Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI? Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI? Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI? Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül 2012 Çalıştay 2 İ.İ.B.F. Tuğrul Çubukçu Salonu İ.İ.B.F. Tuğrul Çubukçu Salonu Hacettepe Üniversitesi

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci Yükseköğretimin son on yılda en hızlı ve en kapsamlı yapılanması 1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere, Almanya, Fransa,İtalya) bir araya gelerek başlattığı 2010 yılında 47 ülkenin üye olduğu bir Yükseköğretim reform süreci Avrupa dışındaki ülkelerin de yükseköğretim sistemlerini etkilemektedir ( Bologna Policy Forum)

3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci nasıl işlemektedir? ULUSAL DÜZEY: KURUMSAL DÜZEY: ULUSLARARASI DÜZEY BAKANLAR KONFERANSI (İKİ YILDA BİR KEZ TOPLANIR) BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG) BFUG YÜRÜTME KURULU BFUG ÇALIŞMA GRUPLARI BOLOGNA DURUM DEĞERLENDİRMESİ (STOCKTAKİNG) ÇALIŞMA GRUBU BOLOGNA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BOYUT ÇALIŞMA GRUBU, VB. BOLOGNA SEMİNERLERİ ULUSAL DÜZEY: YÖK, ULUSAL AJANS VE BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI KURUMSAL DÜZEY: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Bologna Eşgüdüm Komisyonu

4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

5 BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) 2008 YÖK kararı- tüm üniversitelerde BEK kurulması BEK çalışmaları: Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE), Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, kalite güvencesi, hareketlilik, öğrenci katılımı ve sosyal boyut planlama, koordinasyon, izleme

6 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Kuruluş: 12.Eylül.2012 Senato kararı (oturum sayısı:26) Bologna sürecinin 2012 yılında Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı olarak devam eden yüksek öğretim reformu çalışmalarının konuları olan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE), yeterlilikler, kalite güvencesi, tanınma, hareketlilik, öğrenci katılımı ve sosyal boyut alanlarındaki çalışmaların üniversitede gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırılması, ve süreçteki yeni gelişmelere uyum sağlanması için faaliyet gösterir. BEK Komisyonu Tüm birimlerde: Bologna koordinatörleri

7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hacettepe Üniversitesi’nde Bologna Süreci Çalışmaları AKTS/DE çalışmaları üniversitemizde 2003 yılı Kasım ayında başlamış ve gelişerek devam etmiştir. Kurum AKTS/DE Danışmanları ile Bölüm Koordinatörlerin belirlenmesi Fakülte ve bölümlerde eğitimler AKTS bilgi paketlerinin hazırlanması Bireysel danışmanlıklar, sürekli bilgilendirme AKTS yönergesi- Öğrenci iş yükü nasıl hesaplanır? Eğiticilerin eğitim- öğrenci merkezli eğitim Yapılan işlerin geçici iş olarak algılanmasından sürekliliğe geçiş Erasmus hareketlilik

8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tüm programlarda bu süreçlerin devam etmesi ve program güncelleme çalışmalarıyla birlikte gerçekleştirilmesi gerekir.

9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ACİL EYLEM PLANI 2012 Alan 11: Bologna sürecine uyum çalışmaları 11.1-AB yükseköğretim yeterlilikleri uyum 11.1-AB yükseköğretim yeterlilikleri uyumçalışması 11.2-Geçmişteki AKTS çalışmalarının gözden 11.2-Geçmişteki AKTS çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi 11.3- Geçmişteki Diploma Eki çalışmalarının 11.3- Geçmişteki Diploma Eki çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

10 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖK kararları: -Tüm Programlar TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde gözden geçirilmelidir, -Programda Seçmeli ders oranı en az %25 olmalıdır, -1 (AKTS)Kredi=25-30 saatlik öğrenci iş yüküdür.

11 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)- YÖK “Yeterlilikler çerçevesi ülke düzeyinde eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. “ TYYÇ,YÖK bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grubu tarafından hazırlandı,paydaşlarla tartışıldı ve kabul edildi(2006-2010). http://tyyc.yok.gov.tr/

12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TYYÇ -TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ çalışması(YÖK)  TYYÇ ile uyumlu Temel Alan yeterlilikleri: İlgili alandan öğretim elemanlarından oluşan çalışma grupları tarafından hazırlandı (21 temel alan), Şu anda TYYÇ ve temel alan yeterlilikleri YÖK web sayfasında yer alıyor (http://tyyc.yok.gov.tr/ )http://tyyc.yok.gov.tr/  Tüm eğitim programlarında yeterliliklerin belirlenmesi ve eğitim-öğretim programlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının bitiş tarihi: 2012 Aralık

13 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasının; “bireylerin dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması,girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip, insan hakları ve demokrasi, çevresel, kültürel ve estetik değerler konularında duyarlı aktif yurttaşlar olması, ayrıca verilen eğitimin geniş kitlelere erişerek ülkenin yarışmacı potansiyelinigeliştirmesi,yapılan araştırmaların uluslar arası düzeyde saygınlığı olan bilim ve sanat üretimine yönelmiş olması, ülkenin rekabet edebilirliliğine destek olması,topluma hizmet faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kılınmasını amaçlaması” gerektiğini düşünüyoruz. Yeni sistem kendi kendine öğrenen, gelişen ve kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olacaktır. (YÖK Genel Kurulu, 3 Şubat.2011)

14 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 14

15 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. 2012 BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI (BOLOGNA PROJESİ) 1- Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine göre uyarlanması, Program çıktılarının hazırlanması, Ders öğrenme çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama çalışmalarının yapılması: Hacettepe Üniversitesi Örneği - Alt yapı projesi, 3 yıl. 2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması - Alt yapı projesi, 3 Yıl. www.hubologna.hacettepe.edu.tr

16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Proje kapsamında: üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin; 1 Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları, 2. Program Yeterliliklerini (Program çıktılarını) belirlemeleri, 3. Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermeleri, 4. Her bir ders için “Öğrenme kazanımlarını (Çıktılarını) Yazmaları, 5. Ders Öğrenme kazanımları (Çıktıları) ile Program yeterliliklerini İlişkilendirmeleri, 6.Ders öğretim planlarını hazırlamaları, 7. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları, 8. Her program için hazırlanacak tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları amaçlanmaktadır.

17 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PROJE MALZEMELERİ, BÜTÇE VE DESTEK 1-Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine göre Uyarlanması, Program çıktılarının hazırlanması, Ders öğrenme çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama çalışmalarının yapılması: Hacettepe Üniversitesi Örneği : Bütçe: 2143980TL Malzeme: 150 adet bilgisayar +150 adet monitör, 150 adet projeksiyon, 150 adet monolazer yazıcı, 150 adet harici bellek, 15 netbook, 10 adet tablet, 650 taşınabilir bellek,13800 CD-RW rewritable, 650 adet A4 kağıt (BAB’a istek yapıldı-İhale aşamasında) Destek: Ders öğrenme çıktılarını belirleyen her öğretim elemanına: 1000tl. yurt içi toplantı desteği 2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması: Bütçe:97763TL Malzeme: 3 adet A3 Yazıcı, 5 adet notebook, 2 adet sunucu (1 adet sunucu bekleniyor, diğerleri teslim alındı)

18 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET NO FAALİYET/ALT FAALİYETTAKVİMSÜRESORUMLU/İZLEMEAÇIKLAMA 1.1 Birim Bologna Ekiplerinin Oluşturulması 20 Nisan-1 Mayıs 201212 GünBirimlerTamamlandı 1.2 Birim Bologna Ekiplerinin Eğitimi 09 Mayıs 2012-1 GünEğitim EkibiTamamlandı 1.3 Program amaç ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi(Türkçe ve İngilizce) 10 Mayıs-1 Haziran 201220 GünBirimdeki Bologna Projesi EkibiTamamlandı 1.4 Program-Temel Alan Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe) 1-7 Haziran 20127 GünBirimdeki Bologna Projesi EkibiTamamlandı 1.5Seminer-Öğretim ve Değerlendirme Metod ve TeknikleriHaziran 2012-Yarım GünEğitim EkibiTamamlandı 1.6Ders Tanımlarının Yazılması (Türkçe ve İngilizce)8-30 Haziran 201222 Gün Birimlerdeki Öğretim Üye ve Görevlileri Tamamlandı 1.7 Ders Öğrenme Çıktıları-Program Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) 30 Haziran-15 Temmuz 201215 GünBirimlerdeki Bologna Projesi EkibiTamamlandı 1.8Online Altyapısının Kurulması1 Haziran-15 Temmuz 201245 GünÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1.9Bilgilerin Online Sisteme Girilmesi15-25 Temmuz 201210 GünBirimlerdeki Bologna Projesi Ekibi 1.10 Bilgilerin Kontrolünün Yapılması ve Geri Bildirim Verilmesi 25-28 Temmuz 20123 Gün Bologna Projesi Danışmanları ve Eğitmenleri 1.11Birimlerin Akademik Kurul Kararı Alması28-30 Temmuz 20122 GünBirimlerTamamlandı 1.12Çalışmaların İzlenmesi1 Haziran-30 Temmuz 201260 Gün Bologna Projesi Danışmanları ve Eğitmenleri Tamamlandı 1.13 Çalışmaların Eğitim Komisyonuna Sunulması ve İncelenmesi Ağustos 2012-30 GünEğitim KomisyonuTamamlandı 1.14Çalışmaların Senatoya Sunulması ve OnaylanmasıAğustos 2012-30 GünSenatoTamamlandı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BOLOGNA SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI TAKVİMİ BİRİNCİ DÖNEM : 1 MAYIS-30 TEMMUZ 2012 SAĞLIK BİLİMLERİ F. EĞİTİM F. POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO.

19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ DÖNEM : 3 EYLÜL-31 ARALIK 2012 DİĞER FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI FAALİYET NOFAALİYET/ALT FAALİYETTAKVİMSÜRESORUMLU/İZLEME 2,1 Birim Bologna Ekiplerinin Hazırlanması 3-30 Eylül 201227 GünEğitim Ekibi 2,1,1 Birim Bologna Eğitim Toplantı Günleri 3 Eylül 2012-Yarım günEğitim Ekibi 2,2Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantısı 18 Eylül 2012 16 Ekim 2012 13 Kasım 2012 18 Aralık 2012 Yarım Gün Bologna Projesi Teknik Ekibi 2,3 Birim Çalışmaları: A- Program Bilgi Paketinin hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) B- Program-Temel Alan Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe) C- Ders Bilgi Paketinin Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) D- Ders Öğrenme çıktıları-Program Yeterlilikleri Matriksinin Hazırlanması (Türkçe ve İngilizce) E- Bilgilerin Birimler Tarafından Online Sisteme girilmesi Ekim-Kasım 20122 Ay Birimlerdeki Bologna Projesi Ekibi 2,4 Bilgilerin Teknik Ekip Tarafından Kontrolünün Yapılması, Birimlere Geri Bildirim Verilmesi 30 Kasım- 20 Aralık 2012 20 Gün Bologna Projesi Teknik Ekibi 2,5Birimlerin Düzeltme Yapması ve Akademik Kurul Kararı Alması20 - 25 Aralık 20125 GünBirimler 2,6 Çalışmaların Eğitim komisyonuna Sunulması 25-31 Aralık 20126 GünEğitim Komisyonu 2,7Çalışmaların Senatoya Sunulması ve Onaylanması25-31 Aralık 20126 GünSenato 2,8İzleme ve Değerlendirme3 Eylül- 31 Aralık 20124 Ay Bologna Projesi Teknik Ekibi 2,9Birim Bologna Ekipleri Değerlendirme Toplantısı 9 Ekim 6 Kasım 2012 11 Aralık 2012 Yarım Gün Bologna Projesi Teknik Ekibi

20 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (PİLOT)- Nisan-Temmuz 2012 -Sağlık Bilimleri F.+ Eğitim F.+ Polatlı Teknik Bil. MYO. ( Bologna ekipleri: Toplam: 73 kişi) -23 program güncellendi ve Senato’da onaylandı. -Program güncelleme: Program yeterlilikleri Derslerin öğrenme çıktıları TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program yeterlilikleri matrisi Program yeterlilikleri-ders Öğrenme Çıktıları matrisi Seçmeli ders oranı: en az %25 -1 çalıştay+1 eğitim semineri yapıldı. -- 28 bilgisayar+ 50 top A4 kağıt+ 13 toner dağıtıldı (istenen birimlere iade edilmek üzere). - proje ekibi her hafta toplandı -Hubologna web sayfası güncellemesi:sürekli -Danışmanlık: sürekli.

21 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (Eylül- Aralık 2012) -Pilot okullar dışındaki tüm birimlerdeki programlar (toplam programlar sayısı: 455 ) Bologna ekipleri: 400 öğretim elemanı+öğrenci temsilcileri -Program güncelleme: Program yeterlilikleri Derslerin öğrenme çıktıları TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program yeterlilikleri matrisi Program yeterlilikleri-ders Öğr. Çıktıları matrisi Seçmeli ders oranı: en az %25 -2 çalıştay/eğitim semineri yapılacak (19 ve 21 Eylül 2012). - Birimlere malzeme sağlanacak. - proje ekibi her hafta toplantı - Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) : ayda bir toplantı - Hubologna web sayfası güncellemesi:sürekli - Danışmanlık: sürekli.

22 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

23 BİRİM BOLOGNA EKİPLERİ -Dekanlık düzeyinden bölüm/anabilim dalı düzeyine -Öğrenci temsilcileri -Toplam 464 kişi. -İletişim : Ortak e-posta grubu aracılığyla hubologna@hacettepe.edu.tr -Görev tanımı: Program güncellemesi çalışmasında bölüm/ABD’na kılavuzluk etmek, bilgi aktarmak. DANIŞMANLAR EKİBİ -Danışman ve danışman yardımcıları (17 kişi) -Fakülte, yüksek okul ve MYO’lar paylaşıldı. -Görev Tanımı: Program güncelleme çalışmalarında sorumlu oldukları F/YO/MYO birim Bologna ekiplerine danışmanlık vermek, soruları yanıtlamak (etkin iletişim : e-posta) tüm resmi yazı/dökümanlar için: http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6764/bologna-sureci.html http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6764/bologna-sureci.html

24 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÖĞRENCİ NELER ÖĞRENECEK? ÖĞRENİLMESİ GEREKENLER NASIL ÖĞRENİLECEK? ÖĞRENİLMİŞ OLANLAR NEYE GÖRE, NASIL ÖLÇÜLECEK? ÇIKTILARIM HEDEFLERİME YAKIN MI? PAYDAŞLARIMI BİLGİLENDİRİP HANGİ İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİNİ ALACAĞIM? PROGRAM / DERS HEDEFLERİM YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE UYGUN MU? BÖLGESEL/YEREL ÖNCELİKLERİM NE? PAYDAŞLARIM NE İSTİYOR? BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ? YENİ ÖĞRENCİLERİM HANGİ YETERLİLİKLERE SAHİP?

25 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI: - Diploma Eki (DE)Etiketine hazırlık - AKTS Etiketine hazırlık - Program bilgilerinin çevrim içi paylaşılması iç ve dış paydaşlarla -Hareketlilik Yatay(Kredi)/dikey(derece) hareketliliği -Ortak program oluşturmada prensipler oluşturma - Akademik işbirliklerinde prensipler oluşturma - Yurt içi ve yurtdışı öğrenci kayıt kabul koşulları,Öğrenme-öğretme teknikleri, değerlendirme, not ağırlıkları, - Üniversite genel bilgileri, barınma, sosyal olanaklar vd. Şeffaflık, Hesap verebilirlik

26 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Teşekkür Ederim..


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI? Prof. Dr. Selda Önderoğlu Bologna Uzmanı 19-21 Eylül." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları