Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CPM Master İnsan Kaynakları Prosesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CPM Master İnsan Kaynakları Prosesi"— Sunum transkripti:

1 CPM Master İnsan Kaynakları Prosesi

2 İnsan Kaynakları Yönetimi (HR) Nedir ?
Kavramsal İçerik İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır. İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür. İKY, bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plân, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.

3 CPM Master HR Modülünün Avantajları
İşçilik maliyeti azalır. İşgücü devri oranı azalır. İşe devamsızlık ve temarüz azalır. İş kazaları azalır. Hatalı üretim azalır. Ürün kalitesi artar. Moral ve motivasyon artar. İşyeri atmosferi iyileşir. Çalışma barışı sağlanır. İşyeri tatmini artar. İşletmenin rekabet edebilirliği artar.

4 CPM Master HR Süreçleri ;
Performans Yönetimi Zimmet Takip Intranet

5 CPM Master Performans Yönetim Sistemi
Performans Yönetim Sistemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin nedeni çalışana not vermekten öte; kişinin iyi ve güçlü yönlerini belirlemek, eksik ve geliştirmesi gereken yönlerini de ortaya koymaktır. Böylece çalışan,  kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görür ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirir. Çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlamaktadır. Diğer yandan, kariyer gelişiminin ne yönde olacağı gibi konularda değerlendirme yapma fırsatı bulur.

6 CPM Master Performans Yönetim Sistemi
Performans Yönetim sisteminde dönemsel olarak ayrı süreçlerde takip edilmesi gereken şu alt modüller bulunmaktadır: İş Hedefleri Yetkinlik Hedefleri İşe giriş sonrası ara değerlendirme anketleri 360 derece testleri Kariyer Gelişim Kartları

7 CPM Master Performans Yönetim Sistemi
Alt Modüller ; İşe Giriş Sonrası Ara Değerlendirme Anketleri; Kurumda işe giriş yapan personelin oryantasyon ve gelişim süreçlerinin personel ve yöneticisi bazında takip edildiği sistemdir. Yetkinlik Hedefleri; Kişinin mevcut ve hedef pozisyon için sahip olması gereken yetkinliklere ulaşması   için uygulayacağı aksiyonların tanımlandığı ve takip edildiği sistemdir. İş Hedefleri; Kurumun kişi ile yaptığı iş anlaşmasının koşullarının ne oranda gerçekleştiği, çalışanın ilgi ve yeteneklerinin işe ne düzeyde yansıdığı, kişinin iş başarısı, görev tanımındaki standartlara ulaşıp ulaşmadığı konusunda karşılıklı el sıkıştığı ve takip ettiği sistemdir. 360 Derece Testleri; Personelin iş süreçlerinde temas ettiği birimler, tedarikçi, müşteri, ast ve üstleri ile olan iş ilişkilerinin değerlendirildiği sistemdir. Kariyer Gelişim Kartları; Çalışanın mesleki kariyer hedeflerinin planlandığı ve üst pozisyon için sahip olması gereken mesleki beceri ve yetkinliklerinin tanımlandığı ve takip edildiği sistemdir.

8 CPM Master Zimmet Takip Yönetimi
Zimmet Takip Nedir ? İşletmede bulunan maddi duran varlıkların, işletmenin genel faaliyetlerinde kullanılmak üzere ve işletme tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde ilgili kişi veya departmanlara devir ve takibinin gerçekleştirilmesidir

9 CPM Master Zimmet Takip Yönetimi
CPM Master Zimmet Takip Modülünün Özellikleri Duran Varlık modülü ile entegre çalışması Personel modülü ile entegre çalışması Matbu Evrak zimmetlerinin oluşması Garanti, tamir ve servis durumlarının takip edilmesi İlgili kalemlerin resimlerinin eklenebilmesi

10 CPM Master Zimmet Takip Yönetimi
CPM Master Zimmet Takip Modülünün Faydaları Zimmetlenen varlıkların detaylı, anlık ve kolay raporlanabilmesi, Zimmet takibi sayesinde işletme varlıklarının sistemsel olarak kontrol altına alınması, Kayıp, kullanım hataları vb. durumların, zimmet takibi sistemi ile minimuma indirilmesi, İşletme ek maliyetlerinin önüne geçilmesini sağlaması.

11 CPM Master Intranet Intranet Nedir ?
Intranet, bir kuruluşun ya da bir şirketin bilgi veya ağ işletim sisteminin herhangi bir bölümünü paylaşmak için organizasyon içinde güvenli olarak Internet Protokolü teknolojisini kullanan özel bir bilgisayar ağıdır. Intranet, yetkisiz dış erişimden kendisini koruyan bir güvenlik duvarı ile ağ geçidi aracılığıyla internete bir ağ geçidi sağlayabilir. Ağ geçidi genellikle kullanıcı kimlik doğrulaması, mesaj şifreleme ve organizasyon bilgilerine, işlem kaynaklarına erişmek için off-site çalışanlara yönelik sanal özel şirket ağı (VPN) bağlantısı uygular.

12 CPM Master Intranet Intranet Nelerin Kullanımını Sağlar ? E-eğitimler
Firma Çalışan Network Ağı Personel Bilgileri & Bordro Hizmetleri Toplantı Organizasyonları Ürün ve Satış Dokümantasyon Yönetimi İnsan Kaynakları Uygulamaları İç Yönetmelikler

13 CPM Master Intranet Intranet’in Amacı
Intranet, firma içi belirlenen vizyon ve misyonu destekleyen, tüm yönetim araçlarının tek elden yönetimini sağlayan firma kültürü oluşması, devam etmesi veya geliştirilmesini sağlayan yönetim aracıdır.

14 CPM Master Intranet Intranet Örnek Masaüstü

15 CPM Master Intranet Intranet E-Eğitim
E-eğitim firma içi oryantasyon, mesleki eğitimler, proje sunumları vb. amaçlara hizmet eden firma personel kaynağı ile yönetilebilen esnek bir süreçtir. Süreli, süresiz quiz veya sınavlar yetki grubuna göre sınavlar düzenlenebilir. Sınav soruları yüklemesi firma tarafından gerçekleşeceği için ilk yatırım maliyet sonrası ek maliyet gerektirmez. İstenmesi durumunda video ve görsel temalar sisteme yüklenebilir. E-eğitimler süreci öncesinde gerekli bilgi ve dokümanlar; doc, pdf vb. formatlarda yüklenebilir. Geçmiş eğitimler istenmesi durumunda sistem üzerinde kalabilir. Sınav sonuç başarı kriterleri firma tarafından belirlenen not sistemine göre yapılabilir, başarısız sonuçlarda 2 nci faza geçilmesine izin verilmez/verilir. Sınav duyuruları sistem üzerinden otomatik mail bilgilendirmesi ile hedef kitleye iletilebilir.

16 CPM Master Intranet Intranet E-Eğitim Örnek Görsel

17 CPM Master Intranet Intranet Personel
CPM Master ERP üzerinden oluşturulmuş bordro bilgilerine ay ve yıl seçerek bordro çıktısı alınabilir. Intranet giriş şifre işlemleri bu alandan değiştirilebilir. Kişisel firma onaylı görev tanımlarına ulaşılabilir. Firma politikasına göre şirket araçlarına kesilen trafik cezaları, telefon giderleri gibi personel kesintileri CPM Master üzerinden muhasebeleştiği anda otomatik kişisel intranet sayfasında görüntülenebilir ve bilgi maili sistem tarafından gönderilebilir.

18 CPM Master Intranet Intranet Toplantı Odaları
Firmaya özel toplantı odaları sistem üzerinden rezerve edilebilir, Rezervasyonu yapılan toplantı gün saat ve yer bilgisi sistem üzerinden otomatik mail ile ilgili kişilere iletilebilir. CPM Master üzerinden aktif halde personel listeleri otomatik olarak intranete yansır. Önceden rezervasyonu yapılmış toplantı odasına 2 nci bir toplantı düzenlenemez kayıt işlemi yapılması sistem tarafından kontrol edilir.

19 CPM Master Intranet Intranet Departman Bölümleri
CPM Master ERP üzerinden oluşturulmuş bordro bilgilerine ay ve yıl seçerek bordro çıktısı alınabilir. Intranet giriş şifre işlemleri bu alandan değiştirilebilir. Kişisel firma onaylı görev tanımlarına ulaşılabilir. Firma politikasına göre şirket araçlarına kesilen trafik cezaları, telefon giderleri gibi personel kesintileri CPM Master üzerinden muhasebeleştiği anda otomatik kişisel intranet sayfasında görüntülenebilir ve bilgi maili sistem tarafından gönderilebilir.

20 CPM Master Intranet Intranet IK Uygulamaları ve Örnek Görsel
Intranet uygulamasının en yoğun kullanımının gerçekleştiği alanlardır. Her bir alan için otomatik firma talebine göre belirlenmiş hiyerarşiye uygun onay mekanizması kurulabilir, otomatik mail bilgilendirmesi yapılabilir. Amaç iş sürelerinin maximum düzeyde kullanılması ve mail ile süreçlerin takibinden çok, database üzerinde raporlanmasına yönelik proses takibidir. İzin talepleri otomatik olarak CPM Master üzerinde personel kart ile eş zamanlı entegrasyon ile çalışmaktadır. Tüm IK formları CPM Master üzerinde kişisel personel kartta depolanabilmekte ve raporlanabilmektedir.

21 CPM Master Intranet Intranet SOP
Firma Standart Operasyon Prosedürleri güncel halde intranete yüklenmesi halinde tüm firmaya açık olarak yayınlanabilmektedir.

22 CPM Master Intranet Intranet Duyurular & Sektörel Haberler
Firma talepleri doğrultusunda ana sayfa altında tüm haber anons veya duyurular yayınlanabilir, her güncelleme sonrası sistem tarafından bilgilendirme mailleri tüm firma çalışanlarına ulaşır.

23 CPM Master Intranet Intranet Sosyal Medya
Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ile firma web sayfalarına direkt linkler ile direkt olarak ulaşılabilir.

24 CPM Master Intranet Intranet Sosyal Medya
Firma doğum günü, evlilik gibi firma bağlılığını ve hatırlanmasını sağlayacak duyurular ayrı bir sayfada duyurusu yapılabilir, Firma organizasyon şeması sistem üzerinden görüntülenebilir, Çalışan aktif personelin dahili, mail, cep, resim gibi bilgileri departman bazında ya da lokasyon bazda görüntülenebilir. Dosyalama mantığı ile istenilen tüm aktiviteler INTRANET üzerinde jpg olarak yüklenebilir. Firmaya gelen tüm kargolar INTANET üzerinden yetkili kişi tarafından girişi sağlandığında kişisel sayfada teslim işlemi yapılıp uyarısı kişisel sayfada görüntülenebilir.

25 CPM Master Intranet Intranet Aktif Uygulamalar
Hava durumu bilgisi gibi bildirimler çalışanın yaşadığı şehir e göre otomatik olarak görüntülenebilir.

26 CPM Master Intranet CPM Master Intranet Kullanımının Yararları
Firma faaliyetlerini maximum’a taşımak için operasyonel işlemlerin mümkün olduğunca tek bir araç ile yönetilmesinde, Ortak bir dil, Kurum kültürü, Oryantasyon, Motivasyon, Eğitim, IK Uygulamaları, Şirket Tarihçesi, gibi olguların oluşması takip edilmesinde ve geliştirilmesinde, İzin Takip, Zimmet Takip, Kongre Takip gibi… firmalar için gider oluşturulan kalemlerin onay ve takibini sağlanmasında Kişiye bağlı olarak değil prosese bağlı olarak firma gelişimine katkı sağladığı için; INTRANET günümüz dijital dünyasında kullanılması kaçınılmaz bir araçtır.

27 TEŞEKKÜR EDERİZ!


"CPM Master İnsan Kaynakları Prosesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları