Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar"— Sunum transkripti:

1 Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar
Nazmi Karyağdı Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı 25 Aralık 2009 Ankara

2 GİB Kuruluş Kanunu Md.1 gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına… tarih ve 5345 S.K.

3 İkna etmekten zorla kabul ettirmeye kadar giden bir yelpaze
Gönüllü Uyum Nedir? MÜKELLEF HİZMETİ + CEBRİ İŞLEMLER = GÖNÜLLÜ UYUM İkna etmekten zorla kabul ettirmeye kadar giden bir yelpaze

4 Neden Gönüllü Uyum? Gelir idareleri her bir mükellefi tek tek incelemeye denetime tabi tutamaz; çünkü bu kadar fazla kaynakları yoktur. Hükümetler daha fazla kaynak ayıramazlar - Gönüllü uyum bir vergi sistemini yönetmede en ucuz ve en etkin yoldur.

5 Mükelleflerin Sınıflandırılması
YASALARA KENDİLİKLERİNDEN UYUM GÖSTERENLER UYUM İLE UYUMSUZLUK ARASINDA KARARSIZ OLANLAR YASALARA HİÇBİR ŞEKİLDE UYMAYANLAR “VERGİ KARŞITLARI”

6 Gönüllü uyum için nasıl bir prosedür?
Açık Kolay kullanılan Basit

7 Uyum açık, basit ve kolay kullanılan idari sistem ve prosedürlerle teşvik edilir.
Gönüllü uyum eğer mükellefler için uymak kolaysa artar. İyi gelir idareleri uyum risklerini tespit eder, değerlendirir ve bu risklere yönelik stratejiler geliştirir.

8 Gönüllü Uyumu Artırmak İçin Yapılanlar
Uygulamaları basitleştirmek, İşlem sürelerini kısaltmak, Yazılı dökümanlarda anlaşılabilirliği sağlamak, Vergi dairesine gitmeksizin işlemleri tamamlayabilmek, Mükellef beklentilerine cevap verebilmek, Dünya uygulamalarını ülkemize getirmek, Mükellefin hukuku ile Devletin hukukunu eşit düzeyde görmek.

9 Tam mükellef, dar mükellef; küresel mükellef
KÜRESELLEŞME Gelir idareleri sadece yurtiçi değil uluslararası uyum risklerini de değerlendirirler ve güçlü bir risk yönetimi sürecinde belirlenen önceliklere göre kaynaklarını tahsis ederler. Yurtdışında kazanılan gelir miktarlarını ve çeşitlerini artırırken, diğer taraftan da gelir idarelerinin mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu soruşturma yeteneğini azaltır. Tam mükellef, dar mükellef; küresel mükellef

10 Temel Kullanıcıları: Büyük Mükellefler ve Yüksek Gelirli Bireyler
YIKICI VERGİ PLANLAMALARI (AGRESSIF TAX PLANNINGS) VERGİ MATRAHINI AŞINDIRICI VERGİ UYGULAMALARI Temel Kullanıcıları: Büyük Mükellefler ve Yüksek Gelirli Bireyler ARZ YÖNÜ TALEP YÖNÜ

11 MALİ MÜŞAVİRLER TÜM VERGİ SİSTEMLERİNDE HAYATİ BİR ROLE SAHİPTİRLER.
Olumsuz Olumlu

12 Vergi Aracıları Tax Intermediaries (Vergi konusunda Yol Göstericiler)
Bankalar ve diğer finans kuruluşları, Mali müşavirler ve avukatlar

13 Vergi aracılarına talep neden artıyor?
İş yapma şeklinde meydana gelen kompleks yapı, Sermaye piyasaları ve küresel operasyonlar, Çok hızlı değişen vergi ve hukuk kuralları, Finansal ürünlerin karmaşıklaşması, Bilgi işlem teknolojilerinin bu karışık ve zeka ürünü finansal ürünlerin ortaya çıkmalarını ve kolayca dünyanın dört bir yanında saniyeler içinde devredilmelerini sağlaması.

14 Mali müşavirlerin davranışsal yönlendiricileri
Mükellefler ve hukuksal sorumluluklar Kişisel sorumluluklar Parayla ve itibarla ilgili riskler Meslekteki ücretlendirme yapısı Yasal mesleki koruma Denetim standartları

15 Vergi aracılarına yönelik stratejiler
Belgelendirme ve kurallara bağlama Kamuoyunu ileri düzeyde aydınlatma Uyum anlaşmaları Cezalar ve diğer yaptırımlar

16 Güçlendirilmiş İlişki
Mükellefler ile gelir idaresi arasında ortaklaşa güven ve işbirliği üzerine bir ilişki inşa etmek ve bunu devam ettirmektir. YARARLARI Gelir idaresine : zamanında doğru beyan ve ödeme, düşük riskli mükelleflerin kazanılması Mükellefe: Düşük uyum maliyeti, kısa sürede giderilne yorum farkları ve belirsizlikler

17 Yeni Özelge Sistemi Muhatabın teke indirilmesi,
Başvuruların bir standarda kavuşturulması, Mükellefe verilen cevapların standartlaştırılması, Mükellefe kısa zamanda doğru ve net cevap vermek, Mükellefin uyum maliyetini azaltmak, İnternetten yayın yoluyla şeffaflık sağlamak, Mevzuatın açık ve anlaşılabilir olmasını sağlamak, İdarenin iş yükünü hafifletmek, Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak, zaman ve emek israfını azaltmak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. Toplum nezdinde idarenin güvenilirliğinin artırılmasıdır.

18 Gelir İdaresi Başkanlığı
Teşekkürler… Gelir İdaresi Başkanlığı | | 1189 (KMBS)


"Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinden Beklentiler ve Yaşanan Sorunlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları