Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RAMAZAN AYHAN 235052002012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RAMAZAN AYHAN 235052002012."— Sunum transkripti:

1 RAMAZAN AYHAN

2 ANADOLU’YA İLK TÜRK AKINLARI ANADOLU’NUN FETHİ ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLIKLERİ

3 Neden bu topraklarda yaşıyoruz?
Acaba bu topraklara nereden geldik? Bu topraklara gelmeden önce nerede yaşıyorduk? Bu topraklara gelmeden önce burada kimler yaşıyordu?

4 Türkiye haritası

5 ANADOLU’YA YAPILAN İLK TÜRK AKINLARI

6 Anadolu’ya ilk akın düzenleyen Türk kavmi hangisidir?

7 Anadolu’ya ilk Türk akınları
Avrupa Hunları ( ) Sabarlar (VI.yy) Abbasiler’in hizmetine giren Türkler Oğuz Türkleri

8 Türkler’in tarih boyunca yayıldıkları yerler

9 Anadolu’ya sistemli ve düzenli ilk Türk akınları ve yerleşme girişimleri, Selçuklular zamanında yapılmıştır. Çağrı Bey ile başlayan bu akınlar,Tuğrul Bey ve Alparslan zamanında da devam ettirilmiştir.

10 ÇAĞRI BEY’İN ANADOLU SEFERİ
Selçuklu Devleti kurulmadan önce Tuğrul ve Çağrı Bey yönetimindeki Türkmenler kendilerine barınabilecekleri bir yurt arıyordu Van Gölü Beldesi’nin büyük bir kısmı Türk kuvvetlerinin denetimine girdi. Tuğrul Bey yanındaki Türkmenlerle aşılması güç çöllere çekilirken; Çağrı Bey 3000 kişilik kuvvetle Anadolu’ya 1018 yılında Anadolu’ya girdi. Çağrı Bey gelecekte yurt edinilmesi amacıyla tamamladığı bu sefer sonunda Maveraünnehir’e geri döndü (1021)

11 TUĞRUL BEY DÖNEMİNDE ANADOLU’YA YAPILAN AKINLAR
Tuğrul Bey Türkmenler’in İslam ülkelerine akınlar yapmamaları istiyordu. Bunun yerine Bizans’a karşı seferlerde bulunmalarını istiyordu. 1040 Dandanakan Savaşı kazanılıp Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra Anadolu seferlerine daha büyük önem verildi.

12 Pasinler Savaşı (1048) 1048 yılında Anadolu’ya giren Selçuklu kuvvetleri Pasinler’de karşılaştıkları Bizans ordusunu yenilgiye uğrattılar. Savaş sonunda yapılan anlaşmaya göre; 1-Emeviler Döneminde İstanbul’da yaptırılmış olan cami ve medreseler onarılacak. 2-Fatimi Halifesi adına okunan hutbe bundan sonra Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okutulacak. 3-Cami mihrabına, eski Türk hakimiyet sembolü olan ve Tuğrul Bey’in kullandığı “ok ve yay” işaretleri işlenecekti. Pasinler Savaşı Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk büyük savaştır. Pasinler Savaşından sonra Tuğrul Bey’in Anadolu’ya Türk akınları devam etmiştir.

13 ALPARSLAN DÖNEMİNDE ANADOLU’YA YAPILAN AKINLAR
Kaynaklarda “asla zapt edilemez” denilen Ani kalesini aldı. (1064) Alparslan Anadolu’dan ayrılırken komutanlarına akınlarına devam etmelerini bildirdi. Gümüştekin, Ahmet Şah, Afşin ve Salar-ı Horasan gibi komutanlar Anadolu’da Denizli, Konya,Eskişehir’e kadar akınlarını devam ettirdiler. (1070)

14 Belirli bir plana göre yürütülen bu akınların amacı Bizans’ın direnişini kırmak ve Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirmekti.

15 ANADOLU’NUN FETHİ

16 ANDOLU’NUN FETHİNDEN ÖNCE BİZANS’IN DURUMU
İmparator Kostantinos Dukas’ın ölümünden sonra tahta çıkan Evdokia zamanında Bizans karışıklıklar içindeydi. Evdokia’dan sonra Romanos Diogenes başa geçti. (1068) Ancak Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını durduramadı.

17 MALAZGİRT SAVAŞI 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovasında Romanos Diagones komutasındaki Bizans ordusu ile Alparslan komutasındaki Türk ordusu arasında yapılmıştır. Savaşı Türk ordusu kazanmıştır. Bizans İmparatoru ve generalleri esir alındı. Kurtuluş parası vermek, vergi ödemek,Müslüman tutsakları serbest bırakmak ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Türklere bırakmak şartıyla imparatoru ülkesine gönderdi.

18 Bizans imparatoru Romanos Diogenes’i Malazgirt Zaferi sonrasında
Alparslan’ın huzurunda gösteren temsili bir resim

19 MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI VE ÖNEMİ
Bu savaştan sonra Türk akıncıları ciddi bir direnişle karşılaşmadan Anadolu içlerine kadar rahatça girmeye başladılar. Anadolu’nun kapıları Türkler açıldı. Bu zaferle Türkler için yeni ufuklar açılmış, yeni bir tarih ve yeni bir dönem başlamıştır. Bu tarihten sonra Avrupalılar Bizans’ı kurtarmak amacıyla Haçlı seferlerini başlattılar.

20 Büyük Selçuklu Devleti

21 ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ

22 SALTUKLULAR MENGÜCEKLİLER DANİŞMENTLİLER ARTUKLULAR

23 Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri

24 SALTUKLULAR 1072-1202 yılları arasında varlığını sürdürmüştür.
Erzurum dolaylarında kurulmuştur. Emir Saltuk tarafından kurulmuştur. I. Haçlı Seferinde Haçlılara karşı Danişmentlilerle ittifak yapmışlardır. Selçuklular tarafından yıkılmıştır.

25

26 MENGÜCEKLER 1080-1228 tarihleri arasında varlığını sürdürmüştür.
Emir Mengücek tarafından kurulmuştur. Erzincan ve Divriği dolaylarında kurulmuştur. I. Alaattin Keykubat tarafından yıkılmıştır.

27

28 DANİŞMENTLİLER 1080-1178 tarihleri arasında varlığını sürdürmüştür.
Sivas ve dolaylarında kurulmuştur. Emir Danişment tarafından kurulmuştur. II. Kılıçarslan tarafından yıkılmıştır.

29

30 ARTUKLULAR 1102-1409 yılları arasında varlığını sürdürmüştür.
Emir Artuk’un oğulları tarafından kurulmuştur. Mardin Hasankeyf dolaylarında kurulmuştur. Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

31

32 TEŞEKKÜRLER…


"RAMAZAN AYHAN 235052002012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları