Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evren Örneklem. Evren Evren: Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Araştırma, sonuçlarının genellenebilirliğini arttıkça değer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evren Örneklem. Evren Evren: Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Araştırma, sonuçlarının genellenebilirliğini arttıkça değer."— Sunum transkripti:

1 Evren Örneklem

2 Evren Evren: Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Araştırma, sonuçlarının genellenebilirliğini arttıkça değer kazanır. Bilim, genellenebilirliği olan bilgiler bütünüdür. O halde, evreni geniş tutmak gerekir. Ancak, evren büyüdükçe soyutlaşır; ona ulaşmak güçleşir.

3 Çalışma Evreni Evren, belli değişkenlere göre sınırlandırılabilir. Bu şekilde sınırlandırılan evrene: “Çalışma evreni” denir. Çalışma evreni, ulaşılabilen evrendir. Araştırmacının ya doğrudan gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak hakkında görüş bildirebileceği evrendir. Sonuçlar, ancak bu sınırlı evrene genellenebilir.

4 Örnek: Bir araştırmada evren, genel olarak “insanlar” olduğu halde, başka araştırmalarda “belli yaştaki”, “belli cinsiyetteki”, “belli yerleşim merkezlerindeki” insanlar olabilir. Çalışma evreni daha çok küçük gruplar üzerinde yürütülen deneysel çalışmalarda kullanılır. Burada ayrıca bir örneklem alınma yoluna gidilmez. Çalışma Evreni

5 Örneklem Örneklem: evrenin tamamının incelenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, evrenin özelliklerini taşıyan ve evreni en iyi temsil eden gruba verilen addır. Buradan alınan sonuçlar, ilgili evrene genellenir.

6 Örneklem türleri Eleman Örnekleme Oransız eleman örnekleme Oranlı eleman örnekleme Küme Örnekleme Oransız küme örnekleme Oranlı küme örnekleme

7 Oransız eleman örnekleme Evrendeki tüm elemanların eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme türüdür. “Basit tesadüfi örnekleme”, “yansız örnekleme” de denir. Kamuoyu yoklaması için yüz bin nüfuslu bir kentten (evren) rastgele bin kişinin seçilmesi ve sadece onların görüşlerine başvurulması Oransız eleman örneklemedir.

8 Eleman Örnekleme Oransız

9 Oranlı eleman örnekleme Yüzbin nüfuslu kent Kamuoyu yoklama sonuçlarını etkileyebilecek özellikler açısından alt evrenlere ayrılır. Bu alt evrenlerdeki eleman sayısına bağlı olarak belli oranlarda eleman seçimi yapılır. Gerek duyulursa alt evrenlerinde de içinde başka alt evrenler oluşturulabilir.

10 Örneğimizde yüzbin nüfuslu kent sosyo- ekonomik gelişim düzeylerine göre üç alt evrenlere ayrılır. Seçeceğimiz bin kişinin alt evrenlere dağılımı şu şelkilde bulunabilir: % 10’u Üst sosyo-ekonomik düzey=10.000 100 Orta sosyo-ekonomik düzey=30.000 300 Alt sosyo-ekonomik düzey=60.000 600 Oranlı eleman örnekleme

11 Eleman Örnekleme Oranlı

12 Oransız Küme Örnekleme Evren çoğu zaman içinde çeşitli elemanları olan, benzer amaçlı kümelerden oluşur. Evrendeki bütün kümelerin eşit şeçilme şansına sahip oldukları örneklemedir.

13 Malatya ilindeki ilköğretim öğrencilerinin internet kullanım alışkanlıklarını belirlemek amacıyla bir araştırma planlansın. Burada her ilköğretim okulu bir küme kabul edilir. İldeki tüm ilköğretim okulları listesinden rastgele yeterli sayıda (Minimum % 10) okul örnekleme alınır. Veriler, bu okullardaki öğrencilerden toplanır. Sonuçlar İldeki tüm ilköğretim okullarına genellenir.

14 Küme Örnekleme X + - + -X -- + X + + X X – + XX ++ X -+ + -- + + + + -- + X + -- X - - + -+ Oransız X + - + -X X ++- + XX X + - + - -

15 İnternet kullanımının sosyo-ekonomik düzeylerle ilgili olduğu düşünülürse; seçim yapılmadan önce bu açıdan okullar alt evrenlere ayrılır ve alt evrenlerden belli oranda okul yine rastgele örneklem grubu olarak seçilir. Oranlı Küme Örnekleme

16 Küme Örnekleme X + - + -X X ++- + XX X + - + - - X + - + -X X - - + -+ -- + X + + ++ X -+ + X X – + XX -- + + + + -- + X + -- Oranlı


"Evren Örneklem. Evren Evren: Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Araştırma, sonuçlarının genellenebilirliğini arttıkça değer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları