Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK SU HAVA KİRLİLİĞİ NEDENLER VE SONUÇLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK SU HAVA KİRLİLİĞİ NEDENLER VE SONUÇLAR."— Sunum transkripti:

1 TOPRAK SU HAVA KİRLİLİĞİ NEDENLER VE SONUÇLAR

2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Ev, işyeri hastahane ve sanayi atıkları
Radyoaktif atıklar Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya yayılmakta ve rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir. Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları Gereksiz yere ve aşırı miktarda yapay gübre , tarım ilacı vb. kullanılması Su kirlenmesi Kaliteli ve birinci sınıf toprakların yerleşim ve endüstri için kullanıma açılması ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi, yakılarak tarla açılması, tarım topraklarının hatalı işlenmesi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı, aşırı otlatma vb. sebeplerle oluşan toprak erozyonu,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 SU KİRLİLİĞİ

14

15 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İnsanoğlu bir çok şekilde doğayı etkilemektedir: Bioçeşitlilik Ozon tabakası Sera etkisi Asit yağmurları Erozyon Çölleşme Ormansızlaşma Petrol kirliliği Ötrifikasyon SU KİRLİLİĞİ!!!! KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

16 Birleşmiş Milletlerin Denizel Kirlilik Tarifi:
“İnsanoğlunun su ortamına dolaylı veya direk denizel su ortamındaki canlı faaliyetini, denizel su kalitesini, balıkçılığı, insan sağlığını etkileyecek her türlü madde ve enerji aktarımı şeklinde tarif edilmektedir. KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

17 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çevre kirliliğinin en önemli göstergelerinden biri olan deniz ve kıyı kirliliği ülkemizde ilk kez Haliç’in kirlenmesiyle gündeme gelmiştir. Bilincin artmasıyla çevreci yaklaşımlar kurum ve kuruluşları harekete geçirmiştir.Günümüzde ilgili kurumlar kıyı ve deniz kirliliğinin önlenmesi ve su kirliliğinin korunması amacıyla yaptıkları çalışma ve düzenlemelerle gerekli tedbirleri almaktadırlar.Sağlık Bakanlığı 1989 yılından bu yana bu çerçevede Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, İçel illerinde E.coli; Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2002 yılı itibarı ile 29 ilde Toplam koliform, Fekal koliform ile Fekal streptekok ; 2002 yılı yüzme sezonu itibarı ile de ülke genelinde tüm numune noktalarında Toplam koliform, Fekal koliform ile Fekal streptekok parametrelerini izlemektedir. Ülkemizde deniz sularının sınıflanması ve kalite kriterleri “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile belirlenmiş ve bazı parametreler için ulusal zorunlu değerler belirtilmiştir. Yönetmelik, Yüzme Suyu Kalitesi 76/160/EEC Avrupa Birliği (AB) Direktifi ile kısmen uyumludur. Sağlık Bakanlığı 2001yılı deniz ve kıyı kirliliği çalışmaları kapsamında 424 numune noktasından alınan 3857 analizden 3363’ü uygun bulunmuş, 494’ü uygun bulunmamıştır. Buna göre yüzme alanlarının %87’si ulusal zorunlu değerlere uymakta iken %13’ü uymamaktadır.Ulusal gerekliliklere göre yeterli şekilde örneklenmemiş yüzme alanları ise %14 tür. Toplam koliform ve Fekal koliform için belirlenen ulusal zorunlu değerler AB Direktifindeki zorunlu değerlerden oldukça düşüktür.Ancak her bir parametre için standart analiz yöntemleri belirlenmemiştir. Direktife tam uyum için 2010 yılı öngörülmektedir. KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

18 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Kirletici Kaynaklar Karasal kökenli a)Katı atıklar ve yüzey suları(evsel atıklar) b)İzale suları ve endüstriyel atıklar 2. Uluslar arası gemi kaynaklı kirlilik 3.Doğal kirleticiler(ötrifikasyon) ve istilacı türler 4.Hava taşınımı ile olan kirlilik (Rüzgar etkisi) KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

19 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

20 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

21 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

22 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

23 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

24

25

26 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

27 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

28 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

29

30 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PİKNOKLİN OKSİJEN DEĞİŞİMİ ? KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

31 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ALGAL TOKSİN KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

32

33

34

35 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
(+)Her türlü deniz ve su kirliliğinden öncelikle insan yani bizler sorumluyuz!!!! (-)Öte yandan sahip olduğumuz kıyısal ve deniz alanlarının tahrip olmasını kesinlikle istemiyoruz burada çok büyük bir çelişki var...... NEDEN?? (BENCİLLİK) KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

36 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PETROL: Taşınan her bir milyon ton petrolün 1 tonu doğaya bırakılmakta Büyük petrol tankerlerinin kazaları (%22) KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

37 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

38 DENİZEL ORTAM SÜREKLİ İNSAN ETKİSİ ALTINDA!!!
H İ R ENDÜSTRİ Human settlement is often concentrated rivers, estuaries and the coastal ocean. A village, town or city will have evolved over time because such locations are favourable for human habitation. The human habitation results in effluents which are often exported into the ocean via the river or estuary. The same goes for effluents resulting from industrial activities spawned by human habitation. Fertilisers used in agriculture are leached from the soil and find their way into the river system and eventually into the coastal zone. The concentration of infrastructure and natural beauty often makes these locations a favourite destination for tourists. They contribute to the human impact (perhaps on a seasonal basis). The paradox is the need to maintain the environment in a healthy state in the face of increasing human pressure. KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

39 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

40 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

41

42 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖTRİFİKASYON: Kontrolsüz atık deşarjı: Yumurta besleyici de olsa bir öğünde 100 tane yenmez ? KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

43 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Başlıca kirleticiler: çöpler ve diğer oksijen tüketen atıklar bulaşıcı etki taşıyan mikropler bitki besin elementleri organik kimyasallar (pestisidler) Petrol inorganik mineraller ve kimyasal bileşikler aşırı sediment Radioaktivite KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

44 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Su kalitesi değişkenleri: Fiziko kimyasal özelikler Nutrientler inorganik bileşikler Organik bileşikler KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

45 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fiziko-kimyasallar: sıcaklık tuzluluk Askıda katı madde pH Bulanıklık/netlik/renk Çözünmüş oksijen klorofil KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

46 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bitki-besin elementleri Nitrat NO3-N NitritNO2-N AmonyumNH4-N fosfat PO4-P Silikat SiO4-Si KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

47 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İnorganik Siyanid bakır kurşun civa Nikel gümüş Hidrojen sülfid kadmiyum Kromiyum Florid klorin Arsenik kalay çinko KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

48 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Organik Tributiltin hidrokarbonlar KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

49 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ek olarak: Koliform bakteriler ve Alg patlamaları sayılabilir KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

50 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Mavi Bayrak Projesi Mikrobiyolojik Parametre Değerleri Parametre Kılavuz değerler Kılavuz değerlerden yüksek test sonuçlarının kabul edilebilir yüzdesi Toplam koliform max. 500/100 ml 20% Fekal koliform max. 100/100 ml Fekal streptokok 10% KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

51 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Özelikle belediye ve diğer halk sağlığı ile ilgili kuruluşların sürekli söz konusu bu değişkenleri periyodik olarak ölçüp gereken önlemleri almaları gerekir...... A typical output from a temporal strategy of sampling is a time-series. Time is plotted along the horizontal (x) axis and the variable that has been measured over the time period is plotted on the vertical (y) axis. In this example dissolved oxygen has been measured at a location over the period of a year. The way in which dissolved oxygen changes over the course of a year can be seen in the plotted line. Let us say that dissolved oxygen concentrations <3 ml.l-1 are considered an environmental threat. A horizontal line has been drawn at this concentration. This makes it easy to identify periods of the year when the system is exposed to low oxygen levels. KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

52 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
A typical output from a temporal strategy of sampling is a time-series. Time is plotted along the horizontal (x) axis and the variable that has been measured over the time period is plotted on the vertical (y) axis. In this example dissolved oxygen has been measured at a location over the period of a year. The way in which dissolved oxygen changes over the course of a year can be seen in the plotted line. Let us say that dissolved oxygen concentrations <3 ml.l-1 are considered an environmental threat. A horizontal line has been drawn at this concentration. This makes it easy to identify periods of the year when the system is exposed to low oxygen levels. KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

53 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hava kirliliği KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

54

55 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

56

57 KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SES KİRLİLİĞİ KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

58 Ne ekersen onu biçersin,
Bilmeyen, inanmayan, araştırmayan öğretemez, öğrenmek demek yaşamaktır


"TOPRAK SU HAVA KİRLİLİĞİ NEDENLER VE SONUÇLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları