Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin."— Sunum transkripti:

1 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin Artırılması Birinci Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı

2 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Programın genel amacı: - Kıbrısın kuzey kesimindeki kırsal alanlarda sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesi. Özel amaç: - Kırsal alanların büyüme koşullarının, kırsal toplulukların yaşam kalitesinin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir.

3 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı BİRİNCİ ÇAĞRI İÇİN ÖNCELİKLİ ALANLAR Birinci teklif çağrısı kapsamında, üç öncelik altında sunulan teklifler desteklenebilecektir: 1) Köy kalkınması için yerel topluluklararası işbirliği 2) Yerel topluluk düzeyinde köy kalkınması 3) Köy düzeyi girişimler

4 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı FARKLI ÖNCELİKLER İÇİN YAKLAŞIMLAR VE DESTEKLENEBİLECEK PROJE KONULARI

5 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı 1) Köy kalkınması için yerel topluluklararası işbirliği - En azından iki belediye arası ortaklık zorunludur - Diğer kuruluşlar için en azından iki belediye ile ortaklık zorunludur - Diğer paydaşlarla işbirliği (sivil toplum kuruluşları, odalar, meslek örgütleri vb.) teşvik edilmektedir - Ölçek ekonomisi, uzun vadeli yaklaşım, çok sektörlü yaklaşım ve geniş sosyo-ekonomik etki esastır - Birden fazla yerel topluluk üzerinde etki

6 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Birinci Öncelik Altında Desteklenebilecek Faaliyet Alanlarına örnekler - Kırsal topluluklar için yeni hizmetler, hizmetlerin güçlendirilmesi ve erişebilirliğin artırılması - Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda fırsatların yaratılması veya geliştirilmesi - Kültürel miras ve kimliğin korunması ve geliştirilmesi - Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkı - Köy toplulukları ve belediyeler arası ağ ve platformlar oluşturmak - Kırsal topluluklar için daha iyi yaşam çevresi oluşturmak vb.

7 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı 2) Yerel topluluk düzeyinde köy kalkınması - Tek belediyeye bağlı tüm köyler üzerinde etki amaçlanmaktadır - Belediye tarafından diğer uygun kuruluşlarla ortaklık tercih edilmektedir. - Projeden yararlanacak köylerin muhtarlıkları ile işbirliği tercih edilmektedir.

8 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı İkinci Öncelik Altında Desteklenebilecek Faaliyet Alanlarına örnekler - Yerel toplulukların sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetleri sunma kapasitelerinin artırılması - Yerel insanlar için daha iyi bir yaşam çevresi - Hizmetlerinin geliştirilmesi ve erişebilirliğin artırılması - Kırsal alanlarda sosyal, kültürel ve spor fırsatları yaratılması - Köyler arasında sosyal ağlar ve yersel kimlik yaratılması - Tarihsel ve kültürel mirasın korunması - Ekonomik altyapının geliştirilmesi ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkı vb.

9 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı 3) Köy düzeyi girişimler - Tek köy toplumu düzeyinde etki - Hedeflenen köy’ün muhtarlığı ile işbirliği zorunludur

10 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Üçüncü Öncelik Altında Desteklenebilecek Faaliyet Alanlarına örnekler - Köylerde daha iyi bir yaşam çevresi oluşturma - Sosyal hizmetlerin kapasitesini artırma - Mesleki beceri kazandırma ve küçük ölçekli ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmeye katkı - Tarihsel ve kültürel mirasın korunması - Sosyal ve kültürel etkileşim yaratma, dayanışma oluşmasına katkı - Köy imajını tanıtma ve ortak kimlik yaratma

11 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Tüm öncelikler için geçerli ortak konular. - Nüfusu 5000 veya 5000’in altındaki kırsal yerleşimleri hedefleyen projelerle başvuruda bulunulabilir (Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Gönyeli merkezleri uygun alanlar değildir) - Başlamış veya sürdürülmekte olan projeler finanse edilmeyecektir. Hazırlıklar için yapılan harcamalar karşılanmayacaktır - İstenen sayıda proje ile başvuruda bulunulabilir. Ancak bir yararlanıcının her öncelik için en fazla bir projesi desteklenebilecektir - Altyapı bir araçtır amaç değil - Mülkiyet hakları korunacaktır - Toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve çevrenin korunması gözetilecektir

12 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı BÜTÇE Pilot Teklif Çağrısının Bütçesi – 5 million Avro Öncellik Bütçesi 2,000,0001,500,000 1,500,000 AB Hibe Miktarları Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3 Minimum miktar: 300,000100,000 30,000 Maksimum miktar: 700,000300,000 100,000 Minimum %: %50 %50 %50 Max %: %85 %90 %95 Hibe miktarı, eylemin kabul edilen toplam maliyetinin %50’sinden daha az ve %85, %90, %95 ’inden daha fazla olmamalıdır. Hibe dışında kalan miktar Başvuru sahibinin veya proje ortak(lar)ının kendi kaynaklarından finanse edilmelidir.

13 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Kimler Başvuruda Bulunabilir? - Tüzel kişiliğe sahip, merkezi Kıbrıs’ın kuzey kesiminde (sivil toplum örgütleri için Kıbrıs) olan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar (belediyeler, belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kooperatifler, odalar, meslek kuruluşları vb) başvuruda bulunabilir. - Ortaklar da aynı özellikleri taşımalıdır. Ortaklar projenin geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol alırlar ve proje bütçesinden direk yararlanabilirler. İhale verilecek kuruluşlar (Subcontractors) ortak olamazlar. - Her kuruluş iştirakçi olabilir ve projeye katkı yapabilir. Bu kuruluşlar, ortakların aksine, projeye ve projede belirtilen hedeflere erişilmesine katkıda bulunabilirler fakat AB tarafından finanse edilen proje bütçesinden katkı alamazlar.

14 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı TEKNİK BİLGİLER n Desteklenecek Projelerin Süresi - Minimum: 9 ay (Öncelik 3 için 6 ay) - Maksimum: 24 ay n Faaliyetlerin Yeri - Projenin genel amaçlarına açıkça katkıda bulunmaları ve daha genel eylemin bir parçasını oluşturmaları koşuluyla inceleme ziyaretleri, belli etkinliklere, toplantılara ve konferanslara katılım vb. gibi faaliyetler dışında genel faaliyet Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yürütülmelidir ve nüfusu 5000 veya 5000 altı kırsal yerleşim yerlerini hedeflemelidir.

15 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı BAŞVURU PROSEDÜRÜ Başvurular iki aşamada yapılacaktır: 1) Kavram Belgesi sunumu: İlk aşamada maximum 4 sayfalık kavram belgesi (projenin özeti) sunulacaktır. 2) Tam Başvuru: İkinci aşamda, kavram belgesi ön seçimden geçen başvuru sahiplerinden Tam Başvuru Formu hazırlamaları ve sunmaları istenecektir. Başvuru dili İngilizce veya Türkçedir. Kavram belgesi hangi dilde sunulmuşsa, tam başvuru formu da aynı dilde sunulacaktır.

16 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı BAŞVURU İÇİN AYRINTILI BİLGİ VE GEREKLİ BELGELER: Başvuru için ayrıntılı bilgileri içeren Rehber’e ve gerekli belgelere aşağıdaki internet sitesinden ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl (arama tipini “ülke olarak” “By Country” ve ülkeyi “Kıbrıs (Cyprus) seçiniz. “Statü (status)” kısmının altındaki “Açık (Open)” ve “Hibeler (Grants)” kısımlarını seçiniz.

17 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 15 Ekim 2008 Saat 16.00 (Merkezi Avrupa Zamanıyla)

18 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı KAVRAM BELGELERİ NEREYE VE NASIL GÖNDERİLECEK: - e-posta ile gönderilirse, son teslim tarihinden önce elarg-A3-Villages- grants@ec.europa.eu adresine gönderilmelidirelarg-A3-Villages- grants@ec.europa.eu - Yazılı çıktı halinde gönderilirse, başvurular mühürlü bir zarf içinde taahhütlü posta, özel kurye ya da elden teslimat (teslim edene imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilecektir) yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: European Commission - DG Enlargement Unit A.3 Task Force -Turkish Cypriot community First Call for Proposal for Community Development through Village Initiatives Reference EuropeAid/127456/C/ACT/CY Office CHAR 4/005 Central Mail Office 1, Avenue du Bourget B-1140 Evere BELGIUM

19 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı DİKKAT ! - Başka yollarla (örneğin faks ile) gönderilen veya başka adreslere teslim edilen Kavram Belgeleri reddedilecektir. - Basılı kopya şeklinde gönderilir ise (e-posta yoluyla gönderilen Kavram Belgeleri için geçerli değildir), Kavram Belgesi için Kontrol Listesi (Eklenti A, bölüm II, hibe başvuru formu) ve Kavram Belgesi için başvuranın Beyanı (Eklenti A, hibe başvuru formu) ile birlikte Kavram Belgesi, A4 boyutunda bir (1) orijinal ve üç (3) kopya halinde sunulmalı, her bir kopya kendi içinde bağlanmış olmalıdır, ve teklifin CD-ROM üzerinde elektronik versiyonu da yer almalıdır. Elektronik format basılı belge ile aynı içeriğe sahip olmalıdır. - Başvuru yapanlar, Kavram Belgesi için Kontrol Listesini (Eklenti A bölüm II, hibe başvuru formu) kullanarak Kavram Belgelerinin tam olduğunu doğrulamalıdır. Tam olmayan Kavram Belgeleri reddedilebilir.

20 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Faaliyet GünSaat Bilgilendirme toplantısı10 Eylül 2008, 38-44 Girne Caddesi, Lefkoşa 11.00 Avrupa Komisyonu’ndan istenecek açıklamalar için son talep tarihi 3 Ekim 2008 Kavram Belgesinin son teslim tarihi15 Ekim 200816:00 MAZ Açılış ve idari kontrol hakkında başvuranları bilgilendirme Ekim 2008 sonu Kavram Belgelerinin değerlendirilmesi konusunda başvuranların bilgilendirilmesi ve Tam Başvuru Formlarının sunumu için davet Kasım 2008 ortası Tam Başvuru Formlarının sunumu için son tarihOcak 2009 başları

21 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Başvuranların Tam Başvuru Formlarının değerlendirilmesi konusunda bilgilendirilmesi Ocak 2009 sonu Kazananların açıklanması (uygunluk kontrolünden sonra)Şubat 2009 ortaları Sözleşme imzalanması Mart 2009 ortası

22 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ: Kırsal Kalkınma Destek Ekibi tarafından aşağıdaki gün ve saatlerde ve yerde 3 grup halinde ikişer günlük “proje döngü yönetimi” eğitimi düzenlenecektir: Birinci grup: 1-2 Eylül 2008, saat 9:00-17-00 İkinci grup : 4-5 Eylül 2008, saat 9:00-17:00 Üçüncü grup: 8-9 Eylül 2008,saat 9:00-17:00 Yer: Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Ofisi Gelibolu Mah., 3.Sokak,No.5 Yıldız Apt.Kat 3, Kızılay Bölgesi Lefkoşa

23 Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı İrtibat : Roland HAMEL Ibrahim TUGRUL


"Kırsal Kalkınma Destek Ekibi Kıbrıs Türk toplumu için AB yardım programı Köy Girişimleri Yoluyla Toplum Kalkınması Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları