Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAĞLAR ( Lipidler) Nedir? Lipitlerdir. Yapısı nasıldır? C, H ve O yanısıra P ve/N içerebilir 2 çeşit monomerden oluşur: Yağ asidi ve Gliserol (bazılarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAĞLAR ( Lipidler) Nedir? Lipitlerdir. Yapısı nasıldır? C, H ve O yanısıra P ve/N içerebilir 2 çeşit monomerden oluşur: Yağ asidi ve Gliserol (bazılarının."— Sunum transkripti:

1 YAĞLAR ( Lipidler) Nedir? Lipitlerdir. Yapısı nasıldır? C, H ve O yanısıra P ve/N içerebilir 2 çeşit monomerden oluşur: Yağ asidi ve Gliserol (bazılarının monomeri yoktur) Polimerleşmezler Suda çözünmezler

2 1. Enerji kaynağı olarak görev yaparlar ; Hücrelerde tamamen yandığı zaman, en fazla enerji verirler ( 9.1 kcal enerji ) H sayıları fazladır. Canlılar fazla enerjiyi yağ olarak depo ederek,ihtiyaç olduğunda 2. Enerji kaynağı olarak kullanırlar. göç Görevi nedir?

3 2. Yağlar ayrıca soğukta yaşayan hayvanlarda deri altında depolanarak ısı kaybını engeller ve canlıyı mekanik etkilerden korur. 3. Develerde yağ hücre solunumunda çok su oluşturur.develerin metabolik su ihtiyacını karşılar.

4 Yapıya katılırlar. 4. Çeşitli moleküllerle bileşik oluşturarak hücre zarının yapısına katılır. 5. Bazı hormonlar yağ yapılıdır. 6.

5 Yağlar yağ asitlerinin durumuna göre ; A. DOYMUŞ YAĞLAR : Hidrojene doymuş yağ asidi içerirler Yağ asitlerinin karbonları birbirine tek bağlarla bağlanmıştır.Diğer bağlar............ ile doyurulmuştur Oda sıcaklığında katıdırlar Doymamış yağlara göre daha çok............ içerirler Genellikle.............. yağlardır. YAĞ ASİTLERİ

6

7

8 B. DOYMAMIŞ YAĞLAR: İçerdiği yağ asidinin karbon zincirinin bazı karbonları arasında çift bağ bulunur Bu yağ asidinin karbonları............. Alabilecek durumdadır. Oda sıcaklığında.................lar Genelde...................dirler. Ör : Zeytinyağı C H H C

9

10 Doymamış yağ asitlerinden linoeik asit (.......................) ve linolenik asit (.......................) insan vücudunda sentezlenemez.Vücutta sentezlenemeyen ve alınması gerekli olan bu yağ asitlerine temel ( esansiyel-zorunlu) yağ asitleri denir.

11 TRİGLİSERİTLER: (....................) Oksijen sayısı Karbonhidrat ve proteinlere göre daha azdır. İnsan, bitki ve hayvan hücrelerinin depo yağlarını oluşturarak daha çok enerji depo edilmesinde görevlidir. 3 yağ asidi +1 gliserol  nötral yağ+3 su

12 Nötral yağ denen trigliseritler bir molekül gliserol ile üç molekül yağ asidinin ester bağı ile bağlandığı dehidrasyon tepkimeleri ile oluşurlar............... 3 Yağ asidi + Gliserol Yağ +.....H 2 O................ R 1 - COOH CH 2 OH R 1 - COO- CH 2 R 2 - COOH + CH OH R 2 -COO- CH + 3H 2 O R 3 - COOH CH 2 OH R 3 - COO- CH 2........................... Reaksiyonu TRİGLİSERİTLER

13 Fosfolipitler Yapısında 2 molekül yağ asidi ve 1 gliserolün yanı sıra.............asit ve azotlu baz bulunur............................nın yapısına katılırlar. Fosfat grubu suda çözünür.

14 Glikolipitler Yapısal olarak fosfolipitlere benzerler ancak yağ asitlerine bir molekül glikoz ya da galaktoz bağlanır. Tanıma görevine yardımcı olur- özgüllük verir

15 Steroitler Halkasal yapılıdır. Hidroliz olmaz Cinsiyet hormonların yapısında bulunur. Ayrıca kolesterol, D vitamini, safra tuzları bu yapıdadır........................ bitkisel dokularda bulunmaz

16 Mumlar Mumlar biyolojik yönden önemlidir. Bitki ve hayvan vücutlarını örten mum tabakaları......... kaybını önler. Mumlar endüstride merhem ve kozmetik üretiminde kullanılır.

17 50 gliserolün kullanıldığı bir nötral yağ sentezi reaksiyonu sonucunda açığa çıkan su molekülleriyle kaç molekül disakkarit hidroliz edilebilir ?

18 Bir yağ molekülünün hidrolizi sırasında gerçekleşen madde değişimini gösteren aşağıdaki grafikte X yerine I.Yağ asidi II.ATP miktarı III.Su miktarı İfadelerinden hangileri yazılabilir ? Zaman X Cevap :

19 Aşağıdaki Hangi molekülü parçalarsak ortam asidik olur? A) NişastaB) sukroz C) glikojenD) maltoz E) nötral yağ Cevap :

20 Bir hücreli bir organizma Kongo kırmızısıyla boyanmış bir besin maddesini fagositozla hücre içine almıştır. Besin kofulu içindeki kırmızı renk bir süre sonra mavi renge dönüşür. Buna göre besin kofulu içinde hangi madde sindirilmiştir ?( Kongo kırmızısı asidik ortamda mavi renk verir ) A. Nişasta B.Yağ C. Selüloz D. Glikoz E.Vitamin

21 I.Enerji vermeleri II.Genetik şifreye göre sentezlenmeleri III.Solunumda yıkıldıklarında NH 3 oluşturmaları IV.Soğuk bölgelerde ısı yalıtımı yapmaları Yukarıdakilerden hangileri yağların özelliklerindendir ? Cevap:

22 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde organik moleküller vermiş oldukları enerjiye göre büyükten küçüğe doğru sıralanmışlardır ? A.Protein,karbonhidrat,yağ B.Yağ,protein, karbonhidrat C.Karbonhidrat,protein,yağ D.Yağ,karbonhidrat,protein E.Protein,yağ,karbonhidrat


"YAĞLAR ( Lipidler) Nedir? Lipitlerdir. Yapısı nasıldır? C, H ve O yanısıra P ve/N içerebilir 2 çeşit monomerden oluşur: Yağ asidi ve Gliserol (bazılarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları