Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. M. Emin KAFKAS İ nönü Üniversitesi/BESYO 2013 Sporda Beslenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. M. Emin KAFKAS İ nönü Üniversitesi/BESYO 2013 Sporda Beslenme."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin KAFKAS İ nönü Üniversitesi/BESYO 2013 Sporda Beslenme

2 What is feeding? Büyüme ve ya ş amın sürdürülmesi ve sa ğ lı ğ ın korunması için dı ş arıdan alınan besinlerin bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu karbonhidrat, ya ğ, protein, vitamin, mineral gibi bile ş enlere ayrılarak kullanılmasıdır.

3 Su içsem yarıyor! Alınan besinlerin hücre içindeki kimyasal reaksiyonları sonucu enerji olarak açı ğ a çıkması ve harcanmasıdır. Anabolizma, Katabolizma.

4 Vücudumda neler var? MolekülVücut A ğ ırlı ğ ına Göre Yüzdesi SU60 PROTE İ N17 LİPİDLİPİD15 MADENLER (Na+, K+, CI+)5 D İĞ ER B İ LE Şİ KLER2 KARBONH İ DRATLAR1

5 Acaba, ne yemeliyim? Makro besinler Karbonhidrat (%60) Protein (%12-15) Ya ğ lar (%15-20) Mikro besinler Vitaminler Mineraller Su Karbonhidrat Protein Ya ğ

6 Organlarım nasıl çalışıyor? BES İ NANA FONKS İ YONLARI KARBONH İ DRATEnerji YA Ğ LAREnerji, membran yapısı PROTE İ NYapısal, enzimler V İ TAM İ NLEREnzim kofaktörleri M İ NERALLEREnzim kofaktörleri, ozmotik basınç SUSıvı ortam, vasküler ta ş ınma

7 Ve mısırlılar piramidi buldu!....

8 Egzersiz ve Beslenme Sa ğ lıklı beslenme alı ş kanlı ğ ı kazanmak, Vücudun ihtiyacı, Karbonhidratlar, Proteinler, Ya ğ lar, Vitaminler, Mineraller, Su.

9 Egzersiz ve Beslenme Hem sportif etkinlik içerisinde performans için, Hem de sa ğ lıklı olabilmek için, Tavsiye edilen miktar. Sedanter (kgx24 kal.) Sporcu (kgx30 kal.) A ğ ırlık sporcu (kgx40kal).

10 Egzersiz ve Beslenme Besinler enerji sa ğ lar, Vücut sıcaklı ğ ının düzenlenmesi, Kimyasal reaksiyon, Kas kasılması.

11 Karbonhidratlar Monosakkarit, Disakkarit, Polisakkarit.

12 KARBONHİDRATLAR Monosakkarit; ……………….su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından basit ş ekerler, tek ş ekerler, monozlar………… (glikoz, fruktoz,galaktoz)

13 KARBONHİDRATLAR Disakkaritler; ………..iki molekül monosakkaritin glikozit ba ğ ı ile ba ğ lanmasıyla olu ş ur. Bu ba ğ lanma sırasında ba ğ sayısı kadar su ortaya çıkar. Buna dehidrasyon sentezi denir. İ nsan ve hayvanların yedikleri disakkaritler, …………………….. maltoz (arpa ş ekeri), sakkaroz (sükroz, çay ş ekeri), laktoz (süt ş ekeri) maltozsakkarozlaktoz

14 KARBONHİDRATLAR

15 KARBONHİDRATLAR Polisakkarit; glikoz Temel yapı birimi glikoz molekülüdür. Kolloid yapıda olan bir bile ş iktir. Bitkilerde, ozmotik basınç yükseltece ğ inden dolayı ş ekerler monosakkarit halde depolanamaz, bu nedenle polisakkaritlere çevrilerek saklanırlar. (Ni ş asta, Selüloz, Glikojen)

16 PROTEİNLER Proteinler; Proteinler; Kaslar, Cilt, İ ç organlar, Kemik ve di ş, Ba ğ dokular (tendon, ligament), İ mmun sistem, Hormonlar, Çe ş itli kimyasal reaksiyonlar.

17 PROTEİNLER Amino asitler (AA, karbon, oksijen, hidrojen, azot) İ ki çe ş it, 20 adet.

18 PROTEİNLER Esansiyel AA (10), Alanin, Asparajin, Aspartik Asit, Sistein, Glütamin, Glisin, Prolin, Serin, Glütamik asit, Tirozin

19 PROTEİNLER Esansiyel olmayan AA (10), Histidin, İ zolösin, Lizin, Fenilalanin Metionin, Valin, Arginin, Triptofan Treonin, Lözin

20 PROTEİNLER Hayvansal proteinler; Et, Tavuk, Balık, Yumurta, Peynir, Yo ğ urt.

21 PROTEİNLER Bitkisel proteinler; Mercimek, Nohut, Kuru fasulye,

22 LİPİDLER Enerji, Vitaminlerin ta ş ınması (ADEK), Hücre membranlarında, Sinir hücrelerinde, İ ç organların korunmasında.

23 LİPİDLER Ya ğ kaynakları, Süt ve süt ürünleri, Et ve et ürünleri, Kuruyemi ş ler, Bitkisel ya ğ lar.

24 LİPİDLER Doymu ş ya ğ lar; Doymu ş (katı) ya ğ lar, Doymamı ş (sıvı) ya ğ lar, Tekli doymamı ş, Çoklu doymamı ş.

25 LİPİDLER Doymu ş ya ğ lar; Son yıllarda dikkat, Kan kolesterol seviyesinde artma, Koroner kalp hastalıkları, Oda sıcaklı ğ ında katı,

26 LİPİDLER Doymamı ş ya ğ lar; Tekli doymamı ş (zeytin ya ğ ı) LDL üzerinde azalma, HDL aynı Çoklu doymamı ş (ayçiçek ya ğ ı) LDL ve HDL azalma

27 KOLESTEROL Ya ğ ın karakterine benzer, Ya ğ ın sindirilmesi, Hücre yapısında, Beslenme ile alınamaz, Vücut ihtiyacı kadar üretir, Yumurta sarısı, İ ç organlar, Kabuklu deniz hayvanları.

28 YAĞ TAVSİYELERİ Sa ğ lık için önemli, Gere ğ inden fazla tüketmek, Sınır %30 (67 gr), Doymu ş ya ğ 10% (22), Sporcular % 20 (karbonhidrat fazla).

29 VİTAMİNLER Suda eriyenler (B,C), Ya ğ da eriyenler (A,D,E,K,).

30 VİTAMİNLER Suda çözünenler (B,C); Thiamin, Riboflavin, Niacin, B 6, B 12, Folate, Biotin, Pantothenic, Vitamin C.


"Yrd. Doç. Dr. M. Emin KAFKAS İ nönü Üniversitesi/BESYO 2013 Sporda Beslenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları