Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(c) Rita Ilisson Dec. 20051 Estonya’da IAS/IFRS IAS/IFRS ve KOBİ’ler Rita Ilisson Üye, IASB Standartlar Danışma Konseyi 2001-2005 Başkan, Estonya Muhasebe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(c) Rita Ilisson Dec. 20051 Estonya’da IAS/IFRS IAS/IFRS ve KOBİ’ler Rita Ilisson Üye, IASB Standartlar Danışma Konseyi 2001-2005 Başkan, Estonya Muhasebe."— Sunum transkripti:

1 (c) Rita Ilisson Dec. 20051 Estonya’da IAS/IFRS IAS/IFRS ve KOBİ’ler Rita Ilisson Üye, IASB Standartlar Danışma Konseyi 2001-2005 Başkan, Estonya Muhasebe Standartları Kurulu 1993-2001 ilisson@online.eeilisson@online.ee, 372 53323713

2 (c) Rita Ilisson Dec. 20052 IAS/IFRS ve Avrupa 2005  kote edilen şirketler ve konsolide hesaplar Kote edilen şirketler ve ayrı hesaplar? Ana şirketin grup hesaplarına dahil edilmesi  ana şirket ana şirketi tekrar IFRS’ye beyan ediyor? Diğer şirketler ve IAS/IFRS? Bağlı şirketin grup hesaplarına dahil edilmesi  ana şirket bağlı şirketi tekrar IFRS’ye beyan ediyor?......

3 (c) Rita Ilisson Dec. 20053 IAS/IFRS ve Avrupa 2005 Baltıklar – AB direktifleri ve yönetmelikleri ile ilgili üç farklı yaklaşım! Estonya – tüm kuruluşlar IFRS’yi kullanabilir - 2003? EAS – 1994 yılından itibaren IAS’a uygun Letonya - IFRS Letonya kanunlarına uygun mu! LAS – bazıları... Litvanya– kote edilmeyenler  sadece yerel GAAP NAS – 2003 yılından itibaren IAS’a uygun

4 (c) Rita Ilisson Dec. 20054 Avrupa’da IAS/IFRS -2005... AB tarafından kabul edilen IFRS? Siyasi karar mı yoksa yasal bir gereklilik mi?...AB tarafından kabul edilen IAS  veya  IFRS? …Yerel GAAP’ların kaderi IAS/IFRS’ye bağlı örneğin Estonya (1993), Litvanya (2003)...?...AB’ye girmeyi hedefleyen ülkeler IFRS’yi kendi yasal çerçevelerine nasıl dahil edebilirler?

5 (c) Rita Ilisson Dec. 20055 Estonya’da IAS/IFRS Estonyalı-Amerikalı, İsveç’te yaşıyor, 12 Şubat 1993’te EASB Başkanı olarak atandı Strateji  IAS = muhasebe platformu  Ortak/Roma hukuk geleneklerinin karışımı  çerçeve kanun / bağımsız standart belirleyici IAS’a uygun standartlar yayınlar  standartların uygulanması zorunludur  şirketler kanunu muhasebe kanunu yoluyla yürürlüğe kondu

6 (c) Rita Ilisson Dec. 20056 Estonya’da IAS/IFRS Çerçeve Muhasebe Kanunu - 06.94 Muhasebe yönetmelikleri IAS’a dayalı AB formatları Likiditeye dayalı bilanço Öz sermayedeki Hazine hisseleri (kendi hisseleri) Sonuç: eğer direktiflerden doğru seçenekler seçilirse  IAS - 1993

7 (c) Rita Ilisson Dec. 20057 Estonya’da IAS/IFRS AB uzman görüşü, 4 Ocak 1994 … Tercih edilir veya ısrar edilir Tercih edilir – öz sermayede gerçekleşmeyen kazançlar ve Kar-Zarar dengesinde gerçekleşmeyen zararlar doğru ve adil seçenekte ısrar edilir Kıtasal standart  standart belirleyici ve zorunlu standartlar IAS ve direktiflere uyamaz 1997 - IAS/direktifler karışımının uygulanabilir olduğu düşünülmektedir!

8 (c) Rita Ilisson Dec. 20058 Muhasebe Reform Kılavuzu Zorunlu hesap çizelgesi yok düşün! Eğer muhasebeci yapamıyorsa?… Ayrı finansal muhasebe ve vergilendirme Yayınlama ve uygulamaya koyma yetkisine sahip bağımsız bir standart belirleyicinin oluşturulması Devlet tarafından finanse edilir veya bir vakıf kurulur Çerçeve kanun + zorunlu standartlar

9 (c) Rita Ilisson Dec. 20059 Muhasebe Reform Kılavuzu Tüm muhasebe kuruşlarının düzenlenmesini tek şapka altında topluyor bankalar, sigorta, imalat, perakende Kurul çalışmaları– Özelleştirme Şirket tescilleri Tüm muhasebe sorunları ele alınıyor Doğal tekeller

10 (c) Rita Ilisson Dec. 200510 Muhasebe Reform Kılavuzu Açıklama – havuç mu yoksa çubuk mu? örnekler– basını kullan! Muhasebenin amiral gemisi Verilen zaman – 3-5 standart … iki sene bekle KOBİ’lerin iki standartta ele alınması – ilkenin bilinmesi gerekiyor Sorunların ele alınması IFRS grup hesaplarında konsolide edilen tüm grup kuruluşlarının IFRS’yi uygulamaların izin verilmesi!


"(c) Rita Ilisson Dec. 20051 Estonya’da IAS/IFRS IAS/IFRS ve KOBİ’ler Rita Ilisson Üye, IASB Standartlar Danışma Konseyi 2001-2005 Başkan, Estonya Muhasebe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları