Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved."— Sunum transkripti:

1 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Öğretim Programı Tasarım Soruları Nelerdir, ve Öğretmenlere ve Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olur?

2 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 2 Öğretim Programı Tasarım Soruları Nelerdir? Öğretim Programı Tasarım Soruları bir çalışma ünitesini yönlendirir ve Temel, Ünite ve İçerik sorularını içerir. Temel Sorular –Geniş, açık uçlu sorulardır –Yaratıcı fikirleri ve devamlılığı olan kavramları kapsar –Disiplinler arasıdır ve öğrencilere konuların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmelerine yardım eder Ünite Soruları –Doğrudan bir projeye veya üniteye bağlı olan açık uçlu sorulardır –Öğrencilere bir konuyu ne kadar anladıklarını göstermelerine yardım eder İçerik Soruları –Gerçek tabanlı somut sorulardır –Cevaplarının kapsamı azdır –Açıklamalar, tanımlar ve bilginin genel hatırlanması ile ilgilidirler (örnek: bir sınavda görülen sorular)

3 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 3 Temel ve Ünite Soruları Arasındaki Fark Nedir ? Temel Sorular: Kapsamı geniştir Disiplinler ve çalışma üniteleri arasında köprü görevi görür –Örnek: Uzlaşmazlık değişimi nasıl üretir? Ünite Soruları: Belirli bir konu veya çalışma ünitesiyle ilgilidir Bir Temel Sorunun çalışılmasını destekler ve sürdürür Örnekler: –Çevredeki baskı evrimi nasıl etkiler? –Ekonomideki değişiklikler savaşta nasıl bir etmendir? –Charlotte’s Webi, hikayesinde, hayvanların farklı becerileri Wilbur’un hayatta kalmasına ve başarılı olmasına nasıl yardımcı olmaktadır?

4 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 4 İçerik Sorularının Farkı Nedir? İçerik Soruları Ünite ve Temel sorulardan farklıdır: İçerik Soruları gerçeklerin yorumlanmasından ziyade çoğunlukla gerçeğin kendisiyle ilgilenir Genellikle açık ve net cevapları vardır Örnekler: Volkanlar nasıl oluşur? Fotosentez nedir? Kışın güneş ışınları varken hava niye soğuktur? Denklemlerde bilinmeyenlerin değerlerini nasıl bulursunuz? Peri masalı nedir?

5 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 5 Öğretim Programı Tasarım Soruları Neden Kullanılmalıdır? Üst düzey düşünmeyi hedefleme Karşılaştırma, sentez yapma, yorumlama, değerlendirme gerektiren beceriler Öğrenci projelerinin zorlayıcı ve ilginç olmasını sağlama Gerçeklerin tek, basit bir ifadesinden çok daha fazlası gerektiğinde Önemli Konulara odaklanma Öğrenmeyi diğer disiplinlerle ve çalışma konularıyla ilişkilendirme Bütün insanlık tarihi boyunca sorulmuş soruları sorma Öğrencilerin sorduğu zorlayıcı soruları kapsama

6 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 6 Temel Sorular Öğretmenlere Nasıl Yardımcı Olur? Öğretmenlere yıllık öğretim programlarında önemli konulara odaklanmalarına ve farklı dersler arsında anlam kurmalarına yardım eder: Farklı derslerden konular, tartışmalar açar (Matematik, Fen Bilgisi, Edebiyat, Tarih, v.b). Diğer ünitelerde de ortaya çıkan meseleler, sorunlar, endişeler, ilgiler, veya konulara odaklanmıştır. Click to view a video

7 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 7 Temel Sorular Öğretmenlere Nasıl Yardımcı Olur? Linda Chamley Johnson 8th Grade Social Studies Teacher

8 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 8 Temel sorular Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olur? Öğrencilerin Konuya ilgi duyup çalışmalarını sağlar: Temel sorular bir proje veya ders boyunca ilk başta anlamsız ve alakasız görünebilen çalışmalara ve konulara anlam kazandırır. Öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirir ve konuyu kendi tecrübeleri ve fikirleriyle ilişkilendirirler. Tek bir bariz ‘doğru’ cevap yoktur bu yüzden öğrencilerin değişik olasılıkları araştırmaları gerekmektedir. Derinlemesine tartışma ve araştırmayı cesaretlendirir ve daha fazla soru sorulmasını teşvik eder. Sorular konuyla ilgili, zorlayıcı, ilginç ve öğrencilerin yaşına uygun bir dille yazılmıştır. Click to view a video

9 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 9 Temel Sorular Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olur? Paula, 8th Grader

10 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 10 Bir Temel Soruyla İçerik Sorusu Arasındaki Fark Nedir? Temel SorularGerçek tabanlı, tek ‘cevaplı’ İçerik Soruları Sanat kültürü ve değişimi nasıl yansıtır? Rönesans sanatı nedir? Bir organizma çevrede nasıl hayatta kalır? Bir kurbağanın hayat döngüsü nedir? Uzlaşmazlık nasıl değişim üretir?Hikayedeki uzlaşmazlık nedir…? Yasalar neden değişir?Yasalar nasıl yapılır? Tarih ilerlemenin bir tarihi midir?Önemli bir mucit kimdir ve neyi icat etmiştir? Click here to see how a team of teachers can use one Essential Question

11 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 11 Farklı Ünite Soruları Tek bir Temel Soruyu Nasıl Destekleyebilir? Bir derste sorulan Ünite Soruları bir Temel Sorunun farklı yönlerini araştırabilir. Farklı disiplinlerin öğretmenlerinden oluşan bir ekip kendi özgün Ünite Sorularını genel, bütünleyici bir Temel Soruyu desteklemede kullanabilirler. Ünite Soruları

12 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 12 Farklı Ünite Soruları Tek bir Temel Soruyu Nasıl destekleyebilir? Uzlaşmazlık nasıl değişim üretir? Sosyal Bilgiler Ünite Sorusu: Savaş ekonomiyi nasıl değiştirir? Fen Bilgisi Unite Sorusu: Hayvanlar değişen çevreye nasıl uyum sağlarlar? Edebiyat Unite Soruları: Edebiyatta, karakterler [kitap isminde] uzlaşmazlığa nasıl tepki gösterir? İnsanlar uzlaşmazlığa karşı tepkilerini genellikle neden şiddetle gösterir? [Kitap ismi] insan doğasının karmaşık yapısını anlamamıza nasıl yardım eder?

13 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 13 Ünite Soruları Temel soruları Nasıl Destekler? Temel SoruÜnite Soruları Matematik etrafımdaki dünyayı anlamama nasıl yardım edebilir? Kesirler ne işe yarar? Hikayeler tarih boyunca neden hep önemli olmuştur? Hala neden Shakespeare okuyoruz? Shakespeare’in eserlerini benim hayatımla nasıl ilgilidir? Sanat toplumu nasıl yansıtır ya da değiştirir? Empresyonist sanat 1800lerdeki hayatı nasıl yansıtır? Kendi sanatınız yaşantınızı ve kültürünüzü nasıl yansıtır? Dünyayı değiştirmek için ne gerekir? Atatürk ilke ve inkılapları 1920lerin Türkiye’sini nasıl etkiledi? Atatürk ilke ve inkılapları bugünkü hayatınızı nasıl etkilemektedir?

14 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 14 Temel ve Ünite Soruları Öğretim Programı Çerçeveleriyle Nasıl Bağlantılıdır? 4.Sınıf Standardı Öğrenciler tektonik plakaların dünyanın yüzeyinin önemli bir özelliğini oluşturmakta olduğunu ve başlıca jeolojik olaylardan biri olduğunu bilecektir. Örnek Hedef Öğrenciler volanların ve farklı türde dağların plaka hareketleri sonucu nasıl oluştuğunu gösterip açıklayacaklardır. Temel Soru Yeryüzü nasıl değişir? Ünite Sorusu Bir volkan benim bahçemde patlayabilir mi? İçerik Soruları Dağlar nasıl oluşur? Yeryüzünün farklı katmanları nelerdir? Volkanik, tortulu ve başkalaşmış kayalar nasıl oluşmaktadır? Click here to see another sample

15 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 15 Temel ve İçerik Soruları Öğretim Programı Çerçeveleriyle Nasıl Bağlantılıdır? 10. Sınıf Standardı Öğrenciler edebiyatın nasıl kaydedildiğini, anlatıldığını, ve insanoğlunun yaşamını nasıl etkilediğini anlayacaklardır...Öğrenciler edebi eserlerdeki temaları bulabilecek ve metni yorumlamada destek sağlayacaklardır. Örnek hedef Öğrenciler Shakspeare’in eserlerinden ve çağdaş eserlerden birindeki genel bir temayı bulup bu temanın gelişimini karşılaştıracaklardır. Temel Soru Hikayeler tarih boyunca neden hep önemli olmuştur? Ünite Soruları Neden hala Shakespeare okuyoruz? Shakspeare’in şiirleri ve oyunları modern hayatı nasıl etkilemekte ve kusursuz bir şekilde yansıtmaktadır? İçerik Soruları Oyundaki uzlaşmazlık ve çözüm nedir? Vezin ölçüsü nedir?

16 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 16 Sorularla Pratik Yapma ‘Öğretim Programı Tasarım soruları Değerlendirme Tablosunu’ inceleyin –Öğretim Programı Kaynak CD’sindeki Portfolyo Ölçme klasörü –Değerlendirme Tablosunu inceledikten sonra yeni ne öğrendin? –Öğretim Programı Tasarım sorularınızı geliştirirken değerlendirme tablosunun hangi bölümlerinin göz önünde bulundurulması size en fazla faydayı sağlayacaktır? ‘Beyin Fırtınası Soruları’ belgesini açın. –Öğretim Programı Kaynak CD’sindeki, Modül 2, Etkinlik 2 klasörü –İlk dizi Temel, Ünite ve İçerik Sorularını tamamlamak için bir ya da iki kişiyle beyin fırtınası yapın. –Soruları tüm grupla paylaşıp tartışın. –Küçük bir grupla, iki ya da üç dizi soru daha seçin ve boşlukları kendi sorularınızla doldurun. –Fikirlerinizi başka bir grupla paylaşın.

17 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 17 Kendi Sorularınızın Beyin Fırtınası Öğretim Programı Tasarım Sorularının beyin fırtınasına ilişkin tavsiyelere bakın – Module 2.06-2.07 Öğretim Programı Kaynak CD’sindeki, Öğretim Programı Tasarım Soruları klasöründe bulunan örnek Temel ve Ünite Sorularını inceleyin. Öğretim programı Kaynak CD’sindeki, ‘Öğretim Programı Tasarım Soruları Yazma’ belgesini açın. –Makroları etkinleştirin –Standartlarınızdan geniş bir metni kopyalayıp belgeye yapıştırın –Muhtemel ‘Yaratıcı fikir’ kelimelerini vurgulamak için Anahtar Kelimeleri Vurgula düğmesini tıklayın –Kelime işlemci araç çubuğundaki vurgulama düğmesini daha başka anahtar kelime ve deyimleri vurgulamak için kullanın –Temel, Ünite ve İçerik Sorularını hazırlamak için bir süreç seçin –Sorularınızı ‘Öğretim Programı Tasarım Soruları Yazma’ kılavuzuna ya da Ünite Planınıza yazın.

18 Copyright © 2006, Intel Corporation. All rights reserved. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 18 Sorularınızı Kendiniz Ölçün Öğretim Programı Kaynak CD’sindeki, Portfolyo Ölçme klasöründe bulunan ‘Öğretim Programı Tasarım Soruları Değerlendirme Tablosu’ be ‘Ünite Planı Denetim Listesini’ açın. – Sorularınızı ölçmek için her ikisini de kullanın. – Portfolyo klasörünüzün ünite_planı klasöründe bulunan ‘Ünite Planı Denetim Listesini’ gelecek kullanımlar için kaydedin. Gerekirse sorularınızı düzeltin. Öğretim Programı Tasarım Soruları Yazma kılavuzundaki ya da Ünite Planınızdaki sorularınızı güncelleyin. Aşağıdakileri planlayın – Gelecek modülde sorularınızı paylaşın – Sorularınızı ünite hazırlama süreci boyunca düzeltin

19 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.


"Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları