Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ProblemiTanımlama Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ, Funda DEMİREL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ProblemiTanımlama Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ, Funda DEMİREL."— Sunum transkripti:

1 ProblemiTanımlama Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ, Funda DEMİREL

2 Çözüm bulunması için üzerinde çalışılan, planlama yapılan soruna ‘araştırma problemi’ denir. Araştırma soruları ise araştırma probleminin alt problemleri olarak düşünülebilir. Problemi çözmek için cevaplandırılması gereken sorulardır.

3 Problemi belirlemek için öncelikle araştırma fikri bulunmalıdır. Fikirler; günlük yaşam, uygulama, geçmiş araştırmalar ve kuramlar gibi kaynaklar yoluyla belirlenebilir.

4 Araştırma konusu araştırma yapılması düşünülen alandaki bir konudur. Araştırma problemine göre oldukça kapsamlıdır.

5 Araştırılabilir iyi bir problem: Akla yatkın olmalıdır. Anlamlı olmalıdır. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir olmalıdır. Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır. Ö zgün olmalıdır. İfadeleri olasılık veya emir kipi şeklinde kurulmamalıdır. Etik olmalıdır.

6 Araştırma konu ve problemine ilişkin kuramsal temeller, benzer çalışmaların sonuçlarını incelemek için tüm araştırma sürecinde devamlı bir biçimde yapılır.

7

8 Literatür taramasında 3 kaynak türü kullanılır: Genel kaynaklar: İndeksler ve dizinler örnek olarak verilebilir. İndeks ve dizinler, konu alanına ilişkin dergileri listeler. Birincil kaynaklar: Kitaplar ve makalelerin yayınlandığı dergiler örnek olarak verilebilir. İkincil kaynaklar: Başka araştırmacıların, araştırma sonuçlarını veren yayınlar bunlara örnek olarak verilebilir.

9 Birincil kaynaklar: Kitaplar ve makalelerin yayınlandığı dergiler örnek olarak verilebilir. El kitapları, alanla ilgili kuramsal bilgileri ve araştırma sonuçlarını veren temel başvuru kaynaklarıdır. Dergiler, periyodik olarak yayınlanan ve kuramsal ve araştırma makaleleri içeren yayınlardır. Dergilere kütüphanelerinden veya TÜBİTAK’ın bilgi ağı ULAKBİM’den ulaşılabilinir. Yüksek lisans ve doktora tezlerine YÖK’ün tez tarama aracı kullanılarak ulaşılabilinir.

10 Literatür taraması yaparken 4 N 1 K modeli kullanılarak not kartlarına araştırmaların içeriğine ilişkin notlar alınabilir.

11 Literatür taraması için öncelikle anahtar kelimeler belirlenir. İnternet üzerinden tarama yaparken anahtar kelimeler üzerinde çeşitli süzgeçler kullanılarak tarama daraltılmalıdır.

12 Araştırma raporunun ilk bölümünde literatür taramasından elde edilen sonuçlar “ Giriş ”, “ Gelişme ”, “ Özet ” ve “Problem durumu” sırası ve bağlamında verilmelidir.

13 Değişken, bir durumdan diğerine farklılık gösteren özelliktir. Değişkenler, özelliklerine göre nicel ve nitel olarak sınıflandırılabilirler. Eğer değişkenin özelliği, düzeyleri sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa buna nicel değişken, değişkenin özelliği, düzeyleri sınıflandırılıyorsa buna nitel değişken denir.

14 Değişkenler aldıkları değerlere göre sürekli veya süreksiz olarak sınıflandırılır. Süreksiz değişkenler, iki ölçüm arasında sadece sınırlı sayıda değer alırken sürekli değişkenler, sonsuz sayıda değer alabilirler.

15 Değişkenler neden sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa bu durumda bağımlı ve bağımsız değişken olarak sınıflandırılır. Bağımsız değişken, bir veya iki değişken üzerinde etkisi incelenen, olası neden olan değişkendir. Müdahaleyi yansıtan öğretim yöntemi gibi değişkenler, değiştirilebilen ya da manipüle edilmiş bağımsız değişkenlerdir. Düzeyleri değiştirilmeyen, var olan durumu yansıtan değişkenler ise seçilmiş bağımsız değişkenlerdir.

16 Düzenleyici değişken, bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir. Kontrol değişkenleri, bağımsız değişken gibi bağımlı değişkeni etkileyebileceği düşünülerek kontrol altına alınan değişkenlerdir. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenin etkisi ile değişen, olası sonuç değişkendir. Bireyler ya da gruplar arası farklarına bakılan değişkendir.

17 Hipotez, bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerin açıklandığı önermelerdir. Hipotezler, iki farklı şekilde kurulabilir. Sıfır (Null) hipotez: Değişkenler arasında farkın veya ilişkinin olmadığını belirtir. Sıfır hipotez H 0 ile gösterilir. Araştırma (Alternatif) hipotez: Değişkenler arası farkın veya ilişkinin var olduğunu belirtir. H a veya H 1 ile gösterilir. Alternatif hipotezler tek veya yönsüz olarak yazılabilir. Alternatif hipotez yazılırken değişkenler arası ilişkinin yönü belirtilmediği zaman yönsüz, ilişkinin yönü belirtiliyorsa tek yönlü olarak tanımlanır.

18 Amaç Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir. Önem Araştırmanın önemi, problem ve amaç bölümünde belirtmiş olsa da ayrı bir başlık altında araştırmanın ilgili bilim dalı (kuram), uygulamalar (pratik) açısından getireceği katkılar yazılır.

19 Sayıltı, araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir. Araştırma sürecinde hipotezin doğruluğu test edilerek kabul veya reddedilirken sayıltı doğru olarak kabul edilir ve araştırma gerçekleştirilir.

20 Sınırlılıklar Sınırlılıklar, araştırmada yapmak isteyip de yapılamayan, bazı nedenlerden dolayı vazgeçilmek zorunda kalınan durumlardır. Tanımlar Tanımlar, araştırmada geçen anahtar kelimelerin ne ifade ettiklerinin belirtildiği bölümdür. Tanımlar kavramsal veya işlevsel olarak yapılabilir.

21 Bir araştırma raporunun Giriş bölümü şu başlıklardan oluşabilir: Problem Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar

22


"ProblemiTanımlama Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ, Funda DEMİREL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları