Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı?"— Sunum transkripti:

1 Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı?
Prof.Dr.Hilal Özcebe SSUK Genel Sekreteri Sağlık Enstitüsü Derneği Temsilcisi Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

2 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
İçerik Tanımlar Sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları Uluslararası örnekler Ulusal örnekler SSUK önerileri Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

3 İnsan Hakları ve Sözleşmeler
The Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 International Covenant on Social Economic and Cultural Rights (ICSECR) 1966 Convention on Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) 1979 Convention of the Rights of the Child (CRC ) 1989 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

4 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Sivil Toplum: Devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan bireyler topluluğu. Sivil Toplum Kuruluşu: Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütü Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 13 Kasım 2012. Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

5 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Vakıflar Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları. Dernekler Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları. Sendikalar İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları, İşveren Federasyonları, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK... Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Mühendis Odaları, TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. E-devlet, 12 Kasım 2012 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

6 Hükümet Dışı Kuruluş (HDK)
Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemler yoluyla çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usüluyla alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

7 Savunuculuk HDK’lar değişim sağlamak amacıyla... İşbirliği yapmaya
Muhalefet veya diğer karar vericilerden bağımsız olarak geliştirilen ve başarılı bir politika değişikliğine yol açabilecek proje ve programların oluşturulduğu tamamlayıcı faaliyetler yürütmeye Doğrudan olmayan, genel kampanyalar içeren bilinç arttırmaya Yönelik yaklaşımlardan birini benimseyebilir.. AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

8 Savunuculuk !!! Denetleyici- Tespit ediken sorunla ilgili politikaları sürekli izleme. Savunucu- Sorunla ilgili öneriler geliştirme ve hayata geçirilmesi faaliyet yürütme. Hizmet sağlama- Çözüm geliştirme ve küçük ölçekte uygulama. AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

9 5. İzleme ve değerlendirme
Savunuculuk Döngüsü 1. Konunun Belirlenmesi 2.Araştırma ve analiz 3. Planlama 4. Eylem 5. İzleme ve değerlendirme AB Türkiye Delegasyonu, Gündem Çocuk Derneği, Ankara Barosu, ICC, 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

10 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

11 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

12 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Ulusal kuruluşların desteklenmesi İşbirliği Ortak projeler Ağlar Bilgilendirme ve işbirliği Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

13 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
İşbirliği The European Charter for Health Equity (Şubat 2011) Avrupa Komisyonu sigara bırakma medya kampanyası ( ) EQUIPP raporunun açıklanması, Berlin, Germany (Mart 2011) Meeting of non-governmental organisations accredited as observers to the FCTC Taraflar Konferansı, Cenevre (20 Mayıs 2011) Avrupa Erişkin Kronik Solunum Yolu Hastalıkları: Büyüyen Salgın (15 Haziran 2011) Avrupa Komisyonu Kampanyası: Ex-smokers are Unstoppable (Haziran 2011) COPD –Salgın: Bir zor hastalığının durdurulması (Haziran 2011) Yuvarlak Masa: İnsan hakları yaklaşımıyla tütün kontrolü, Budapeşte, Romanya (Haziran 2011) Tütün kontrolünde endüstriye tepki makalesi (Kasım 2011) (EPHA/ENSP/SFP) Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

14 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Ortak Projeler TobTaxY (making Tobacco Tax Trendy) SILNE (tackling socio-economic inequalities in smoking: learning from natural experiments by time trend analyses and cross-national comparisons) European Smoking Cessation Guidelines and Quality Standards (ESCG-QS) Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

15 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Ağlar İşbirliği ve stratejik gelişmelerin desteklenmesi -Smoke Free Partnership “SFP”, European Respiratory Society “ERS”, European Heart Network “EHN”, European Cancer Leagues “ECL”- Avrupa Komisyonu ile tütün kontrolünde takın işbirliği (2001/37/EC) DSÖ ile FCTC konusunda yakın işbirliği Avrupa Komisyonu Health Policy Forum (EC EUHPF) Sigarasız Avrupa için yasal dayanağın oluşturulması Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

16 Bilgilendirme ve İşbirliği
ENSP internet sayfası Konferansa katılma: ECToH 2011 Genel Kurul (Temmuz 2011) Teknik toplantı (Ekim 2011) Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

17 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
İyi örnekler, politikalar, savunuculuk, araştırma ve kapasite artırma... Tütün kullanımı ve korunma politikalarının izlemek, TKÇS uygulamaları ve izleme sürecinde üyelerinin koordinasyonunu sağlamak, Tütünsüz Avrupa için yasal süreci desteklemek ve geliştirmek, Tütün ürünlerinin paketlenmesinde standartlaştırma için savunuculuk yapmak, Tütün endüstrisi atak stratejilerini izlemek (ağızdan tütün kullanımı da dahil olmak üzere), Tütün üretimi ve kaçakçılığı önlemek için vergilerin artırılmasını destekleyen ve geliştiren eylemler yapmak Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

18 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

19 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

20 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

21 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

22 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

23 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

24 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

25 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

26 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

27 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir

28 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi
Sivil toplumun yasa ile ilgili savunuculuğı İlk yasanın hazırlanması ve Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

29 TTB çağrısı ile SSUK 1995 yılında kurulur...
Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türk Tabipleri Birliği Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Toraks Derneği Türk Akciğer Hastalıkları Vakfı Halk Sağlığı Kurumu Derneği Yeşilay Cemiyeti Çankaya Belediyesi Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği Tüketici Hakları Deneği Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1995 yılında SSUK kurulması ve ilk basın bildirisi “Sigaranın Bedeli” Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

30 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Birinci yılı... Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

31 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
1996 yasası öncesi savunuculuk 1996 yılı “Bırak ve Kazan Kampanyası” 1997 yılı ilk kongrenin düzenlenmesi Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

32 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

33 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
26 Şubat 2008 1 Nisan 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

34 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
28 Mayıs 2008 28 Mayıs 2008 Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

35 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
SSUK.... Sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu Medya çalışmaları- sigaranın sağlığa olan zararları konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve savunuculuk çalışmaları Yasal uygulamaların izlenmesi ve ihlallere yönelik yaptırımın olması konusunda savunuculuk Yasada olan sorunların saptanması ve geliştirilmesi konusunda savunculuk Tütün endüstrisinin izlenmesi Toplumun farklı taraflarına yönelik farklı müdahalelerin yapılması (eğitim, toplantı, broşür, vb.) Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

36 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Kanıt sunmak.... Kapalı ortamda partikül ölçümü İkram sektörü çalışanlarında CO ve kotinin ölçümü Acillere olan başvuruların değerlendirilmesi Gebelerde kotinin değerlendirilmesi Sağlık çalışanlarında tütün kullanımı Broşür, poster, kitap... Tütün bırakma kursları... Tütün ile mücadele çalışma grubunun çalışmaları... Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

37 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Türk Toraks Derneği Tütün bırakma kursları Tütün çalışma grubu Uzmanların konuya olan ilgisinin artırılması Yayınlar- kitap, broşür, poster... Sigara bırakma konusunda yayınlardan ilki SSUK projesinin yürütücüsü.... Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

38 Sağlık Enstitüsü Derneği
En son tütün fuarının iptal edilmesi... TAPDK Sağlık Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı SED haberleşme ağı... Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

39 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
SED haberleşme ağı... Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

40 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
SED haberleşme ağı... Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

41 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (1)
Talebin yanı sıra arz ile ilgili yaptırımın güçlendirilmesi, “Tütün Kontrolü Koordinasyon Eşgüdüm Konseyi” oluşturulması, Tütün Kontrolü konusunda var olan mevzuata uyum konusunda güçlendirme çalışmalarına temel teşkil etmek üzere: Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile çelişen mevzuatın gözden geçirilerek düzenlenmesi Dumansız hava sahasına uyumun artırılabilmesi için denetim mekanizmasının ve kadrolarının güçlendirilmesi 90 dk lık sürenin kullanımı Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

42 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (2)
4207 sayılı yasada aşağıdaki değişikliklerin veya eklemelerin yapılması, Tütünsüz nargile içimi Satış noktaları İşletmelerin cezalandırılması TKÇS madde 5.3'ün mevzuata eklenmesi İşletmelerin açık alanlarında, umuma açık park ve plajlarda da tütün ürünlerinin kullanılmasının yasaklanması, Sigara bırakma hizmetlerinin geliştirilmesi, İlaç geri ödemelerinin ele alınması Kamu-özel işbirliği hastanelerinde sigara bırakma tedavi hizmetlerinin performans ile değerlendirilmesi Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

43 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (3)
Tütün kontrolü konusunda araştırmaların ve verilerin geliştirilmesi için; Projelerinin desteklenmesi TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde araştırma merkez ve laboratuvarlarının kurulması Tütün tüketimi ve kontrolü konusunda rutin bilgi toplanması ve veri tabanı oluşturulması Tütün endüstrisinin faaliyetlerinin izlenmesi için yöntem geliştirilmesi Tütün ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

44 6. Ulusal Kongre Sonuç Bildirgesi (4)
Türkiye'nin 2023 yılında tütün ürünlerinin yasal olarak satılmadığı bir ülke olabilmesi için gerekli yasal hazırlıkların başlatılması konularında ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunulmasına karar verilmiştir. Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

45 Endüstri, Zorluklar, Yapılabilecekler
Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

46 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Endüstri; Tütün kontrol yasalarının karşısında direniyor. Endüstri tarafından ihlal kurallarının düzenlenmektedir. Endüstrinin yasa yapıcılar ve karar vericiler üzerindeki etkisi vardır. Yasaların hazırlanması, kabul edilmesi ve uygulanması sırasında uyguladıkları taktikler vardır. Amid Yadar, National Capacity Building Workshop for NGO Personnel on Tobacco Control February2-3, 2009. Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

47 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Zorluklar... Yasal hakların kullanılmaması Yasal sürecin zor ve pahalı olması Kişilerin ilgisinin az olması Tütün kontrol savunuculuğuna olan gereksinim ve ikram sektörünün hassasiyeti Davaların desteklenmesi için araştırmaya dayalı kanıtların ve dokümanların yetersiz olması Tazminat davaralarının kullanılmaması Endüstri üzücü olayları önemsenmemesini sağlayarak dikkatlerin tütün kontrolünden uzaklaştırılması nin Amid Yadar, National Capacity Building Workshop for NGO Personnel on Tobacco Control February2-3, 2009. Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

48 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Nasıl ? İzleme ve değerlendirme – ihlallerin raporlanması ve izlenmesi, raporlar, gölge raporlar, kanıt dayalı araştırmalardan yararlanma, hukukçuların kapasitelerinin güçlendirilmesi.... Topluma dayalı savunuculuk - sürekli izleme ve savunuculuk, toplumun tütün karşıtı görüşünün harekete geçirilmesi, toplumun katılımının sağlanması, sürdürülebilirlik... Amid Yadar, National Capacity Building Workshop for NGO Personnel on Tobacco Control February2-3, 2009. Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir

49 Tütün Kontrolü Sempozyumu 15-17 Kasım 2012, İzmir
Teşekkür ederim... Hilal Özcebe Tütün Kontrolü Sempozyumu Kasım 2012, İzmir


"Tütün Kontrolünde Sivil Toplum Ne Yapar/ Ne Yapmalı?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları