Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATTA KULLANILAN BELGELER"— Sunum transkripti:

1 İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATTA KULLANILAN BELGELER Antalya - Şubat 2012

2 İhracat Nedir İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelir.

3 Kimler İhracat Yapabilir?
Resmi Gazetede yayımlanan 06/06/2006 tarihli ve sayılı İhracat Yönetmeliğine göre; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilir.

4 İhracatta Kullanılan Belgeler
A.TR Dolaşım Belgesi Menşe Şahadetnamesi EUR.1 Dolaşım Sertifikası EUR.MED Dolaşım Sertifikası Form A Belgesi

5 A.TR Dolaşım Belgesi 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanan A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 03/05/2009 tarihli, sayılı Resmi Gazetede ve bu Tebliğde değişiklik yapan 72 Seri No’lu  Gümrük Genel Tebliği 11/06/2009 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir.

6 A.TR Dolaşım Belgesi Gümrük Birliği kapsamında olan sanayi ürünü, işlenmiş tarım ürünü ve serbest dolaşımda bulunan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir. A.TR Dolaşım Belgesi 5 nüshadır.

7 A.TR Dolaşım Belgesi İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden AB üyesi bir ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye gideceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez, onaylanamaz ve vize edilemez.

8 A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelere Düzenlenir?
Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Düzenlendiği ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dır.

9 BİRLİK TARAFINDAN: 8 No’lu Gözlemler kutusu onaylanacak. Yeşil nüsha hariç, beyaz nüshaların tamamı onaylanacak.

10 A.TR Dolaşım Belgelerinin Onay ve Vize Prosedürü
İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten A.TR Dolaşım Belgesini temin eder. A.TR Dolaşım Belgesi Türkçe ve Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birinde, yazı makinası veya el yazısı ile ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e fakslar. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki 8 No’lu Gözlemler kutusunu tasdik eder. Bir adet beyaz nüshayı arşivler. Birlik, yeşil renkli nüsha ve üç adet beyaz nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verir.

11 A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi
A.TR Dolaşım Belgeleri kural olarak ihracattan önce düzenlenir. Ancak belgenin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, A.TR Dolaşım Belgesinin 8 No’lu kutusuna “Sonradan Verilmiştir” ibaresi yazılır. “Sonradan Verilmiştir” ibareli belgelerin vize tarihi düzenlendikleri tarihtir.

12 A.TR Dolaşım Belgesinin İkinci Nüshasının Düzenlenmesi
A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. Bu halde ise 8 No’lu kutuya “İkinci Nüshadır” ibaresinin yanı sıra ilk belgenin sayısı ve tarihi de yazılacaktır. “İkinci Nüshadır” ibareli belgelerin vize tarihi ilk belgenin vize tarihidir.

13 Menşe İspat Belgeleri Menşe İspat Belgelerine ilişkin 77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 04/09/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından kullanılacak olan Menşe İspat Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir.

14 Menşe Şahadetnamesi Menşe, eşyanın ekonomik milliyetidir.
Menşe Şahadetnamesi ise, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Menşe Şahadetnamesi 4 nüshadır.

15 Menşe Şahadetnamesi Bir eşyanın Türk Menşeli ürün sayılması için gerekli şartlar şunlardır: Tamamen Türkiye’de elde edilmiş ürünler Türkiye’de yeterli işlem ve işçiliğe tabi tutulmuş olması şartıyla tamamen Türkiye’de elde edilmemiş girdiler kullanılarak Türkiye’de üretilen ürünler Türk Menşeli sayılır.

16 BİRLİK TARAFINDAN: 8 No’lu Gözlemler kutusu onaylanacak. Yeşil nüsha dahil, bütün nüshaların tamamı onaylanacak.

17 Menşe Şahadetnamelerinin Onayı Nasıl Yapılır?
İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve Menşe Şahadetnamesini temin eder. Başvuru formu ve Menşe Şahadetnamesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. İhracatçı firma, yabancı girdi kullandıysa ithal belgesini getirmek zorundadır. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e faks ile gönderir. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik orijinal ve kopya nüshalardaki 8 No’lu kutuyu tasdik eder, Kopya yazan beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivler ve kalan iki nüshayı ihracatçıya verir. Menşe şahadetnameleri, gümrük idareleri tarafından vize edilmez.

18 EUR.1 Dolaşım Sertifikası
Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelere ihraç edilen eşya ile Avrupa Topluluğuna ihraç edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan, eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren bir menşe ispat belgesidir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası 6 nüshadır.

19 Türkiye’nin Yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)
ÜLKE Anlaşmanın İmza Tarihi Anlaşmanın Yürürlüğe Girişi 1 EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn) 2 İsrail 3 Makedonya 4 Hırvatistan 5 Bosna ve Hersek 6 Filistin 7 Tunus 8 Fas 9 Suriye 10 Mısır 11 Arnavutluk 12 Gürcistan 13 Karadağ 14 Sırbistan 15 Şili 16 Ürdün

20 BİRLİK TARAFINDAN: 7 No’lu Gözlemler kutusu onaylanacak. Yeşil nüsha hariç, beyaz nüshaların tamamı onaylanacak.

21 EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Onay ve Vize Prosedürü
İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve EUR.1 Dolaşım Sertifikasını temin eder. Başvuru formu ve EUR.1 Dolaşım Sertifikası ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sertifikayı TESK’e faks ile gönderir. TESK tarafından uygun bulunursa Birlik, yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki 7 No’lu Gözlemler kutusunu tasdik eder, beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivler ve kalan dört nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verir. Gümrük idaresi, Birlik tarafından tasdik edilmiş belge ile ilgili gerekli kontrolleri yapar ve sertifikayı vize eder.

22 EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi
EUR.1 Dolaşım Sertifikaları hata, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, ithalatçı ülke tarafından düzenlenen belgenin teknik nedenlerle kabul edilmemesi durumlarında EUR.1 Dolaşım Sertifikaları eşyanın ihracından sonra düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 7 No’lu Gözlemler kutusuna “Sonradan Verilmiştir” ibaresi yazılır. “Sonradan Verilmiştir” ibareli belgelerin vize tarihi düzenlendikleri tarihtir.

23 EUR.1 Dolaşım Sertifikasının İkinci Nüshasının Düzenlenmesi
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. 7 No’lu Gözlemler kutusuna “İkinci Nüshadır” ibaresi yazılır. “İkinci Nüshadır” ibareli belgelerin vize tarihi ve seri numarası ilk belgenin vize tarihi ve seri numarasıdır.

24 EUR.MED Dolaşım Sertifikası
EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde çapraz kümülasyonda kullanılan menşe ispat belgesidir. Bu belgede kümülasyona tabi ülkeler belirtilir. EUR.MED Dolaşım Sertifikası 6 nüshadır.

25 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) Nedir?
Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkelerinden (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine (PAMK) dahil ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri (Filistin -Batı Şeria ve Gazze Şeridi-, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün) arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına, üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

26 BİRLİK TARAFINDAN: 7 No’lu Gözlemler kutusu onaylanacak. Yeşil nüsha hariç, beyaz nüshaların tamamı onaylanacak.

27 Form A Belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir. Form A Belgesi 3 nüshadır.

28 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Türkiye’ye Taviz Tanıyan Ülkeler
Avustralya Belarus Kanada Japonya Yeni Zelanda Rusya Federasyonu Amerika Birleşik Devletleri

29 Form A Belgelerinin Onayı Nasıl Yapılır?
İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten Form A Belgesini temin eder. Form A Belgesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e faks ile gönderir. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik bütün nüshalardaki 11 No’lu kutuyu İngilizce kaşe ile tasdik eder, beyaz renkli bir nüshayı arşivler ve kalan iki nüshayı ihracatçıya verir. Form A Belgeleri, gümrük idareleri tarafından vize edilmez.

30 BİRLİK TARAFINDAN: 11 No’lu Gözlemler kutusu onaylanacak. Yeşil nüsha dahil, bütün nüshaların tamamı onaylanacak.

31

32 Teşekkür Ederim Neslihan YOKUŞ 0. 312. 425 57 08 0.312. 418 32 69
AR-GE Uzman Yrd.


"İHRACATTA KULLANILAN BELGELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları