Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞAMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇIMIZ VAR? KARBONHİDRAT NEDİR? KARBONHİDRATLARIN SINIFLANDIRILMASI MONOSAKKARİTLER RİBOZ GLİKOZ RİBOZ GLİKOZ DEOKSİRİBOZ FRÜKTOZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞAMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇIMIZ VAR? KARBONHİDRAT NEDİR? KARBONHİDRATLARIN SINIFLANDIRILMASI MONOSAKKARİTLER RİBOZ GLİKOZ RİBOZ GLİKOZ DEOKSİRİBOZ FRÜKTOZ."— Sunum transkripti:

1

2 YAŞAMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇIMIZ VAR? KARBONHİDRAT NEDİR? KARBONHİDRATLARIN SINIFLANDIRILMASI MONOSAKKARİTLER RİBOZ GLİKOZ RİBOZ GLİKOZ DEOKSİRİBOZ FRÜKTOZ DEOKSİRİBOZ FRÜKTOZ GALAKTOZ DİSAKKARİTLER MALTOZ SÜKROZ(SAKKAROZ) LAKTOZ POLİSAKKARİTLER NİŞASTA SELÜLOZ GLİKOJEN KİTİN KARBONHİDRATLARIN GÖREVLERİ KAYNAKLAR

3  Canlılar büyüme-gelişme, yıpranan kısımların onarımı, üreme,boşaltım gibi canlılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için besin tüketirler. Peki bu besinler nelerdir?

4

5  Sayılan tüm besin maddelerini 3 grup altında toplayabiliriz. KARBONHİDRATLAR YAĞLAR PROTEİNLER

6

7  Yapısında karbon oksijen ve hidrojen atomlarını içeren organik moleküllerdir  Şekerler bitki ve hayvan hücreleri tarafından sentezlenebilirler  Şekerler suda çözünürdürler, dolayısı kolayca taşınırlar

8 MONOSAKKARTLERDİSAKKARİTLARPOLİSAKKARİTLER

9 Suda çözünürler. Tatlı oldukları için basit şekerler de denir. Daha küçük yapı birimlerine parçalamazlar(Hücre zarından kolay geçerler). Biyolojik önemi olanlar pentoz ve heksozdur. CnH 2 nOn kapalı formülüne sahiptir. n sayısına göre monosakkarit çeşitleri cıkar.

10 TRİOZ C sayısı 3 Bu şekeri fotosentez olayında öğreneceğiz PENTOZLAR C sayısı 5 RİBOZDEOKSİRİBOZ HEKSOZLAR C sayısı 6 GLİKOZGALAKTOZFRUKTOZ Biyolojik önemi olanlar ; Pentoz - Heksozdur

11  C 5 H 10 O 5 kapalı formülü vardır.  RNA ve ATP moleküllerinin yapısına katılmaktadır.

12  Karbon sayısı 5 olduğunda; PENTOZ şeker ortaya çıkar.  Bunlar ; RİBOZ DEOKSİRİBOZ

13  C 5 H 10 O 4 şeklinde kapalı formülü var.  DNA yapısına katılmaktadır. Ribozdan farkı nedir?

14

15  Karbon sayısı 6 olduğunda; C 6 H 12 O 6 şeklinde heksozlar ortaya çıkar.Bunlar;  Glikoz (üzüm şekeri)  Fruktoz (meyve şekeri)  Galaktoz

16  İnsan vücudunda serbest halde kanda bulunur.  Beyin dokusu ve alyuvarlar (eritrositler) enerji yakıtı olarak sadece glikozu kullanırlar.  En çok üzüm ve üzümden yapılan yiyecek ve içeceklerde, bal da bulunur  O zaman ders çalışmadan önce ne tüketmeliyiz?

17  Meyve şekeridir. Tadı en yoğun olan monosakkarittir.  Bu yüzden tatlandırıcı olarak gıda sektöründe kullanılır.

18  Memeli hayvanlarda süt şekerinin yapısına katılır.  Hayvanlarda beyin ve sinir dokunun önemli yapı taşlarındadır

19  Bu 3 monosakkaritin kapalı formülleri aynı iken özellikleri aynı olmaktadır?

20  Glikoz fruktoz ve galaktoz izomer moleküllerdir.

21 1- Sakkaroz (çay şekeri) 2- Laktoz (süt şekeri) 3- Maltoz (malt şekeri)

22 İki monosakkaritten oluştukları için çift şekerler de denir. İki monosakkarit birleşirken aralarında kurulan bağa glikozit bağ, bu olaya glikozitleşme denir.

23 Suda çözünürler Bitki ve memelilerde depolanabilir. (memelilerde laktoz bitkilerde sukroz) Hücre zarından geçemezler Sindirim enzimlerinden etkilenirler.

24  Sizce disakkaritler kanımızda bulunabilir mi?

25 Disakkatitler kanda bulunmaz. Sindirim sisteminde ilerken enzimler tarafından parçalanır. Monosakkaritlerine ayrıştıktan sonra kana geçer. Kan dokusu yardımı ile hücreler taşınır.

26 Arpa da bulunur. Arpa şekeri olarak da bilinir. BİL BAKALIM? GLİKOZ MALTOZ+SU

27  Kaç tane glikozid bağ oluşur?  Glikozid bağ oluşurken kaç mol su açığı çıkar?

28  1 tane glikozid bağ oluşur

29  1 mol su açığa çıkar.

30  Diğer adı Sakkaroz olup,Çay şekeri veya sofra şekeri olarak da bilinir. GLİKOZFRUKTOZ SÜKROZ +SU

31

32 Laktoz, Sütşekeri da olarak bilinir. Önemli miktarda yalnızca sütte bulunur. GLİKOZGALAKTOZ LAKTOZ VE SU

33

34 HAYVANLARIN BÜNYELERİNDE BULUNAN DİSAKKATİLER VE POLİSAKKARİTLER NELERDİR?

35 LAKTOZ : GLİKOJEN

36 1-BİTKİLERİN BÜNYELERİNDE BULUNAN DİSAKKATİLER VE POLİSAKKARİTLER NELERDİR?

37 SÜKROZ SELÜLOZ

38  (n)kadar glikozun birleşmesinden oluşurlar.  Bu sırada (n-1)kadar su açığa çıkar.  Sindirim enzimleriyle hidrolize edilirler.  Hücre zarından geçemezler  Kanda bulunmazlar.

39  Hayvanlarda ve bakterilerde glikojen;bitkilerde nişasta olarak depolanır  Selüloz ise bitkilerde çeper maddesi olarak kullanılır.  Selüloz bazı tek hücreliler hariç diğer canlılar tarafından sindirilemez.  Polisakkaritler;bitki ve hayvanlarda sentezlenebilir.

40 POLİSAKKARİTLER NİŞASTA KİTİN GLİKOJENSELÜLOZ

41 n kadar glikozun dehidrasyon undan oluşur. Olayda ;n-1 kadar glikoz bağı kurulur. NİŞASTA+su glikoz

42

43  Bitkilerin tanelerinde, tohumlarında ve yumrularında depo edilmiş halde bulunan bir karbonhidrattır.  Sindirimi sonunda bağırsaklarda glikoza çevrilerek kullanılır.  Bitkilerin enerji deposudur. Patates hücresinde nişasta taneleri

44  Suda çözünmez.  Hücre zarından geçemez.  Sentezleri hücre içinde olur.  Hidrolizleri hücre içinde ve hücre dışında olabilir.  Kanda görülmez.

45

46  Bitkilerde yapısal karbonhidrattır. Hücre çeperini oluşturur.  n kadar glikoz dehidrasyonu ile birleşmesinden oluşur.  Olayda n-1 kadar ters glikoz bağı oluşur.  Olayda n-1 kadar H2O açığa çıkar. SELÜLOZ+SU GLİKOZ

47 En çok bulunan polisakkarittir. Dalsız polisakkarittir.

48  Sentezleri hücre içinde gerçekleşir. Hayvanlarda sindirim enzimleri bulunmaz.  Ancak geviş getiren hayvanların bağırsaklarında yaşayan bakteriler tarafından sindirilir.  Bakteriler sayesinde selülozu hayvanlar kullanabiliyor.  Suda çözünmezler.

49 POLİSAKKARİTLER ÇOK SAYIDA GLİKOZUN DEHİDRASYON SENTEZİ İLE OLUŞUR. BUNA GÖRE; SELÜLOZ GLİKOJEN NİŞASTA VEYA KİTİN POLİSAKKARİT ÇEŞİTLERİ NASIL ORTAYA ÇIKMAKTADIR?

50 GLİKOZLARIN FARKLI ŞEKİLLERDE BAĞLANMASINDAN KAYNAKLANMAKTADI R

51 SELÜLOZ AĞIRLIKLI BESLENMENİZ GEREKİYOR! NEDEN?

52  Ba ğırs ak hareketlerini artırarak, bağırsağın düzenli çalışmasını sağlarlar. Kabızlığın önlenmesinde etkilidir.  Çiğ ve kabuğu ile yenen meyve ve sebzeler ile kepekli tahıl ürünleri sellüloz yönünden zengin yiyeceklerdir

53 N kadar glikozun dehidrasyon ile birleşmesinden oluşur. Olayda n-1 kadar su açığa çıkar. Olayda n-1 kadar glikozit bağı kurulur.

54  Sentezleri karaciğer ve çizgili kas hücrelerin de gerçekleşir.  Hayvansal depo karbonhidrattır. Gerektiğinde hemen kullanılabilecek yedek enerjidir  Suda çözünür.  GLİKOJEN glikoz

55  Hücre zarından geçemez.  Sentezleri h ücre içinde gerçekleşir.  Kanda görülmez.  Nişastaya benzer fakat zincirler daha geniş dallıdır.

56  Azotlu polisakkarit olup,yapısı selüloza benzer.  Omurgasız hayvanlarda iskeleti oluşturur.

57  Canlılarda enerji verici madde olarak kullanılır.  Bitki, mantar ve bazı bakterilerin hücre çeperi esas maddesini oluşturur.  Hücre zarlarında protein ve yağlarla bileşikler oluşturarak tanımlayıcı ve tanıyıcı maddeler olarak görev yaparlar.  DNA, RNA, ATP gibi önemli organik maddelerin yapılarına katılırlar  Yağlar ve proteinlerle birlikte değişik kompleksler kurarlar (glikolipid - glikoprotein)  Kan gruplarının oluşumuna katkı sağlarlar  Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar

58 LABORATUVAR ORTAMINDA BİTKİSEL HÜCREDE 15 GLİKOZ VE 5 FRUKTOZ MONOSAKKARİTİN DEHİDRASYONU HANGİ DİSAKKARİTLER SENTEZLENİR?

59 BİTKİSEL HÜCREDE; 5 FRUTOZ +5 GLİKOZ: 5 SÜKROZ, 10 GLİKOZDAN İSE 5 MALTOZ SENTEZLENİR.

60  Biologıcal scıence cilt I sayfa:50-56  Yaşamın temel kuraları cilt I sayfa 30-34  www.canlıbilimi.com www.canlıbilimi.com  www.biyologlar.com www.biyologlar.com  www.lisebiyoloji.com www.lisebiyoloji.com  hayvanlaralemi.net  www.biyolojisitesi.net/.../pentozlar.html  allyncali16.tripod.com/id1.html allyncali16.tripod.com/id1.html  80.251.40.59/.../Karbonhidratlar.html 80.251.40.59/.../Karbonhidratlar.html  dogadansifaya.blogspot.com/ dogadansifaya.blogspot.com/  www.tarimsal.net www.karpuzsuyu.com/seker www.tarimsal.netwww.karpuzsuyu.com/seker  www.cicekli.bel.trwww.akbilge.com www.cicekli.bel.trwww.akbilge.com  www.mailce.com/yesil www.mailce.com/yesil

61  HALUK İNİK  YAŞAR BURÇAK  DERYA PEKER BEKTAŞ

62


"YAŞAMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇIMIZ VAR? KARBONHİDRAT NEDİR? KARBONHİDRATLARIN SINIFLANDIRILMASI MONOSAKKARİTLER RİBOZ GLİKOZ RİBOZ GLİKOZ DEOKSİRİBOZ FRÜKTOZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları