Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı? Prof.Dr.Hilal Özcebe SSUK Genel Sekreteri Sağlık Enstitüsü Derneği Temsilcisi Tütün Kontrolü Sempozyumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı? Prof.Dr.Hilal Özcebe SSUK Genel Sekreteri Sağlık Enstitüsü Derneği Temsilcisi Tütün Kontrolü Sempozyumu."— Sunum transkripti:

1 Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı? Prof.Dr.Hilal Özcebe SSUK Genel Sekreteri Sağlık Enstitüsü Derneği Temsilcisi Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

2 İçerik Tanımlar Sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları Uluslararası örnekler Ulusal örnekler SSUK önerileri Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

3 İnsan Hakları ve Sözleşmeler The Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 International Covenant on Social Economic and Cultural Rights (ICSECR) 1966 Convention on Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 1979 Convention of the Rights of the Child (CRC ) 1989 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

4 Sivil Toplum: Devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan bireyler topluluğu. Sivil Toplum Kuruluşu: Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütü Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.50a299e21c6e12.03254213, 13 Kasım 2012. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.50a299e21c6e12.03254213 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

5 Vakıflar Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları. Dernekler Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları. Sendikalar İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları, İşveren Federasyonları, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK... Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Mühendis Odaları, TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. E-devlet, http://www.e-devlet.com/sivil_toplum_kuruluslari/default.asp, 12 Kasım 2012http://www.e-devlet.com/sivil_toplum_kuruluslari/default.asp Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

6 Hükümet Dışı Kuruluş (HDK) Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemler yoluyla çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usüluyla alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

7 Savunuculuk HDK’lar değişim sağlamak amacıyla... – İşbirliği yapmaya – Muhalefet veya diğer karar vericilerden bağımsız olarak geliştirilen ve başarılı bir politika değişikliğine yol açabilecek proje ve programların oluşturulduğu tamamlayıcı faaliyetler yürütmeye – Doğrudan olmayan, genel kampanyalar içeren bilinç arttırmaya Yönelik yaklaşımlardan birini benimseyebilir.. AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

8 Savunuculuk !!! Denetleyici- Tespit ediken sorunla ilgili politikaları sürekli izleme. Savunucu- Sorunla ilgili öneriler geliştirme ve hayata geçirilmesi faaliyet yürütme. Hizmet sağlama- Çözüm geliştirme ve küçük ölçekte uygulama. Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008

9 Savunuculuk Döngüsü 1. Konunun Belirlenmesi 2.Araştırma ve analiz 3. Planlama 4. Eylem 5. İzleme ve değerlendirme Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008

10 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ensp.org/

11 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ensp.org/

12 Ulusal kuruluşların desteklenmesi İşbirliği Ortak projeler Ağlar Bilgilendirme ve işbirliği Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ensp.org/

13 İşbirliği The European Charter for Health Equity (Şubat 2011) Avrupa Komisyonu sigara bırakma medya kampanyası (2011-2013) EQUIPP raporunun açıklanması, Berlin, Germany (Mart 2011) Meeting of non-governmental organisations accredited as observers to the FCTC Taraflar Konferansı, Cenevre (20 Mayıs 2011) Avrupa Erişkin Kronik Solunum Yolu Hastalıkları: Büyüyen Salgın (15 Haziran 2011) Avrupa Komisyonu Kampanyası: Ex-smokers are Unstoppable (Haziran 2011) COPD –Salgın: Bir zor hastalığının durdurulması (Haziran 2011) Yuvarlak Masa: İnsan hakları yaklaşımıyla tütün kontrolü, Budapeşte, Romanya (Haziran 2011) Tütün kontrolünde endüstriye tepki makalesi (Kasım 2011) (EPHA/ENSP/SFP) Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ensp.org/

14 Ortak Projeler TobTaxY (making Tobacco Tax Trendy) SILNE (tackling socio-economic inequalities in smoking: learning from natural experiments by time trend analyses and cross-national comparisons) European Smoking Cessation Guidelines and Quality Standards (ESCG-QS) Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

15 Ağlar İşbirliği ve stratejik gelişmelerin desteklenmesi - Smoke Free Partnership “SFP”, European Respiratory Society “ERS”, European Heart Network “EHN”, European Cancer Leagues “ECL”- Avrupa Komisyonu ile tütün kontrolünde takın işbirliği (2001/37/EC) DSÖ ile FCTC konusunda yakın işbirliği Avrupa Komisyonu Health Policy Forum (EC EUHPF) Sigarasız Avrupa için yasal dayanağın oluşturulması Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ensp.org/

16 Bilgilendirme ve İşbirliği ENSP internet sayfası Konferansa katılma: ECToH 2011 Genel Kurul (Temmuz 2011) Teknik toplantı (Ekim 2011) Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ensp.org/

17 İyi örnekler, politikalar, savunuculuk, araştırma ve kapasite artırma... Tütün kullanımı ve korunma politikalarının izlemek, TKÇS uygulamaları ve izleme sürecinde üyelerinin koordinasyonunu sağlamak, Tütünsüz Avrupa için yasal süreci desteklemek ve geliştirmek, Tütün ürünlerinin paketlenmesinde standartlaştırma için savunuculuk yapmak, Tütün endüstrisi atak stratejilerini izlemek (ağızdan tütün kullanımı da dahil olmak üzere), Tütün üretimi ve kaçakçılığı önlemek için vergilerin artırılmasını destekleyen ve geliştiren eylemler yapmak Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ensp.org/

18 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.tobaccofreefutures.org/

19 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.tobaccofreefutures.org/

20 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

21 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

22 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

23 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

24 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

25 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

26 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

27 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.dkfz.de/en/index.html

28 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Sivil toplumun yasa ile ilgili savunuculuğı İlk yasanın hazırlanması ve Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

29 TTB çağrısı ile SSUK 1995 yılında kurulur... 1.Sağlık Bakanlığı 2.Milli Eğitim Bakanlığı 3.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4.Türk Tabipleri Birliği 5.Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği 6.Toraks Derneği 7.Türk Akciğer Hastalıkları Vakfı 8.Halk Sağlığı Kurumu Derneği 9.Yeşilay Cemiyeti 10.Çankaya Belediyesi 11.Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği 12.Tüketici Hakları Deneği 13.Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1995 yılında SSUK kurulması ve ilk basın bildirisi “Sigaranın Bedeli” Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

30 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr Birinci yılı...

31 1996 yasası öncesi savunuculuk 1996 yılı “Bırak ve Kazan Kampanyası” 1997 yılı ilk kongrenin düzenlenmesi Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

32 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

33 26 Şubat 2008 1 Nisan 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

34 28 Mayıs 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

35 Sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu Medya çalışmaları- sigaranın sağlığa olan zararları konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve savunuculuk çalışmaları Yasal uygulamaların izlenmesi ve ihlallere yönelik yaptırımın olması konusunda savunuculuk Yasada olan sorunların saptanması ve geliştirilmesi konusunda savunculuk Tütün endüstrisinin izlenmesi Toplumun farklı taraflarına yönelik farklı müdahalelerin yapılması (eğitim, toplantı, broşür, vb.) SSUK.... Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

36 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Kanıt sunmak.... Kapalı ortamda partikül ölçümü İkram sektörü çalışanlarında CO ve kotinin ölçümü Acillere olan başvuruların değerlendirilmesi Gebelerde kotinin değerlendirilmesi Sağlık çalışanlarında tütün kullanımı Broşür, poster, kitap... Tütün bırakma kursları... Tütün ile mücadele çalışma grubunun çalışmaları... Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://hasuder.org.tr/anasayfa/

37 Türk Toraks Derneği Tütün bırakma kursları Tütün çalışma grubu Uzmanların konuya olan ilgisinin artırılması Yayınlar- kitap, broşür, poster... Sigara bırakma konusunda yayınlardan ilki SSUK projesinin yürütücüsü.... Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

38 Sağlık Enstitüsü Derneği En son tütün fuarının iptal edilmesi... – TAPDK – Sağlık Bakanlığı – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir SED haberleşme ağı...

39 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir SED haberleşme ağı...

40 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir SED haberleşme ağı...

41 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (1) Talebin yanı sıra arz ile ilgili yaptırımın güçlendirilmesi, “Tütün Kontrolü Koordinasyon Eşgüdüm Konseyi” oluşturulması, Tütün Kontrolü konusunda var olan mevzuata uyum konusunda güçlendirme çalışmalarına temel teşkil etmek üzere: Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile çelişen mevzuatın gözden geçirilerek düzenlenmesi Dumansız hava sahasına uyumun artırılabilmesi için denetim mekanizmasının ve kadrolarının güçlendirilmesi 90 dk lık sürenin kullanımı Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

42 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (2) 4207 sayılı yasada aşağıdaki değişikliklerin veya eklemelerin yapılması, Tütünsüz nargile içimi Satış noktaları İşletmelerin cezalandırılması TKÇS madde 5.3'ün mevzuata eklenmesi İşletmelerin açık alanlarında, umuma açık park ve plajlarda da tütün ürünlerinin kullanılmasının yasaklanması, Sigara bırakma hizmetlerinin geliştirilmesi, İlaç geri ödemelerinin ele alınması Kamu-özel işbirliği hastanelerinde sigara bırakma tedavi hizmetlerinin performans ile değerlendirilmesi Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

43 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (3) Tütün kontrolü konusunda araştırmaların ve verilerin geliştirilmesi için; Projelerinin desteklenmesi TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde araştırma merkez ve laboratuvarlarının kurulması Tütün tüketimi ve kontrolü konusunda rutin bilgi toplanması ve veri tabanı oluşturulması Tütün endüstrisinin faaliyetlerinin izlenmesi için yöntem geliştirilmesi Tütün ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr

44 Türkiye'nin 2023 yılında tütün ürünlerinin yasal olarak satılmadığı bir ülke olabilmesi için gerekli yasal hazırlıkların başlatılması konularında ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunulmasına karar verilmiştir. Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir http://www.ssuk.org.tr 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (4)

45 Endüstri, Zorluklar, Yapılabilecekler Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

46 Endüstri; Tütün kontrol yasalarının karşısında direniyor. Endüstri tarafından ihlal kurallarının düzenlenmektedir. Endüstrinin yasa yapıcılar ve karar vericiler üzerindeki etkisi vardır. Yasaların hazırlanması, kabul edilmesi ve uygulanması sırasında uyguladıkları taktikler vardır. Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir Amid Yadar, National Capacity Building Workshop for NGO Personnel on Tobacco Control February2-3, 2009.

47 Zorluklar... Yasal hakların kullanılmaması Yasal sürecin zor ve pahalı olması Kişilerin ilgisinin az olması Tütün kontrol savunuculuğuna olan gereksinim ve ikram sektörünün hassasiyeti Davaların desteklenmesi için araştırmaya dayalı kanıtların ve dokümanların yetersiz olması Tazminat davaralarının kullanılmaması Endüstri üzücü olayları önemsenmemesini sağlayarak dikkatlerin tütün kontrolünden uzaklaştırılması nin Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir Amid Yadar, National Capacity Building Workshop for NGO Personnel on Tobacco Control February2-3, 2009.

48 Nasıl ? İzleme ve değerlendirme – ihlallerin raporlanması ve izlenmesi, raporlar, gölge raporlar, kanıt dayalı araştırmalardan yararlanma, hukukçuların kapasitelerinin güçlendirilmesi.... Topluma dayalı savunuculuk - sürekli izleme ve savunuculuk, toplumun tütün karşıtı görüşünün harekete geçirilmesi, toplumun katılımının sağlanması, sürdürülebilirlik... Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir Amid Yadar, National Capacity Building Workshop for NGO Personnel on Tobacco Control February2-3, 2009.

49 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir Teşekkür ederim... Hilal Özcebe


"Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı? Prof.Dr.Hilal Özcebe SSUK Genel Sekreteri Sağlık Enstitüsü Derneği Temsilcisi Tütün Kontrolü Sempozyumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları