Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BBY 302 - Bilgi Teknolojisi ve Yönetimi Güven KÖSE Hacettepe Üniversitesi yunus.hacettepe.edu.tr/~gkose/

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BBY 302 - Bilgi Teknolojisi ve Yönetimi Güven KÖSE Hacettepe Üniversitesi yunus.hacettepe.edu.tr/~gkose/"— Sunum transkripti:

1 1 BBY 302 - Bilgi Teknolojisi ve Yönetimi Güven KÖSE Hacettepe Üniversitesi gkose@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~gkose/

2 2 Ders Planı 1. Giris 2. Organizasyonlar ve Yönetim: Kurumlarda Bilgi Sistemleri, Bilgi Sistemlerinin Organizasyonu, Yönetimi ve Stratejiler, Elektronik Is ve Elektronik Ticaret, Etik ve Sosyal Problemler 3. Bilgi Teknolojileri Altyapısı: Platformlar, Veri Kaynaklarinin Yönetilmesi, Bilgisayar Aglari, Iletisim ve Internet, Güvenlik ve Kontrol 4. Yönetim Destek Sistemleri: Bilginin Yönetilmesi ve Karar Destek Sistemleri 5. Bilgi Sistemlerinin Kurulmasi ve Yönetilmesi: Kurumlarin Bilgi Sistemleri İle Yeniden Tasarlanması

3 3 Ders Kitabı ve Yardımcı Kaynaklar Kenneth C. Laudon ve Jane P. Laudon. Management Information Systems: managing the digital firm. 9th Ed. Prentice Hall. 2006. Hadi Gökçen. Yönetim Bilgi Sistemleri. Palme Yayincilik. Ankara. 2007. Konuyla ilgili makaleler

4 4 Değerlendirme Ara Sınav (%40) Final (%60)

5 5 Veri ve Bilgi Toffler (1981) Veri: Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak, ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, ilişkilere ve sayısal ham bilgilere verilen ad. Bilgi: Kavramların çeşitli niteliklerini tanımlayan işlenmiş veri. Veri İşlem Bilgi Karar

6 6 Veri ve Bilgi Toffler (1981) Toplantı VerilerİşlemBilgiKarar Toplantı saati: 15:00 Süre= 15:00 – 12:00 = 3 saat Toplantıya 3 saat var Acele et Rahat ol Başka işlere odaklan ………. Şu an saat: 12:00

7 7 Bilginin Özellikleri Toffler (1981) Bilginin doğruluğu ve doğrulanabilirliği: hatadan bağımsız olma derecesi Bilginin tamlığı: karar verebilmek için yeterince bilgi olması gerekir Bilginin güncelliği: karar verilecek zaman için uygun olması gerekir Bilginin ilgililiği: karar verilecek konuyla ilgili olması gerekir Bilginin maliyeti: verilecek kararın getirisinden yüksek olmamalıdır Bilginin sadeliği: sadece konuyla ilgili bilgi kullanılır, fazlası anlamsız

8 8 Sistem Yaklaşımı Sistem: Bir sınır içerisinde, birbirleriyle etkileşim içinde bulunan ve ortak bir amaca yönelmiş olan öğeler topluluğu. Sistem, girdileri çıktılara dönüştüren, birbiri ile ilişkili faaliyet ve elemanlardan oluşur. (http://discovery.cofc.edu/about.html).

9 9 Sistem ElemanlarıÇEVREÇEVRE Kaynaklar SİSTEM İşlemler Kontrol Girdiler Çıktılar Geri Besleme Düzeltme Hedefler Sistem Sınırı Arayüz

10 10 Sistem Elemanları Sistem Sınırı: Bir sistemi çevreden ayıran alan. Sistemin için kontrol edilebilir. Sistemin Çevresi: Sistem tarafından kontrol edilemeyen ve sınır dışında kalan her şeydir. Sistem Girdileri: Sistem tarafından talep edilen ve işlenen kaynaklar. Sistem Çıktıları: Sistem faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ya da ürünler. Sistem Arayüzü: Bir sistemin çıktısının göründüğü ve diğer sistemlere girdi oluşturan bölüm. Sistem Geribesleme: Sistem çıktısının kalite kontrolünün gerçekleştirildiği süreç ya da işlemler.

11 11 Sistem Örneği Üretim Firması Yönetim İnsan Kaynakları FinansPazarlamaSatışlarReklamÜretim Ham madde Üretim Süreci Bilgi Sistemleri GeliştirmeBakımBilgi İşlem

12 12 Sistem Yaklaşımı İle Problem Çözme Divide and Conquer (Parçala ve Yönet) Büyük problemi küçük parçalara böl Her bir alt problem çözülebilecek boyuta gelene kadar bölmeye devam et Her bir alt problem için çözümü tasarla (girdiler, çözüm algoritmaları, çıktılar) Her bir alt problem için doğruluğu test et (birim testleri) Her bir alt problemin girdi ve çıktılarını kullanarak büyük problemin çözümü için entegrasyonu sağla, Çözümün doğruluğunu test et (bütünleştirme testleri)

13 13 Bilgi Sistemi Sistemin genel işleyişini kontrol eden, alt sistemlerin işleyişlerini düzenleyen, alt sistemler arası entegrasyonu sağlayan ve süreç içerisinde karar alınmasını sağlayacak çıktıları üreten yapı.

14 14 Bilgi Sistemi

15 15 Bilgi Sistemi Neden Önemli İş ve Bilgi Sistemlerine Yıllara Göre Yapılan Yatırım

16 16 Bilgi Sistemi Neden Önemli Yıllara göre iş gücü oranları

17 17 Bilgi Sisteminin Özellikleri Girdi –Veriler, talimatlar, mesajlar, vb. İşleme –Sıralama, veriye erişim, kaydetme, güncelleme, özetleme, sorgulama, hesaplama Depolama –Bilginin saklanması Çıktı

18 18 Bilgi Sisteminin Yararları Daha kaliteli hizmet Gelişmiş güvenlik Rekabet avantajı Daha az hata Yüksek kalitede çıktılar Sağlıklı haberleşme Verimlilik artışı Etkin yönetim Daha fazla fırsat İş gücünün azalması Maliyetlerde düşüş Etkin finansal kararlar Etkin yönetimsel faaliyetler


"1 BBY 302 - Bilgi Teknolojisi ve Yönetimi Güven KÖSE Hacettepe Üniversitesi yunus.hacettepe.edu.tr/~gkose/" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları