Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ECZANE DENETİMLERİ ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 ECZANE DENETİMLERİ 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 30. maddesinde “Eczaneler, ecza dolapları, ecza ticarethaneleri, ecza imalathaneleri ve laboratuarların Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur “ hükmü yer almaktadır.

3 ECZANE DENETİMLERİ 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 32. maddesinde “Teftiş memuru olarak müesseseye gelen ve hüviyetlerini ispat eden salahiyet sahibi memura ecza müessesesinin her tarafını ve defterlerini ve alet ve edevatı ile ilaçlarını göstermeye ve teftişe müteallik olarak istenilen bütün malumatı vermeye müessese sahibi veya mesul müdürü mecburdur.” hükmü yer almaktadır.

4 ECZACI VE ECZANE İLE İLGİLİ BİLGİLER RAPOR NO :
ECZANE KONTROL RAPORU ECZACI VE ECZANE İLE İLGİLİ BİLGİLER RAPOR NO : Eczane Sahibinin Adı Soyadı : Mes’ul Müdürün Adı Soyadı : Eczanenin Adı : Eczanenin Adresi : Diploma Tarihi : /...../ RuhsatnameTarih : /...../ No : ...../...... Mes’ul Müdürlük Belge :Tarih : /..../ No :..../ 1- Bundan evvelki kontrol tarihi : (Teftiş defterindeki teftiş tarihi yazılacak) 2- Eczane , ruhsatnamede belirtilen adreste faaliyet gösteriyor mu ? EvetHayır 3- Eczane sahip ve Mesul Müdürünün görevi başında bulunup bulunmadığı bulunmamışsa nedeni,Evet Hayır ECZANE BÖLÜMÜ 4- Ruhsatname verildikten sonra eczane krokisi ile bölümleri üzerinde tadilat yapılmış mıdır?Evet Hayır 5- Aydınlatma , su ve telefon gibi imkanlardan faydalanıyor mu ?Evet Hayır 6-1 Eczaneler ana cadde veya sokak üzerinde mi ?Evet Hayır 6-2-Eczanenin dış cephesi ve müstakil kapısı yola bakıyor mu ?Evet Hayır 7-1-Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri hazır ilaçlar, aşı ve serumlar kodeksteki özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak gerektiği gibi saklanıyor mu ?Evet Hayır 7-2-Buzdolabı mevcut mu ?Buzdolabının ısısını kontrol etmek için termometre mevcut mu?Evet Hayır 7-3-Eczanenin iç ısısı gerekli ölçüler içinde mi ?Evet Hayır 8-1-Eczanenin temizliği hijyen kaidelerine uygun mu?Evet Hayır 8-2-Mevcut tartı aletlerinin ayarlarının zamanında yapılıp yapılmadığı ?Evet Hayır 8-3-Eczacı ve eczanede çalışanlar beyaz önlük giyiyor mu? ( Önlüklerin göğüs cebi üzerinde eczanın ad ve soyadı yazılı olacaktır ) Evet Hayır 8-4-Zemin karo , mermer veya benzeri malzemeyle kaplı mı ?Evet Hayır 9-1- Eczanenin adı ile sahip ve mesul müdürünün isim ve soyadını gösterir yazı levhaya veya camekana yazılmış mı ?Evet Hayır

5 9-2-Eczanenin nöbet levhası ve kapı zili var mı?Evet Hayır
9-3-Eczanede cadde , sokak veya kaldırımlara seyyar veya sabit levha konulmuş mu ?Evet Hayır 9-4-Eczacının 30x 40 Ebadında resmi mevcut mu ?Evet Hayır 9-5-Atatürk’ün resmi mevcut mu ?Evet Hayır 10-1-Reçeteleri usulünce saklanıyor mu ?Evet Hayır 10-2-Uyuşturucu ilaçlar kırmızı reçete ile veriliyor mu ?Evet Hayır 10-3-Uyuşturucu ilaçların sayımında fazla veya eksikliğin olup olmadığı ?Evet Hayır 10-4-Kırmızı reçeteye tabi ilaçların saklanması için çelik kasa mevcut mu ?Evet Hayır 11-1-Eczanede reçete kayıt defteri , uyuşturucu maddeler kayıt defteri , stajyer defteri , personel , teftiş ve psikotrop ilaç defterleri mevcut mu?Evet Hayır 11-2-Kayıtları muntazam mı ?Evet Hayır 11-3-Çalışan personel kayıt defterine işlenmiş mi ?Evet Hayır 12- Eczanede satılması yasak olan maddeler mevcut mu ?Evet Hayır 13- T.E.B. ile Sağlık Bakanlığınca her yıl hazırlanan liste ile belirlenen ve eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç ve tıbbi malzemeler mevcut mu ?Evet Hayır 14- Bakanlık tamimlerinin bir dosyada muhafaza ediliyor mu , tamimlerin gereği yerine getiriliyor mu ?Evet Hayır 15-1-Bakanlık tarafından reçetesi eczanede alıkonulması istenen kontrole tabi uyuşturucu ve psikotrop madde ihtiva eden müstahzarlar reçetesiz satılıyor mu?Evet Hayır 15-2-Reçetelerin 1. Nüshalarının matbu form eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor mu ?Evet Hayır 16- Miadı geçmiş ve/veya fiyat küpürü kesik ilaçlar satılmak üzere bulunduruluyor mu ?Evet Hayır

6 LABORATUVAR BÖLÜMÜ 17-1-Laboratuvarında kimyevi maddeler , galenik preparatlar ve droglar cam şişelerde , ışıktan bozulabilecek maddeler renkli şişelerde ayrı bir dolapta , ilaç yapımında ve analizinde kullanılacak her türlü araç ve gereç uygun bir yerde bulunduruluyor mu ?Evet Hayır 17-2-Laboratuvarda akar su mevcut mu ?Evet Hayır 17-3-Majistral tarife var mı ?Evet Hayır 17-4-İlaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri cam , fayans veya mermer mi ?Evet Hayır 17-5-Eczanelerde hazırlanacak ilaçlar, hiç kullanılmamış yeni ve uygun ambalajlara konuyor mu , ilaçların kullanım şekline göre uygun renkte etiket ambalaja yapıştırılıyor mu ?Evet Hayır 18- Şiddetli veya hafif zehirli maddeler için ayrı bir dolap mevcut mu ?Evet Hayır 19- Yangın söndürücüsü mevcut mu?Evet Hayır FENNİ GÖZLÜKÇÜLÜK YAPIYORSA 20- Fenni Gözlükçülük ruhsatının tarih ve sayısı /...../ No: /...... 21- Fenni Gözlükçülük için eczanede ayrı bir bölüm bulunuyor mu ?Evet Hayır 22- Fenni Gözlükçüler derneği tasdikli reçete kayıt defteri tutuluyor mu ?Evet Hayır ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN İMZASI VE KAŞESİ KONTROL TARİHİ ...../ / Kontrolü yapanın ADI SOYADI ÜNVANI VE İMZASI NOT: Teftişte uyumsuzluk var ise bu uyumsuzlukların Eczane teftiş defterine yazılması ve eczane eksikliklerinin giderilmesi için eczaneye ( 5-10 gün) süre verilmesi ve bu süre zarfında eksiklikler tamamlanmadıysa Eczane sahip ve mesul müdürü hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak ve Eczane Kontrol Raporu düzenlenerek Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Eczane kontrolü neticesinde yapılan işlem :

7 ECZANE TEFTİŞ FORMU Eczane teftiş formları temelde beş bölümden oluşur. 1-Eczacı ve eczane ile ilgili bilgiler 2-Eczane bölümü 3-Laboratuvar bölümü 4-Fenni gözlükçülük ile alakalı bölüm 5-İmzalar ve not kısmı

8 ECZANE TEFTİŞ FORMU ECZACI VE ECZANE İLE İLGİLİ BİLGİLER
Eczane sahibi ve mesul müdürünün ismi Eczane adı ve adresi Diploma tarihi, ruhsatname tarih ve sayısı Var ise mesul müdürlük belgesi tarih ve sayısı(Mesul müdür ile idare edilen eczaneler için) 1- Bundan evvelki kontrol tarihi : (Teftiş defterindeki teftiş tarihi yazılacak) 2- Eczane , ruhsatnamede belirtilen adreste faaliyet gösteriyor mu ? EvetHayır 3- Eczane sahip ve Mesul Müdürünün görevi başında bulunup bulunmadığı bulunmamışsa nedeni,Evet Hayır

9 ECZANE BÖLÜMÜ 4- Ruhsatname verildikten sonra eczane krokisi ile bölümleri üzerinde tadilat yapılmış mıdır?Evet Hayır 5- Aydınlatma , su ve telefon gibi imkanlardan faydalanıyor mu ?Evet Hayır (Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 14. Maddesi gereği) 6-1 Eczaneler ana cadde veya sokak üzerinde mi ?Evet Hayır (Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 9. Maddesi gereği) 6-2-Eczanenin dış cephesi ve müstakil kapısı yola bakıyor mu ?Evet Hayır (Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 9. Maddesi gereği) 7-1-Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri hazır ilaçlar, aşı ve serumlar kodeksteki özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak gerektiği gibi saklanıyor mu ?Evet Hayır (Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 15. Maddesi gereği) 7-2-Buzdolabı mevcut mu ?Buzdolabının ısısını kontrol etmek için termometre mevcut mu?Evet Hayır

10 7-3-Eczanenin iç ısısı gerekli ölçüler içinde mi ?Evet Hayır
8-1-Eczanenin temizliği hijyen kaidelerine uygun mu?Evet Hayır 8-2-Mevcut tartı aletlerinin ayarlarının zamanında yapılıp yapılmadığı ?Evet Hayır 8-3-Eczacı ve eczanede çalışanlar beyaz önlük giyiyor mu? ( Önlüklerin göğüs cebi üzerinde eczanın ad ve soyadı yazılı olacaktır ) Evet Hayır (Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 35. Maddesi gereği) 8-4-Zemin karo , mermer veya benzeri malzemeyle kaplı mı ?Evet Hayır (Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 9. Maddesi ve Bakanlığımızın görüş yazıları gereği) 9-1- Eczanenin adı ile sahip ve mesul müdürünün isim ve soyadını gösterir yazı levhaya veya camekana yazılmış mı?Evet Hayır(Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesi gereği) 9-2-Eczanenin nöbet levhası ve kapı zili var mı?Evet Hayır(Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 18. Maddesi gereği)

11 9-3-Eczanede cadde , sokak veya kaldırımlara seyyar veya sabit levha konulmuş mu ? Evet Hayır
9-4-Eczacının 30x 40 Ebadında resmi mevcut mu ? Evet Hayır 9-5-Atatürk’ün resmi mevcut mu ? Evet Hayır 10-1-Reçeteleri usulünce saklanıyor mu ? Evet Hayır 10-2-Uyuşturucu ilaçlar kırmızı reçete ile veriliyor mu ? Evet Hayır 10-3-Uyuşturucu ilaçların sayımında fazla veya eksikliğin olup olmadığı ?Evet Hayır 10-4-Kırmızı reçeteye tabi ilaçların saklanması için çelik kasa mevcut mu ?Evet Hayır

12 - Eczacılar uyuşturucu ve psikotrop ilaçların giriş ve çıkışlarını düzenli olarak uyuşturucu ve psikotrop ilaç defterlerine kaydetmek veya reçete nüsha yada fotokopileri saklamak zorundadırlar. Kayıtlarda uyumsuzluk görülen eczacıların ifadeleri alınır ve uyumsuzluğun düzeltilmesi istenir. Uyumsuzlukları gidermeyen eczacılar hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

13 11-1-Eczanede reçete kayıt defteri , uyuşturucu maddeler kayıt defteri , stajyer defteri , personel , teftiş ve psikotrop ilaç defterleri mevcut mu?Evet Hayır(Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 36. Maddesi gereği) 11-2-Kayıtları muntazam mı ?Evet Hayır 11-3-Çalışan personel kayıt defterine işlenmiş mi ?Evet Hayır(Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 30. Maddesi gereği) 12- Eczanede satılması yasak olan maddeler mevcut mu ?Evet Hayır 13- T.E.B. ile Sağlık Bakanlığınca her yıl hazırlanan liste ile belirlenen ve eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç ve tıbbi malzemeler mevcut mu ?Evet Hayır

14 ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ MÜSTAHZARLARI VE TIBBİ MALZEMELER
- Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve malzemeler Türk Eczacıları Birliği, ile Sağlık Bakanlığınca her yıl hazırlanacak olan listeyle belirlenir. Listede belirlenen ilaçların, piyasada bulunduğu sürede her eczanede bulunması mecburidir.

15 ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇ MÜSTAHZARLARI VE TIBBİ MALZEMELER
Adrenalin Enj./Aminofilin Enj. Antihistaminik Enj./Atropin Sulfat Enj. Antiseptik Sol./Oksijenli su Benzalkonyum Klorit İyot Tentürdiyot / PVP İyot Sol. Biperiden Enj./ Diazepam Enj. Diazepam Tab./ Digoksin Enj Dopamin Enj./ Fenobarbital Enj. Fenobarbital Tabl.(100 ve 15 mg) Furosemid Enj./Heparin Enj. İnsulin Kristalize Enj./İnsulin NPH Enj. Isosorbıd dinitrat sublinguat tabl. Kortikosteroid deksametazon-prednisolon gibi Enj. Klonazepam Enj./ Klonezepam Damla-Tablet. Klorpromazin Enj./ Kalsiyum Enj./ Lidokain Enj Morfin HCl Enj./ Morfin Sulfat Tablet/ Nifedipin Tablet-Kapsül/Nifedipin Tabl.Sprey Trimetabezamid Enj./Verapimil Enj.Vit-K Enj. Alçılı Sargı Beden Derecesi(Termometre) Branül Elastik Bandaj İdrar Torbası Kelebek Set Rektal Lauman Puarı Sargı Bezi Serum Seti Steril Gaz Kompres Steril Enjektör(Tek Kullanımlık) Sonda(Kadın,Erkek)En az 3 değişik Numaralı. BÜYÜK HACİMLİ PARENTERAL SOLÜSYONLAR 0/0.9 İzotonik Sodyum Klorür /% 5 Dekstroz Solüsyonu / Multipl Elektrolit Solüsyonu Mannitol Solüsyonu / Dekstran 40/70

16 14- Bakanlık tamimlerinin bir dosyada muhafaza ediliyor mu , tamimlerin gereği yerine getiriliyor mu ?Evet Hayır 15-1-Bakanlık tarafından reçetesi eczanede alıkonulması istenen kontrole tabi uyuşturucu ve psikotrop madde ihtiva eden müstahzarlar reçetesiz satılıyor mu?Evet Hayır 15-2-Reçetelerin 1. Nüshalarının matbu form eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor mu ?Evet Hayır 16- Miadı geçmiş ve/veya fiyat küpürü kesik ilaçlar satılmak üzere bulunduruluyor mu ?Evet Hayır

17 - Eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik , tıbbi ve ispençiyari mevad ve müstahzarat laboratuarı veya imalathanesi gibi müesseselerde ambalajsız veya ambalajlı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ve ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduğu takdirde bunlar müsadere ve imha edilir. Eczacı, eczacının bulunmadığı yerlerde mesul müdür hakkında Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 41. maddesi gereği yasal işlem yapılır.

18 LABORATUVAR BÖLÜMÜ 17-1-Laboratuvarında kimyevi maddeler , galenik preparatlar ve droglar cam şişelerde , ışıktan bozulabilecek maddeler renkli şişelerde ayrı bir dolapta , ilaç yapımında ve analizinde kullanılacak her türlü araç ve gereç uygun bir yerde bulunduruluyor mu ?Evet Hayır(Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 11.ve 12. Maddeleri gereği) 17-2-Laboratuvarda akar su mevcut mu ?Evet Hayır 17-3-Majistral tarife var mı ?Evet Hayır 17-4-İlaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri cam , fayans veya mermer mi ?Evet Hayır(Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi gereği) 17-5-Eczanelerde hazırlanacak ilaçlar, hiç kullanılmamış yeni ve uygun ambalajlara konuyor mu , ilaçların kullanım şekline göre uygun renkte etiket ambalaja yapıştırılıyor mu ?Evet Hayır 18- Şiddetli veya hafif zehirli maddeler için ayrı bir dolap mevcut mu ?Evet Hayır(Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesi gereği) 19- Yangın söndürücüsü mevcut mu?Evet Hayır

19 FENNİ GÖZLÜKÇÜLÜK YAPIYORSA
20- Fenni Gözlükçülük ruhsatının tarih ve sayısı /...../ No: /...... 21- Fenni Gözlükçülük için eczanede ayrı bir bölüm bulunuyor mu ?Evet Hayır 22- Fenni Gözlükçüler derneği tasdikli reçete kayıt defteri tutuluyor mu ?Evet Hayır

20 NOT: Teftişte uyumsuzluk var ise bu uyumsuzlukların Eczane teftiş defterine yazılması ve eczane eksikliklerinin giderilmesi için eczaneye ( 5-10 gün) süre verilmesi ve bu süre zarfında eksiklikler tamamlanmadıysa Eczane sahip ve mesul müdürü hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak ve Eczane Kontrol Raporu düzenlenerek Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 33. Maddesi gereği denetçi tarafından, eczanenin kanun ve yönetmeliklere uygunluğu denetlenir ve teftiş sonucu teftiş defterine yazılarak defter imzalanır.

21 ECZANE DENETİMLERİ - Eczanelerde bulunan ilaçların üzerinde Sağlık Bakanlığınca belirlenen fiyatı gösteren etiket bulunmak zorundadır. Yapılan tetkik sonucunda Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyatın üzerinde satış yapan eczacılar yazılı olarak uyarılır. İki yazılı uyarıya rağmen bu hareketlerine devam eden eczacılar hakkında 6197 sayılı kanunun 44. maddesi gereği işlem yapılır.

22 ECZANE DENETİMLERİ - Denetimler esnasında eczanelerde ilaç halinde ihzar, imal veya tertip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza ve kimyevi maddeler bulunduğu taktirde, bunların hepsi imha edilmek üzere müsadere altına alınır.

23 ECZANE DENETİMLERİ - Eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik , tıbbi ve ispençiyari mevad ve müstahzarat laboratuarı veya imalathanesi gibi müesseselerde ambalajsız veya ambalajlı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ve ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduğu takdirde bunlar müsadere ve imha edilir. Eczacı, eczacının bulunmadığı yerlerde mesul müdür hakkında Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 41. maddesi gereği yasal işlem yapılır.

24 ECZANE DENETİMLERİ - Eczacılar uyuşturucu ve psikotrop ilaçların giriş ve çıkışlarını düzenli olarak uyuşturucu ve psikotrop ilaç defterlerine kaydetmek veya reçete nüsha yada fotokopileri saklamak zorundadırlar. Kayıtlarda uyumsuzluk görülen eczacıların ifadeleri alınır ve uyumsuzluğun düzeltilmesi istenir. Uyumsuzlukları gidermeyen eczacılar hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

25 ECZANE DENETİMLERİ - Eczanelerde karne, kesik küpür ve küpürü kesik ilaç bulundurulması yasaktır. Bu nedenle eczane denetimlerinde ait olduğu reçetenin arkasına yapıştırılmamış ilaç küpürü, küpürü kesilmiş boş yada dolu ilaç kutuları ve sağlık karneleri bulundurulması durumunda, bunlar teslim alınarak, eczacı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Tespit edilen karneler kurumuna bildirilir.

26 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDE VE MÜSTAHZARLARIN İMHASI
İlgili mevzuat: 14/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 13/10/1992 ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Bakanlığımız 13/05/2005 tarih ve sayılı (83/2005 numaralı)Genelgesi Bakanlığımız 19/07/2005 tarih ve sayılı genel yazısı

27 BEŞERİ İLAÇLARIN İMHASI
Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrollü Yönetmeliğine göre ilaçların bertarafı ülkemizde lisanslı tek kuruluş olan İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkların Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.) tarafından yapılması gerekmektedir.

28 Uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarların İmhası
Ancak uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarların muhafazaları yönünden özel nitelikte olmaları nedeniyle imhalarının bu bağlamda gerçekleştirmesi mümkün olmamaktadır.

29 Uyuşturucu madde ve müstahzarların İmhası
Uyuşturucu ilaç ve maddeler İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan bir komisyon huzurunda usulune uygun olarak, tutanak düzenlenerek imha edilmektedir. İlimizde miadı dolan Uyuşturucu ilaç ve maddeler senede bir kez eczane ve ecza depolarından tutanak karşılığı imha edilmek üzere teslim alınmaktadır.

30 Psikotrop madde ve müstahzarların İmhası
Psikotrop ilaç ve maddeler teftiş esnasında teftişi yapan eczacı yada doktor tarafından kırılıp lavaboya dökülmek suretiyle tutanak düzenlenerek imha edilmektedir.


"ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları