Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarının fen eğiminde etkili kullanımı nasıl olur? *Yapılandırılmış bilgi inşası nedir? *Tartışmanın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarının fen eğiminde etkili kullanımı nasıl olur? *Yapılandırılmış bilgi inşası nedir? *Tartışmanın."— Sunum transkripti:

1 *Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarının fen eğiminde etkili kullanımı nasıl olur? *Yapılandırılmış bilgi inşası nedir? *Tartışmanın özellikleri *PCK, TPCK *WISE’ın yapısı ve örnek modülün incelenmesi *Yabancı animasyonlar 6. Hafta (24/03/2010)

2 Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarının fen eğiminde etkili kullanımı nasıl olur? Bu yazılımların amacı öğrencilere yapılandırılmış bilgi inşasını sağlamaktır. Öğrenciler bilgiyi yapılandırırken farklı fikirlerine bilimsel kanıtlar göstererek önce küçük gruplarda sonra tüm sınıf olarak tartışırlar.

3 Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarının fen eğiminde kullanırken uyulacak 4 ana prensip düşünceyi görünür kılmak, feni erişebilir kılmak, öğrencilerin birbirinden öğrenmelerine yardımcı olmak, yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek

4 Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarının fen eğiminde kullanma sürecinde:
Öğrencilerin konu ile ilgili düşünceleri ortaya çıkarmak Yeni fikirler eklemek Fikirler arasında farklılıkları belirlemek için kriter geliştirmek Fikirleri düzenlemek

5 Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarında(modüller) öğretmen ve öğrencinin görevi
Bu modüllerle öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenleri ile derin etkileşimlere girerler Bu yaklaşım öğrencilere kendilerini fikirlerini ifade etmelerini, fikirlerini paylaşmalarını ve yapılandırılmış sosyal etkileşimlerini cesaretlendirir Bu modüllerde öğretmende etkileşimli bir rol oynar, öğretmen sınıfta dolaşır, her öğrenci grubunun modüldeki ilerlemesini ve tartışmasını kontrol eder ve yönlendirir. Ayrıca öğretmen sık sık sınıfı sonuçları tartışmalarını sağlar, öğrencilerin öğretmene aralarda(modül süresince) sorduğu soruları ve konuları sınıfça tartışma yaptırır.

6 Yapılandırılmış bilgi inşası nedir?
Öğrencilerin dersin içeriğini kendi aralarında tartışmalar yaparak öğrenmesidir. Öğrencilerin akranları ile birlikte tartışmalar yapması, derse motivasyonlarını ve kendine güvenlerini arttırmaktadır.

7 Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi (The National Resarch Council, NRC, 1996) uzun bir çalışmanın ardından yayınladığı Ulusal Fen Eğitimi Standartları (The National Science Education Standarts , NSES) da sınıflarda daha az ezber gerektiren bilimsel soruların sorulmasını, daha çok öğrencilerin katılabileceği bilimsel tartışma ortamının hazırlanması gerektiğini ve öğrenmede öğrencilere daha fazla sorumluluk verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Joyce and Showers (2002) de fen eğitiminin bilimsel yöntemlerin bir simülasyonu olması gerektiğini belirtmektedir. Benzer şekilde Dewey (1963) de öğrencilerin sınıfta elde ettikleri tecrübelerin kalitesinin artırılması gerektiğine işaret etmiştir. Duffy ve Cunningham (1996) ve Lebow (1995) da eğer öğrenciler öğrenmelerinin sorumluluklarını alacaklarsa, konuyu anlamalarını kolaylaştıracak kaynakları kendiliklerinden bulma gibi kendi düzenlerini oluşturmalarına fırsat verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin çok yönlü düşünebilme becerilerinin geliştirilmesi için yüksek bilişim seviyeli sorularında öğrenci merkezli eğitim ortamında teşvik edilmesi gerektiği birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir

8 Teknolojiyi sadece kendisi değil, çoğunlukla öğrencileri kullanır
Yapılandırmacı yaklaşım kapsamında BİT’i öğretim-öğrenme etkinliklerine uyarlayan bir öğretmenin özellikleri Teknolojiyi sadece kendisi değil, çoğunlukla öğrencileri kullanır Bütün dersleri teknoloji ile bağlantılı etkinliklerle planlar Öğrencileri grup çalışmalarına yönlendirir ve rehberlik eder Öğrencilerin proje ödevlerini elektronik ortamlarda hazırlanmış olarak teslim alır Sınıf içinde öğrencilere öğretim teknolojilerinden yararlanarak grup sunumları ve tartışmaları yaptırır Öğrencileri bilgisayar ve ilgili teknolojilerde temel becerilerini geliştirmeleri için destek olur(Yiğit, 2007, s.245).

9 Araştırma Sorgulama ve Bilgisayar Destekli Öğretim
Sorgulayıcı-araştırma (inquiry) yöntemine göre, bilgisayarlı eğitim daha çok pratik yapılarak öğrenmeyi etkin kılmaktadır. Bilgisayarlı eğitimde örgencinin bilgisayarı bizzat kendisi kullanarak ve deneyimlerini kendileri yasayarak öğrenmektedir. Ayrıca, sorgulayıcı-araştırma (inquiry) yönteminin esaslarından biri de işbirlikli öğrenmedir. İşbirlikçi öğrenmede öğrenciler küçük gruplarda birbirlerine iletişim ile bağlıdır. Belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm kaynak ve çabalarını birleştirirler (Simsek, 1993). Bilgisayarlı eğitimde ise işbirlikliye dayanan bir çalışma öğrencilerin bir konu hakkında bilgisayarı kullanarak bir şeyler üretmeleridir. Buna göre bilgisayar ve sorgulayıcı-araştırma (inquiry) birleştirilince, işbirlikli öğrenme gruplar iletişim halindeyken bilgisayarı kullanarak bir şeyler üretmedir (Bass ve Carin, 2001). Bilgisayarlı eğitimde uygulanacak olan öğretim faaliyetleri önceden tasarlanmalıdır. Öğrencilerin mevcut deneyimleri ile okulda kazanılacak deneyimler birbiri ile ilişkilendirilmelidir. Sorgulayıcı-araştırma (inquiry) yönteminde öğrencinin yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedeflendiği için öğrenciler ortaya atılan sorulara bilgisayarda kendileri de öğrenebilmektedirler.

10 GRUP TARTIŞMASI Grup tartışması özde, öğrencilerin bir konu yada sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramaya dayanır. Yöntemin esası tüm grup üyelerinin etkinliğe katılmasıdır. Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek,iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

11 Tartışmalar hem bilişsel hem de duyuşsal hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak kullanılabilir.
Kurallarına uygun olarak yapılan bir tartışma yöntemi öğrencilerde eleştirel düşünme yöntemini becerisini geliştirebilir

12 FAYDALARI İşiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir.
Dil becerisini geliştirir ve dinleme alışkanlığı kazandırır. Demokratik bir yöntemdir. Belli bir soruna tek başlarına getirebilecekleri çözümlerden çok daha farklı çözümlerin oluğunu öğrenirler.

13 Öğrenciler tartışarak öğrenir
Analiz,sentez ve değerlendirme gücü kazandırır. Konuların tekrarı ve pekiştirilmesiyle kalıcılığı sağlar. Bu yöntemle öğretmen öğrencilerini daha iyi tanıma imkanına kavuşur. Grup içinde öğrencilerin davranışlarını gözlemlemek, onların zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında fikir verir

14 Büyük Grup Tartışması Bu yöntemde öğretmen konuyu tüm sınıfın katıldığı bir tartışma ortamında işler. Sorular sorar,öğrencilerin görüşlerini açık hale getirir ve konuyu daha iyi anlamaları için sık sık özetler. Bu tartışma türü öğretmenin çok bilgili olmasını ve üst düzey sınıf yönetimi becerisine sahip olmasını gerektirir.

15 Küçük Grup Tartışması 1. VIZILTI GRUPLARI
Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır. Vızıltı gruplarına,KISA SÜRELİ tartışma grupları da denilmektedir.

16 2. FİKİR TARAMASI BEYİN FIRTINASI
4 yada 9 kişiden oluşan gruplarda belli bir konu üzerinde 5-10 dk konuşulur.Burada önemli olan husus yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir. Örneğin bir ders yada tartışma ölü noktaya gelir sessizlik başlarsa en iyi yol fikir taramasını başlatmaktır.Bazen de derse eğlenceli bir başlangıç yapmak için kullanılır


"*Araştırma sorgulamaya dayalı etkileşimli ders yazılımlarının fen eğiminde etkili kullanımı nasıl olur? *Yapılandırılmış bilgi inşası nedir? *Tartışmanın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları