Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA PROBLEMİ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA PROBLEMİ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA PROBLEMİ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2 GIRIŞ BÖLÜMÜNDE YER VERILEN ALT BAŞLIKLARı AÇIKLAYABILECEK, PROBLEM SEÇIMINDEKI ÖLÇÜTLERI KAVRAYABILECEK, AMAÇ IFADELERINE ÖRNEKLER VEREBILECEK, SINIRLILIKLARA ÖRNEKLER VEREBILECEKSINIZ. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 2 Amaç

3 ARAŞTıRMA SÜREÇ VE TEKNIKLERI GIRIŞ PROBLEM AMAÇ ÖNEM VARSAYıMLAR/SAYıLTıLAR SıNıRLıLıKLAR TANıMLAR F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 3 İçerik

4 Araştırma Süreç ve Teknikleri F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 4

5 Giriş F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 5 ProblemAmaçÖnem Varsayım -lar Sınırlılıkl ar Tanımlar

6 PROBLEM F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 6

7 PROBLEM F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 7 Aşağıdaki 9 noktayı, kalemi kağıttan kaldırmadan, hiçbir nokta dışta kalmayacak biçimde 4 çizgi ile birleştiriniz....

8 PROBLEM F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 8

9 Giriş Problem  Hastalık, yorgunluk, terör, başarısızlık, susuzluk, hava kirliliği…  Kararsızlık-Birden çok çözüm yolu  Kaynaklar:  Doğa, toplum, günlük yaşam …  Uygulamalar  Raporlar, tezler  Kuramlar, teoriler, yasalar vs.  Danışmanlar  Gazete ve dergiler 9 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

10 Konu = Problem?  Araştırma Konusu: Çok genel araştırma fikri. Ör. Bilgisayar Destekli Eğitim vs.)  Problem: Çözüm bekleyen, çözüm aranılan sorundur. Ör: Bilg. Destekli Öğretimde öğrenci başarısı ile aile gelir düzeyi ve cinsiyet açısından bir ilişki var mıdır? 10 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

11 Giriş Problem Seçimi  Genel ölçütler  Çözülebilirlik  Önemlilik  Yenilik  Etik  Özel ölçütler  Alanda yeterlik  Yöntem ve teknikte yeterlik  Veri toplama izni  Zaman ve olanak yeterliği  İlgi 11 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

12 Giriş Problem Tanımlanması 12 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel Sınırla ndırma Tanımlama

13 Giriş Problem Tanımlanması 13 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel Çalışma ortamı Çalışma alışkan- lıkları Yöntem Değer- lendirme süreci Tanımla ma

14 Problem özellikleri  Akla yatkın olma (fazla zaman, para, enerji vs. gerektirmeyen)  Anlamlı (araştırılmaya değer, bilime katkı)  Açık ve anlaşılır (değişkenler vs.)  İfadeler; olasılık – emir kipi olmamalı (yapabilmek-*olmalıdır)  Sınanabilir, test edilebilir (Hayatın anlamı nedir?)  Çok geniş – çok dar olmalı?  Orijinal ve özgün olmalı, önceden cevaplanmamış.  Etik olmalı, (doğa, kişi, sosyal çevre) 14 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

15 Giriş Amaç  Ne? Nasıl? Niçin?  Türler:  Genel Amaç  “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının bugünkü düzeyini belirlemek”  Alt amaçlar  Cinsiyet  Yerleşim merkezi  Yaş  Yıllar 15 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

16 Giriş Amaç  İfade edilişi  Soru cümleleri  “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının bugünkü düzeyi nedir?”  “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının düzeyi 2000-2008 arasında yıllara göre nasıl olmuştur?”  “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının düzeyi ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki varmıdır?” 16 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

17 Giriş Amaç  İfade edilişi  Denence  Ödüllendirme motivasyonu olumlu etkiler  Işık okuma hızını arttırır  Bilgisayar sunumları öğrencilerin derse olan ilgisini arttırır  … dersi için hazırlanan wiki ortamı öğrencilerin işbirliğini sağlar 17 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

18 Literatür taraması  Anahtar kelimeleri çıkar  Veritabanlarını tara  EBSCO Host (search.ebscohost.com)  ERIC (www.eric.ed.gov)www.eric.ed.gov  Elsevier-Science Direct (www.sciencedirect.com)www.sciencedirect.com  F.Ü. Kütüphane (http://kutuphane.firat.edu.tr/)http://kutuphane.firat.edu.tr/  ULAKBİM (TÜBİTAK bilgi ağı) (www.ulakbim.gov.tr)www.ulakbim.gov.tr  YÖK Tez arama (http://tez2.yok.gov.tr)http://tez2.yok.gov.tr  Arama Motorları  Google  Google Scholar (detaylı arama)  Tavsiye edeceğiniz diğer arama motorları: .. .. .. 18 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

19 Literatür taraması 19 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel Literatür taraması yaparken 4N 1K modeli kullanılır.  Kim?  Araştırmayı kim yaptı?  Ne zaman?  Araştırma ne zaman yapılmış?  Niçin?  Araştırma neden yapılmış?  Nasıl?  Araştırma yöntemine ilişkin bilgiler.  Ne?  Elde edilen araştırma sonuçları.

20  Etkinlik  Farklı kaynaklar kullanılarak örnek bir literatür taraması  Google  Google Scholar  Kütüphane 20 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

21  Bu günlük bu kadar yeter! 21 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

22 Gerekli Kavramlar  Hipotez: Olası sonuçlara dair tahmin/öngörü (denence, varsayım)  Amaç: Hedefleri ortaya koyan genel ifade  Alt amaçlar: Soru cümleleri  Önem: Kime, neye, ne kadar katkısı var?  Sayıltı: Doğruluğunu ispatlama şart değil, genel kabuller  Sınırlılıklar: Daraltılmış kapsam  Tanımlar: Anahtar kelimeler, kısaltmalar vs.  Evren/Örneklem: Gerçekçi seçim/genellenebilir sınırlı parça 22 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

23 Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler  Değişken nedir?  Bolüm2 problemi tanımlama-hacettepe sunusundan yararlanılacak. 23 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

24 Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler  Değerlere göre değişkenler  Süreksiz (nitel-kategorik)  Sürekli değişken (nicel)  Kontrol şekillerine göre değişkenler  Bağımlı (açıklanan)  Bağımsız (açıklayan-ara)  Kontrol  Evrene ait- Zeka, yaş, cinsiyet vb.  Sürece ait- Ölçme, zaman, işlem.  Dış kaynaklara ait- Ortam, ısı, ışık. 24 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

25 Giriş Problem Tanımlanması İlgili Kaynaklar 25 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel Başarı Öğretmen Program Değerlen- dirme Fiziksel Koşullar Değerlendirme Teknikleri Kuramsal Uygulamalar Sorunlar Araştırmalar

26 Giriş Problem Tanımlanması İlgili Kaynaklar  Kavramsal yazın  Araştırma raporları 26 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

27 Giriş Önem  Araştırmacının kendi amacını ortaya koyması  Yorum  Veriler nerede, nasıl, ne işe yarayabilir? 27 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

28 Giriş Varsayımlar Sayıltılar  Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunması  Maliyetin yarardan yüksek olması  Denemenin olanaksız olması 28 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

29 Giriş Sınırlılıklar  Veri kaynakları  Süre  Veri toplama teknikleri  Ölçme araçları  Kapsam 29 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

30 Giriş Tanımlar  Kavramsal tanım  İşlevsel tanım  Ör:  Başarı  Zeka 30 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

31 KARASAR, NIYAZI. (2008). BILIMSEL ARAŞTıRMA YÖNTEMI. ANKARA: NOBEL YAYıNCıLıK. ARıKAN, DENIZ. (2009) BILIMSEL ARAŞTıRMA YÖNTEMLERI DERS SUNUMU F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 31 Kaynaklar


"ARAŞTIRMA PROBLEMİ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları