Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mehmet Özmenoğlu¹, Tuna Özmen², Sibel Gazioğlu¹, Vildan Altunayoğlu¹, Hilal Horozoğlu ³, Senem Ertugrul Mut 4, Cavit Boz¹ ¹ KTU Tıp Fakültesi Nöroloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mehmet Özmenoğlu¹, Tuna Özmen², Sibel Gazioğlu¹, Vildan Altunayoğlu¹, Hilal Horozoğlu ³, Senem Ertugrul Mut 4, Cavit Boz¹ ¹ KTU Tıp Fakültesi Nöroloji."— Sunum transkripti:

1 Mehmet Özmenoğlu¹, Tuna Özmen², Sibel Gazioğlu¹, Vildan Altunayoğlu¹, Hilal Horozoğlu ³, Senem Ertugrul Mut 4, Cavit Boz¹ ¹ KTU Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, ² Rize Eğitim Araştırma Hast Nöroloji Kliniği, ³ Tekirdağ Devlet Hast Nöroloji Kliniği, 4 Yakındoğu Üni Tıp Fak. Nöroloji ABD

2 Başağrısı MS hastalarında sık bir problemdir.. Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık 2 bin,tüm Karadeniz Bölgesinde 6-7 bin, Türkiye’de 40 bin MS hastası vardır Ocak - Nisan 2014 tarihleri ​​ arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, MS polikliniğinde takip edilen 101 ardışık MS hastasının, kesitsel örneklemeyle, başağrısı yakınmalarının klinik ve demografik özelliklerinin (migren ve gerilim tipi baş ağrısı vs ) değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Çalışma devam etmektedir.

3 Mc Donald 2010 kriterlerine göre MS tanısı konulmuş hastaların müracaatları sırasında baş ağrısı için yapılandırılmış 17 sorudan oluşan, sorular içersinde birden çok seçenek bulunan anket formu kullanılarak görüşmeler yüzyüze uygulandı. Baş ağrısı tanısı ve sınıflandırılması anket öncesi hastanın ifadesine göre ve anket sonrasında Uluslararası Başağrısı Derneği (IHS,ICHD 3 beta-versiyon,2013) kriterlerine göre yapılandırıldı.

4 101 hastanın 34 ü Erkek,67 si kadındır. Hastaların yaş ortalaması 37 (±12)dir. Yaşa göre MS hastalarının dağılımı Hastaların illere göre dağılımında %58 i Trabzon’dan 82 hastanın 15’i migren(%18), 61’i GTBA(%74) ve 6’sı ise diğer (%8) ( sekonder başağrısı vs.) tür baş ağrısı olarak değerlendirilmiştir.

5 82 baş ağrılı hastanın 54’ünde (%68) ağrı çift taraflı, 28’inde (%32) tek taraflıdır. Tek taraflı ağrısı olan 28 hastanın 16’sında (%57) ağrı sağ tarafta, 12 hastada ise (%43) sol taraftadır.

6 BAŞ AĞRISI DIŞINDA VÜCUDUN HERHANGİ BÖLÜMÜNDE (extremitelerde) HİSSEDİLEN AĞRI BAŞAĞRI ŞİDDETİ BAŞAĞRISI SIKLIĞINA GÖRE HASTA SAYISI (N=82)

7 Hastaların EDSS skorları 82 hastanın 15’i migren(%18), 61’i GTBA(%74) ve 6’sı ise diğer (%8) ( sekonder başağrısı vs.) tür baş ağrısı olarak değerlendirilmiştir.

8 Tüm hastaların sadece 3'ünde basit analjeziklere yanıt (+) Baş ağrısı için bitkisel ilaç kullanan 11 hastanın (E=6, K=5) 3'ü yarar görürken (%22), 8'i yarar görmemiştir (%78). Bitkisel ilaç olarak zencefil,nane yağı,zerdeçal,buğday suyu,capari vs kullanmışlardır.

9 SONUÇ  MS hastalarında başağrısı sıklığı genel popülasyondan daha yüksektir.  MS hastalarında tanı sonrası başağrısı sıklığı artmaktadır.  Değişik çalışmalarda değişken veriler dikkati çekmektedir.  Etyopatogenezde nörojenik inflamasyon,menengeal irritasyon, tedavide kullanılan interferonlar, kan-beyin bariyeri ve T hücre aktivasyonu önemlidir.  Basit analjezikler ve bitkisel ilaç kullanımı MS başağrısında yeterince etkili değildir.  MS ve başağrısı arasındaki olası ilişki hipotezi için klinik çalışmalara gereksinim vardır.


"Mehmet Özmenoğlu¹, Tuna Özmen², Sibel Gazioğlu¹, Vildan Altunayoğlu¹, Hilal Horozoğlu ³, Senem Ertugrul Mut 4, Cavit Boz¹ ¹ KTU Tıp Fakültesi Nöroloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları