil olmak üzere yağlar, vb.) C Sınıfı: Parlayıcı gazların olusturduğu yangınlar (LPG, Metan, Propan, v.s.) D Sınıfı: Hafif metal yangınları (sanayi yangınıdır, Magnezyum, Aliminyum, Titan v.s.) E Sınıfı: Elektrik techizat tesisat ve ekipmanları ile elektronik cihazlardan çıkan yangınlardır.

18

19 Esas olarak 4 tip yangın söndürücü vardır:
Sulu söndürücüler Kuru kimyevi tozlu söndürücüler Köpüklü söndürücüler CO2’li söndürücüler, halokarbonlar

20

21 Yangınları SOĞUTMA yani ISIYI UZAKLAŞTIRMA yolu ile söndürür.
SULU SÖNDÜRÜCÜLER Yangınları SOĞUTMA yani ISIYI UZAKLAŞTIRMA yolu ile söndürür. A sınıfı KATI YANICI MADDE (kağıt, tahta vb) yangınlarında çok etkindir. B sınıfı sıvı yanıcı madde (benzin, yağ vb) yangınlarında kullanılmamalıdır; yangının daha da büyümesine yol açabilir. E sınıfı elektrik yangınlarında kullanılmamalıdır; elektriği iletir.

22

23 KURU KİMYEVİ TOZLU SÖNDÜRÜCÜLER (KKT)
Yangınları BOĞMA yoluyla yani Oksijen ile teması keserek söndürür. A sınıfı katı yanıcı madde yangınlarında çok etkin değildir, çünkü soğutma özelliği yoktur. B sınıfı sıvı yanıcı madde yangınlarında çok etkindir. E sınıfı elektrik yangınlarında da kullanılabilir ama ilk tercih olmamalıdır.

24 IG.I.21.35 Yürürlük Tarihi Validity Date 10.01.2007

25 Yangınları hem BOĞMA, hem de SOĞUTMA yolu ile söndürür.
KÖPÜKLÜ SÖNDÜRÜCÜLER Yangınları hem BOĞMA, hem de SOĞUTMA yolu ile söndürür. A sınıfı katı yanıcı madde yangınlarında kullanılabilir. B sınıfı sıvı yanıcı madde yangınlarında çok etkindir. E sınıfı elektrik yangınlarında kullanılamaz, çünkü elektriği iletir.

26

27 KARBONDİOKSİTLİ ve HALOKARBONLU SÖNDÜRÜCÜLER
Halokarbonlu ve karbondioksitli söndürücüler elektrik yangınlarında kullanılır. Karbondioksitli söndürücüler; Yangınları, oksijeni dışarı atmak vasıtasıyla söndürür. Bu nedenle, kapalı mekanlarda (yani havanın az olduğu alanlarda) kullanıldığı takdirde etkindir. Özellikle E sınıfı elektrik yangınlarında etkindir. Üstelik yangın söndükten sonra uçtuğu için, ekipmana bir zarar vermez. Açık havada kullanılması halinde etkisi yok denecek kadar azdır. CO2 tüpü kullanılırken, tüp gövdesi aşırı derecede soğur. Bu nedenle tüp, yalnızca, tutma kolundan tutularak kullanılmalıdır, aksi takdirde el tüpe yapışabilir.

28

29 Kuru kimyevi tozlu, köpüklü, karbondioksitli ve halokarbonlu söndürücülerin üzerinde bir gösterge bulunur. Bu gösterge, tüp içindeki basıncın yeterli olup olmadığını gösterir. İbrenin, göstergedeki YEŞİL alan üzerinde olması gereklidir. Kullanılmış yangın tüpleri, derhal doldurulmalıdır. UNUTMAYIN KULLANDIĞINIZ SÖNDÜRÜCÜYÜ BİLDİRMEK HAYAT KURTARIR. Yangın söndürme tüpleri, ASLA üst koldan tutularak taşınmamalıdır. Üst kol zayıftır ve kolaylıkla kırılabilir. Bu durumda tüp işlevini yapamaz. Kontrolü yapılmamış yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek risklidir. Tüp içindeki basınç azalmış olabilir. Neyin yandığını ve elinizde ne tip bir söndürücü olduğunu bilmeden, yangına müdahale etmek çok tehlikelidir. Yangını söndürmek yerine, büyütebilirsiniz.

30

31 YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANIMI
İlk hareket, pimi çekerek çıkarmaktır. İkinci hareket ise, hortumu varsa açmak ve kolu bastırarak, tüp içindeki malzemeyi püskürtmektir.

32

33 Yangına müdahale ederken, önce kendi emniyetinizi sağlamanız gereklidir. Yangının, kaçış yolu ile aranıza girmesine ASLA izin vermemelisiniz. Yangına müdahale ederken, tüpü, alevlere değil, yangının başladığı yere doğru tutmalısınız. Açık havada iseniz, rüzgarı arkanıza alarak müdahale etmelisiniz. Yangına müdahale ederken, tek bir noktaya odaklanmamalı, süpürür gibi hareket etmelisiniz.

34 Yangın anında yapılacaklar;
Makinamı durdururum. Alarmı çalıştırırım, alarm yoksa güvenliğe telefon Yangına müdahale etmenin güvenli olup olmadığına karar veririm. Yangının çeşidine göre uygun yangın söndürücüyü kullanırım. Yangını söndüremezsem en yakın çıkış kapısından çıkarak toplanma alanına giderim. Çıkış yaptığım kapıları kapatırım fakat kilitlemem. Amirlerim tarafından söylenmedikçe yangın yerine dönmem.

35 İLKYARDIM Gerekmediği durumlarda yaralının hareket etmesini engelleyin. Eğer yaralı kendindeyse onunla konuşarak moral vermeye ve yaralanmanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalışın. Yaralı şok geçiriyorsa sıcak tutacak bir şeylerle üzerini örtün. Eğer kendinde değilse kesinlikle sıvı şeyler vermeyin ve alkollü içecekler içirmeye çalışmayın. Güvenliği, vardiya amirini arayarak sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personele haber vermelerini sağlayın ve profesyonel yardım çağırın.

36 Merdivenlerden koşarak inmeyiniz. Tutunmak için korkulukları
GENEL KURALLAR Merdivenlerden koşarak inmeyiniz. Tutunmak için korkulukları kullanınız.

37 Yüksek bir yerden bir şey almak için uygun olan malzemeyi kullanınız.
GENEL KURALLAR Yüksek bir yerden bir şey almak için uygun olan malzemeyi kullanınız.

38 İşe gelirken alkol almayınız.
GENEL KURALLAR İşe gelirken alkol almayınız.

39 KALDIRMA ve TAŞIMA İş hastalıklarının % 50’si ağırlıkları yanlış kaldırma ve taşımadan kaynaklanmaktadır. Çalışanlara ağırlık taşıma aparatlarının temin edildiği durumlarda ağırlıkları bu ekipmanlarla taşımalıdır. Güvenli ağırlık taşıma yöntemleri; Tek başınıza taşıyamayacağınız yükler için arkadaşınızdan yardım isteyin. Kendinizi fazla zorlamayın. Düzgün bir yüzeye sahip olmayan ağırlıkları taşırken ellerinizin zedelenmemesi için eldiven giyin. İçinde birden fazla yükün olduğu ağır bir kutuyu taşımak yerine kutuyu birkaç parçaya bölün ve bu şekilde taşıyın. Bir kenarı daha ağır olan bir ağırlığı taşırken ağır olan kısmı vücudunuza yakın tutun. Bacaklarınızdan kuvvet alın, belinizi ve sırtınızı dik tutarak dizlerinizi kırarak ağırlık vücudunuza yakın olacak şekilde ağırlığı kaldırın.

40 Yanlış Hareketler ve Oturuş Şekli

41 İdeal Oturuş ve duruş Şekilleri

42 Oturuş ve Klavye Kullanımı
Düzgün Oturuş Şekli Parmakların Düzgün Duruş Şekli

43 Basit Eksersizler Bilgisayar kullanıcılarını uzun bir zaman sonra bekleyen tehlikelerden bazıları: Disk Kayması Boyun Fıtığı Bel Fıtığı Bilek,Diz ve Dirsek Kireçlenmesi Omuz ve Boyun Tutulması Sizi bekleyen ve eğer önemsenilmezse mutlaka başınıza gelecek olan bu felaketlerden korunmak için aşağıdaki hareketleri mutlaka yapınız.

44 Sırt ve Omuz Egzersizleri
Ayağa kalkınız ve sağ elinizle sol omzunuzu sol elinizle sağ omzunuzu kavrayınız.Başınızı kolunuzun aksi yönünde çevirebildiğiniz kadar hareket ettiriniz.

45 Baş ve Boyun Egzersizleri
Boynunuzu beşer kez sağa sola öne ve arkaya doğru hareket ettiriniz Başlangıçta kendinizi zorlamayınız.Gün geçtikçe ve Boyun kaslarınız güçlendikçe zaten hareket mesafesi artacaktır.

46 Bilgisayar ve Sandalye Egzersizleri
Resimde görmüş olduğunuz hareketleri her iki saatte bir kez mutlaka yapınız.Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

47 … Bilgisayar ve Sandalye Egzersizleri …

48 … Bilgisayar ve Sandalye Egzersizleri

49 ATIK YÖNETİMİ

50 ATIK YÖNETİMİ

51 ATIK YÖNETİMİ Değerlendirilebilir atıklar;
DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIKLAR ÇÖP DEĞİLDİR!

52 FABRİKAMIZDA ATIKLAR NASIL TOPLANIYOR?
ATIK YÖNETİMİ FABRİKAMIZDA ATIKLAR NASIL TOPLANIYOR? Tehlikeli Atıklar; Çöp kutularına ya da değerlendirilebilir atık standlarına atılması yasaktır. Sadece bunun için ayrılmış toplama kaplarına atılır. 1-Piller; Atık piller pil toplama kutusuna atılır. Lisanslı firmaya ya da belediyeye geri dönüşüm ya da imha için gönderilir.

53 Evinizde kullandığınız biten pilleri getirin, çöp kutusuna atmak yerine fabrikadaki atık pil kutusuna atın. Çevremizi koruyun.

54 Dünyayı Kurtarmanın Yolu
Atıklarınızı azaltın. Tek bir fincan çay için altı fincanlık su mu ısıtıyorsunuz ya da bir odadan çıkarken televizyonu ve radyoyu açık mı bırakıyorsunuz? Yeniden kullanın. Türkiye’de kişi başına her gün ortalama 1 kg çöp çıkmaktadır. Yeniden kullanılabilecek bez torba, cam kavanoz gibi ambalajlarda satılan ürünleri tercih edin. Geri dönüştürün. Geri dönüştürülen her bir ton kağıt %60 oranında enerji tasarrufu sağlar, 17 ağaç ile lt suyu kurtarır. Duş almak Duşta beş dakikadan fazla kalıyorsanız oyalanıyorsunuz demektir. Duş almanız 10 dak. sürüyorsa yılda bir kere bir yüzme havuzunu dolduracak kadar suyu boşa harcıyorsunuz demektir.

55 Dünyayı Kurtarmanın Yolu
Dört kişilik bir ailede herkes günde bir kez 5 dak.’lık bir duş alsa da haftada 2,5 tondan fazla su kullanır. Bu miktarı su akışını yüzde elli veya daha fazla azaltan su başlıkları kullanarak azaltabilirsiniz. Sifon her şeyi alıp götürmesin. Tuvalet kullanımı konut alanlarındaki su tüketiminin ortalama %30’unu oluşturur. Çatlaklardan sızmasın. Kullandığınız enerjiden olabildiğince yararlanmak için havanın kapıların altından, pencerelerin arasından kaçmayı önleyin. Tasarruflu ampuller kullanın. Çift camlar belki iki kat pahalıdır fakat iki kat ısı kaybını engeller. Kalın ve astarlı perdelerle camlardan kaçan sıcak havayı azaltın.


"OFİS PERSONELİ ORYANTASYON EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları