Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme ve Öğretim İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 Öğrenme ve Öğretim İlkeleri
Yd. Doç. Dr. Hidayet TOK

2 Konu alanı bilgisi Uzmanlık alanında yeterli bilgiye sahip olması
Ders içeriğini düzenlemede Önceki deneyim ve bilgileri ile ilgisini kurmada Güncel fikirleri sunmada daha etkili olabilirler

3 Pedagojik bilgi ve beceriler
Dersin hedeflerinden haberdar ederler Alternatif öğretim yöntem ve stratejilerini bilirler Hedeflere ulaşmak için en etkili yöntemleri bilirler Öğrencilerin ait olma, tanınma, fark edilme, saygı, güven, yardımlaşma gibi sosyal ihtiyaçları karşılarlar Olumlu duygusal iklim oluşturmaya çaba gösterirler

4 Öğretmen deneyimi Öğretmeyi öğrenme uzun bir mesleki gelişim sürecidir. Öğretim deneyimlerden yeterli ve doğru çıkarımlarda bulunabilme Eksiklikleri görüp düzeltebilme

5 Sağlıklı öğretmen-öğrenci etkileşimi ve iletişimi
Öğrenci katılımı ve motivasyonu için önemli Öğrenme, öğretmen ve öğrencinin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleşir (Pelz, 2004). Öğretmeni tanıma, öğrencinin model alması ve zihinsel gelişim için fırsatlar yaratır.

6 Yüksek beklenti Öğrenci başarma konusunda yeteneği olduğuna inandırılırsa, öğrenme artmaktadır. Başarı beklentisi öğrencinin daha fazla çabalamasına neden olmaktadır. Yeteneğine güvensizlik zayıf performansı getirir.

7 Işbirliği ortamı İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda, küçük gruplar halinde, birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmasıdır. John Dewey eğitimde yarışmayı eleştirmiş ve eğitimcileri okulları demokratik öğrenme ortamları olarak yapılandırılmalarını teşvik etmiştir.

8 Işbirlikli öğrenme ortamında öğrencilerin soru sormaları, açıklama yapmaları, bilgilerini organize etmeleri, ilgi kurmaları, öğrenenleri gözden geçirmeleri bilgi edinme sürecini etkilemektedir. Öğrenme iiçn sosyal etkileşim önemlidir.

9 Işbirlikli öğrenme akademik başarıyı, hoşgörülü olma, demokratik yaşam alışkanlığını kazandırma, kendini ifade etme, paylaşma ve dayanışma duygularını geliştirme ve motivasyon gibi duyuşsal hedefler üzerinde olumlu etkileri vardır.

10 Hazır bulunuşluk Öğretim öğretmenin bildiği yerden değil, öğrencinin bulunduğu yerden başlar. Enstrüman gibi.. Ön öğrenmelerin yeni öğrenilecek konu için kolaylaştırıcı etkisi vardır. Öğretim etkinliklerinin öğrenene uygunluğu mutlaka sağlanmalıdır.

11 Öğrenciler arası bireysel farklılıklar mutlaka dikkate alınmalı.
Içerik, öğretim yöntem ve etkinlikleri çeşitlendirilmesi ve öğretim hızının ayarlaması gerekmektedi.r

12 öğretim etkinliklerini öğrenci ilgilerine dayandırma
Öğrencinin öğretilene ilgisiini çekmek için, öncelikle öğretmenin kendisinin ilgili olduğunu göstermesi gerekmektedir. Çoşku ve ilgi bulaşıcıdır.

13 Motivasyon Belli durumlarda, belli amsaçlara ulaşmak için ve gerekli davranışların yapılabilmesi için organizmayı harekete geçiren, enerji veren, duyuşsal bir yükselme, isteğe neden olan ve davranışları yönlendiren bir “itici güç” tür.

14 Öğrenme çevresi, öğretmen, öğrenci gibi faktörler motivasyonu olumlu ve olumsuz etkileyebilir.
dışsal motivasyon:Yüksek not, övülme…. Içsel motivasyon: bilme ihtiyacı, yeterli olma ve gelişme gibi faktörler…

15 Dersin hedeflerinden haberdar etme
Dersin başında, öğrencilere eğitim programı, öğrenme hedefleri, dersin gereklilikleri, akademik işlerin hangi sıra ile ve hangi tarihlerde yapılacağı ve beklentileri ile ilgili net bilgi verilmelidir.

16 Aktif katılım “Öğrenme” bilginin stoklanması olmayıp, öğrenenin yeni bilgi ile ilgilenmesini, daha öncekilerle ilgisini kurmasını ve günlük hayata uygulamasını gerektiren aktif bir süreçtir.

17 Öğrenci, kendi çözümleri, önerileri, yeni bakış açıları ile öğrenme sürecinde etkin olmalıdır.
Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım. (Çin atasözü)

18 Ne düşünürsek ne de yaparsak öğreniriz, ne yaptığımızı düşünerek öğreniriz.( Angel, 1983).

19 Öğrenci sorumluluğu

20 Anlamlı materyal Ausubel’in öğrenme ilkesi “mekanik öğrenme unutulur, anlamlı öğrenme ise daha çok hatırda kalır. Öğrenme bilginin zihinde yapısallaşmasıdır. Yeni bilgiler önceki bilgilerin üstüne konulur; ya onları zenginleştirir ya düzeltir veya değiştirir.

21 Dönüt Açıklayıcı, anlamlı, eleştirel ve anında verilen dönüt ile öğretim ve öğrenmenin etkisi artırılabilir. Öğrenmenin kalıcılığını artırmak için doğru cevaplar anında desteklenmelidir.

22 Ekonomiklik Öğretim etkinliğinin mümkün olabilecek en az maliyet, zaman, emek ve enerji harcanarak yapılmasına dikkat edilmelidir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin zamanlarını verimli kullanmaları gerekmektedir.

23 Fazla duyu organına hitap etme

24 ÖĞRENME NASIL ARTAR ? Öğrenme sürecinde, ne kadar çok duyumu işin içine katarsak, öğrenme ve hatırlama yeteneğimiz o oranda artıyor % 1 TAT ALARAK % 1,5 DOKUNARAK % 3,5 KOKLAYARAK % 11 İŞİTEREK % 83 GÖREREK OKUDUĞUNUN……………. % 10 İŞİTTİĞİNİN ……………. % 20 GÖRDÜĞÜNÜN……………….% 30 GÖR.-İŞİTTİĞİNİN…..% 50 SÖYLEDİĞİNİN…………… % 70 SÖYLEYİP-YAPTIĞINI % 90

25 Zengin konu içeriği Öğretim içeriği öğrencinin beklentilerine, amaçlarına uygun ise öğrencinin ilgisi ve etkin katılımı artarak, öğrenme düzeyi yükseltmektir.

26 Özel iletişimde güvenlik

27 Teknolojik kullanımı

28 Anlamlı tekrar Tekrar, becerilerin kazanılmasında ve öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada, bir defada anlaşılmayan bilginin öğrenen tarafından öğrenilmesinde, öğrencilerin kendi yanlıilarını düzeltmelerinde önemli bir araçtır.

29 Dünyada hiçbir kimse yoktur ki, bir dili, yüzmeyi, kayak yapmayı, golf oynamayı, araba ve bilgisayar kullanmayı tekrarsız öğrenmiş olsun

30 1.tekrar: İlk öğrenmeden 5 dakika sonra
Kalıcı Bilgi Yöntemi: 1.tekrar: İlk öğrenmeden 5 dakika sonra 2. tekrar: Ertesi gün. 3. tekrar: Bir hafta sonra. 4. tekrar: Bir ay sonra. 5. tekrar: Üç ay sonra.

31 İpuçları

32 Pekiştireçler Davranışların tekrar edilme sıklığını artıran ödül, övgü, puan ve tebessüm gibi uyarıcıların verilmesi işlemidir.

33 Aşamalılık Somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, küçük adımlarla ve aşama aşama sunulmalıdır.

34 Uygulama fırsatı Insanlar, yanlızca uyguladıkları şeyleri iyi yapmayı öğrenebilmektedir. Eğer öğrencilerden, yeni fikirleri yeni durumlara uygulamaları beklenirse, öğrenme olasılığı artar.

35 Değerlendirme Öğrenme hedeflerine %70, %80 oranında ulaşılmışsa, yüksek başarı sağlanmış kabul edilir. Sağlıklı değerlendirme için değerlendirme süreçleri ve not standartları dersin başında net olarak verilmeli

36 Sınavların değerlendirme araçları olduğu kadar, eğitsel yönü de vardır.
Testler sadece bilgi düzeyinde değil, daha üst düzey bilişsel süreci değerlendirmesine dikkat edilmelidir. Değerlendirme sonuçlarına göre öğretim yöntem ve stratejileri gözden geçirilip geliştirilmelidir.

37 BAŞARI YOLUNDA GÜZEL SÖZLER
UZAK MESAFELERE ULAŞMAK, YAKIN MESAFELERİ AŞMAKLA MÜMKÜNDÜR. ZORLUKLAR BAŞARININ DEĞERİNİ ARTTIRAN SÜSLERDİR. BAŞARI MERDİVENİNİ ELLERİNİZ CEBİNİZDE ÇIKAMAZSINIZ. PIRIL PIRIL GÖKKUŞAĞINI GÖRMEK İÇİN ÖNCE YAĞMURU YAŞAMAK GEREKİR. ÖĞRENMEK BİLDİĞİNİ FARK ETMEKTİR. YAPMAK İSE BİLDİĞİNİ GÖSTERMEKTİR. EĞİTİM DOĞRULARI SÖYLEMEK DEĞİL, DOĞRULARI YAPMAKTIR. GEÇMİŞLE ZAMAN GEÇİRMEK, GELECEKTEN KAYIPTIR. ÇALIŞMAK İÇİN GELECEĞİ, MUTLU OLMAK İÇİN ANI YAŞAMAK GEREKİR. BAŞARI YOLUNDA GÜZEL SÖZLER

38 Dostları olmalı insanın, Aynen gemilerin limanları gibi Zaman zaman uğradığın Yükünü boşalttığın Dalgalar dininceye kadar beklediğin koynunda

39 Sonra açık denizlere uğurlamalı seni, Geri döneceğin günü bekleme umuduyla Bazan rüzgara o açmalı yelkenini Yanağına konan bir öpücüğün coşkusuyla Halatlarını çözmeli Seni çok Ama çok özlemeli Sonra açık denizlere uğurlamalı seni, Geri döneceğin günü bekleme umuduyla Bazan rüzgara o açmalı yelkenini Yanağına konan bir öpücüğün coşkusuyla Halatlarını çözmeli Seni çok Ama çok özlemeli

40 Dostları olmalı insanın, Ermiş, bilge hayatı ezbere okuyabilen Düşünmediklerini düşündüren Seni bir cambaz ipinde güvenle tutabilen Gerektiğinde senin için ateşi yutabilen

41 Yolunu ışıtan ustan olmalı, Şekillendirmeyi öğretmeli hayatın çömleğini Sana vermeli soğuk bir kış gününde Üzerindeki tek gömleğini

42


"Öğrenme ve Öğretim İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları