Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül 2012 Çalıştay 2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül 2012 Çalıştay 2"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI?
Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül 2012 Çalıştay 2 İ.İ.B.F. Tuğrul Çubukçu Salonu Hacettepe Üniversitesi

2 Bologna Süreci Yükseköğretimin son on yılda
en hızlı ve en kapsamlı yapılanması 1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere, Almanya, Fransa,İtalya) bir araya gelerek başlattığı yılında 47 ülkenin üye olduğu bir Yükseköğretim reform süreci Avrupa dışındaki ülkelerin de yükseköğretim sistemlerini etkilemektedir ( Bologna Policy Forum)

3 Bologna Süreci nasıl işlemektedir?
ULUSLARARASI DÜZEY BAKANLAR KONFERANSI (İKİ YILDA BİR KEZ TOPLANIR) BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG) BFUG YÜRÜTME KURULU BFUG ÇALIŞMA GRUPLARI BOLOGNA DURUM DEĞERLENDİRMESİ (STOCKTAKİNG) ÇALIŞMA GRUBU BOLOGNA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BOYUT ÇALIŞMA GRUBU, VB. BOLOGNA SEMİNERLERİ ULUSAL DÜZEY: YÖK, ULUSAL AJANS VE BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI KURUMSAL DÜZEY: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Bologna Eşgüdüm Komisyonu

4

5 BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
(BEK) 2008 YÖK kararı- tüm üniversitelerde BEK kurulması BEK çalışmaları: Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE), Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, kalite güvencesi, hareketlilik, öğrenci katılımı ve sosyal boyut planlama, koordinasyon, izleme

6 BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kuruluş: 12.Eylül.2012 Senato kararı (oturum sayısı:26) Bologna sürecinin 2012 yılında Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı olarak devam eden yüksek öğretim reformu çalışmalarının konuları olan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE), yeterlilikler, kalite güvencesi, tanınma, hareketlilik, öğrenci katılımı ve sosyal boyut alanlarındaki çalışmaların üniversitede gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırılması, ve süreçteki yeni gelişmelere uyum sağlanması için faaliyet gösterir. BEK Komisyonu Tüm birimlerde: Bologna koordinatörleri

7 Hacettepe Üniversitesi’nde Bologna Süreci Çalışmaları
AKTS/DE çalışmaları üniversitemizde 2003 yılı Kasım ayında başlamış ve gelişerek devam etmiştir. Kurum AKTS/DE Danışmanları ile Bölüm Koordinatörlerin belirlenmesi Fakülte ve bölümlerde eğitimler AKTS bilgi paketlerinin hazırlanması Bireysel danışmanlıklar, sürekli bilgilendirme AKTS yönergesi- Öğrenci iş yükü nasıl hesaplanır? Eğiticilerin eğitim- öğrenci merkezli eğitim Yapılan işlerin geçici iş olarak algılanmasından sürekliliğe geçiş Erasmus hareketlilik

8 Tüm programlarda bu süreçlerin devam etmesi ve
program güncelleme çalışmalarıyla birlikte gerçekleştirilmesi gerekir.

9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ACİL EYLEM PLANI 2012
Alan 11: Bologna sürecine uyum çalışmaları 11.1-AB yükseköğretim yeterlilikleri uyum çalışması 11.2-Geçmişteki AKTS çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi 11.3- Geçmişteki Diploma Eki çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

10 YÖK kararları: Tüm Programlar TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde gözden geçirilmelidir, Programda Seçmeli ders oranı en az %25 olmalıdır, 1 (AKTS)Kredi=25-30 saatlik öğrenci iş yüküdür.

11 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)- YÖK
“Yeterlilikler çerçevesi ülke düzeyinde eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. “ TYYÇ,YÖK bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grubu tarafından hazırlandı,paydaşlarla tartışıldı ve kabul edildi( ).

12 TYYÇ -TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ çalışması(YÖK)
TYYÇ ile uyumlu Temel Alan yeterlilikleri: İlgili alandan öğretim elemanlarından oluşan çalışma grupları tarafından hazırlandı (21 temel alan), Şu anda TYYÇ ve temel alan yeterlilikleri YÖK web sayfasında yer alıyor ( ) Tüm eğitim programlarında yeterliliklerin belirlenmesi ve eğitim-öğretim programlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının bitiş tarihi: 2012 Aralık

13 Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasının; “bireylerin dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması,girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip, insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve estetik değerler konularında duyarlı aktif yurttaşlar olması, ayrıca verilen eğitimin geniş kitlelere erişerek ülkenin yarışmacı potansiyelinigeliştirmesi,yapılan araştırmaların uluslar arası düzeyde saygınlığı olan bilim ve sanat üretimine yönelmiş olması, ülkenin rekabet edebilirliliğine destek olması,topluma hizmet faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kılınmasını amaçlaması” gerektiğini düşünüyoruz. Yeni sistem kendi kendine öğrenen, gelişen ve kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olacaktır.  (YÖK Genel Kurulu, 3 Şubat.2011)

14

15 H.Ü. 2012 BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI (BOLOGNA PROJESİ)
1-  Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine göre uyarlanması, Program çıktılarının hazırlanması, Ders öğrenme çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama çalışmalarının yapılması: Hacettepe Üniversitesi Örneği - Alt yapı projesi, 3 yıl. 2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması - Alt yapı projesi, 3 Yıl.

16 Proje kapsamında: üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin;   1 Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları, 2. Program Yeterliliklerini (Program çıktılarını) belirlemeleri, 3. Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermeleri, 4. Her bir ders için “Öğrenme kazanımlarını (Çıktılarını) Yazmaları, 5. Ders Öğrenme kazanımları (Çıktıları) ile Program yeterliliklerini İlişkilendirmeleri, 6.Ders öğretim planlarını hazırlamaları, 7. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları, 8. Her program için hazırlanacak tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları amaçlanmaktadır.

17 PROJE MALZEMELERİ, BÜTÇE VE DESTEK
1-Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine göre Uyarlanması, Program çıktılarının hazırlanması, Ders öğrenme çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama çalışmalarının yapılması: Hacettepe Üniversitesi Örneği : Bütçe: TL Malzeme: 150 adet bilgisayar +150 adet monitör, 150 adet projeksiyon, 150 adet monolazer yazıcı, 150 adet harici bellek, 15 netbook, 10 adet tablet, 650 taşınabilir bellek,13800 CD-RW rewritable, 650 adet A4 kağıt (BAB’a istek yapıldı-İhale aşamasında) Destek: Ders öğrenme çıktılarını belirleyen her öğretim elemanına: 1000tl. yurt içi toplantı desteği 2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması: Bütçe:97763TL Malzeme: 3 adet A3 Yazıcı, 5 adet notebook, 2 adet sunucu (1 adet sunucu bekleniyor, diğerleri teslim alındı)

18 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BOLOGNA SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI TAKVİMİ
BİRİNCİ DÖNEM : 1 MAYIS-30 TEMMUZ 2012 SAĞLIK BİLİMLERİ F. EĞİTİM F. POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO. FAALİYET NO FAALİYET/ALT FAALİYET TAKVİM SÜRE SORUMLU/İZLEME AÇIKLAMA 1.1 Birim Bologna Ekiplerinin Oluşturulması 20 Nisan-1 Mayıs 2012 12 Gün Birimler Tamamlandı 1.2 Birim Bologna Ekiplerinin Eğitimi 09 Mayıs 2012- 1 Gün Eğitim Ekibi 1.3 Program amaç ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi(Türkçe ve İngilizce) 10 Mayıs-1 Haziran 2012 20 Gün Birimdeki Bologna Projesi Ekibi 1.4 Program-Temel Alan Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe) 1-7 Haziran 2012 7 Gün 1.5 Seminer-Öğretim ve Değerlendirme Metod ve Teknikleri Haziran 2012- Yarım Gün 1.6 Ders Tanımlarının Yazılması (Türkçe ve İngilizce) 8-30 Haziran 2012 22 Gün Birimlerdeki Öğretim Üye ve Görevlileri 1.7 Ders Öğrenme Çıktıları-Program Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) 30 Haziran-15 Temmuz 2012 15 Gün Birimlerdeki Bologna Projesi Ekibi 1.8 Online Altyapısının Kurulması 1 Haziran-15 Temmuz 2012 45 Gün Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1.9 Bilgilerin Online Sisteme Girilmesi 15-25 Temmuz 2012 10 Gün 1.10 Bilgilerin Kontrolünün Yapılması ve Geri Bildirim Verilmesi 25-28 Temmuz 2012 3 Gün Bologna Projesi Danışmanları ve Eğitmenleri 1.11 Birimlerin Akademik Kurul Kararı Alması 28-30 Temmuz 2012 2 Gün 1.12 Çalışmaların İzlenmesi 1 Haziran-30 Temmuz 2012 60 Gün 1.13 Çalışmaların Eğitim Komisyonuna Sunulması ve İncelenmesi Ağustos 2012- 30 Gün Eğitim Komisyonu 1.14 Çalışmaların Senatoya Sunulması ve Onaylanması Senato

19 İKİNCİ DÖNEM : 3 EYLÜL-31 ARALIK 2012 DİĞER FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI
FAALİYET NO FAALİYET/ALT FAALİYET TAKVİM SÜRE SORUMLU/İZLEME 2,1 Birim Bologna Ekiplerinin Hazırlanması 3-30 Eylül 2012 27 Gün Eğitim Ekibi 2,1,1 Birim Bologna Eğitim Toplantı Günleri 3 Eylül 2012- Yarım gün 2,2 Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantısı 18 Eylül Ekim Kasım Aralık 2012 Yarım Gün Bologna Projesi Teknik Ekibi 2,3 Birim Çalışmaları: A- Program Bilgi Paketinin hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) B- Program-Temel Alan Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe) C- Ders Bilgi Paketinin Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) D- Ders Öğrenme çıktıları-Program Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) E- Bilgilerin Birimler Tarafından Online Sisteme girilmesi Ekim-Kasım 2012 2 Ay Birimlerdeki Bologna Projesi Ekibi 2,4 Bilgilerin Teknik Ekip Tarafından Kontrolünün Yapılması, Birimlere Geri Bildirim Verilmesi 30 Kasım- 20 Aralık 2012 20 Gün 2,5 Birimlerin Düzeltme Yapması ve Akademik Kurul Kararı Alması Aralık 2012 5 Gün Birimler 2,6 Çalışmaların Eğitim komisyonuna Sunulması 25-31 Aralık 2012 6 Gün Eğitim Komisyonu 2,7 Çalışmaların Senatoya Sunulması ve Onaylanması Senato 2,8 İzleme ve Değerlendirme 3 Eylül- 31 Aralık 2012 4 Ay 2,9 Birim Bologna Ekipleri Değerlendirme Toplantısı 9 Ekim 6 Kasım Aralık 2012

20 BİRİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (PİLOT)- Nisan-Temmuz 2012
Sağlık Bilimleri F.+ Eğitim F.+ Polatlı Teknik Bil. MYO. ( Bologna ekipleri: Toplam: 73 kişi) 23 program güncellendi ve Senato’da onaylandı. Program güncelleme: Program yeterlilikleri Derslerin öğrenme çıktıları TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program yeterlilikleri matrisi Program yeterlilikleri-ders Öğrenme Çıktıları matrisi Seçmeli ders oranı: en az %25 -1 çalıştay+1 eğitim semineri yapıldı. - 28 bilgisayar+ 50 top A4 kağıt+ 13 toner dağıtıldı (istenen birimlere iade edilmek üzere). proje ekibi her hafta toplandı Hubologna web sayfası güncellemesi:sürekli Danışmanlık: sürekli.

21 İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (Eylül- Aralık 2012)
Pilot okullar dışındaki tüm birimlerdeki programlar (toplam programlar sayısı: 455 ) Bologna ekipleri: 400 öğretim elemanı+öğrenci temsilcileri Program güncelleme: Program yeterlilikleri Derslerin öğrenme çıktıları TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program yeterlilikleri matrisi Program yeterlilikleri-ders Öğr. Çıktıları matrisi Seçmeli ders oranı: en az %25 -2 çalıştay/eğitim semineri yapılacak (19 ve 21 Eylül 2012) . - Birimlere malzeme sağlanacak. proje ekibi her hafta toplantı Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) : ayda bir toplantı Hubologna web sayfası güncellemesi:sürekli Danışmanlık: sürekli.

22

23 BİRİM BOLOGNA EKİPLERİ
-Dekanlık düzeyinden bölüm/anabilim dalı düzeyine Öğrenci temsilcileri Toplam 464 kişi. İletişim : Ortak e-posta grubu aracılığyla Görev tanımı: Program güncellemesi çalışmasında bölüm/ABD’na kılavuzluk etmek, bilgi aktarmak. DANIŞMANLAR EKİBİ -Danışman ve danışman yardımcıları (17 kişi) -Fakülte , yüksek okul ve MYO’lar paylaşıldı. Görev Tanımı: Program güncelleme çalışmalarında sorumlu oldukları F/YO/MYO birim Bologna ekiplerine danışmanlık vermek, soruları yanıtlamak (etkin iletişim : e-posta) tüm resmi yazı/dökümanlar için:

24 BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?
YENİ ÖĞRENCİLERİM HANGİ YETERLİLİKLERE SAHİP? PROGRAM / DERS HEDEFLERİM HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÖĞRENCİ NELER ÖĞRENECEK? PAYDAŞLARIMI BİLGİLENDİRİP HANGİ İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİNİ ALACAĞIM? ÖĞRENİLMESİ GEREKENLER NASIL ÖĞRENİLECEK? YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE UYGUN MU? BÖLGESEL/YEREL ÖNCELİKLERİM NE? PAYDAŞLARIM NE İSTİYOR? ÖĞRENİLMİŞ OLANLAR NEYE GÖRE, NASIL ÖLÇÜLECEK? ÇIKTILARIM HEDEFLERİME YAKIN MI? BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?

25 PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:
Diploma Eki (DE)Etiketine hazırlık AKTS Etiketine hazırlık Program bilgilerinin çevrim içi paylaşılması iç ve dış paydaşlarla Hareketlilik Yatay(Kredi)/dikey(derece) hareketliliği Ortak program oluşturmada prensipler oluşturma Akademik işbirliklerinde prensipler oluşturma Yurt içi ve yurtdışı öğrenci kayıt kabul koşulları,Öğrenme-öğretme teknikleri, değerlendirme, not ağırlıkları, Üniversite genel bilgileri, barınma, sosyal olanaklar vd. Şeffaflık, Hesap verebilirlik

26 Teşekkür Ederim ..


"Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül 2012 Çalıştay 2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları