Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış Ticarete Konu olan Belgeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış Ticarete Konu olan Belgeler"— Sunum transkripti:

1 Dış Ticarete Konu olan Belgeler
Alınması Gerekli İzinler

2 Kontrol Belgeleri

3 İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analysis Report)
Kimyevi maddeler,un gibi analiz gerektiren malların formüllerindeki elemanların isim ve oranlarını gösteren listelerdir. İmalatçı firma tarafından kendi fabrikalarında kurdukları laboratuarlarca analizi yapılan bir beyan şeklinde kendileri tarafından düzenlenebilen belgelerdir.

4 ULUSLAR ARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNCE DÜZENLENEN KONTROL / GÖZETİM BELGELERİ
DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞ İ GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN BELGELER KALİTE RAPORU (QUALITY CERTIFICATE) GÖZETİM RAPORU (INSPECTION CERTIFICATE) ANALİZ RAPORU (CERTIFICATE OF ANALSIS) KONTROL BELGESİ (CERTIFICATE OF INSPECTION) ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN KONTROL BELGELERİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN UYGUNLUK BELGELERİ İhtiyari unsur taşıyan evraklardır. Bu belge genellikle ithalatçı tarafından talep edilmesi halinde düzenlenir. Yasal ve resmi bir zorunluluğu yoktur. Eğer ithalatçı, ithal edeceği mal için standartlara uymanın sağladığı kalitenin de ötesinde bir kalite arıyorsa veya aradığı özellik standardizasyonun dışında ise böyle bir özelliğin sağlanıp sağlanmadığının tespiti için bu belgenin ihracatçı tarafından düzenlenip kendisine gönderilmesini ister. Zorunlu belgelendirmeye konu olan evraktır. Teknik mevzuatın varlığı bu belgenin alınmasını zorunlu kılar. Teknik mevzuatın varlığı bu belgenin alınmasını zorunlu kılar. ( Standardizasyona tabi olan mallar için geçerlidir.) Bazı tarım ürünlerinin ithalatı için Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği gereğince KONTROL BELGESİ alınması zorunludur. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatını oluşturan illerdeki Bölge Müdürlüğü Ürün güvenliği Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından düzenlenir.

5 Tarife Dışı Engel Örnekleri
İthalatın yasaklanması Özel kotalar İthalatçı ülke tarafından şart koşulan kalite özelliği Menşey kuralları İnsan ve bitki sağlığı koşulları Ambalaj koşulları Etiketleme koşulları Ürün standardları Karmaşık çevre mevzuatı İhracat yapacak ülkenin ithalatı yapacak ülkelerce belirlenmesi İhracat yapacak ülkedeki firmanın ithalatı yapacak ülkelerce belirlenmesi Menşey şahadetnamasi, uygunluk sertifikası v.s. gibi ilave belgeler İşyeri sağlık ve güvenlik kuralları İş kanunu İthalat lisansı Ülkedeki teşvikler, destekler ve millileştirmeler İhracat teşviği En düşük ithal fiyatının sabitlenmesi Ürün sınıflandırması Kota paylaşımı Döviz kontrolü Uygun olmayan alt yapı Milli malı satın alın politikası Yüksek yerli para değeri Fikri haklar Kısıtlanmış lisanslar Sezona göre ithalat rejimi Ağır yürüyen ve kanun dışı gümrük uygulamaları Rüşvet ve yolsuzluk

6 Multilateral Environmental Agreements (MEAs)
Air Geneva Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP)(1979) and its protocols Biotechnology Cartagena Biosafety Protocol (2000) to the Rio CBD Convention on Biological Diversity (1992) Chemicals PIC Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (1998) POP Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001) Civil Protection and Environmental Accidents: Helsinki Convention on Industrial Accidents (1992) Barcelona Convention (1976) as amended and its protocols Helsinki Convention on the Baltic Sea (1992) OSPAR Convention(1992) Bonn Agreement (1983) Lisbon Agreement (1990) Climate Change and Ozone Depletion UNFCCC Framework Convention on Climate Change (1992) and Kyoto protocol (1997) Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985) and Montreal protocol as amended Governance Aarhus Convention (1998) on access to environmental information Espoo Convention on Environmental Impact Assessment (1991) Industry Land use Alpine Convention (1991) Nature and biodiversity Rio CBD Convention on Biological Diversity (1992) and Cartagena Biosafety Protocol (2000) Bonn CMS Convention on the Conservation of Migratory Species (1979) Bern Convention on European Wildlife and Habitats (1979) Convention for the protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (1986) Alpine Convention (1991) and its protocols Convention on the Conservation of the marine fauna and flora of the Antartic (1980) Soil UNCCD Convention to Combat Desertification in Africa (1994) Waste Basel Convention on hazardous wastes (1989) Water Helsinki Convention on Watercourses and International Lakes (1992) River basin conventions (Danube (1987), Elbe (1990), Oder (1996), Rhine (1999)) OSPAR Convention(1992) as amended

7 RID Ambalaj, Etiketleme, Taşıma Koşulları
16th ADN/ADNR COE (Committee of Expert on The Transport of Dangerous Goods) “The Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Goods” 16th edition TEHLİKELİ YÜKLERİN TAŞIMACILIĞI RID UN/ECE 2009 IMO 2008 ICAO IATA

8 Tehlike Sınıfları

9 Su ile temasta alevlenir gaz yayan maddeler
Taşımacılık Elleçleme Patlayıcılar Alevlenir gazlar Alevlenir sıvılar Su ile temasta alevlenir gaz yayan maddeler Alevlenir katılar Oksitleyiciler Organik peroksitler

10 Toksik gazlar Toksik Maddeler Aşındırıcı Maddeler Çevre için tehlikeli Deniz kirletici

11 ( - ) LQ ( - ) ( - ) Taşımacılık Elleçleme Boğucu gazlar
Bulaşıcı maddeler ( - ) Radyoaktif maddeler

12 SINIFLANDIRMA, İSİMLENDİRME
ETİKETLEME, AMBALAJLAMA DANIŞMAN YÜKLEME, BOŞALTMA, PARK ETME YAZILI TALİMATLAR ADR EMNİYET ARAÇ PERSONELİ TAŞIMA ARACI, TANKLAR

13 Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol Belgeleri (Third Party Inspection Report)
Alıcıların kendilerini korumak üzere hazırlattığı özel amaçlı kontrol belgeleri. Genelde uluslararası gözetim şirketleri tarafından düzenlenip alıcılara verilir.

14 Ekspertiz Raporu İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarda, gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, bu idarelere verilen raporlardır. Gümrük Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda hangi kurum ve kuruluşların vereceği expertiz raporuna itibar edileceği belirtilmiştir. Genelde bu tür raporlar ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlar tarafından verilir.DİİB’in düzenlenmesi sırasında DTM tarafından belge kapatmaları esnasında bu rapora dayanılarak kapatma yapılacağı talep edilebilir.Bu belge dayanılarak sarfiyat hesaplamaları yapılarak kapatılır.

15 Kontrol Belgesi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatında belirlenmiş bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan bir denetim belgesi. Bu kapsamdaki ürünleri ithal etmek isteyen firmalar, bunları fiilen ithal etmeden önce Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri'ne, ithalat konusu malın bir numunesi ile başvurarak Kontrol Belgesi'ni almak zorundalar. Bu kontrol belgesi de ithalat konusu malların TSE tarafından belirlenmiş standarda uygun olup olmadığını belirlemeye yarar. TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olmayan malların ithalatına izin verilmiyor.

16 D T S BELGE KONTROLÜ FİZİKİ MUAYENE

17 DENETİM UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLAR
TEST VE ANALİZLER TEKNİK KONTROLLER

18 RİSK BAZLI DENETİM HER BİR ÜRÜNÜN RİSK PARAMETRELERİNE GÖRE
İLGİLİ KURUMLARLA PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YAPILMASI

19 ÜRÜN GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ ÜLKE FİRMA ÜRÜN BAZLI

20 TSE Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı'nın yürürlüğe girmesiyle, çok sayıda sanayi ürününün Türkiye'ye ithalatında uygunluk denetimi yapılmaya başlandı. Uygunluk denetimine tabi malları ithal etmek isteyen firmalar, bunların TSE tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek zorundalar. Mallar fiilen ithal edilmeden önce numuneleri alınmak ve TSE tarafından teste tabi tutulmak suretiyle bu uygunluk belgeleri veriliyor. Test ve belgelendirme uygulaması, ithalat konusu malların, insan bitki ve hayvan sağlığı açısından zararlı bir etki taşımadığını, çevreye zarar vermediğini, güvenlik ve asayişle ilgili olumsuz etkilerinin bulunmadığını belgelemek amacını güder. Ayrıca tüketicinin korunması açısından da bu belgenin gerekliliğine inanılıyor. Standartlara uymayan malların ithalatına izin verilmiyor.

21 TSE TSE TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLER(2010/1 TEBLİĞ) CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLER (SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN MAKİNELER,ELEKTRİK VE ELEKTROMANYETİK ALAN YAYAN VE ETKİLENEN ÜRÜNLER,ASANSÖR VE GÜVENLİK,BASINÇLI EKİPMANLAR, TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR,GAZ YÜKLÜ CİHAZLAR,SICAK SU KAZANLARI))

22 DTS 2010/18 AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALATI E P D K DENETİMİNE TABİDİR.

23 Kontrol Belgesi Çok sayıda sanayi ürünün ithalinde uygunluk belgesi aranılıyor. Bunlar bir liste halinde Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Tebliği'nin eki olarak yayımlanmış olup, ithali zorunlu standarda tabi mallar olarak anılır. Bunlardan az sayıda tekstil ve hazırgiyim ürününün ithalatı zorunlu standarda tabi. Pamuk ipliği, pamuklu fitilli kadife, kadın çorapları, elektrikli battaniyeler bunlar arasında önemli kalemleri teşkil eder. Ayrıca tekstil sanayinde girdi olarak kullanılan çok sayıda boyar ve kimyasal maddenin ithalatı standarda tabi bulunuyor.

24 D T S(denetim yapan kuruluşlar)
T S E SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURULU

25 DT S(SAĞLIK BAKANLIĞI)
İLAÇVE İLAÇ HAMMADDELERİ BELGE ÜZERİNDEN KOZMETİKLER BİLDİRİM KAYIT BELGESİ İLAÇ HAMMDDELERİ YABANCI MADDELER KONTROL BELGESİ UYGUNLUK BELGESİ TEMEL SAĞLIK MADDELERİ

26 DTS(ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI)
ATIKLAR UYGUNLUK YAZISI BELLİ SINIR BÖLGELERİNDE KİMYASALLAR KONTROL BELGESİ YAKITLAR UYGUNLUK BELGESİ GÜMRÜKLÜ ALANDA BEKLETİLMEKSİZİN TAŞIT ÜZERİNDE VEYA ÇEVRE BAKANLIĞININ UYGUN GÖRDÜĞÜ ALANA ALINARAK TEST EDİLİYOR HURDALAR METAL HURDA İTHALATÇI BELGESİ(ÇEVRE BAK ALINMIŞ)

27

28 Kalite Belgesi TS-ISO-9000, AQAP, GMP (Good Manufacturing Practises) belgesi veya İmalat Yeterlilik Belgesi sahibi firmaların yapacağı ithalatlarda uygunluk belgesi aranmıyor. Ayrıca dahilde işleme izin belgeleri kapsamında Türkiye’ye geçici olarak ithal edilen ve işlendikten sonra tekrar ihraç edilecek olan mallar için uygunluk belgesi gerekmiyor. Herhangi bir ürünü ithal etmeyi düşünen firmaların, ithalat konusu olacak ürünün zorunlu standart denetimine tabi olup olmadığını tespit etmeleri, eğer zorunlu standarda tabi ise TSE'nin ithalat konusu malla ilgili olan standardını inceleyerek, ithalat esnasında bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacakları önceden bilmeleri kendileri açısından yararlı olur.

29

30 Bitki Sağlık Sertifikası (Photosanitary Certificate)
Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında kullanılan bir belge olup, hem Türk gümrüklerinden malların çıkış işlemlerinin yapılabilmesi ve ithalatçı ülke gümrüklerinde giriş işlemleri için kullanılan uluslararası geçerliliği olan bir belge. Bu belge ihraç konusu ürünün, her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış olduğunu, tüketime uygun olduğunu kanıtlamak amacıyla kullanılıyor. Bitki Sağlık Sertifikaları , Zirai Karantina Teşkilatı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri tarafından kendilerine ibraz edilen numunelere dayanılarak veriliyor. itşkitii

31 PHYTOSANITARY CERTIFICATE

32 Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate For Animal export)
Hayvan ve hayvani menşeli maddelerin ihraç edilmesi için bu maddelerin sağlıklı olduğuna dair Tarım İl Müdürlükleri tarafından verilmiş bir belgedir. Ayrıca Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ile ilgili yedi ayrı belge bulunmakta olup, her biri için de yetkili kurum Tarım İl Müdür’lükleridir.

33 Radyasyon Belgesi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verilen ve ürünlerinin radyasyon açısından herhangi bir tehlike teşkil edip etmediğini gösteren belgedir.

34 3. Resmi Belgeler

35 18-Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri
İhracı Ön İzne Tabi Mallar Ön İzni Veren Kuruluş 1-Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve av tüfekleri hariç) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) kapsamındaki mallar  Milli Savunma Bakanlığı 2--Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki mallar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 8-Su ürünlerinden su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri  (sülükler dahil) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 14-Şeker T.Şeker Fab. Gen.Müd. /12028 Karar sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç İç İşleri Bakanlığı 3-Afyon ve haşhaş kellesi Sağlık Bakanlığı 4-Uyuşturucu Maddeler 9-Yem Kanunu kapsamına giren yemler 16-Doğa Mantarı (Sadece AB üyesi ülkelere yönelik ihracat için) 4-Tehlikeli Atıklar Çevre Bakanlığı 5-Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri Orman Bakanlığı 10-Zirai mücadele ilaç ve aletleri 11-Veteriner ilaçları 12-İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları 17- Mavi yüzgeçli orkinos (thynus thunnus) (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş) 18-Orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri Çevre ve Orman Bakanlığı 6-Gübreler (Kimyevi gübreler hariç) 13-Damızlık büyük ve küçük baş hayvan Yarış Atları 19-Veteriner İlaçları 20tZeytin fidanı (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları) 7-Tohumlar (Orman ağacı tohumları hariç)

36 Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete (2003/12)  Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının denetlenmesi amacıyla oluşturulmuş ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi olan, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılma özelliğine sahip çift kullanımlı ve hassas maddelerin ihracatı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Rejimi Kararı'nın 3. maddesi uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesi kapsamındaki malzeme ve teknolojilerin ihracatı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, ihracata konu malzemenin teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayan belgelerle ve ithalatçı firmadan alınan "Nihai Kullanım Sertifikası" ile birlikte İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne yapılır.  

37 NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI
EK: A (END USE CERTIFICATE) G.T.İ.P : Malzemenin ismi (Name of the Item) : Hangi listede yer aldığı (The list in which the item : is included) İhracatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası (Name, address, telephone and fax of the : exporter company) İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks : numarası (Name, address, telephone and fax of importer company) Nihai kullanıcının ünvanı, ünvanı, adresi, telefon ve fax nmuarası (Name, address, telephone and fax : of the end user) Malın kullanılacağı yer (Purpose of the end use) : Malın miktarı (Quantity) : Malın menşe ülkesi (Country of origin) : Malın sevk ülkesi (Country of destination) Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu malzemenin; yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılacağını ve 3. bir ülkeye, ihracatçı Türk firmasının izni olmadan ihraç eilmeyeceğini taahhüt ederiz. (As end-user, we guarantee that the imported item will only be used for the above-mentioned purposes and will not be re-exported to a third country without the permission of the Turkish Exporter Company.)   İthalatçı Firma Ünvanı Firma Yetkilisinin İmzası (Importer Company)  

38 ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR)
Dolaşım Belgeleri Avrupa Topluluğu'na dahil, A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya toplulukta ithal işlemleri tamamlanmiş, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış, eşya) için, ihracatçı firma tarafindan düzenlenen belgedir. İhracatçı firmanin bağlı bulunduğu Ticaret odaları , Sanayi Odaları , ticare tarafindan tasdiklenip, Gümrük idaresince vize edilir.Süresi 4 aydır. Gümrük Müsteşarlığınca “‘onaylanmış ihracatçı statüsüne'’ sahip olan firmalar düzenledikleri A.TR'leri Odalara tasdik ettirmek ve Gümrüğe vize ettirmek zorunda değillerdir.

39 ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR)
ATR Dolaşım Belgesi, Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Turkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma işlemine tabi tutulmakla beraber, bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi Türkiye veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamına giren eşya da doğrudan nakledilmiş sayılır. .

40 ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR)
Topluluk ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri olarak nitelendirilen bir grup ürün de Gümrük Birliği kapsamında yeralmaktadır. Öte yandan domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafindan tarım ürünü olarak mütalaa edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük Birliği'ne dahil olmamaktadir. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir

41

42

43 ATR DOLAŞIM BELGESİ UYGULAMA BAŞVURU BELGELERİ:
Dilekçe / Belge talep formu, Dolaşım Belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğuna veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeler (3.ülkeden ithal edilmiş ise GV’nin ödenmiş olması) Satış Faturası fotokopisi (Aslı görülmek kaydı ile) Odalar Sanayi Müdürlüklerince verilmiş Kapasite Raporu fotokopisi (İlk ibrazından sonra kayıt altına alındığı için her evrak düzenlendiğinde ekine konması gerekmez.) Taahhütname: GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numaraları beyanı

44 ATR DOLAŞIM BELGESİ Bu belge 5 nüsha olarak hazırlanır.
(. 1 nüsha Ticaret Odası . 2 nüsha gümrük . 1 nüsha firma . 1 nüsha alıcı İçin ) Onaylanmış ihracatçılar “Gözlemler” kutusuna “Simplified Procedure- Basitleştirilmiş Prosedür” ibaresi yazarlar. A.TR Dolaşım Belgeleri Avrupa Topluluğu dillerinden biriyle tanzim edilebilir. Tarifeye göre makbuz kesilerek ücreti yatırılır.

45 A.TR Dolaşım Belgesindeki bölümlerin faturaya ve dilekçeye göre uygunluğu kontrol edilir.
Şayet eksik yerler varsa tamamlattırılır. Tereddüt olur ise tereddüdü giderecek belgeler istenir. Kontrol sırasında bir uygunsuzluk var ise ilgiliye düzelttirilir.

46 Kontrolden sonra A.TR Dolaşım Belgesinin 1.nüshası hariç
8. bölümüne Oda mührü basılır. Yine aynı bölüme bütün nüshalar olmak üzere numara basılır Yetkili tarafından Oda mührünün üzeri imzalanır. 4 nüshası Çıkış Gümrük Müdürlüğü’ne vize ettirilmek üzere firmaya verilir. 5. Nüshası, dilekçe, fatura, makbuz ve varsa diğer ekler ayrılarak, onay sırasına göre sıraya koyulur. Daha sonra bilgisayara işlenir. İşlendikten sonra dosyalanır ve 5 yıl muhafaza edilir.

47 A.TR Dolaşım Belgesinin İkinci Nüsha Olarak Verilmesi:
Odadan daha önce onaylattırılan belgenin çalınması, kaybolması veya hasar görmesi nedeniyle A.TR Dolaşım Belgesinin ikinci nüshasının düzenlenmesi talep edilebilir. İlk onaylattırılan belgeye uygun olarak doldurulan A.TR Dolaşım Belgesi, neden ikinci nüsha talep edildiğini belirtir bir dilekçe ekinde Odaya müracaat edilir. Oda dosyasında kalan son nüshasına göre kontrol edilir. Doğruluğu tespit edilince son nüshasında yer alan bilgilere göre aynen onaylanır. A.TR Dolaşım Belgesinin 8. Bölümüne “İKİNCİ NÜSHADIR- DUPLICATE” kaşesi basılır. Tarifeye göre makbuz kesilerek ücreti yatırılır. Yetkiliye imzalattırıldıktan sonra 4 nüshası Çıkış Gümrük Müdürlüğü’ne vize ettirilmek üzere firmaya verilir. 5. nüshası, dilekçe ve makbuzla alıkonularak bilgisayara işlenir( sadece A.TR Dolaşım Belgesinin seri numarası ) ve dosyalanır.

48

49 Yabancı Menşeli Mallara A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi
Yurt dışından ithal edilen malların Avrupa Topluluğuna ihraç edilmek istenildiğinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Onay talepleri dilekçe ekinde fatura, gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergilerinin ödendiğine dair makbuzun suretleri veya fotokopileri ile birlikte alınır. İlk müracattaki gibi kontrol edilir ve yöntemlere göre onaylanır ve gereği yapılır.

50 A.TR Dolaşım Belgesinin Sonradan Verilmesi:
Fiili ihracat sırasında alınması unutulan, yanlışlık veya ihmale uğrayan ya da teknik nedenlerle belgenin sonradan verilmesi talep edilebilir. Durumu belirten bir dilekçe ve ekinde Gümrük Beyannamesinin, faturasının ve konşimentosunun birer sureti veya fotokopisi ile müracaat edilir. İlk talepteki yöntemler izlenir. A.TR Dolaşım Belgesinin 8.bölümüne SONRADAN VERİLMİŞTİR-ISSUED RETROSPECTIVELY ibareli kaşe basılır.

51 A.TR Dolaşım Belgesinde Alıcı Değişikliği
Onaylanan A.TR Dolaşım Belgesinde alıcı değişikliği, fiili ihracattan sonra talep edilirse; belge üzerinde düzeltme yapılabilmesi için talep sahibi bir dilekçe ekinde, düzeltmenin yapılmasını istediği belgenin aslı ve sureti, adres değişikliğine dair değişiklik yapmaya yetkili Kurumdan alınan yazının sureti veya fotokopisi ile Odaya müracaat eder. Talep incelenir. Odada kalan nüsha çıkarılır. Bütün sayfalarda ve bilgisayarda gerekli düzeltmeler yapılır. Belgede düzeltme yapılan kısmına Oda mührü basılarak yetkiliye imzalattırılır. Firma nüshaları iade edilir. Oda nüshası, dilekçe ve eki birlikte dosyalanır.

52 A.TR Dolaşım Belgesinde Kilogram Değişikliği:
Odamızca onaylanan belgenin brüt veya net kilogramında sonra meydana gelebilecek değişikliğin düzeltilebilmesi için firma, bir dilekçe ekinde, düzeltmenin yapılmasını talep ettiği belgenin aslı ve suretini, gerçekleşen brüt veya net kilogramını gösteren gümrük çıkış beyannamesinin sureti veya fotokopisi ile müracaat eder. Talep incelenir. Oda nüshası dosyadan çıkarılır. Bütün sayfalarda ve bilgisayarda gerekli düzeltmeler yapılır. Belgede düzeltme yapılan kısmına Oda mührü basılarak yetkiliye imzalattırılır. Firma nüshaları iade edilir. Oda nüshası, dilekçe ve eki birlikte dosyalanır. Müracaat dilekçeleri Oda genel kayıt defterine kayıt ettirilmez.

53

54 EUR-1 BELGESİ Avrupa Birligi ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği’ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, mense statüsünü belgelemek üzere düzenlenen dolaşım belgesidir.ikili anlaşmalarda, ülkelerin korumak istedikleri sektörleri anlaşma kapsamı dışında tutabildikleri göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır. Örneğin sıvı yağlar, İsrail ile aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamı dışına çıkartılmıştır ve bu nedenle ihracat işlemleri sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi değil, Mense Şahadetnamesi düzenlenmektedir .

55

56 EUR-1 BELGESİ EUR.1 belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. İhracatçı firma onayını istediği EUR.1 belgesi için öncelikle bir dilekçe ile bağlı olduğu odaya başvurmalıdır. Dilekçe ekinde ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak doldurulmalıdır. Belgedeki 5 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka aşağıdaki ülkelerinden biri olmalıdır. 8 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 9. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır. Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca firma belgenin en son nüshasının arkasındaki İHRACATÇI BEYANI kısmını eksiksizce doldurup imza ve kaşe koyacaktır. Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname (eklenmelidir. Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Oda yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka belgelerde talep edebilirler. EUR.1 dolaşım sertifikası Menşe statüsünde bir belge olduğu için AKREDİTİF ŞARTI olsa dahi yanında Menşe Şahadetnamesi ile birlikte onaylanamaz.

57 EUR-1 BELGESİ EFTA Ülkeleri: -İsviçre (Lihtenstayn Prensliği dahil) -İzlanda -Norveç Akdeniz Ülkelerinden İkili Anlaşma Yapılan Ülkeler: -Suriye* -Mısır -Fas -Tunus -İsrail İkili Anlaşma Yapılan Ülkeler: -Bosna Hersek -Filistin -Makedonya -Hırvatistan Müzakere Aşamasında Olan Ülkeler: -Cezayir -Lübnan -Ürdün -Suudi Arabistan -İran -Arnavutluk *TOBBdan alınan /20964 sayılı yazıya istinaden, mevcut durum değişine kadar EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmeyecektir.Bu kapsamda sadece Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilecektir. AB Üyesi Ülkeler (İşlenmemiş Tarım Ürünleri İhracı) -Almanya -Avusturya -Belçika -Danimarka -Finlandiya -Fransa -Hollanda -Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı -İrlanda -İspanya -İsveç -İtalya -Lüksemburg -Portekiz -Yunanistan -Polonya -Çek Cumhuriyeti -Slovakya -Litvanya -Letonya -Estonya -Malta -Bulgaristan -Romanya -Kıbrıs

58 EUR-1 DOLAŞIM BELGESİ Bu belge 5 nüsha olarak düzenlenir.
1 nüsha ticaret odası 2 nüsha firma 1 nüsha müşteri Süresi 4 aydır. Belge ihracatçı ülke yetkili kuruluşları (gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlar) tarafından düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgedir.

59 EUR-1 DOLAŞIM BELGESİ UYGULAMA BAŞVURU BELGELERİ: EUR 1 formu Dilekçe
Fatura (Maliye Bakanlığı'ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari fatura) ve - Talepname

60 EUR.1 Dolaşım Belgesindeki bölümlerin faturaya ve dilekçeye
göre uygunluğu kontrol edilir. Şayet eksik yerler varsa tamamlattırılır. Tereddüt olur ise tereddüdü giderecek belgeler istenir. Kontrol sırasında bir uygunsuzluk var ise ilgiliye düzelttirilir. EUR.1 Dolaşım Belgeleri taraf ülkelerin dillerinden biriyle veya İngilizce olarak tanzim edilebilir. Tarifeye göre makbuz kesilerek ücreti yatırılır.

61 Kontrolden sonra EUR.1 Dolaşım Belgesinin 1. nüshası hariç
7. bölümüne Oda mührü basılır. Yine aynı bölüme bütün nüshalar olmak üzere numara basılır. Yetkili tarafından Oda mührünün üzeri imzalanır. 4 nüshası Çıkış Gümrük Müdürlüğü’ne vize ettirilmek üzere firmaya verilir. 5 ve 6. nüshası, dilekçe, fatura, makbuz ve varsa diğer ekler ayrılarak, onay sırasına göre sıraya koyulur. Daha sonra bilgisayara işlenir. İşlendikten sonra dosyalanır ve 5 yıl muhafaza edilir.

62 EUR.1 Dolaşım Belgesinin İkinci Nüsha Olarak Verilmesi:
Odadan daha önce onaylattırılan belgenin çalınması veya kaybolması nedeniyle EUR.1 Dolaşım Belgesinin ikinci nüshasının düzenlenmesi talep edilebilir. İlk onaylattırılan belgeye uygun olarak doldurulan EUR.1 Dolaşım Belgesi, neden ikinci nüsha talep edildiğini belirtir bir dilekçe ekinde Odaya müracaat edilir. Oda dosyasında kalan son nüshasına göre kontrol edilir. Doğruluğu tespit edilince son nüshasında yer alan bilgilere göre aynen onaylanır. EUR.1 Dolaşım Belgesinin 7.Bölümüne “İKİNCİ NÜSHADIR- DUPLICATE” kaşesi basılır. Tarifeye göre makbuz kesilerek ücreti yatırılır. Yetkiliye imzalattırıldıktan sonra 4 nüshası Çıkış Gümrük Müdürlüğü’ne vize ettirilmek üzere firmaya verilir. 5 ve 6. nüshası, dilekçe ve makbuzla alıkonularak bilgisayara işlenir( sadece EUR.1 Dolaşım Belgesinin seri numarası ) ve dosyalanır.

63 Yabancı Menşeli Mallara EUR.1 Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi:
Yurt dışından ithal edilen(üçüncü ülkeler hariç) malların ilgili ülkelere ihraç edilmek istenildiğinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Onay talepleri durumu belirten bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye ithal menşe belgesinin aslı ve fatura ile gümrük giriş beyannamesinin suretleri veya fotokopileri eklenir. İlk müracattaki gibi kontrol edilir ve yöntemlere göre onaylanır ve gereği yapılır.

64 İHRACATTAN SONRA DÜZENLEME:
Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya Özel şartlar nedeniyle EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenemediği hallerde, eşyanın ihracından sonra EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenebilir. Bunun için; Odaya hitaben, ihracatçının antetli kağıdına durumu sebep- sonuç ilişkisiyle açıklayan bir dilekçe ile başvurulması ve 2. EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlemek için gerekli tüm evrakların ibrazı gerekmektedir.

65 EUR.1 Dolaşım Belgesinin Sonradan Verilmesi:
Fiili ihracat sırasında alınması unutulan belgenin sonradan verilmesi talep edilebilir. Odaya durumu belirten bir dilekçe ve ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesinin, faturasının ve konşimentosunun birer sureti veya fotokopisi eklenerek müracaat edilir. İlk müracaattaki yöntemler izlenerek kontrol edilir. EUR.1 Dolaşım Belgesinin 7.bölümüne SONRADAN VERİLMİŞTİR-ISSUED RETROSPECTIVELY ibareli kaşe basılır. Onaylanır ve gereği yapılır.

66 EUR.1 Dolaşım Belgesinde Alıcı Değişikliği:
Onaylanan EUR.1 Dolaşım Belgesinde alıcı değişikliği fiili ihracattan sonra mal bedeli dövizlerin tahsil edilmesinden önce veya sonra talep edilirse; belge üzerinde düzeltme yapılabilmesi için talep sahibi bir dilekçe ekinde, düzeltmenin yapılmasını istediği belgenin aslı ve sureti, adres değişikliğine dair değişiklik yapmaya yetkili Kurumdan alınan yazının sureti veya fotokopisi ile Odaya müracaat eder. Talep incelenir. Odada kalan nüsha çıkarılır. Bütün sayfalarda ve bilgisayarda gerekli düzeltmeler yapılır. Belgede düzeltme yapılan kısmına Oda mührü basılarak yetkiliye imzalattırılır. Firma nüshaları iade edilir. Oda nüshası, dilekçe ve eki birlikte dosyalanır.

67 EUR.1 Dolaşım Belgesinde Kilogram Değişikliği:
3 EUR.1 Dolaşım Belgesinde Kilogram Değişikliği: Odamızca onaylanan belgenin brüt veya net kilogramında sonra meydana gelebilecek değişikliğin düzeltilebilmesi için firma, bir dilekçe ekinde, düzeltmenin yapılmasını talep ettiği belgenin aslı ve suretini, gerçekleşen brüt veya net kilogramını gösteren gümrük çıkış beyannamesinin sureti veya fotokopisi ile müracaat eder. Talep incelenir. Oda nüshası dosyadan çıkarılır. Bütün sayfalarda ve bilgisayarda gerekli düzeltmeler yapılır. Belgede düzeltme yapılan kısmına Oda mührü basılarak yetkiliye imzalattırılır. Firma nüshaları iade edilir. Oda nüshası, dilekçe ve eki birlikte dosyalanır. Müracaat dilekçeleri Oda genel kayıt defterine kayıt ettirilmez.

68

69 EUR-MED BELGESİ (EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine imkan tanıyan STA’lar) Tunus, Fas, İsrail, Suriye, AT (Tarım ürünleri için) ve Mısır ile imzalanan STA’lardır. PAAMK Sistemine taraf bir ülkeye ihraç edilecek eşyanın kümülasyon çerçevesinde menşe kazanması için (örneğin Türk menşeli olması için) üretimde kullanılan ve sisteme taraf diğer ülkelerden temin edilen materyaller üzerinde protokollerin 7. maddesinde belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlem yapılması gerekir. Söz konusu materyallerin yetersiz işçilik ve işleme tabi tutulması halinde nihai eşyanın Türk menşeli kabul edilebilmesi için kullanılan girdiler arasında en yüksek katma değere sahip girdinin Türk menşeli olması gerekir. Aksi halde eşya, sisteme taraf ancak imalatta en yüksek katma değere sahip ülkenin menşeini taşıyacaktır. EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin 4 no.lu kutusuna ilgili menşe ülkesinin adı yazılır.

70 PAMK Ülkeleri 1-Türkiye,
2-Avrupa Birliği Ülkeleri: İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan 3- EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn Akdeniz Ülkeleri; Filistin (Batı Şeria ve Gazze Şeridi), Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün, Faroe Adaları

71 EUR-MED BELGESİ EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi; AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır. Bu bağlamda 3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON TR + İSRAİL + AB(GB. Eşyası için)          27 TEMMUZ TR + İSRAİL + AB(tarım ürünleri için)     01 OCAK TR + FAS +AB (GB. Eşyası için)                  27 TEMMUZ TR + FAS +AB (tarım ürünleri için)          01 OCAK TR + TUNUS  + AB(GB. Eşyası için)           01 AĞUSTOS TR + TUNUS  + AB(tarım ürünleri için)     01 OCAK TR + MISIR   +  AB  (GB. Eşyası için)       01 MART TR + MISIR   +  AB  (tarım ürünleri için) 01 MART TR + MISIR + TUNUS                                    01 MART TR + MISIR + FAS                                         01 MART TR + TUNUS + FAS                

72 EUR-MED BELGESİ 4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON
TR + MISIR + FAS + AB (GB. Eşyası için)                   01 MART TR + MISIR + FAS + AB (tarım ürünleri için)            01 MART TR + TUNUS + FAS + AB (GB. Eşyası için)                  01 AĞUSTOS TR + TUNUS + FAS + AB (tarım ürünleri için)           01 OCAK TR + TUNUS + FAS + MISIR                                           01 MART ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON TR + MISIR + FAS +AB(GB. Eşyası için) + TUNUS             01 MART TR + MISIR + FAS +AB(tarım ürünleri için) + TUNUS       01 MART 2007 TR + TUNUS + FAS + İSRAİL + SURİYE + MISIR + ÜRDÜN     01 MART Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Sertifikası kullanılmaktadır. Başvuru için dilekçe, Türkçe fatura, taahhütname ve ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur.

73

74 EUR-MED BELGESİ EUR.MED belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. İhracatçı firma onayını istediği EUR.MED belgesi için öncelikle bir dilekçe ile (bağlı olduğu odaya başvurmalıdır. Dilekçe ekinde ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak doldurulmalıdır. Belgedeki 5 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka yukarıdaki ülkelerinden biri olmalıdır. 7 no.lu gözlemeler hanesinde eşyanın kümülasyona tabi tutulması halinde "Cumulation applied with ...." işaretlenip kimlerle kümülasyona tabi olduğu belirtilecek. Kümülasyona tabi olmayan eşyalarda ise "No cumullation applied" kutucuğu işaretlenecektir. 8 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 9. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır. Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca firma belgenin en son nüshasının arkasındaki İHRACATÇI BEYANI kısmını eksiksizce doldurup imza ve kaşe koyacaktır. EUR.MED'e kayıtlı eşyanın yabancı menşeli olması halinde MUTLAKA "tedarikçi beyanı" eklenecektir. Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname (eklenmelidir. Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Oda yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka belgelerde talep edebilirler.

75 NEDEN EUR.1 ? NEDEN EUR-MED?
PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE; Tüm ülkeler aynı menşe kurallarını uyguluyorlar (geri ödeme yasağı hepsi için geçerli) Pan Avrupa Ülkelerinin tamamı birbirleri arasında STA'larını yürürlüğe koymuştur. PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE; Ülkeler arasında ikili ticarette farklı kuralların uygulanması mümkündür. (bir Pan Avrupa Ülkesi arasındaki (İsrail hariç) ikili ticarette geri ödeme yasağı uygulanmayabilir.

76 NEDEN EUR.1 ? NEDEN EUR-MED?
PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ KULLANIMI VE SONUÇLARI  - Bir PAMK Ülkesinden Türkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler Türkiye'de kümülasyon çerçevesinde işlenip bir Akdeniz ülkesine Tercihli Rejimden yararlanmak üzere ihraç edilemez. - İhraç edilmesi için Türkiye'ye ithal edilen bu girdilerin 3. ülke menşeli girdiler gibi yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması gerekir. - Çünkü bir PAMK ülkesinden EUR.1 ile ithal edilen eşya bir Akdeniz ülkesine ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılmak istenirse 3. ülke menşeli olarak kabul edilir. - Tercihsiz ticaret kapsamında ihracat her zaman mümkündür. PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.MED DOLAŞIM BELGESİ KULLANILMASI SONUÇLARI - Eşyalar Türkiye'nin STA'sının olduğu bir Akdeniz Ülkesine aynı halde veya işlendikten sonra yeniden ihraç edilebilir. - Bir PAMK Ülkesinden Türkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler Türkiye'de kümülasyon çerçevesinde işlenip bir Akdeniz ülkesine tercihli rejimden yaralanmak üzere ihraç edilemez. PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN KULLANIMI NE ZAMAN ZORUNLUDUR? Eğer Türkiye'de , ihraç konusu bir eşyanın üretiminde Akdeniz Ülkelerinin biri veya daha fazlasından STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi kullanılıyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanmak zorunludur.

77 NEDEN EUR.1 ? NEDEN EUR-MED?
PAN AVRUPA ÜLKELERİ İLE AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.MED KULLANIMI - Bir PAMK ülkesi örneğin Türkiye ile bir Akdeniz ülkesi örneğin İsrail arasında kümülasyon yapılmışsa - Hiçbir ülkeye kümülasyon yapılmamışsa - İmalatta kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin vergisinin mutlaka ödenmesi gerekiyorsa EUR.MED kullanılması önerilir. EUR.MED kullanılması halinde - Türkiye'den PAAMK çerçevesinde STA bulunan bir Akdeniz ülkesine (İsrail hariç) EUR.1 dolaşım belgesi ile yapılacak ihracatta firmalar üretimde kullanılmak üzere ithal ettikleri 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerini geri alabilirler. Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğ hükümleri saklıdır. Ancak bu durumda eşya ihraç edilen ülkeden daha sonra bir PAAMK ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilemez. - Ancak, ihracat sırasında EUR.MED dolaşım Belgesi düzenlenmek istenmesi halinde firmalar 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesinden yararlanamazlar.(no-drawback rule)

78 Menşe Şehadetnamesi Menşe Şahadetnamesi,ABC formu ihraç konusu eşyanın Akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir. Gümrük işlemleri, ülkeler arsında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin malın gönderildiği ülkede Tercihli Gümrük Rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir. İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından düzenlenir; ihracatçı firmanın üyesi bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası ve bazı ülkeler için (genellikle Arap ülkeleri) ayrıca ithalatçı ülkenin konsoloslukları tarafından onaylanır.

79

80 MENŞE ŞAHADETNAMESİ Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan Menşe Şahadetnamesi zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir. Bu belge 1(bir) orijinal, 2(iki) kopya, başvuru formu olmak üzere 4 nüshadan oluşmaktadır. 1(bir) kopya ve başvuru formu Oda'da kalır. Menşe Şahadetnamesinin onayı aşamasında; ·         İhracat faturasının sureti, ·         Söz konusu belge muhteviyatı malın üreticileri kendileri ise kapasite raporu veya malın üreticisi olduğuna dair diğer belgeler ile malın satış faturasının birer örneğini ibraz etmeleri, ·        Eğer belge muhteviyatı malın üreticisi, ihracatı yapan firma değilse, satış faturası, malın temin ediliş faturaları ve üretici firmanın kapasite raporu aranmaktadır. Üreticinin kapasite raporu olmadığı takdirde, üretici firmanın ihracata konu malları ürettiğine dair ibraz edebileceği diğer belgeler yeterli görülmektedir. ·        belgenin usulüne uygun olarak doldurulmuş ve sadece başvuru formunun 8 no.lu hanesinin sağ tarafının firma tarafından kaşelenip, imza yetkilisinde imzalanmış olması yeterlidir

81 Düzenlenme Şekli Menşe Şahadetnamelerinde, aşağıda yazılı bilgiler bulunur: Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi, Alıcısının adı, soyadı ve adresi, Kapların marka, numara, cins ve sayıları, Eşyanın cinsi ve nev'i, daralı ve saf ağırlıkları ile kıymeti ve yollama şekli, Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi (Tarih, imza ile mühürü veya kaşesi), Menşe Şahadetnamesi, eşyanın o memlekette geçirdiği işçilik ve işlemlerden ötürü o memleket menşeli sayılarak verilmiş ise bu hususun etraflı bir şekilde açıklanması. İthalatçı firma tarafından, Menşe Şahadetnamesinin orijinalinin yanı sıra değişik sayıda kopyası istenebilir. Bu durumda, istenen kopya sayısına göre eklenen kopyalar ‘COPY’’ veya ‘ASLI GİBİDİR’ olarak onaylanır.

82 Düzenlendiği Ülkeler Aramızdaki özel anlaşmalara istinaden A.TR, EUR.1 ve Form A düzenlenen ülkeler dışında kalan ve aramızda ticaret ve ödeme anlaşması bulunan ülkelere sevk edilecek eşya için, bu anlaşmalar gereğince Menşe Şahadetnamesi zorunlu olarak aranmaktadır. Ayrıca, kendileri özel birer menşe ispat belgesi olmalarına karşın, A.TR Dolaşım Sertifikalarının yanında ithalatçı firmalar tarafından Menşe Şahadetnamesi talep edilebilmektedir.

83 ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ (FORM-A):
Form A Menşe Şahadetnamesi Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu ile Ukrayna'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize sağladıkları tavizli gümrük oranlarına konu mallar için söz konusu ülkelere yapılacak ihracatta aranan belgedir. ABD ile Avustralya GTS uygulamakla birlikte Form A belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için Form A talep etmekle birlikte, resmi tasdik istememektedir. Form A belgesinin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir. Japonya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna ise "Resmi Tasdik" istemekte olup, söz konusu resmi tasdik işlemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yetkilendirilen 57 Odadan herhangi birinde yaptırılabilir. Düzenlendiği Ülkeler (ihracat için) Beyaz Rusya (Belarus) Japonya Kanada Rusya Federasyonu Ukrayna Yeni Zelanda Avustralya’nın da GPS uygulamakta olmasına karşın, sistemden yararlanılması için Form A düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

84 ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ (FORM-A):
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) (Generalized System Of Preferences (GSP)) çerçevesinde Gelişmiş Ülkelerin Gelişme Yolundaki Ülkelere tek taraflı olarak uyguladığı Tavizli Gümrük Vergisi oranlarından yararlanılabilmesi için Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenmektedir. Menşe Şahadetnameleri üzerine ürünün “Genel Preferanslar Sistemi’nden yararlanacağı” bilgisi düşülür.

85 FORM A MENŞE ŞAHADETNAMESİ DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
: Form A belgeleri yalnızca İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir. Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir. Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir. 1. Kutuya ihracatçı firmanın(göndericinin) adresi; 2. Kutuya ithalatçı firmanın(alıcının) adresi; 3. İhraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği( kamyon, gemi, tren vb.) ve biliniyorsa rotası belirtilecektir. 4. Kutu malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş bırakılacaktır. 5. Kutuya söz konusu menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra numarası yazılacaktır. 6. Kutuya ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır.

86 FORM A MENŞE ŞAHADETNAMESİ DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
7. Kutuya malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile mal tanımı yazılacaktır. 8. Kutuya malın tamamıyla Türk Menşeli(%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için "P" harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır.(Örnek: "Y"20%). Japonya için "W" harfi ile malın GİTP no.sunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır.(Örnek: "W"96.18) Kanada için "f" harfi yazılacaktır. Yeni Zelanda için 8. Kutunun doldurulması zorunlu değildir. 9. Kutuya ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır Kutuya ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır Kutuya tasdik işlemi yapılacaktır Kutuda üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı yazılacak, üçüncü noktalı çizginin olduğu alt kısımda ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenlenme tarihi ve yeri(şehir/ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır. Özel Menşe Şahadetnamelerinin Odaca onayı sırasında istenen belgeler, ABC Menşe Şahadetnamelerinde istenen belgelerin aynısıdır. (Dilekçe örneği için EK-3) Özel Menşe Şahadetnamelerinin mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonra da düzenlenmesi mümkündür. Onay işlemi yapılmış Özel Menşe Şahadetnamesi'nin kayıp veya tahrip olduğu durumlarda ise yeni bir belge düzenlenerek onaylanır.

87 FORM A

88

89 b3-GATT Menşe Şahadetnamesi
Gelişmekte olan ülkeler arası ticaret müzakerelerine dair protokol kapsamında düzenlenen bir menşe şahadetnamesi türü. (Kullanılmamaktadır)

90 KARA LİSTE BELGESİ (BLACK LIST CERTIFICATE)
Savaş halinde olan veya politik anlaşmazlıkları olan ülkeler tarafından talep edilen kara liste sertifikası; Malların belirli ülkelerden gelmediği, Üretici firmanın, bankanın, sigorta şirketinin, nakliye firmasının kara listeye alınmış olan firmaların dışında olduğu, Sevkiyatın yapıldığı gemi veya uçağın belirli ülkelere uğramadığı, hususlarının beyanı için düzenlenir.

91

92 Arap Boykot Tasdiği Yapılan Ülkeler
BAE Katar Libya Sudan Suudi Arabistan Yemen Umman Bahreyn Kuveyt

93 A.T.A Karnesi Geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen bir gümrük belgesidir. A.T.A. karnelerinin temini için, üzerinde eşyanının adı, miktarı ve değeri, eşyanın ne amaçla ve hangi ülkelere götürüleceği ve karne hamilinin adı bulunan bir dilekçe ile birlikte ilgili Ticaret Odasına başvurulması gerekmektedir. Dilekçe yanında yetki belgesi, imza sirküleri fotokopisi, taahhütname, karne ücreti, eşyanın değerinin %150’si oranında nakdi teminat veya banka teminat mektubu ve mal listesinin de verilmesi gerekmektedir. Mal listeleri, malın gideceği ülke için altı, müteakip ülkeler için ikişer nüsha olarak düzenlenmektedir.Karayolu ile yapılacak taşımacılıkta transit geçilecek her ülke için ayrıca ikişer nüsha mal listesinin de verilmesi gerekmektedir. Geçerlilik süresi bir yıl olan A.T.A. karnelerinin her ülkeye girişte ve çıkışta ilgili gümrük mercilerine onaylatılması gerekmektedir. İbraz işlemlerinin tamamlanmamış olması halinde, teminatın iadesi mümkün olmamaktadır

94

95

96 HELAL BELGESİ (Halal Certificate)
Helal Belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.  Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal ( Helal Belgesi ) kabul edilmiştir;   •  Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,  •  Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,        •  Alah'ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,  •  Alkol ve serhoş edici maddeler,        •  Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,        •  Kan ve kandan yapılmış ürünler,        •  Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.  Tarım İl Müdürlüklerince düzenlenmektedir.       

97 Koşer Belgesi(Kosher Certificate)
Bazı gıda ürünleri ile ilgili olarak bu ürünlerin Musevi Dini usullerine uygun olarak düzenlendiğini gösteren bir belgedir. Hahambaşılıklar tarafından düzenlenir. Özellikle et ve süt ürünlerinde İsrail din otoritelerinin yerinde inceleme yapıp mal alımına uygun kararı vermektedirler.

98 CITES Sözleşmesi (The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme

99

100 CITES Sözleşmesi, yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri ile bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini kısacası uluslararası ticeretini; temeli izin ve belgelere dayanan ve ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde bu izin ve belgelerin verilmesini öngeren uluslararası bir düzenlemedir.

101 CITES SÖZLEŞMESİ’ NİN AMACI NEDİR ?
Sözleşmenin temel amaçları: 1- Nesilleri tehlike altında bulunan ya da bulunabilecek türlerin uluslararası ticaretinin izlenmesi ve gerekli şartlarda durdurulması, 2-  Ekolojik dengenin, uluslararası ticaret yoluyla istismar edilmesinin önlenmesi, 3- Ülkelerin sahip oldukları biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımlarının sağlanması için, taraf ülkelere yardımcı olmaktır.

102 CITES Belgeleri Yönetim Mercii tarafından Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenecek CITES Belgeler 4 nüsha olarak (Sarı, mavi, kırmızı ve yeşil bantlı formlar) hazırlanır. Sarı bantlı form ticaret sahibine verilir, mavi bantlı form düzenleyen kurumda kalır, kırmızı ve yeşil bantlı formlar, Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenecek gümrük idarelerince alınır. Yeşil bantlı formlar, Gümrük Müsteşarlığı tarafından her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayı içinde toplu olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilir.

103 CITES BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Bu Tebliğ kapsamı hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında, Ek I-A, II-A ve III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından,    Ek I-B, II-B ve III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Çevre ve Orman Bakanlığından, CITES Belgesi alınır. (2) CITES Belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir. (3) İthalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreler uzatılamaz. Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde kullanılamayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Bakanlığa teslim edilir.

104 ET, SÜT VE KURU MEYVELER DIŞINDAKİ GIDA MADDELERİ İLE GIDA AMBALAJ MATERYALLERİNE İLİŞKİN SERTİFİKA
Et, süt ve kuru meyveler dışında gıda ve gıda katkı maddeleri ile gıda ambalaj materyallerinin ihracatında sertifika düzenlenmesi ve onaylanması amacıyla yapılacak kontrollerdir. Onay işlemleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

105 ET, SÜT VE KURU MEYVELER DIŞINDAKİ GIDA MADDELERİ İLE GIDA AMBALAJ MATERYALLERİNE İLİŞKİN SERTİFİKA
Sertifika işlemleri için gerekli belgeler bir asıl bir suret olmak üzere 2 takım olarak hazırlanacaktır. Bu sayı ihracatçı talebi üzerine artırılabilir. İhracat kontrolü, alıcı ülke talepleri doğrultusunda ihracatçının veya temsilcisinin sertifikada yer alacak bilgi ve belgeleri içeren formu doldurarak ürünün denetlenmesini isteyen bir beyanname vermesi üzerine en seri şekilde üretim yeri, depo veya antrepodan ihracatçı veya temsilcisinin de hazır bulunması suretiyle yapılmaktadır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığın’dan üretim izin belgesi almış ürünler için alıcı ülke tarafından herhangi bir kriter istenilmediği taktirde ürüne ilişkin analiz raporuna gerek kalmadan sağlık sertifikası tanzim edilerek ihracatçı firmaya verilmektedir.

106 Et, Süt ve Kuru Meyveler Dışındaki Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerine Sertifika Düzenlenmesi
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na üretim izni başvurusunda bulunarak işlemleri devam eden ve yıllık yurtiçi gıda denetim programına göre denetim sonuçları olumlu çıkan işyerlerinde üretilen ürünler için alıcı ülke tarafından herhangi bir kriter istenilmediği taktirde sertifika tanzim edilerek ihracatçı firmaya verilmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan üretim izni alınmamış ve henüz üretim izni için başvurulmamış ürünler için alıcı ülke tarafından herhangi bir kriter istenmediği taktirde ürünler yerinde muayene edilip üretim koşulları da dikkate alınarak uygun görüldüğünde sertifika düzenlenmektedir. Ancak muayene sonucunda şüpheli görülen durumlarda numune alınıp analiz yapıldıktan sonra sonuçları uygun ise sertifika hazırlanmaktadır.

107 Et, Süt ve Kuru Meyveler Dışındaki Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerine Sertifika Düzenlenmesi
Ayrıca sağlık sertifikası hazırlanma aşamasında Bakanlığımız tarafından ihraç edilecek ürünlere ait bir analiz istendiği takdirde firmaya gidilip örnekler alınmakta gerekli evraklar ve işlemler hazırlanarak laboratuvara bırakılmakta ve analiz cevapları olumlu olduğu oranda düzenlenmektedir. Yurt dışından ithal edilmiş ürünlerin ihracatı durumunda ithalatındaki gerekli evraklar istenmekte kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi incelenerek sağlık sertifikası düzenlenmektedir. İhracat ve ithalatta gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda güvenliği ve kalitesi yönünden denetim esaslarını oluşturmaya Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilidir. Ancak, ihraç edilmek üzere üretildiğinin önceden ilgili mercilere bildirilmiş olması ve/veya ihraç edilecek ülke tarafından talepte bulunulduğunun ihracatçı tarafından beyan edilmesi halinde gıda kodeksine uygunluk aranmaz.

108 AB KOMİSYONU ’ NUN 2002/80/EC SAYILI KARARI İLE ÜLKEMİZ ÇIKIŞLI İNCİR, YERFISTIĞI, FINDIK, ANTEPFISTIĞI GİBİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN SAĞLIK SERTİFİKASI Bu kapsamdaki ürünler, Avrupa Birliğine yapılacak ihracatlarda, Sağlık Sertifikası ve Numune Alma ve Analiz Sonuçları Raporunu beraber taşımak zorundadır. Bu dökümanlar tamamlanmadığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri ilgili Kontrol Şube Müdürünce imzalanmadığı ve doğrulanmadığı taktirde ihracat gerçekleşmeyecektir.

109 AB KOMİSYONU ’ NUN 2002/80/EC SAYILI KARARI İLE ÜLKEMİZ ÇIKIŞLI İNCİR, YERFISTIĞI, FINDIK, ANTEPFISTIĞI GİBİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN SAĞLIK SERTİFİKASI Tarım İl Müdürlüğüne incir, yerfıstığı, fındık, antepfıstığı gibi ürünleri ihraç etmek için müracat eden ihracatcı firmaya uğranılarak inkremental ağırlık yöntemine göre örnekler alınıp Müdürlüğe getirilerek öğütülmekte ve ürünler mühürlenerek laboratuara analize gönderilmektedir.

110 DOĞA MANTARI İHRACATINDA DÜZENLENEN ANNEX II SERTİFİKASI
Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgelerin ithalatçı ülkelerce talep edilmesi halinde, ihracatçı firmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer , Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne başvurarak söz konusu belgeleri temin etmektedirler.

111 ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ANALİZ BELGESİ
Kanada, ABD ve Avustralya’ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmaların İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı’nın (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunluluğu bulunmakta olup,numune alınması işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlıkları’nca yapılmaktadır.

112 DOĞAL ARI BALI ANALİZ BELGESİ
Doğal Arı Balı Analiz Belgesi,(C13 analiz raporu-bal için) bal ihracat ve ithalat aşamalarında gümrüklerde aranılan zorunlu belgeler arasında olup, uygulamanın amacı sahte ve tağşişli balların ihraç ve ithal edilmesinin engellenmesidir. Numune alınması işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları’nca yapılmaktadır.

113 AB’ye süt ve peynir ihracatında gerekli belgedir.
IMA-1 SERTİFİKASI AB’ye süt ve peynir ihracatında gerekli belgedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenir.

114 ORMAN / TEKEL NAKLİYE TEZKERESİ- ORMAN KORUMA KONSEYİ (FSC (Forest Stewardship Council) SERTİFİKASI
Orman ürünlerinin ihracı için istihsal yerinden, tekele tabi eşyada ise bu idarece tanzim olunarak verilen belgelerdir. FSC (Forest Stewardship Council Orman-Koruma Konseyi) Sertifikası Kereste ve kerestenin kullanıldıgı mobilyaların uluslararası ticareti üzerinde çok fazla durulmakta olup; bu ürünlerin ithalatında yasal bir engel yoktur. Ancak tüketicilerin yok olmakta olan orman alanlarından getirilen ağaçlardan yapılmış ürünleri almamaları yönünde yönlendirme vardır. Sertifikalı kereste kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu sertifika ise “Forest Stewardship Council (FSC)” tarafından verilmektedir.Sertifikalı üretimde üretim her aşamada denetlenmekte, ormandan ağacın kesilmesinden (ağacın nereden ve nasıl sağlandığı gibi) nihai ürüne (üretimde çevreyi kirletici artıkların nasıl işleme tabi tutulduğu gibi) kadar bütün üretim aşamaları izlenmektedir.

115 TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ
Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ’ nce tarım ürünleri ihracatında parti bazında yapılan denetimlerden muafiyet getirilerek bürokrasinin azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ihracatçılarımızın oto kontrole yöneltilmesi suretiyle kalite bilincinin yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Belge almak isteyen firmanın başvurusu üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne yapılmaktadır.  Belge sahibi imalatçı ihracatçıların veya bu imalatçı ihracatçılardan ihraç kaydıyla mal temin eden ihracatçıların yapacakları ihracatta imalatçı-ihracatçıların sorumlu denetçilerince düzenlenen Denetim Beyanı ve Belgesi’nin gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmamaktadır.

116 GIDA GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
Bitki özelliğini kaybetmiş işlenmiş tarım ürünlerinin (örneğin; meyve suyu, meyve konsantresi, bira, kola, şarap ve Diğer içkiler, salça, marmelat, sakız., çikolata, tuz, zeytinyağı, Bisküvi vb.) ihracatında Kontrol Şube Müdürlüklerince Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.

117 İHRACATTA KULLANILAN DİĞER BELGELER
ÖZET: İHRACATTA KULLANILAN DİĞER BELGELER İHRACI ZORUNLU STANDARDA TABİ MALLARDA STANDART KONTROL BELGESİ KIYMETLİ EŞYA VE/VEYA TARİHİ ESER OLABİLECEK NİTELİKTEKI ÜRÜNLERIN İHRACINDA ANALİZ RAPORU TARIM ÜRÜNLERI İHRACINDA BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI VE BORSA TESCİL BEYANNAMESİ HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATINDA VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI, VETERİNER ŞAHADETNAMESİ ORMAN VE TEKEL ÜRÜNLERİ İHRACATINDA NAKLİYE TEZKERESİ

118 Teşekkür Ederiz


"Dış Ticarete Konu olan Belgeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları