Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/18 Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar Nazmi Karyağdı Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/18 Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar Nazmi Karyağdı Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 1/18 Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar Nazmi Karyağdı Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı 25 Aralık 2009 Ankara Ankara

2 2/18 GİB Kuruluş Kanunu Md.1 gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına… 16.5.2005 tarih ve 5345 S.K.

3 3/18 MÜKELLEF HİZMETİ + CEBRİ İŞLEMLER = GÖNÜLLÜ UYUM Gönüllü Uyum Nedir? İkna etmekten zorla kabul ettirmeye kadar giden bir yelpaze

4 4/18 Neden Gönüllü Uyum? - Gelir idareleri her bir mükellefi tek tek incelemeye denetime tabi tutamaz; çünkü bu kadar fazla kaynakları yoktur. - Hükümetler daha fazla kaynak ayıramazlar - Gönüllü uyum bir vergi sistemini yönetmede en ucuz ve en etkin yoldur.

5 5/18 Mükelleflerin Sınıflandırılması YASALARA KENDİLİKLERİNDEN UYUM GÖSTERENLER UYUM GÖSTERENLER UYUM İLE UYUMSUZLUK ARASINDA KARARSIZ OLANLAR YASALARA HİÇBİR ŞEKİLDE UYMAYANLAR UYMAYANLAR “VERGİ KARŞITLARI”

6 6/18 Gönüllü uyum için nasıl bir prosedür? Basit Kolay kullanılan Açık

7 7/18 Uyum açık, basit ve kolay kullanılan idari sistem ve prosedürlerle teşvik edilir. Gönüllü uyum eğer mükellefler için uymak kolaysa artar. İyi gelir idareleri uyum risklerini tespit eder, değerlendirir ve bu risklere yönelik stratejiler geliştirir.

8 8/18 Uygulamaları basitleştirmek,Uygulamaları basitleştirmek, İşlem sürelerini kısaltmak,İşlem sürelerini kısaltmak, Yazılı dökümanlarda anlaşılabilirliği sağlamak,Yazılı dökümanlarda anlaşılabilirliği sağlamak, Vergi dairesine gitmeksizin işlemleri tamamlayabilmek,Vergi dairesine gitmeksizin işlemleri tamamlayabilmek, Mükellef beklentilerine cevap verebilmek,Mükellef beklentilerine cevap verebilmek, Dünya uygulamalarını ülkemize getirmek,Dünya uygulamalarını ülkemize getirmek, Mükellefin hukuku ile Devletin hukukunu eşit düzeyde görmek.Mükellefin hukuku ile Devletin hukukunu eşit düzeyde görmek. Gönüllü Uyumu Artırmak İçin Yapılanlar

9 9/18 KÜRESELLEŞME Yurtdışında kazanılan gelir miktarlarını ve çeşitlerini artırırken, diğer taraftan da gelir idarelerinin mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu soruşturma yeteneğini azaltır. Gelir idareleri sadece yurtiçi değil uluslararası uyum risklerini de değerlendirirler ve güçlü bir risk yönetimi sürecinde belirlenen önceliklere göre kaynaklarını tahsis ederler. Tam mükellef, dar mükellef; küresel mükellef

10 10/18 YIKICI VERGİ PLANLAMALARI (AGRESSIF TAX PLANNINGS) VERGİ MATRAHINI AŞINDIRICI VERGİ UYGULAMALARI Temel Kullanıcıları: Büyük Mükellefler ve Yüksek Gelirli Bireyler ARZ YÖNÜ TALEP YÖNÜ

11 11/18 MALİ MÜŞAVİRLER TÜM VERGİ SİSTEMLERİNDE HAYATİ BİR ROLE SAHİPTİRLER. Olumlu Olumsuz

12 12/18 Tax Intermediaries (Vergi konusunda Yol Göstericiler) Bankalar ve diğer finans kuruluşları, Mali müşavirler ve avukatlar Vergi Aracıları

13 13/18 İş yapma şeklinde meydana gelen kompleks yapı, Sermaye piyasaları ve küresel operasyonlar, Çok hızlı değişen vergi ve hukuk kuralları, Finansal ürünlerin karmaşıklaşması, Bilgi işlem teknolojilerinin bu karışık ve zeka ürünü finansal ürünlerin ortaya çıkmalarını ve kolayca dünyanın dört bir yanında saniyeler içinde devredilmelerini sağlaması. Vergi aracılarına talep neden artıyor?

14 14/18 Mükellefler ve hukuksal sorumluluklar Kişisel sorumluluklar Parayla ve itibarla ilgili riskler Meslekteki ücretlendirme yapısı Yasal mesleki koruma Denetim standartları Mali müşavirlerin davranışsal yönlendiricileri

15 15/18 Belgelendirme ve kurallara bağlama Kamuoyunu ileri düzeyde aydınlatma Uyum anlaşmaları Cezalar ve diğer yaptırımlar Vergi aracılarına yönelik stratejiler

16 16/18 Mükellefler ile gelir idaresi arasında ortaklaşa güven ve işbirliği üzerine bir ilişki inşa etmek ve bunu devam ettirmektir. YARARLARIYARARLARI Gelir idaresine : zamanında doğru beyan ve ödeme, düşük riskli mükelleflerin kazanılması Mükellefe: Düşük uyum maliyeti, kısa sürede giderilne yorum farkları ve belirsizlikler Güçlendirilmiş İlişki

17 17/18 Yeni Özelge Sistemi Muhatabın teke indirilmesi, Başvuruların bir standarda kavuşturulması, Mükellefe verilen cevapların standartlaştırılması, Mükellefe kısa zamanda doğru ve net cevap vermek, Mükellefin uyum maliyetini azaltmak, İnternetten yayın yoluyla şeffaflık sağlamak, Mevzuatın açık ve anlaşılabilir olmasını sağlamak, İdarenin iş yükünü hafifletmek, Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak, zaman ve emek israfını azaltmak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. Toplum nezdinde idarenin güvenilirliğinin artırılmasıdır.

18 18/18 Teşekkürler… Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 189| www.gib.gov.tr | 1189 (KMBS) 444 0 189 | www.gib.gov.tr | 1189 (KMBS)www.vergibilir.gov.trwww.kayitliekonomiyegecis.gov.tr


"1/18 Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar Nazmi Karyağdı Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları