Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dayandığı felsefe ya da dünya görüşüne göre çeşitli değişiklikler göstermekle birlikte, eğitimin en yaygın kullanılan tanımlarından biri bireyin davranışlarında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dayandığı felsefe ya da dünya görüşüne göre çeşitli değişiklikler göstermekle birlikte, eğitimin en yaygın kullanılan tanımlarından biri bireyin davranışlarında."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Dayandığı felsefe ya da dünya görüşüne göre çeşitli değişiklikler göstermekle birlikte, eğitimin en yaygın kullanılan tanımlarından biri bireyin davranışlarında (performansında) kendi yaşantısı yoluyla istendik değişmeler meydana getirme süreci şeklindedir (Baştürk ve Taştepe, 2013).

5 Hedefler sınıflandırılırken, genellikle, öğretme- öğrenme etkinliğiyle ulaşılmaya çalışılan temel öğrenme türü belirleyici olmaktadır. Başka sınıflandırmalar olmakla birlikte, sıklıkla tercih edilen sistem Bloom ve arkadaşlarının geliştirmiş olduğu sistemdir (Bloom vd., 1956; Kratwohl, Bloom ve Masia, 1964).

6

7

8

9 Belirli bir alana özgü bilgiler Terimler Bilgisi

10

11

12 Olgular Bilgisi:

13 Belirgin bir alanla ilgili bilgilerle uğraşma araçları ve yolları bilgisi Alışılar bilgisi:

14 A)1/15 B) 2/15 C) 1/5 D)4/15 E)1/3

15

16

17

18 Ölçütler bilgisi:

19

20

21

22 Bir alandaki evrenseller ve soyutlamalar bilgisi İlke ve genellemeler bilgisi: Örnek 1: Evren, örneklem arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu şema çizerek açıklayınız?

23

24 Kuram ve yapılar bilgisi:

25

26

27

28

29 Yorumlama

30 Yordama

31

32

33

34

35 Öğelerin analizi

36 İlişkilerin analizi

37 Örgütleme ilkelerinin analizi

38

39

40 Özgün bir iletişim muhtevası oluşturma

41 Bir plan veya işlemler takımı önerisi oluşturma Örnek 1: “Televizyon izlemenin çocukların sosyal davranışları üzerine etkisi” konulu bilimsel bir araştırma yapmak için bir plan oluşturunuz. Örnek 2: Farklı özellikte suların bitkilerle etkileşimi üzerine bir deney tasarlayınız.

42 Soyut ilişkiler takımı geliştirme Örnek Nitel araştırma desenlerini olumlu ve olumsuz yönleriyle inceleyerek, yeni bir nitel araştırma deseninde bulunması gereken özelliklerin neler olabileceğini ortaya koyan bir çalışma hazırlayınız

43

44 İç kanıtlar bakımından yargılama Örnek 1: Bir matematik öğretmeni derste şöyle bir tanım yapmıştır. “Bir pozitif tam sayı, kendisinden farklı en büyük üç pozitif tam sayı böleninin toplamına eşit ise bu sayıya, yarı mükemmel sayı denir.” Örnek: 18 bir yarı mükemmel sayıdır. Çünkü 18’in pozitif tam sayı bölenleri sırasıyla 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 olup kendisinden farklı pozitif bölenlerinin en büyük üç tanesinin toplamı, 9+6+3=18’dir.

45

46

47 Dış kanıtlar bakımından yargılama

48


"Dayandığı felsefe ya da dünya görüşüne göre çeşitli değişiklikler göstermekle birlikte, eğitimin en yaygın kullanılan tanımlarından biri bireyin davranışlarında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları