Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. Perl 6.1 Scalars.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. Perl 6.1 Scalars."— Sunum transkripti:

1 6. Perl 6.1 Scalars

2 Geçen Hafta... CGI-Bin Perl Nedir? Nasıl Çalışır?
Yorumlayıcı vs. Derleyici Neden Perl? Perl’e Giriş

3 Bu Hafta... Scalars Numbers Strings Integers Floating-points İşlemler
Single quoted Double quoted

4 Kaynaklar Chapter 2: Scalar Data Chapter 4: The Perl Language
R. L. Schwartz, T. Phoenix Third Edition, July 2001. Chapter 4: The Perl Language N. Patwardhan, E. Siever, S. Spainhour Second Edition, June 2002.

5 6.0 Birkaç Temel Komut # : comment (yorum) print : yazdırma komutu
\n : yeni satır karakteri ; : komut sonu işareti

6 6.1 Scalar “Scalar” (sayıl) değişken tipi tek olan varlıklar için kullanılır. Scalar, Perl’in üstünde işlem yaptığı en basit veri cinsidir. Çoğu scalar’lar Number (sayılar) ya da String’tirler (dizgiler). Her ne kadar sayılar ve dizgiler çok farklı ortamlar olarak düşünülseler de Perl onları yer değiştirerek kullanır. Bir scalar değer üstünde tanımlanmış işlemler yapılabilir (çarpma ya da birleştirme gibi) ve genelde bir scalar çıktı alınır. Scalar değer tanımlanmış bir scalar değişkende saklanabilir. Ayrıca scalar değerler dosya veya girdi birimlerinden okunabilir ve dosyalara ya da çıktı birimlerine yazdırılabilir.

7 6.1 Scalar Scalar’lar Perl’de $ ile tanımlanırlar.
$ işaretini takip eden kısım değişken adıdır. Değişken adları Büyük/Küçük harf duyarlıdır, bir harf veya _ karakteri ile başlamalı ve harf, sayı ya da _ karakteri kombinasyonu ile devam etmelidir. $_Bolum1 $ders_464_guz Scalar değer olarak Perl’de Number, integer (tamsayı) ya da floating-point (kayan noktalı) literal’ler (hazır bilgiler) olabilir.

8 6.1.1 Sayılar Scalar değer olarak Perl’de sayılar integer (tamsayı) ya da floating-point (kayan noktalı) literal’ler (hazır bilgiler) olabilir. Perl iç işlemlerinde integer ve floating-point arasında ayrım yapmaz, aslında Perl de integer’lar birer floating point olarak algılanır. Fakat bu yaklaşım programcıya yansıtılmamaktadır.

9 Integer Literals 2001 -40 255 61_298_040_283_768

10 6.1.1.2 Floating-Point Literals
1.25 255.0 7.25e45 -6.5e24 -12e-24 -1.2E-23

11 6.1.1.3 Onluk Sistem Dışı Integer Literals
Perl, onluk sayı sisteminden farklı sayı sistemlerinde de veri girilmesine ve işlenmesine olanak tanır: Octal (8 tabanı) literaller 0 ile, Hexadecimal (16 taban) literaller 0x ile, Binary (2 taban) literaller 0b ile başlar. 0377 0xff 0b

12 6.1.1.4 Temel İşlemler (Operators)
+ : Toplama - : Çıkarma * : Çarpma / : Bölme * * : Üs % : Modülo ++ : +1 (--) += :Kendine toplama (-=, *=,/=)

13 6.1.2 Strings String’ler karakter dizileridir ve karakterlerin herhangi bir kombinasyonundan oluşabilirler. En kısa string’te hiç karakter yoktur. En uzun string ise serbest olan hafızanın tamamını kapsayan string’tir. String’te tüm karakterlerin olabilme ihtimali binary dosyaların Perl programları ile açılıp, değiştirilip ve kaydedilebileceği anlamına gelir. Literal stringler iki çeşittir: Single quoted (Tek tırnaklı) Double quoted (Çift tırnaklı)

14 Single Quoted Strings Tek tırnaklı string, iki tane tek tırnak arasına (‘ ‘) alınmış karakterler grubundan oluşmaktadır. Bu tek tırnaklar string’in birer parçası değildir, sadece Perl’e string’in başlangıç ve bitiş yerlerini ifade ederler. Tek tırnak veya \ karakterleri dışında tüm karakterler (enter tuşuna basılarak oluşturulmuş satır sonu karakteri de dahil olmak üzere) string’in birer parçasıdır. 'fred' 'Don\'t let an apostrophe end this string prematurely! ' 'the last character of this string is a backslash: \\' 'hello\n' '\'\\'

15 Double Quoted Strings Çift tırnaklı string’ler başka yazılım dillerinde bulunan string uygulamalarına benzer. Bir kez daha bir karakter topluluğudur fakat bu sefer bu karakterler grubu iki tane çift tırnak arasında sıkıştırılmıştır. Çift tırnaklı string’lerde \ gibi özel karakterler tam kullanım şekillerini kavuşurlar. "barney"  'barney' "hello world\n" "The last character of this string is a quote mark: \"" "coke\tsprite"

16 6.1.2.3 Double Quoted String \ Escapes
Newline \e Escape (ASCII escape character) \r Return \l Lowercase next letter \t Tab \L Lowercase all following letters until \E \f Formfeed \u Uppercase next letter \b Backspace \U Uppercase all following letters until \E \a Bell \E Terminate \L, \U

17 6.1.2.4 String Operations . : Concatenate (bağlamak)
"hello" . "world"  " helloworld " "hello" . ' ' . "world"  'hello world' x : String repetition (tekrarlama) "fred" x 3  fredfredfred 5 x 4  5555

18 6.1.3 String/Number Değişimi
Perl çoğu zaman otomatik olarak string/number dönüşümünü yapar. Bir scalar’ı ne zaman number ve ne zaman string olarak kullanması gerektiğini aradaki operatörden (işlem) anlar. "12fred34" * " 3" 36 "Z" . 5 * 7 Z35

19 6.1.4 Print Örnekleri print "The answer is "; print 6*7; print ".\n";
print "The answer is ", 6*7, ".\n"; print “Name is \$fred.\n"; OR print ‘Name is $fred' . "\n"; $what = "brontosaurus steak"; $n = 3; print "fred ate $n $whats.\n"; print "fred ate $n ${what}s.\n"; print "fred ate $n $what" . "s.\n"; print 'fred ate ' . $n . ' ' . $what . "s.\n";

20 6.1.5 Precedence (İşlem Öncelikleri)
4**3**2  4**(3**2) veya 4**9 (right associative) 72/12/3  (72/12)/3 veya or 6/3 (left associative) 36/6*3  (36/6)*3 İşlem önceliklerini ve ilgili tabloyu ezberlemek yerine programlarınızda parantez kullanmayı tercih edebilirsiniz.

21 6.2 Alıştırmalar $a=4 ve $b=5
6 numerik işlemi bu iki değişkenle uygulayın ve her işlem sonucunu ekrana yazdırın. 6 numerik işlemin sonucunu $c’ye eşitleyin ve +-, ++, +* ve +/ işlemlerini $c’ye uygulayın ve sonuçları ekrana yazdırın.

22 6.2 Alıştırmalar $a=“464 dersi” ve $b=‘ileri yazilim teknikleri’
. işlemini bu iki değişkene uygulayın, sonucunu $c’ye eşitleyin ve işlem sonucunu ekrana yazdırın. \n, \r, \t, \b, \a, \l, \L, \u, \U, \E escape karakterlerini her iki string’te uygulayın ve ekrana yazdırın. x işlemini her iki stringe farklı değişkenler ile uygulayın ve ekrana yazdırın. Herhangi bir farklılık görüyor musunuz?


"6. Perl 6.1 Scalars." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları