Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
AKADEMİK GENEL KURULU 27 Aralık 2007

2 İ Ç E R İ K Akademik ve İdari Kadro Hareketleri Bütçe
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Bilimsel Etkinlikler Proje Etkinlikleri Öneri ve Sonuçlar Projeler ve Hedefler

3 AKADEMİK VE İDARİ KADRO HAREKETLERİ

4 Ünvanlarına Göre Akademik Personel Sayıları (30.11.2007 itibarıyla)

5 Akademik Personelin Bölümlere Göre Dağılımı (30.11.2007 itibarıyla)

6 Akademik Yükselmeler (30.11.2007 itibarıyla)
8 Profesör 2 Gıda Müh., 1 NEM., 1 Fizik Müh., 1 Ele.Elo.Müh., 1 Jeo.Müh., 1 Maden Müh. ve 1 Kimya Müh. 7 Doçent 2 Fizik Müh., 1 Ele.Elo.Müh., 1 Mak. Müh. ve Jeo.Müh. 5 Yardımcı Doçent 2 Gıda Müh., 1 Mak. Müh., 1 NEM ve 1 Ele.Elo.Müh.

7 2006-2007 Akademik Kadro Değişimi (30.11.2007 itibarıyla)

8 İdari Personelin Bölümlere Göre Dağılımı (30.11.2007 itibarıyla)

9 B Ü T Ç E

10 2004 mali yılından itibaren “Analitik Bütçe” uygulamasına başlanıldığı için, daha önce uygulanan 200, 300, 400 ve 620 gibi bütçe kodları değişmiş ve daha ayrıntılı hale gelmiştir. Ancak, anlaşılır olması için, bu sunumda eski kodlar kullanılmaktadır.

11 Karşılaştırmalı Bütçe Olanakları

12 EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

13 Öğrenci Sayıları (2006-2007 Bahar Dönemi İtibarıyla)

14 Eğitim Öğretim Yoğunluğu

15 Mezun/Öğrenci Sayısı (Mezun / Bölüm Öğrenci Sayısı)

16 BİLİMSEL ETKİNLİKLER

17 Bilimsel Etkinliklerin Bölümlere Göre Dağılımı
Alınan Patent Sayısı : 1

18 Bilimsel Etkinliklerin Değişimi
Alınan Patent Sayısı : 1

19 Üniversitemiz Birimlerinin Yayın Sayısı ve Oranları (1995-1999) 1/3
FAKÜLTE ADI Yılı (SCI-SSCI-AHCI) TOPLAM ÖĞRETİM ELEMANI ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANSI Diş Hekimliği 64 77 0.166 Eczacılık 175 62 0.564 Edebiyat 10 150 0.013 Eğitim 17 75 0.045 Fen 285 131 0.435 Güzel Sanatlar - 43 İktisadi ve İdari Bil. 1 63 0.001 Mühendislik 554 155 0.715 Tıp 1063 429 0.496

20 Üniversitemiz Birimlerinin Yayın Sayısı ve Oranları (2000-2005) 2/3
FAKÜLTE ADI Yılı (SCI-SSCI-AHCI) (5.5 YIL) TOPLAM ÖĞRETİM ELEMANI ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANSI Diş Hekimliği 157 86 0.30 Eczacılık 279 70 0.66 Edebiyat 20 152 0.02 Eğitim 43 89 0.08 Fen 586 144 0.74 Güzel Sanatlar - 45 İktisadi ve İdari Bil. 10 64 0.03 Mühendislik 808 170 0.86 Tıp 1781 521 0.62

21 ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI : 172 PERFORMANS : 1.32
3/3 1 Eylül 2006 – 31 Ağustos 2007 YAYIN SAYISI (SCI) : 227 ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI : 172 PERFORMANS : 1.32

22 PROJE ETKİNLİKLERİ Bilimsel Araştırmalar Birimi Projeleri
Döner Sermaye Projeleri

23 Bilimsel Araştırmalar Birimi Kapsamlı Projeler
Dönem Önerilen Proje Sayısı Onaylanan Proje Sayısı Onaylanan Projelerin Toplam Bütçesi 2006 16 14’ü onaylandı 2’si red YTL (onaylananların bütçesi) 2007 14 10’u onaylandı 4’ü bekliyor YTL YTL (bekleyenlerin bütçesi)

24 Bilimsel Araştırmalar Birimi Altyapı Projeleri
Dönem Önerilen Proje Sayısı Onaylanan Onaylanan Projelerin Toplam Bütçesi 2006 17 13’ü onaylandı 4’ ü bekliyor YTL.- 2007 13 ,, 10’u onaylandı 3’ü bekliyor YTL.-

25 Döner Sermaye Projeleri
Üniversitemiz Döner Sermayesi üzerinden tarihleri arasında toplam YTL. tutarında proje çalışması yaparak fakültemize katkı sağlayan bölümlerimiz. Dekanlık Bilgisayar Müh.Bölümü Çevre Müh.Bölümü Ele.Elo.Müh.Bölümü Endüstri Müh.Bölümü Fizik Müh.Bölümü Gıda Müh.Bölümü Jeoloji Müh.Bölümü Kimya Müh.Bölümü Maden Müh.Bölümü

26 H.Ü. Müh.Fak.Vakfı Projeleri
tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren “5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” nedeniyle, vakıf üzerinden yapılan projeler sona ermiş bulunmaktadır. 2. Vakfın geleceği?

27 ÖNERİ ve SONUÇLAR

28 ÖNERİ ve SONUÇLAR 1/2 Öğretim Elemanı ve İdari Personel : Bütçe :
GENEL YORUM ve ÖNERİLER : Öğretim Elemanı ve İdari Personel : - Araştırma Görevliliğine talep giderek azalmaktadır. Atama koşullarındaki yükseliş de kısmen olumsuz etki yapmaktadır. - Araştırma Görevlisi istihdamında gecikme ve sıkıntılar yaşanmıştır, - İdari personel ve özellikle hizmetli, ve teknisyen/tekniker eksiği giderek artmaktadır. - Bazı alanlardaki öğretim elemanı eksiği giderilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla doktora eğitimi için yurtdışına 7 Arş.Gör. gönderilmiştir. (2 Otomotiv, 1 Endüstri, 2 Jeodezi, 2 Bilgisayar Müh.) Bütçe : - Fakültemiz 2007 yılı bütçesi tüm harcama kalemlerinde yetersiz kalmıştır. (200 Yolluklar, 300 Bakım Onarım, 400 Sarf Malzemesi alımları, 620 Makine-Teçhizat alımı) - Bilimsel Araştırmalar Birimi/Altyapı Proje desteği önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

29 ÖNERİ ve SONUÇLAR 2/2 EĞİTİM ÖĞRETİM :
- Öğrenci sayısındaki fazlalık kaliteyi olumsuz etkilemektedir. - Senato Kararı gereği, Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi uygulamasına devam edilmektedir. - Teknik Çizim dersleri bilgisayar ortamına taşınacaktır. yılında birinci tercihiyle fakültemiz bölümlerine yerleştirilen öğrenci sayısı 20 ( ) olmuştur. İlk 2500’den 6 (2006-8) ve ilk 5000 içerisinden kazanan öğrenci sayısı 64 ( ) olmuştur. Bu tablo bazı önlemlerin alınması gerektiğini düşündürmektedir. (Burs programları vs.) - Uzaktan eğitim-kendin öğren projesi eğitime destek olarak başlatılmış ve başarıyla sürdürülmekte olup, yoğun ilgi görmektedir. SONUÇ: - Kısıtlı bütçe ve sorunlara rağmen, başarılı bir akademik yıl geçirildiği söylenebilir. - Stratejik planlama çalışmalarında belirtilen hedeflere varmak üzere bazı kalite kontrolü amaçlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

30 PROJELER ve HEDEFLER Makine (Otomotiv) Mühendisliği Bölümü Kuruluş Çalışmaları Endüstri Mühendisliği Bölümü Kuruluş Çalışmaları Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü Kuruluş Çalışmaları Bitirme Projesi Sergisi Girişimcilik Kursları Nanoteknoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri SAN-TEZ Projeleri HACETTEPE TEKNOKENT çalışmaları HACETTEPE TEKNOKENT Teknoloji Yarışması, Fakülte elemanları HACETTEPE-KOSGEB/TEKMER Kampus içi Internet Televizyonu Teknoloji Destekli Uzaktan Eğitim Fakültemizin profesyonel “Tanıtım Filmi” ve basında Fakültemiz Steinbeis Vakfı Transfer Merkezi kuruluş çalışmaları

31 MAKİNA (OTOMOTİV) MÜH. BÖLÜMÜ KURULUŞ ÇALIŞMALARI 1/2
. Öğrenciler 2. sınıfta. . Bina inşaatı için 2007’de ek YTL (2 Trilyon) destek sağlandı, . Otomotiv binası inşaatı 2008 Ocak ayında tamamlanacak. 2 Alman Üniversitesi ile Erasmus anlaşması imzalandı. . Mercedes Türk, Esslingen Üniversitesi ve Hacettepe Protokolü işlemekte, . Mercedes’in teknik desteği ( Euro bağış + Ekipman Desteği+ 1 Ağır Vasıta Hibesi + Staj Olanakları) . Halen 6 doktora öğrencisi yurtdışında (4 ABD, 2 Almanya), ilk dönüş 2007 Aralık ayı sonunda, . Mevcut Öğretim Elemanı durumu; 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 3 doktoralı öğretim görevlisi, 9 Arş.Gör. (6’sı yurtdışında doktora eğitiminde) ve 4 uzmandan oluşmaktadır. . Otomotiv, mekatronik, enerji ve malzeme branşları, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ile birleşme. . 2 DPT projesi tamamlandı YTL. . Bilimsel Araştırmalar Biriminden YTL lik ekipman alımı yapıldı.

32 MAKİNA-OTOMOTİV MÜH. BÖLÜMÜ KURULUŞ ÇALIŞMALARI 2/2

33 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KURULUŞ ÇALIŞMALARI 1/2
tarihinde YÖK kararı ile kuruldu. Mevcut Öğretim Elemanı durumu: 1 Doçent, Yardımcı Doçent, 3 doktoralı 1 doktorasız öğretim görevlisi ve 3 Arş.gör.den (1 tanesi yurtdışında doktora eğitimi yapmakta) oluşmaktadır. 1 Arş.Gör.nin daha doktora eğitimi için, atanma ve yurtdışına gönderilme çalışmaları devam ediyor, işlemlerin bu yıl sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor. (Toplam arş.gör.sayısı 4 olacak.) Bina restorasyonu tamamlandı. akademik yılında öğrenci alımı 30 öğrenciyle başladı. Endüstri Mühendislikleri içinde Türkiye’de 4. sırada

34 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KURULUŞ ÇALIŞMALARI 2/2

35 JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ MÜH. BÖLÜMÜ KURULUŞ ÇALIŞMALARI 1/2
Geomatics, Bina inşaatı bitti, 2007 Haziran ayında tamamlandı. Mevcut öğretim elemanı durumu: 1 Doçent, Öğr.Gör. ve 3 Arş.Gör.den (2 si doktora öğrenimi için yurtdışında) oluşmaktadır. 2 Arş.Gör.nin daha doktora eğitimi için, atanma ve yurtdışına gönderilme çalışmaları devam ediyor, işlemlerin bu yıl sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor. (Toplam arş.gör.sayısı 5 olacak.) Eleman temini çalışmaları sürüyor.

36 JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ MÜH. BÖLÜMÜ KURULUŞ ÇALIŞMALARI 2/2

37 BİTİRME PROJESİ SERGİSİ 1/2
4. Sergi Mayıs 2007’de yapıldı. Sergideki projelere Hacettepe-KOSGEB TEKMER desteği, Hacettepe TEKNOKENT’in maddi desteğiyle ödül verilmektedir; bu yıl bir çok firmadan da ödül desteği sağlanmıştır.

38 BİTİRME PROJESİ SERGİSİ 2/2
Proje Sergisine Destek Veren Kuruluşlar HACETTEPE-TEKNOKENT A.Ş YTL HAVELSAN A.Ş YTL ASELSAN A.Ş YTL PETKİM YTL Türkiye Bilişim Derneği YTL TÜPRAG Böl.Birincisine altın ENKA Süt ve Gıda Mam. San. Ve Tic. A.Ş. 500 YTL YÖRSAN Yörükler Dış Tic. A.Ş YTL ve ayrıca sergi günü ikram SETBİR A.Ş YTL BANVİT A.Ş. Birinciye Dizüstü Bilgisayar, ikinci ve üçüncüye cep telefonu

39 GİRİŞİMCİLİK KURSLARI
Hacettepe-KOSGEB TEKMER desteğinde Fakültemizce organize edilen girişimcilik kursu 2007 Şubat ayında yapıldı. Ekim 2007’de 2. kurs düzenlendi. Kurs mezunlarına TEKMER’de yer alma kolaylığı sağlanacaktır. Öğrencilerden yoğun talep

40 NANOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ
Dekanlığımız organizasyonuyla Nanoteknoloji Çalışma Grubu ve Anabilim Dalı kuruldu. Nanoteknoloji lisansüstü programı açılması, Ocak 2008’de ilk öğrenci kabulü yapılacak.

41 SAN-TEZ PROJELERİ /2 T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yürütülen SAN-TEZ Programı Kapsamında, Fakültemiz öğretim Elemanlarına Ait 8 Proje bulunmaktadır. Üniversitemizin Toplam SAN-TEZ Projesi 15’dir

42 2/2 Sıra No Proje Kodu Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı
00003.STZ Prof.Dr.Ahmet R.ÖZDURAL 00019.STZ Doç.Dr.İsmail H.BOYACI 00020.STZ Prof.Dr.Erhan BİŞKİN 00032.STZ Prof.Dr.Mehmet MUTLU 00033.STZ Yrd.Doç.Dr.Ali Ziya ALKAR 00035.STZ Yrd.Doç.Dr.Atilla YILMAZ 00036.STZ Prof.Dr.Tezer FIRAT STZ Doç.Dr.İsmail H.BOYACI

43 HACETTEPE TEKNOKENT Çalışmaları 1/2
1800 m2 lik bina Eylül 2006’da açıldı, 6040 m2 lik Gıda Pilot İşletme Binası Aralık 2007 de açıldı. Toplam m2 kapalı alan mevcut. Türk Telekom Üst Kurulu Piyasa Denetim Laboratuvarı Nisan ayında faaliyete geçti. Halen 100 şirket bulunmaktadır. Danışman öğretim elemanı sayısı halen 50 olup, bu sayının çok daha artması beklenmektedir. 12-14 bin m2 kapalı alanlı yeni bir bina planlanmaktadır. Polatlı’da YTL bedelle m2 arsa alındı.

44 TEKNOKENTE BAĞLI BİNALAR ile TÜRK TELEKOM ÜST KURULU BİNASI FOTOGRAFLARI 2/2

45 HACETTEPE TEKNOKENT PROJE YARIŞMASI
HACETTEPE TEKNOKENT Yaşam Bilimleri, Fen ve Mühendislik uygulamalı proje yarışması Sponsorlar: İnterfarma A.Ş., Hacettepe Teknokent A.Ş., Türkiye Bilişim Derneği, Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı, Gelecek Yıl Savunma Sanayi Müsteşarlığı da katılacak. 2007 Aralık ayında ödüller verildi. Fakültemiz Fizik Müh.Böl.den Prof.Dr.H.Zafer Durusoy Fen ve Mühendislik Dalında birincilik ödülü kazandı. Ele.Elo.Müh.Böl.den Doç.Dr.Uğur Baysal ise Yaşam Bilimleri Dalında ikincilik ödülü kazandı.

46 HACETTEPE-KOSGEB/TEKMER 1/4
KOSGEB Başkanlığı ile protokol gereği Hacettepe-KOSGEB TEKMER Binası 9 Kasım 2005 tarihinde açıldı. T1 Binasının Tadilat tutarı milyar TL olup, KOSGEB tarafından karşılandı, 38 farklı destek türü var. Öğretim elemanlarımız ile öğrencilerimize açık. Öğrencilere yönelik kuluçka merkezi kurulması planlanıyor, 29 firmadan 8’i mezun oldu, bunlardan 4 tanesi Hacettepe TEKNOKENT bünyesine katıldı. Halen 21 şirket yer almakta, 4 tanesi Hacettepe Mühendislik Fakültesi orijinli, BİASİS – Doç.Dr.İsmail H.BOYACI (Gıda Müh. Böl.), NUMEKS – Prof.Dr.Mehmet TOMBAKOĞLU (NEM Böl.), ALGAN YAZILIM – Arş.Gör.Fatih GÜLEÇ (Bil.Müh.Böl.) ve NANOVAK _ – Prof.Dr.H.Zafer DURUSOY (Fizik Müh.Böl.) TEKMER’de toplam 25 öğretim elemanı danışman olarak görevli.

47 HACETTEPE-KOSGEB/TEKMER 2/4

48 KOSGEB/TEKMER Destek Çeşitleri-1 3/4
Yeni Girişimci Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Bilgisayar Yazılım Desteği Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Desteği Danışmanlık Desteği CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Genel Test/Analiz Destekleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri Bilgi Ağları ve E-İş Desteği Yerel Ekonomik Araştırma Desteği Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği Eğitim Desteği Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programı Katılım Desteği

49 KOSGEB/TEKMER Destek Çeşitleri-2 4/4
Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği Yurtdışı Daimi Sergi (Show-Room) Katılım Desteği Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği İhracata Yönlendirme Desteği Marka Oluşturma ve Tanıtım Desteği İş Geliştirme Merkezi Desteği Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği

50 KAMPUS İÇİ İNTERNET TELEVİZYONU
Mühendislik Fakültesi İnternet Televizyonu CNBC-e, NTV, e2, CNN, NASA TV, ANNENBERG MEDIA TV, SEATTLE COMMUNITY COLLEGE TV, THE RESEARCH CHANNEL, FRANCE 24 TV ve BMF TV. Eğitim yayınları ve yeni kanallar, Sıhhiye Yerleşkesine yeni sunucu alındı. Stüdyo kuruluşu yakında tamamlanacak ve Hacettepe Üniversitesi yayınları yapılacak, İletişim Fakültesiyle işbirliği ve gelişmeler, Ortak zorunlu bazı derslerin yayınlanması planlanıyor, Dr.Umut Sezen, Yük.Müh.Barış Akçay ve Doç.Dr.Candan Gökçeoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

51 Mühendislik Fakültesi Tanıtımı ve Basında Fakültemiz
Profesyonel Fakülte Tanıtım filmi hazırlandı, Hacettepe İnternet TV’de yayınlanmakta, Ulusal ölçekli gazetelerde çok sayıda anılma, Radyo (TRT) programları ve TV görüntüleri.

52 TEKNOLOJİ DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM http://blackboard.hacettepe.edu.tr
1/12 TEKNOLOJİ DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM Kasım 2004’de BLACKBOARD Uzaktan Öğrenim Sistemi kuruldu. Halen sistemde kullanılan toplam 39 ders bulunmaktadır. 13 öğretim elemanı bu sistemde kendi derslerini tanımlayıp kullanmaktadır. Sisteme kayıtlı 964 öğrenci bulunmaktadır. Hergün ortalama 656 ders sayfasına erişim gerçekleşmektedir. Sistemin son bir yıldaki sayfaya erişim rekoru 7337 sayfa/gün’dür.

53 TOPLAM KULLANICI SAYISI
2/12 TOPLAM KULLANICI SAYISI

54 GÜNLÜK KULLANICI SAYISI
3/12 GÜNLÜK KULLANICI SAYISI

55 GÜNLÜK OKUNAN SAYFA SAYISI
4/12 GÜNLÜK OKUNAN SAYFA SAYISI

56 5/12 Mühendislik Fakültesi Kursları
XXX110 Java /2/ :14 XXX120 Relational Databases 5/2/ :16 XXX130 Windows XP ve Office XP 5/2/ :16 XXX200 LabView Online Training 5/2/ :17 Mühendislik Fakültesi - Nükleer Eneji Mühendisliği Nem152 Programlama 2 5/4/2007 7:32 MUSTAFA BAYRAMGİL Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği EMU101 Introduction to Industrial Engineering 10/30/ :30 Murat Testik EMU111 Computer Applications in Engineering 9/24/ :28 Murat Testik, Banu Yuksel Ozkaya

57 6/12 Tıp Fakültesi IHU101 IHU-D1-BILGI OKUR YAZARLIGI UMUT ARIOZ, IHUTEACHER IHU IHU102 IHU-D1-COMPUTER LITERACY UMUT ARIOZ, IHUTEACHER IHU IHU201 IHU-D2-TIPTA KARAR VERME UMUT ARIOZ, IHUTEACHER IHU IHU202 IHU-D2-MEDICAL DECISION MAKING UMUT ARIOZ, IHUTEACHER IHU IHU301 IHU-D3-KANITA DAYALI TIP IHUTEACHER IHU, UMUT ARIOZ IHU302 IHU-D3-EVIDENCE BASED MEDICINE UMUT ARIOZ, IHUTEACHER IHU

58 7/12 Eğitim Fakültesi - BÖTE 111 Egitimde Bilisim Teknolojileri
111a BOTE-BT 111b Egitimde-Bilisim-Teknolojileri alev özkök Bilgisayar_103 Bilgisayara Giris 03 Bilgisayar101 Bilgisayara Giris 001 BOTE507 Öğretimsel Mesaj Tasarımı Mukaddes Erdem BTO_305 Uzaktan Eğitimin Temelleri Yasemin Usluel BTO_517 Değişen Eğitim ve Yeni Teknolojiler Yasemin Usluel Bto Arastırma Yöntemleri Petek Askar BTO303 PC ortamında Yazarlık Dilleri gonca kizilkaya, Arif Altun BTO305 Uzaktan Egitimin Temelleri bto305_eski Uzaktan Egitimin Temelleri

59 8/12 Eğitim Fakültesi – BÖTE
BTO307 Öğretim Tasarımı Arif Altun, Gonca kizilkaya BTO387 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Mukaddes Erdem, Geliştirme Meryem Yılmaz Soylu BTO401 Eğitimde İnternet Uygulamaları BTO493 Okul Deneyimi II Fatih Gursul BTO501 BTO501 Seminer Arif Altun BTO503 Egitimde İstatistiksel Yontemler Petek Askar BTO504 Arastirma 1 Fatih Gursul BTO507 Öğretimsel Mesaj Tasarımı Mukaddes Erdem BTO516 Eğitimde teknolojik yayılma BTO517 Degisen Egitim ve Yeni Teknolojiler BTO603 Bto BTO619 Online Öğrenme: Kuram ve Uygulama Petek Askar Cal101 Calculus Fatih Gursul Calculus Matematik Çevrimiçi Fatih Gursul

60 9/12 Sistem beklenenden daha fazla talep görmüş ve yaygın olarak kullanımı artmaktadır. Talep nedeniyle yeni ders içerikleri satın alınmıştır.

61 YENİ SAĞLANAN EĞİTİM PAKETLERİ 1/3
10/12 YENİ SAĞLANAN EĞİTİM PAKETLERİ 1/3 NetG Kursları(İngilizce) (Her bir paket 8 saat) MS Office XP Paketi Microsoft Word 2002 Fundamentals Microsoft Word 2002 Proficient User Microsoft Word 2002 Expert User Microsoft Excel 2002 Fundamentals Microsoft Excel 2002 Proficient User Microsoft Excel 2002 Expert User Microsoft PowerPoint 2002 Proficient User Microsoft PowerPoint 2002 Expert User C Programlama Serisi C Programming - Part 1 C Programming - Part 2 C Programming - Part 3 C Programming - Part 4

62 11/12 YENİ SAĞLANAN EĞİTİM PAKETLERİ 2/3 C++ Programlama Serisi C++ Programming - Part 1 C++ Programming - Part 2 C++ Programming - Part 3 C++ Programming - Part 4 Proje Yönetimi Serisi Managing IT Projects: Project Initiation and Fundamentals Managing IT Projects: Project Planning and Execution Managing IT Projects: Project Control and Closure

63 YENİ SAĞLANAN EĞİTİM PAKETLERİ 3/3
12/12 YENİ SAĞLANAN EĞİTİM PAKETLERİ 3/3 Java Programlama Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 1 Language Fundamentals 1 Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 2 Language Fundamentals 2 Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 3 Object-Oriented Concepts Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 4 Language Features Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 5 Threads and Error Handling Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 6 Utility Classes Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 7 Input and Output Java 2 Programming for SDK 1.4 Part 8 Collections Nesneye Yönelik Teknolojiler Serisi Object-Oriented Analysis and Design with UML Part 1: Introduction and Planning Object-Oriented Analysis and Design with UML Part 2: Analysis, State Diagrams and Activity Diagrams Object-Oriented Analysis and Design with UML Part 3: Interaction Diagrams, Class Diagrams and Packages Object-Oriented Analysis and Design with UML Part 4: Patterns, Implementation and Construction

64 Steinbeis Vakfı Transfer Merkezi Kuruluş Çalışmaları
Üniversite Sanayi İşbirliği Almanya Steinbeis Vakfının Şubesi/Transfer Merkezi açılışı Polimer transfer merkezi, Otomotiv Mühendisliği transfer merkezi, 2008’de merkezler açılacak, Steinbeis zinciri.

65 YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN Teşekkürlerimizle ...


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları