Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEDENLER VE SONUÇLAR. 2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Ev, işyeri hastahane ve sanayi atıkları Radyoaktif atıklar Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEDENLER VE SONUÇLAR. 2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Ev, işyeri hastahane ve sanayi atıkları Radyoaktif atıklar Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit,"— Sunum transkripti:

1 NEDENLER VE SONUÇLAR

2 2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Ev, işyeri hastahane ve sanayi atıkları Radyoaktif atıklar Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya yayılmakta ve rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir. Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları Gereksiz yere ve aşırı miktarda yapay gübre, tarım ilacı vb. kullanılması Su kirlenmesi Kaliteli ve birinci sınıf toprakların yerleşim ve endüstri için kullanıma açılması ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi, yakılarak tarla açılması, tarım topraklarının hatalı işlenmesi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı, aşırı otlatma vb. sebeplerle oluşan toprak erozyonu,

3 05.09.20143

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 05.09.201411

12 05.09.201412

13 05.09.201413 SU KİRLİLİĞİ

14 05.09.201414

15 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ15 İnsanoğlu bir çok şekilde doğayı etkilemektedir: Bioçeşitlilik Ozon tabakası Sera etkisi Asit yağmurları Erozyon Çölleşme Ormansızlaşma Petrol kirliliği Ötrifikasyon SU KİRLİLİĞİ!!!!

16 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ16 Birleşmiş Milletlerin Denizel Kirlilik Tarifi: “İnsanoğlunun su ortamına dolaylı veya direk denizel su ortamındaki canlı faaliyetini, denizel su kalitesini, balıkçılığı, insan sağlığını etkileyecek her türlü madde ve enerji aktarımı şeklinde tarif edilmektedir.

17 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ17 Çevre kirliliğinin en önemli göstergelerinden biri olan deniz ve kıyı kirliliği ülkemizde ilk kez Haliç’in kirlenmesiyle gündeme gelmiştir. Bilincin artmasıyla çevreci yaklaşımlar kurum ve kuruluşları harekete geçirmiştir.Günümüzde ilgili kurumlar kıyı ve deniz kirliliğinin önlenmesi ve su kirliliğinin korunması amacıyla yaptıkları çalışma ve düzenlemelerle gerekli tedbirleri almaktadırlar.Sağlık Bakanlığı 1989 yılından bu yana bu çerçevede Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, İçel illerinde E.coli; Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2002 yılı itibarı ile 29 ilde Toplam koliform, Fekal koliform ile Fekal streptekok ; 2002 yılı yüzme sezonu itibarı ile de ülke genelinde tüm numune noktalarında Toplam koliform, Fekal koliform ile Fekal streptekok parametrelerini izlemektedir. Ülkemizde deniz sularının sınıflanması ve kalite kriterleri “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile belirlenmiş ve bazı parametreler için ulusal zorunlu değerler belirtilmiştir. Yönetmelik, Yüzme Suyu Kalitesi 76/160/EEC Avrupa Birliği (AB) Direktifi ile kısmen uyumludur. Sağlık Bakanlığı 2001yılı deniz ve kıyı kirliliği çalışmaları kapsamında 424 numune noktasından alınan 3857 analizden 3363’ü uygun bulunmuş, 494’ü uygun bulunmamıştır. Buna göre yüzme alanlarının %87’si ulusal zorunlu değerlere uymakta iken %13’ü uymamaktadır.Ulusal gerekliliklere göre yeterli şekilde örneklenmemiş yüzme alanları ise %14 tür. Toplam koliform ve Fekal koliform için belirlenen ulusal zorunlu değerler AB Direktifindeki zorunlu değerlerden oldukça düşüktür.Ancak her bir parametre için standart analiz yöntemleri belirlenmemiştir. Direktife tam uyum için 2010 yılı öngörülmektedir.

18 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ18 Kirletici Kaynaklar 1.Karasal kökenli a)Katı atıklar ve yüzey suları(evsel atıklar) b)İzale suları ve endüstriyel atıklar 2. Uluslar arası gemi kaynaklı kirlilik 3.Doğal kirleticiler(ötrifikasyon) ve istilacı türler 4.Hava taşınımı ile olan kirlilik (Rüzgar etkisi)

19 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ19

20 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ20

21 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ21

22 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ22

23 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ23

24 05.09.201424

25 05.09.201425

26 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ26

27 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ27

28 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ28

29 05.09.201429

30 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ30 PİKNOKLİN OKSİJEN DEĞİŞİMİ ?

31 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ31 ALGAL TOKSİN

32 05.09.201432

33 05.09.201433

34 05.09.201434

35 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ35 (+)Her türlü deniz ve su kirliliğinden öncelikle insan yani bizler sorumluyuz!!!! (-)Öte yandan sahip olduğumuz kıyısal ve deniz alanlarının tahrip olmasını kesinlikle istemiyoruz burada çok büyük bir çelişki var...... NEDEN?? (BENCİLLİK)

36 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ36 PETROL: Taşınan her bir milyon ton petrolün 1 tonu doğaya bırakılmakta....... Büyük petrol tankerlerinin kazaları (%22)

37 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ37

38 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ38 DENİZEL ORTAM SÜREKLİ İNSAN ETKİSİ ALTINDA!!! NEHİRNEHİR ENDÜSTRİ

39 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ39

40 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ40

41 05.09.201441

42 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ42 ÖTRİFİKASYON: Kontrolsüz atık deşarjı: Yumurta besleyici de olsa bir öğünde 100 tane yenmez ?

43 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ43 Başlıca kirleticiler: çöpler ve diğer oksijen tüketen atıklar bulaşıcı etki taşıyan mikropler bitki besin elementleri organik kimyasallar (pestisidler) Petrol inorganik mineraller ve kimyasal bileşikler aşırı sediment Radioaktivite

44 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ44 Su kalitesi değişkenleri: Fiziko kimyasal özelikler Nutrientler inorganik bileşikler Organik bileşikler

45 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ45 Fiziko-kimyasallar: sıcaklık tuzluluk pH Askıda katı madde Bulanıklık/netlik/renk Çözünmüş oksijen klorofil

46 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ46 Bitki-besin elementleri Nitrat NO 3 -N NitritNO 2 -N AmonyumNH 4 -N fosfat PO 4 -P Silikat SiO 4 -Si

47 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ47 İnorganik Siyanid Florid klorin Arsenik Hidrojen sülfid kadmiyum Kromiyum bakır kurşun civa Nikel gümüş kalay çinko

48 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ48 Organik Tributiltin hidrokarbonlar

49 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ49 Ek olarak: Koliform bakteriler....... ve Alg patlamaları............... sayılabilir

50 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ50 Mavi Bayrak Projesi Mikrobiyolojik Parametre Değerleri Parametre Kılavuz değerler Kılavuz değerlerden yüksek test sonuçlarının kabul edilebilir yüzdesi Toplam koliform max. 500/100 ml20% Fekal koliform max. 100/100 ml20% Fekal streptokok max. 100/100 ml10%

51 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ51 Özelikle belediye ve diğer halk sağlığı ile ilgili kuruluşların sürekli söz konusu bu değişkenleri periyodik olarak ölçüp gereken önlemleri almaları gerekir......

52 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ52

53 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ53 Hava kirliliği

54 05.09.201454

55 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ55

56 05.09.201456

57 05.09.2014KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ57 SES KİRLİLİĞİ

58 Ne ekersen onu biçersin, Bilmeyen, inanmayan, araştırmayan öğretemez, öğrenmek demek yaşamaktır


"NEDENLER VE SONUÇLAR. 2 TOPRAK KİRLİLİĞİ Ev, işyeri hastahane ve sanayi atıkları Radyoaktif atıklar Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları