Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 5. Şehir incelemesi yoluyla. Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 5. Şehir incelemesi yoluyla. Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir."— Sunum transkripti:

1 Kazanım 5. Şehir incelemesi yoluyla. Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir

2 Sivas hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Çocuklar sizin şehrinize gelmeyi düşünüyorum. Bana şehrinizi tanıtır mısınız. Sivas hakkında neler söyleyebilirsiniz? Türkiye Siyasi haritasından Sivas’ın yerini gösteriniz?

3 1178’den sonra Sivas hangi devletin hakimiyetine girmiştir?
Alparslan’ın Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt Savaşından sonra Sivas çevresinde kurulan Türk beyliği hangisiydi. Malazgirt savaşından sonra Türk yurdu olan Sivas, Danişmentliler Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyetinde kalmış, bu dönemlerde büyük bir merkez olarak kullanılmıştır 1178’den sonra Sivas hangi devletin hakimiyetine girmiştir?

4 Çocuklar ben Evliya Çelebi’yim. 1649’da Sivas’ı da gezmiştim
Çocuklar ben Evliya Çelebi’yim. 1649’da Sivas’ı da gezmiştim. O dönemlerde Sivas, surlarla çevrili 44 mahalle ve 4600 evden oluşmaktaydı. O dönemde de önemli bir şehirdi.

5 Selçuklu Dönemi Sivas Şehir Planı
Atatürk Sivas için neden böyle demiş olabilir? Günümüzde şehirlerin etrafında bu şekilde surlar var mı? Selçuklu dönemi şehir planına göre eski yerleşmeler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Günümüzdeki Sivas şehir planına bakarak sizce düzenli bir yerleşme olmuş mudur söyleyiniz? Evliya Çelebinin tarifine benziyor mu?

6 Günümüzde şehirlerin gelişmesinde neler etkilidir?
Önemli yollar üzerinde bulunması Osmanlılarda şehirlerin oluşumu ve gelişmesi bir takım sosyal tesislerin yapılması ile ilgilidir. Şehirlerde kurulan imarethaneler ihtiyaç sahibi herkesin buraya gelmesine neden olmuştur. Cami, türbe, medrese, han hamam hastane çarşı, su yolları ve kanalizasyon gibi şehrin oluşumunda rol oynayacak tesislerin yapılması ile bu akın artmıştır. Ayrıca şehirlerin dağ ve ova köylerinin arasında bir Pazar ve değişim noktası olma özelliği de bu konuda etkili olmuştur Yusuf HALAÇOĞLU İş olanaklarının geniş olması Tarihi ve turistik özelliklere sahip olması Sinema, müzik gibi çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması Günümüzde şehirlerin gelişmesinde neler etkilidir? Osmanlıda şehirler nasıl gelişiyormuş? Şehir neden tepe üstüne kurulmuş olabilir

7 İki eser arasında estetik ve mimari yönden
Gök Medrese Selçuklular döneminde 1271 de yapılmıştır. Çifte minâreli taş kapının zengin süslemeleri ve büyük motif süslemeleri vardır Gök Medresedeki süslemelerden görüntüler. Bu süslemede 9 hayvanın motifi bulunmaktadır. Günümüzde Valilik Binası olarak kullanılan ve 1884’de Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yapılan Hükümet Konağı İki eser arasında estetik ve mimari yönden hangi farklar var açıklayınız? Hükümet konağının hala kullanılması hakkında neler söyleyebilirsiniz ? Sivas Gök Medrese’nin 1271’den beri ayakta kalmasının sebebi ne olabilir?

8 Sivas Divriği Ulu Cami’nin giriş kapısı ve süslemeleri
Günümüzdeki yapılarda böyle süslemeler kullanılıyor mu?

9 Eski Sivas’tan bir görüntü
Türk mimarisinde dayanıklılık Günümüz Sivas’ından bir görüntü Bir çok binanın günümüzde bile ayakta olması hakkında neler söyleyebilirsini? Eski Sivas ile günümüz Sivas görüntüsü arasında hangi farklar var İki fotoğraf arasında benzerlikler nelerdir?

10 Evlerin yapısal olarak değişmesi, evin manasını değiştirmiş midir?
“Ev dediğin evrendir” derler buralarda. İçinde nesiller boyu gelip geçer; düğünler kurulur, cenazeler kaldırılır, gurbetlere gidenler buradan uğurlanır, mevsimler değişir Evlerin yapısal olarak değişmesi, evin manasını değiştirmiş midir? Susamışlar Konağı’nın mimarisi günümüz evlerine benziyor mu?

11 Türk Kültüründe devamlılık
Geçmişin gözde kılıçları, Kılıçlar Çarşısında yapılırdı. Kılıcın yerini giderek daha güçlü silahlar alınca, kılıç ustaları çakı-bıçak yapımına yöneldiler. Kentte bulunan bıçak atölyelerinde genellikle kılıç tipi bıçaklar, bağ bıçakları, büyük ekmek bıçakları, bir, iki, üç ağızlı ya da ustura tipi bıçaklar üretilir. Kentin özellikle kara saplı bıçakları ünlüdür. Günümüzde 20 kadar bıçakçı bu işi yapmaktadır Türk kültüründe zamanla bazı değişiklikler olmasına rağmen günümüze kadar gelmesi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

12 Yaşadığınız yerde hangi el sanatları yapılmaktadır?
Atölyeler kurulmalı Geçmişte çok canlı olan çorap örücülüğü günümüzde kaybolmaya yüz tutmuştur. Doğanşar, Zara, Hafik, İmranlı ilçelerinde bu el sanatı halen sürdürülmektedir. Kullanılan stilize bitki, hayvan ve insan motifleri dokuyanın iç dünyanın yansıtacak biçimde dokuyanın iç dünyasını yansıtacak biçimde işlenir. El Sanatlarını Koruma Tanıtımları yapılmalı Satışının yapıldığı pazarlar yapılmalı Yaşadığınız yerde hangi el sanatları yapılmaktadır? Zamanla yok olmaya yüz tutan bu el sanatlarını nasıl koruyabiliriz?

13 Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Beyin sarığının Denizli’deki Buldan Bezi’nden yapılmıştır. Günümüzde de Buldan’da hala dokumacılık en önemli geçim kaynaklarındandır Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) El sanatları zamanla değişime uğrar. B) Bazı el sanatları zamanla yok olmuştur C) El sanatlarından bazıları hala devamlılığını korumaktadır D) En güzel dokumalar Buldan’dan çıkar

14 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Osmanlı dönemindeki el sanatlarının günümüzde de devam etmesi değişimin göstergesidir Kurtuluş Savaşımızda önemli kararların alındığı Kongre Sivas’ta toplanmıştır Cami, Han Hamam İmarethane gibi sosyal tesislerin yapılması şehirleri geliştiren unsurlardır Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan eserlerin günümüze kadar gelmesi dayanıklılık göstergesidir Selçuklu ve Osmanlı mimari eserlerinde estetik açıdan özen gösterilmemiştir.


"Kazanım 5. Şehir incelemesi yoluyla. Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları