Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Denetim (mali/iç) Ismael el Barzouhi, Denetim Müdürü Devlet Denetleme Bürosu 22-12-2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Denetim (mali/iç) Ismael el Barzouhi, Denetim Müdürü Devlet Denetleme Bürosu 22-12-2010."— Sunum transkripti:

1 Denetim (mali/iç) Ismael el Barzouhi, Denetim Müdürü Devlet Denetleme Bürosu 22-12-2010

2 Süreç Denetim kontrol

3 Denetim?? • Mali ya da İç Denetim • Denetim neden yapılır?  Güvence  İyi bir süreç belirlemeye yardım eder  Süreci geliştirmede yönetime yardım eder

4 Denetçi • Mevzuat Muhasebe Kanunu Hollanda Muhasebeciler Meslek Birliği üyesi (NBA, eski ) NBA, IFAC ( Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu ) üyesidir Etik kurallar Tarafsız Bağımsız Denetim Standartları (COS) Muhasebe ilkeleri

5 Denetim yöntemi  Çeşitli muhtemel yöntemler (Mali) Duruma özgü Sisteme özgü Risk odaklı  Bizim tercihimiz: Risk odaklı yöntem  Neden Risk odaklı yöntem?

6 Denetim çalışmasının boyutu yıllık beyandaki hata ve eksiklikler ile ilgili risklerin sonucu olarak kabul edilir Denetim çalışmasını sınırlandırmak için gerekçeli yöntem

7 Denetim Planı  Mali Denetim Standartlar (sıkı denetim) Kanun İç kontrol (idari örgütlenme ve iç kontrol) Görevler ayrılığı  Faaliyet Denetimi/İç Denetim Anket (öz denetim) Masa başı araştırma ve görüşmeler

8 Mali Denetim – Faaliyet Denetimi  Mali Denetim •Ortam analizi •Süreç analizi •Risk analizi •Yapısal riskler •İç kontrol riskleri •Tespit(bulgu) riski => bakiye risk •Denetim planı •Bir denetim uygulaması •Rapor  Faaliyet Denetimi •Talep üzerine (kullanıcı) •Standart çerçevesi •Denetim planı •Bir denetim uygulaması (görüşmeler ve masa başı araştırma) •Rapor

9 Denetim dosyası: ihracat kredi sigortası • İç kontrol kullanımı • Örneğin COSO İzleme Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi Kontrol Ortamı Faaliyet Uyum Raporlama Birim 1 Bölüm 2 Faaliyet 1 Faaliyet 2

10 İhracat Kredi Sigortası (ECI) için Denetim Araç kutusu • Ulusal/genel bütçe 27 fasıldan oluşmaktadır. Maliye Bakanlığı is 9. fasıldır. ECI is 9. faslın 5. maddesidir. • İhracat Kredi Sigortası Departmanı (yaklaşık 12 çalışan) • Başlıca kontroller • Dış İlişkiler Atradius DSB (özel sigorta şirketi) Ekonomi Bakanlığı Hollanda merkez bankası Paris Kulübü Kredi Komitesi

11 External relations Departman EKI Atradius DSB/DNB Dış kaynak kullanımı yönetmeliği EKV/RHI Teftiş ve hesap verilebilirlik ile ilgili bilgilendirme Dört süreç: •Kabul •Zararlar •Tahsilat •Bilgilendirme

12 Atradius DSB • Önemli meslektaş Teftiş için düzenleme Sözleşme Bilgi edinme Yıllık rapor (koşulsuz denetim raporu dahil)

13 Sözleşme • Koşullar Örneğin: kararlarda kısıtlama Kişinin ne kadar miktarda sigorta anlaşması yapabileceği Kişinin ne kadar miktarda zarar ödeyeceği • Yöntemler üzerinde anlaşma • Sigorta poliçesi için risk yönetimi üzerinde anlaşma • Bilgi edinme sıklığı üzerinde anlaşma • Ödemeler ve kazançlar üzerinde anlaşma • Yönetim ücreti üzerinde anlaşma

14 Bilgilendirme • Sigorta poliçesi ile ilgili genel taslakta değişiklik • Ödemeler (zararlar ile ilgili) • Kazançlar Sigorta primi Ülkeler • Toplam sigorta miktarı • Yönetim ücreti (tahakkuk edilmiş)

15 Koşulsuz denetim raporu • Yıllık rapordaki tüm mali bilginin güvenilir ve kanuna uygun olduğunu belirtir • Dış denetçiye talimat veririz • Çalışmamız için dış denetçi raporunun %95’ini kullanırız • Bizim denetçi departmanımız dış denetçi ile ilgili bir inceleme uygulama hakkına sahiptir (Genel Muhasebe Kanunu) • Bunu üç yılda bir kez yaparız

16 Denetimin yürütülmesi • Yöntemlerin test edilmesi (iç kontrol) En önemlisi ödenmiş zararlardır => bu doğru mudur, yetkiyi kim vermiştir vs. Mali ve kontrol ve malzeme kontrolü (Genel muhasebe kanunu) • Dış denetçinin raporunu kullanma En önemlisi Atradius DSB tarafından yürütülen kanuni uygulama hakkındaki beyanıdır Dış denetçi uygulamasının bizim izahatlarımıza uygun olup olmadığını kontrol ederiz Giderlerin (zararlar) ve gelirlerin EKI’nin mali raporuna uygun olup olmadığını kontrol ederiz • Atradius DSB Maliye Bakanlığı ile bir cari hesaba sahiptir => biz borç ve kredi miktarlarını kontrol ederiz. Bu, dış denetçinin raporuna uygun olmalıdır • Yönetim ücretinin (ödenmiş) sözleşmeye uygun olup olmadığını kontrol ederiz (gerekli)

17 Rapor • Genel Muhasebe Kanunu, 15 Mart’ta bakanlık denetçisinin bir rapor (vasıfsız) vermesi gerektiğini belirtir. Bu İhracat Kredi Sigortasını (ECI) da kapsamaktadır (madde 5) • Ayrıca idareye bir mektup yazarız Mali kontrol ve malzeme kontrolü ile ilgili görüş bildirmemiz halinde • Mektubun konusu Mali İşler Müdürü ile bir görüşmedir (DG) • Mali İşler Müdürü bizim raporumuzu parlamentoya sunacağı denetim bildiriminde kullanır • 9. fasılda çalışmamızdan faydalanma konusunda görüş bildirdiğinden 15 Mart’tan sonra Sayıştay çalışmamızı inceler • Sayıştay doğrudan meclis (Anayasa) için çalışır, ve biz doğrudan Bakan için çalışırız • Sayıştay 15 Nisan’da rapor hazırlar ve Mayıs ayının üçüncü Çarşamba günü meclise gönderir

18 Sorular Konuşmacı : Ismael el Barzouhi i.barzouhi@rad.nl i.barzouhi@minfin.nl


"Denetim (mali/iç) Ismael el Barzouhi, Denetim Müdürü Devlet Denetleme Bürosu 22-12-2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları