Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI pedagojiformasyon.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI pedagojiformasyon.com."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI pedagojiformasyon.com

2 Kazanımlar 1. Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar. 2. Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir. 3. Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur. 4. Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder. 5. Cinlerin varlığı ile ilgili Kur’an’dan örnekler verir. 6. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnekler verir. 7. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder. 8. Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar. 9. Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar. 10. Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar. 11. Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder. 12. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur. 13. İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. 14. Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler

3 Kazanım Varlık Alemini sınıflandırarark özelliklerini açıklar Varlıklar Alemi Gözle Görülebilen Gözle Görünmeyen İnsan Taş Cin Melek Ağaç Şeytan

4 2.Kazanım:Meleklerin özelliklerinin ve görevlerinin neler olduğunu belirtir Melekler ve görevleri Mikail İsrafil Azrail Cebrail Kiramen katibin muhafaza Doğa olaylarını denetler Eceli Gelenlerin canını alır Yazı yazar Koruma yapar Allahtan aldığı Vahiyleri peygamberlere iletir Kıyamet vaktinde sura üflemek ile görevli Ö:Özellik M: Melek M M M M M M Ö Ö ÖÖ Ö Ö

5 3.Kazanım meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur Melekler Her zaman iyi Dir Dür İyiliğin ve güzelliğin sembolü Dur Olumlu Dır Faydalı Lar Güzel şeylere alıştırır

6 5.Kazanım cinlerin varlığı ile ilgili kur’an’dan örnekler verir Cinlerin varlığı ile ilgili ayet (Zâriyât Suresi), 57. Ayet (Rahmân Suresi), 38. Ayet (Zâriyât Suresi), 58. Ayet (Ahkâf Suresi), 32. Ayet (Ahkâf Suresi), 29. Ayet Cin Suresi (Rahmân Suresi), 33. Ayet (Rahmân Suresi), 37. Ayet

7 6.Kazanım:Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur’an’ın öğütlerinden örnek verir Şeytanın kötülüğünden korunmak için Kur’an’ın Öğütlerinin olduğu (Nur suresi,21. Ayet) Bakara suresi 1- 4.Ayetler Nisa Suresi 121. Ayet Bakara süresi 168- 169 Ayetler Nahl süresi 98- 100.ayetler Fatır suresi 6.Ayet

8 7.Kazanım:Ruh çağırma,falcılık sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder

9 BATIL NANÇ ve HURAFELER Hangi koşullarda ortaya çıkar NE DEMEKTR? NEDEN ORTAYA ÇIKAR? NASIL ÖNLENR? Sağlık, Din, Gelecek Kaygısıyla ilgili Konularda Gerçek olmadığı, dini aslında olmadığı halde sonradan uydurulan, yalan, yanlış ve akıl dışı söylentiler Doğru bilgilenmelerle Bilgisizlikten ve dinî konuların yanlış anlaşılıp yorumlanmasından, insanların gizemli şeylere olan ilgisinden, Dinî eğitimin yetersiz olusundan. S:Soru B:Bilgi S S S SB B B B

10 8. Kazanım:Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar 9. Kazanım:Hesap,Mizan, Cennet ve cehennem kavramlarının anlamını açıklar

11 AHRET HAYATI DÜNYA HAYATI DÜNYA HAYATI Kabir Hayatı 1 Ölümle başlayıp,yeniden dirilmeye kadar devam edecek olan hayatın adıdır. Bu hayata “berzah” da denir. Kabir hayatı insanlar için bir bekleme yeri olacaktır. 2 Kıyamet Evrenin düzeninin bozulması ve her şeyin yok olması anlamına gelir. Her şeyin bir sonu olduğu gibi dünya hayatının da sonu vardır. 3 Yeniden Dirilme İsrafil (a.s.)’nin ikinci defa sûra üflemesiyle bütün canlılar diriltileceklerdir inancımıza göre bu dirilme hem bedenen hem ruhen olacaktır 4 Haşir mahşer Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplaması demektir. İnsanların toplandıkları yere de mahşer denir. 5 Hesap Amel defterleri dagıtılan insanlar daha sonra Allah Teala tarafından hesaba çekilecektir. 6 Mizan Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahî adalet ölçüsüdür. Bu ölçüye göre kimseye haksızlık edilmez. cennet cehennem 7,8 TT T T T T Rakamlar: Sıra T:Tanım

12 10. Kazanım:Ahiretin varlığını Kur’an’dan örneklerle açıklar Ahiretin varlığı Kur’an’dan örnekler Ali-imran (22 45,56,77,85, 145,148,156 ) Maide(5,4 1,69) Enam (32,92,113) Bakara Süresi(4, 8, 62,86,94) Tevbe süresi (18,19,29) Nisa( 38,39,77) dir

13 12.Kazanım:Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasında nasıl katkı sağladığının farkında olur Ahiret inancının Bireye katkısı Allahın Emir ve yasaklarını yerine getirir Ana ve Babaya saygılı olur Başkalarına yardım eder Kötülük yapmaktan çekinir


"ÖĞRENME ALANI İNANÇ 7.SINIF 1.ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI pedagojiformasyon.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları