Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MULTİPL SKLEROZ. MULTİPL SKLEROZ (MS)  Myelin hasarına yol açan hastalıklardan en sık görüleni  Genetik olarak yatkın kişilerde, kritik bir yaşta, virüslerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MULTİPL SKLEROZ. MULTİPL SKLEROZ (MS)  Myelin hasarına yol açan hastalıklardan en sık görüleni  Genetik olarak yatkın kişilerde, kritik bir yaşta, virüslerin."— Sunum transkripti:

1 MULTİPL SKLEROZ

2 MULTİPL SKLEROZ (MS)  Myelin hasarına yol açan hastalıklardan en sık görüleni  Genetik olarak yatkın kişilerde, kritik bir yaşta, virüslerin ? (veya bir yada birkaç nörotropik etkenin) tetiklemesi ile başlayan oto-immün bir süreç sonucu, merkezi sinir sisteminde demyelinizasyon alanları (demyelinizan plak) ile karakterize  1866 Vulpian ve Charcot  ~ 3,5 milyon Dünya, ~ 300 bin Kuzey Amerika, ~ 30-40 bin Türkiye

3 COĞRAFİ DAĞILIM Epidemiology of Multiple Sclerosis This map demonstrates unequal distribution of multiple sclerosis around the world. Back Back

4

5

6 Atak / Relaps / Eksaserbasyon / Alevlenme / Episod

7 Atak Ataklarda Sık Görülen Semptomlar  Monoküler görme kaybı (kimi zaman ağrılı); enflamatuvar optik nörit  Diplopi; Sıklıkla internükleer oftalmoplejiye  Yüz yada ekstremitede tek taraflı hissizlik parestezi; sıklıkla aynı yada karşı ekstremiteye veya gövdeye yayılır  Ekstremiteyi kullanmada beceriksizlik; faydasız el  Bir veya daha fazla ekstremitede kuvvetsizlik  Yürüyüş veya gövde ataksisi  Bulantı ve kusma; disequlibrium

8

9

10 Temel patolojik bulgu (plak) Yeni-aktif plak / Eski-aktif plak / Kronik plak / Sessiz plak

11 MULTİPL SKLEROZ OTO-İMMUN SÜREÇ NÖROPSİKİYATRİK SEMPTOMATOLOJİ PSİKO-NÖRO-İMMÜNOLOJİ

12 28.05.2002Multipl Skleroz- Malatya  Myelin sheaths destroyed  Oligodendrocytes survive  T cell and macrophage infiltrates  No IgC or complement deposition  Rapid and almost complete remyelination  T cell and macrophage activation  Plasma cells within lesions  Deposition of IgG and/or complement in regions of active myelin breakdown  Loss of oligodendrocytes, possibly by lysis  Rapid recruitment of progenitor cells expressing proteolipid protein (PLP) mRNA  Myelin sheath and oligodendrocytes exhibit signs of dystrophy  Infiltration of few T cells, Microglial activation  No IgG or complement deposition  Dysregulated myelin expression - selective loss of myelin-associated glycoprotein, selective overexpression of myelin oligodendrocyte glycoprotein - leading to apoptotic cell death  Axonal damage  Primary degeneration of oligodendrocytes in periplaque white matter  Lesions infiltrated by macrophages and T cells  Total loss of oligodendrocytes within lesions PATERN IV PATERN III PATERN II PATERN I

13 28.05.2002Multipl Skleroz- Malatya MS type PatternAcute (n) Relapsing Remitting (n) Secondary Progressive (n) Primary Progressive (n) Total (n) I61119 II2096439 III2011022 IV00033 Total46118873 *Luchinetti C ve ark. Ann Neurol 47:707, 2000

14 28.05.2002Multipl Skleroz- Malatya

15 OTOİMMÜN SÜREÇ

16 T hücrelerini aktive eden antijen ?  Şu ana kadar belirlenemedi  Olası antijenik yapılar  myelin basic protein  proteolipid protein  myelin-oligodendrosit glikoprotein  myelin associated protein  minor myelin protein  heat shock protein

17  MS’de ani kötüleşme hastalığın en çok bilinen özelliklerinden  Uzun süredir hasta için atak;  Kanıksama  Hastane yatma / İşten uzaklaşma / Yeni ve belirsiz tedaviler / Steroid yan etkileri / Masraf / vs.  Yeni bir hasta / hasta yakını için atak;  Panik / Öfke  Güvensizlik Atak Relaps Eksaserbasyon Alevlenme Episod

18 MULTİPL SKLEROZ OTO-İMMUN SÜREÇ NÖROPSİKİYATRİK SEMPTOMATOLOJİ PSİKO-NÖRO-İMMÜNOLOJİ

19 Mental semptomlar  Erken dönemde verbal bellekte bozukluk  Serebral atrofi oluştukça demansiyel bulgu  Progresif form ve hemisfer tutulumu varsa mental gerileme belirgin

20 MS’de semptomlar  Psikoz  Hastalığa bağlı  Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı Steroid ve İnterferon

21 MS’de semptomlar  Patlar tarzda gülme yada ağlama krizleri  Periventriküler bölgedeki plaklarla ilgili  Dopaminerjik yolların hasarıyla ilişkilendirilir  Depresyon  Sık  Beyin hasarı  Hastalığın kronik özürlülüğüne bağlı

22 Diğer semptomlar  Çabuk yorulma  Sıkça ortaya çıkan bir durum  Aniden başlar ve önemli sosyal kısıtlılık nedeni  Genellikle çevre ısının arttığı durumlarda  yaz aylarında veya sıcak suyla duş sonrası  Ateşli hastalıklar  Yeni bir atak sanılan tablo ısı artışı engellendiğinde düzelir

23 Psikiyatrik Bozukluk Prevalansı

24

25 MULTİPL SKLEROZ OTO-İMMUN SÜREÇ NÖROPSİKİYATRİK SEMPTOMATOLOJİ PSİKO-NÖRO-İMMÜNOLOJİ

26 Copyright ©2004 BMJ Publishing Group Ltd. Mohr, D. C et al. BMJ 2004;328:731 Effect of stress on exacerbations in multiple sclerosis

27

28 Temporal model  Stress resolution hypothesis  Development of chronic stress: glucocorticoid resistance  Stress onset: the mast cell hypothesis

29


"MULTİPL SKLEROZ. MULTİPL SKLEROZ (MS)  Myelin hasarına yol açan hastalıklardan en sık görüleni  Genetik olarak yatkın kişilerde, kritik bir yaşta, virüslerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları