Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU ANLATIMI ÖRNEK DEĞERLENDİRME KAYNAK ÇIKIŞ A B CD KARENİN ÖZELLİKLERİ 1-Açıları dik açıdır. 2-Kenar uzunlukları eşittir. 3-Köşegenler birbirini ortalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU ANLATIMI ÖRNEK DEĞERLENDİRME KAYNAK ÇIKIŞ A B CD KARENİN ÖZELLİKLERİ 1-Açıları dik açıdır. 2-Kenar uzunlukları eşittir. 3-Köşegenler birbirini ortalar."— Sunum transkripti:

1

2 KONU ANLATIMI ÖRNEK DEĞERLENDİRME KAYNAK ÇIKIŞ

3 A B CD KARENİN ÖZELLİKLERİ 1-Açıları dik açıdır. 2-Kenar uzunlukları eşittir. 3-Köşegenler birbirini ortalar. 4-Köşegen uzunlukları eşittir.

4 A B C D Karenin dört kenarının uzunluğu da birbirine eşit olduğu için ;IABI + IBCI + ICDI + IDAI uzunlukları toplanır.Veya bir kenar uzunluğu 4 ile çarpılarak bulunur. Ç=a+a+a+a veya Ç=a*4 a a a a

5 KARENİN ALANI * Bir kenar uzunluğunun kendisi ile çarpımı karenin alanına eşittir. a a a a A=a 2

6 AB CD Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve açıların ölçümü 90 derece olan dörtgenlere dikdörtgen denir. Özellikleri: 1-Açıları dik açıdır. 2-Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. 3-Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. 4-İç açılarının toplamı 360 derecedir.

7  Dikdörtgenin çevresi ardışık iki kenar uzunluğunun toplamının iki katıdır. Ç=(2*a)+(2*b) ya da Ç=2*(a+b)  Dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarının uzunlukları çarpımına eşittir. A=a*b

8 Alt taban Üst taban Yükseklik ÖZELLİKLERİ YYalnız iki kenarı birbirine paraleldir. PParalel olan kenarlar alt ve üst tabanlardır. İİki taban arasındaki uzaklığa yamuğun yüksekliği denir. Yalnız iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk denir.

9 Yamuğun çevre uzunluğu kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Ç=a+b+c+d Yamuğun alanı alt taban ve üst tabanlarının toplamının yükseklik ile çarpımının yarısına eşittir. A=(alt taban+üst taban)*yükseklik)\2

10 DDüzlem üzerinde değişmeyen sabit bir noktadan,eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesinin meydana getirdiği şekle çember denir. -Çemberin içi boştur.(bilezik, halka) -Çember üzerindeki bir noktayı merkezle birleştiren doğruya yarı çap denir.”r” ile gösterilir.

11 - Çevre uzunluğunu çap uzunluğuna böldüğümüzde elde edilen sayıya pi sayısı denir.Bu sayı yaklaşık 3,14’e eşittir. Çevre=çap uzunluğu * Π - Çemberin alanı Π ile yarı çapın karesinin çarpımına eşittir. A=П r 2

12 ÇÇembere ait noktalarla çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir. ÖRNEK:Jeton, plak, madeni para….

13 Çevre= çap uzunluğu * Π Dairenin alanı= Π *r 2

14 ÖZELLİKLERİ: BBütün yüzeyler karesel ve birbirine eşittir. KKüpün 6 yüzü,8 köşesi,12 ayrıtı vardır. KKarşılıklı yüzeyler birbirine paraleldir.

15 ÖZELLİKLERİ: AAlt ve üst tabanları birbirine eşittir. YYan yüzeyleri dikdörtgendir ve birbirine eşittir. 88 köşesi ve 12 ayrıtı vardır. AAlt ve üst taban ayrıtları ve yanal ayrıtları birbirine eşittir.

16 a*b a*ba*ba*ba*b a*a

17 ÖZELLİKLERİ: 66 yüzü,12 ayrıtı,8 köşesi vardır. YYüzleri dikdörtgensel bölgedir. KKarşılıklı ayrıtları birbirine eşittir. DDikdörtgenler prizmasının uzunluk,genişlik ve yükseklik olmak üzere 3 boyutu vardır.

18 TTabanları birbirine paralel ve birbirine eş iki üçgensel bölgedir. YYan yüzleri birer dikdörtgensel bölgedir. YYan ayrıtları birbirine paralel ve uzunlukları eşittir.

19 ÖZELLİKLERİ S ilindirin alt ve üst olmak üzere 2 tabanı vardır. S ilindirin tabanları,birbirine eşit olan iki dairedir. S ilindirin tabanları arasında kalan uzaklığa silindirin yüksekliği denir.

20 Üst taban Alt taban yükseklik

21 ÖRNEK:Bir kenarı 64m olan kare şeklindeki bahçenin çevresine 3 sıra dikenli tel çekilmek isteniyor.Kaç metre dikenli tele ihtiyacımız var? ÇÖZÜM: Bahçenin çevresi Ç=64*4=256m Bahçenin çevresine 3 sıra dikenli tel çekilmek istendiğine göre: 256*3=768m tele ihtiyaç var.

22 ÖRNEK:Çevre uzunluğu 126cm olan bir dikdörtgenin uzunluğu genişliğinin 3katında 3cm fazladır.Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm’dir? ÇÖZÜM: Uzun kenarı kısa kenarının 3katından 3cm fazla olduğuna göre; 3+1+3+1=8 kat olur 2 tane 3 cm’lik fazlalık (2*3=6cm) 126-6=120cm 120/8=15 cm(genişlik) (15*3)+3=48 cm(uzunluk)

23 ÖRNEK: 6 cm 13 cm AB C D h=8cm Verilenlere göre yamuğun alanını bulunuz? ÇÖZÜM: Yamuğun alanı alt ve üst tabanlarının toplamının yükseklik ile çarpımının yarısına eşittir.Dolayısıyla yamuğun alanı; Alan=(6+13)*8/2 =(78*8)/2 =624/2 =312cm karedir

24 ÖRNEK:Daire şeklindeki bir havuzun çevresi 24 m’dir.Bu havuzun alanı kaç metrekaredir?(pi=3) ÇÖZÜM: Ç=2*Π*r A= Π *r 2 24=2*3*r A=3*4*4 24=6*r A=3*16 r=24/6=4 m A=48 metrekare’dir

25 ÖRNEK:Bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare biçimindeki bir fayansın alanı kaç cm’dir? ÇÖZÜM: Alanı A=a 2 olduğundan A=20*20 =400santimetre kare 20

26 SORU 1- Çevre uzunluğu 84 cm olan bir dikdörtgenin, uzunluğu genişliğinin 3 katından 6 cm fazladır.Bu dikdörtgenin uzunluğu kaç cm’dir? A= 9cmB=33 cm C= 12 cm D=20 cm

27 SORU 2- Aşağıdaki şekilde verilenlere göre karenin alanı kaç santimetre karedir? AB C D 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm A- 20 santimetre kare B- 15 santimetre kare C- 25 santimetre kare D- 30 santimetre kare

28 SORU 3- Alanı 113,04 santimetre kare olan dairenin yarı çapı kaç santimetre karedir?(3,14 pi sayısı) A- 2 santimetre kare B- 4 santimetre kare C- 5 santimetre kare D- 6 santimetre kare

29 SORU 4- Aşağıdaki cisimlerden hangileri şekilleri bakımından küpe benzerler? A- JETON B- KİBRİT KUTUSU C- TUĞLA D- TAVLA ZARI

30 SORU 5- Açılmamış kalem,pil konserve kutusu gibi cisimler aşağıda şekillerden hangisine örnektirler? A- KAREB- SİLİNDİR C- ÜÇGEN PRİZMA D- KÜP

31 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP…. Yarı çapın karesi=Dairenin alanı/Π sayısı Yarı çapın karesi=113,04/3,14 Yarı çapın karesi= 36 Yarı çap=6 Dolayısıyla cevap D şıkkıdır.

32 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP…. 3+1+3+1=8 kat olur 2 tane(6 cm fazlalık) 2*6=12cm, çevreden çıkarılır,kalan katlar toplamına bölünür. 84-12=72cm 72/8=9 cm(genişlik) 9*3+6=27+6=33cm(uzunluk) DOĞRU CEVAP B şıkkı

33 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP…. Karenin Alanı=a 2 dır,verilenlere göre a=5 cm olduğundan Alan =5*5 =25 santimetre kare DOĞRU CEVAP C şıkkıdır.

34 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP…. Jeton daire şekline benzer Kibrit kutusu ve tuğla dikdörtgenler prizmasına benzer Tavla zarı ise küpe benzer 8 köşesi,6 yüzü, 12 ayrıtı vardır. DOĞRU CEVAP D şıkkıdır.

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP…. Açılmamış kalem, pil konserve kutusu gibi cisimler silindire örnektir. Yan yüzeyleri eğri ve kapalı yüzeylerdir DOĞRU CEVAP B şıkkıdır.

36 KAYNAKLAR  İLKÖĞRETİM MATEMATİK 5 DERS KİTABI  SINIF BAŞARISI İLKÖĞRETİM 5.SINIF

37 YANLIŞ CEVAP!..


"KONU ANLATIMI ÖRNEK DEĞERLENDİRME KAYNAK ÇIKIŞ A B CD KARENİN ÖZELLİKLERİ 1-Açıları dik açıdır. 2-Kenar uzunlukları eşittir. 3-Köşegenler birbirini ortalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları