Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MilSOFT TASNİF DIŞI Teknoloji Üreten Türkiye. MilSOFT TASNİF DIŞI 2/15 24.08.2014 Teknoloji Üreten Türkiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MilSOFT TASNİF DIŞI Teknoloji Üreten Türkiye. MilSOFT TASNİF DIŞI 2/15 24.08.2014 Teknoloji Üreten Türkiye."— Sunum transkripti:

1 MilSOFT TASNİF DIŞI Teknoloji Üreten Türkiye

2 MilSOFT TASNİF DIŞI 2/15 24.08.2014 Teknoloji Üreten Türkiye

3 MilSOFT TASNİF DIŞI 3/15 24.08.2014 Ucuz işçilik ile rekabet etmeye çalışmak yerine, teknoloji üreten ve İhraç eden Türkiye için; nitelikli işgücünün kullanıldığı, yenilikçi fikirlerin hayata geçirildiği, katma değeri yüksek yeni teknoloji geliştirmenin hedeflendiği ulusal vizyon ve politikaların belirlenmesi ve kararlı bir şekilde adil rekabet ortamında uygulanması gerekmektedir. Özellikle savunma sanayii firmaları açısından bakıldığında, devlet merkezli bir pazar olmasından dolayı, devletin belirleyeceği hedeflerin ve uygulanacak politikaların önemini büyüktür. Ulusal Vizyon ve Politika

4 MilSOFT TASNİF DIŞI 4/15 24.08.2014 Hedef Alan :Yazılım Katma değeri yüksek Yenilikçi fikirler Kritik teknoloji Gerekli altyapı ve insan kaynağının ülkemizde bulunması Maliyet ve yatırım isterlerinin düşük olması

5 MilSOFT TASNİF DIŞI 5/15 24.08.2014 Ar&Ge (I) Her ne kadar son yıllarda ülkemizde Ar&Ge’ye olan yatırım bilinci artmış ve geçmiş yıllara göre yükselmiş olsa da özellikle İsveç, Finlandiya ve İsrail gibi yetkinlik kazanmış ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda oldukça geride kaldığımız yadsınamaz bir gerçektir.

6 MilSOFT TASNİF DIŞI 6/15 24.08.2014 Ar & Ge (II) ÜlkeAr&Ge’ye Ayrılan Kaynak (Milyar $) GSMH’ya göre Ar&Ge’ye Ayrılan Kaynak Yüzdesi Savunma Ar&Ge’ye Ayrılan Kaynak (milyar $) Savunma Ar&Ge’ye Ayrılan Kaynak Yüzdesi ABD3432.667.519.7 Avrupa Ortalaması 2641.93.61.4 Almanya642.50.71.1 İngiltere381.91.33.4 İspanya14.11.10.20.01 Türkiye3.80.60.0690.018 Ülkemiz Ar&Ge’ye ayırdığı kaynak itibariyle hem sivil hem de askeri alanlarda teknoloji üretiminde dünyada önde gelen ülkelerin oldukça gerisindedir. Ref: Global R&D Report 2008 ve SASAD Çalışması

7 MilSOFT TASNİF DIŞI 7/15 24.08.2014 Ar & Ge (III) Açık bilgi üzerine dünyayla yarışabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve öncü çözümlerin rakiplerden önce uluslararası piyasaya sunulması. Özellikle Altyapı Yazılımlarına yönelik Ar&Ge’lere öncelik verilmesi. Böylece birçok alanda/sektörde yeniden kullanılabilirliğin sağlanması. İleride ortaya çıkacak ihtiyaçlara uygun Ar&Ge Projelerinin başlatılması Şirketlerin gelirlerinin belirlenecek bir yüzdesinin Ar-Ge Projelerine yönlendirilmesinin teşvik edilmesi Özellikle İhracat Hedeflerinin doğru olarak konulduğu kritik teknojilere yönelik Ar-Ge desteklerinin (Tübitak TEYDEB, 1007 gibi) arttırılması

8 MilSOFT TASNİF DIŞI 8/15 24.08.2014 Uluslararası kabul gören kalite yönetim standartlarına (CMMI gibi) ve modellerine (Kalite uluslararası pazarda beraber çalışmanın ortak dilidir) uyumlu çalışılmasının teşvik edilmesi. İhalelerde bu uluslararası standartların, halihazırda bu seviyede olanlara avantaj sağlamayacak şekilde yıllara bağlı ve aşamalı olarak, istenmesi ile yol göstericilik yapılması Kalite yönetim ve teknik alanlardaki standartların hazırlanma ve güncellenme çalışmalarına sektör temsilcileri olarak aktif katılımın sağlanması. Özellikle uluslararası kabul gören standartlarda süreç olgunluğunda istenilen seviyelere ulaştığı belgelenen firmaların değerlendirme, belgelendirme gibi harcamalarının desteklenmesi. Uluslararası Standartlar (I)

9 MilSOFT TASNİF DIŞI 9/15 24.08.2014 Uluslararası Standartlar (II) Son yıllarda özellikle savunma sanayiinde faaliyet gösteren birçok firma, kurum ve kuruluş CMMI seviyesine ulaşmıştır.  MilSOFT (CMMI 5),  AYESAŞ (CMMI 3),  Cybersoft (CMMI 3),  Koç Sistem (CMMI 3),  Meteksan Sistem (CMMI 3),  MilSOFT ICT (CMMI 3),  STM (CMMI 3),  TAI (CMMI 3),  TÜBİTAK UEKAE/G222 Birimi (CMMI 3),

10 MilSOFT TASNİF DIŞI 10/15 24.08.2014 İnsan Kaynakları (I) Yetkin personelin sağlayacağı verimlilik artışı, gerektirdiği maliyetten daha fazladır Nitelikli işgücünün yetişmesine imkan sağlaycak milli projelerin ortaya konması ve sanayi yetkinliklerini arttırmaya yönelik yapılanmanın oluşturulması gerekmektedir

11 MilSOFT TASNİF DIŞI 11/15 24.08.2014 İnsan Kaynakları (II) Teknoloji geliştirecek nitelikli işgücüne sahip olmak için bütün paydaşların (üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, özel firmalar vb.) aşağıdaki hususlara önem vermeleri gerekmektedir:  Kurumsal organizasyon yapısının, pozisyonlara ait görev ve sorumlulukların ve arayüzlerin net olarak belirlenmesi  İhtiyaç duyulacak işgücü büyüklüğünün ve bu işgücüne ait yetkinliklerin doğru belirlenmesi  Mevcut işgücünün ihtiyaç duyulan yetkinlik seviyesine getirilmesi için gerekli eğitimlerin kapsam ve miktarlarının belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli eğitim planlama  Tespit edilen yetkinlikler kapsamında gerekli iş gücünün istihdam edilmesi  Yetkinliklerin sürekli geliştirilmesi  Eğitim kalitesinin ihtiyaç duyulan yetkinliklere paralel olarak sürekli iyileştirilmesi  Eğitim ihtiyaçlarının kurumlar arasında ortak olan kısımlarının birlikte planlanması ve karşılanması  Kariyer planlama  Çalışan memnuniyetinin ve dolayısıyla verimliliğinin sürekli artırılması

12 MilSOFT TASNİF DIŞI 12/15 24.08.2014 Teknokent/Teknoparkların yaygınlaştırılması Teknokent/Teknopark imkanlarından ve ilave sağlanabilecek teşviklerinden firmaların yararlanabilmesi için firmalara  işbirliklerini arttırmaya yönelik,  ihracata yönelik hedefler konulması Ülkemizdeki teknokent ve parklardaki firmaların sayısı son yıllarda artmıştır fakat teknoloji üretiminde ve ihracatında dikkat çeken İsrail ve İrlanda gibi ülkelerin hala çok gerisindeyiz. Örneğin nüfusu 6 milyon olan İrlanda’da 18 bin personel teknokentlerde çalışırken ülkemizde sadece 7 bin kişi teknokentlerde çalışmaktadır. Teknokentler/Teknoparklar

13 MilSOFT TASNİF DIŞI 13/15 24.08.2014 Milli Çözümler Mevcut durumda hangi kurumda hangi milli ürün/çözümlerin mevcut olduğunun kanıtları ile tespit edilmesi ve tedariklerde bu kaynakların azami şekilde kullanılmasına hizmet edecek şekilde ana yüklenici ve alt yüklenicilerin belirlenmesi Hedeflenen Kritik teknolojilerin belirlenerek  Milli imkanlarla geliştirilmesi (Yurt içindeki kritik yazılımlarda söz sahibi olmamız, yurt dışında da rekabet etme şansımızı arttıracaktır.)  Milli olarak geliştirilmesinde yabancı çözümlere dayanan işbirlikteliklerinden kaçınılması.  Mükemmeliyet Merkezlerinin oluşturulması.

14 MilSOFT TASNİF DIŞI 14/15 24.08.2014 İş Birliktelikleri Oluşturulması Entegre bir sanayiinin tesisi amacıyla firmaların birlikte çalışma prensiplerinin belirlenmesi ve bu amaçla dünyada yaygın olarak kullanılan standart ve modellerin örnek alınması. Ortak dilin oluşturulması sonucunda verilen kararların daha isabetli olması ve hedeflere uygun olarak Teknoloji Üretiminin bir bütün olarak yönlendirilebilmesi mümkün olabilecektir.  Uluslararası alanda büyük tedarik organizasyonları tarafından etkin bir şekilde kullanılan tedarik modellerinin SSM tarafından incelenerek gerekli tedarik modelinin oluşturulması ve uygulanması;  Savunma Sanayii firmaları arasında homojen bir alt yapının oluşturulması için alt yüklenici belirlenmesinde, projelerin uygulamasında SSM’nin tedarik modeline uyumlu gerekli standart sistemin oluşturulması  Bu birbiriyle uyumlu sistemin etkinliğini görebilmek için ölçümler belirlenmesi (örneğin ana yüklenicileri hedeflenen oranlarda ulusal alt yüklenici kullanması, vb) ve konulmuş hedeflere uyumluluğunun sürekli takip edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin başlatılması Üniversiteler, kamu ve özel sektör işbirlikteliği esaslarının belirlenmesi.

15 MilSOFT TASNİF DIŞI 15/15 24.08.2014 Katma Değeri Yüksek Teknoloji İhrac Eden Ülke Türkiye, Teknoloji Üreten ve kendi tasarımlarını geliştiren aynı zamanda bu teknolojiyi üretirken yutdışındaki ucuz işçiliği kullanan bir model ile uluslararası pazarda rekabetçi olabilecek insan kaynağına sahiptir.


"MilSOFT TASNİF DIŞI Teknoloji Üreten Türkiye. MilSOFT TASNİF DIŞI 2/15 24.08.2014 Teknoloji Üreten Türkiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları