Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SCANNER SINIFI VE KLAVYEDEN VER İ OKUNMASI Dr.Galip Aydın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SCANNER SINIFI VE KLAVYEDEN VER İ OKUNMASI Dr.Galip Aydın."— Sunum transkripti:

1 SCANNER SINIFI VE KLAVYEDEN VER İ OKUNMASI Dr.Galip Aydın

2 Java Kütüphaneleri  Java’da kütüphaneler paket olarak adlandırılır  Paket belirli bir mantıksal çerçeveye göre biaraya getirilmiş sınıflardan oluşur ve bu sınıflara erişim kolaylı ğ ı sa ğ lar.  Herhangi sınıfı kullanabilmek için o sınıfın ait oldu ğ u paketi import kullanarak ithal etmek gerekir.  java.lang paketi içerisindeki sınıflar otomatik olarak import edilirler import java.util.Scanner; // sadece Scanner sınıfını import eder import java.util.*; // java.util paketindeki bütün sınıfları import eder  ( * ) kullanmak yerine belirli bir sınıfı import etmek daha do ğ rudur.

3 Scanner Sınıfı ile Konsol Girişi  Scanner kullanıcıdan veya başka kaynaklardan giriş almak için kullanılır.  Java 1.5 versiyonundan sonra  Scanner java.util paketi içinde oldu ğ undan kullanabilmek için bu paketi import etmek gerekir  import java.util.Scanner  Bu komut Java’ya  Scanner sınıfını kullanıma hazır hale getirmesini  Scanner sınıfını java.util paketinde bulmasını anlatır

4 Scanner nesnesi  Scanner nesnesi farklı kurucu metodlar kullanılarak oluşturulabilir:  Scanner(File kaynakDosya) Belirtilen kaynak dosyadan de ğ erleri okuyabilecek bir Scanner nesnesi oluşturur. ScannerFile  Scanner(InputStream kaynak) ScannerInputStream  Scanner(Readable source) ScannerReadable  Scanner(String kaynakString) Belirtilen Stringden de ğ erleri okuyabilecek bir Scanner nesnesi oluşturur. ScannerString

5 Scanner sınıfı ile kullanıcı girişi  Scanner kullanarak klavyeden giriş almak için System.in InputStream kayna ğ ı kullanılır  System.in de ğ işkeni:  Standart input stream – klavye  Scanner Sınıfı ile kullanımı Scanner klavye = new Scanner (System.in);

6 Scanner sınıfı ve stdin 6 + nextInt() : int +... klavye : Scanner - kaynak= -... Klavye değişkeni Scanner sınıfına Standart Input Stream erişimi verir Bu Scanner sınıfının girişi Klavye olarak verilmiş olur Scanner sınıfı yüksek seviyede text girişine İmkan verir

7 Klavyeden giriş  nextInt metodu klavyeden bir adet int de ğ er okumak ve bir de ğ işkene atamak için kullanılır : int ogrenciSayısı = klavye.nextInt();  nextDouble metodu klavyeden bir adet double de ğ er okumak ve bir de ğ işkene atamak için kullanılır double maas = klavye.nextDouble();  Birden fazla giriş için girilen de ğ erler boşluklarla ayrılmalı ve uygun metod kullanılarak okunmalıdır:  Boşluk karakteri olarak boşluk, tab, yeni satır karakterleri kullanılabilir

8 Scanner ile String okuma  next metodu boşluklarla ayrılmış karakterleri okumak ve String de ğ işkenlerine atamak için kullanılır:  Aşa ğ ıdaki komutlar String kelime1 = klavye.next(); String kelime2 = klavye.next(); giriş olarak Kuru fasulye verilince, kelime1 de ğ işkenine Kuru, kelime2 de ğ işkenine fasulye, değerlerini atar

9 Scanner ile Satır okuma  nextLine metodu klavyeden girilen satırın tamamını okur String satir = keyboard.nextLine(); komutu satırı girilen satırın tamamını satir de ğ işkenine atar  Satırın sonu '\n' karakterleri ile belirtilir  Bu karakterler Enter tuşuna basılınca okunur  Ekranda üst satırdan alt satıra geçilerek gösterilir  nextLine komutu bir satır okuyunca '\n' karakterini de okur, dolayısıyla bir sonraki giriş sonraki satırdan başlar  Ancak, '\n' karakteri atanan String de ğ erinin parçası olarak algılanmaz (yani t satır de ğ işkenine atanan de ğ er '\n' karakteri ile sona ermez)

10 Scanner metodları public Scanner(InputStream in)// Scanner(): constructor for reading from a InputStream public Scanner(File f)// Scanner(): constructor to read from a file object public Scanner(String s)// Scanner(): constructor to scan from a string public int nextInt() // nextInt(): next input value as an int public short nextShort() // nextShort(): next input value as a short public long nextLong() // nextLong(): next input value as a long public double nextDouble() // nextDouble(): next next input value as a double public float nextFloat() // nextFloat(): next next input value as a float public String next() // next(): get next whitespace-free string public String nextLine() // nextLine(): return contents of input line buffer public boolean hasNext() // hasNext(): is there a value to next

11 import java.util.*; public class Matematik { public static void main(String[] args) { // Scanner nesnesini olustur Scanner klavye = new Scanner(System.in); // kullanıcıdan x ve y degerlerini al System.out.print(“Double bir sayı giriniz: "); double x = klavye.nextDouble(); System.out.print(“Baska bir Double sayı giriniz: "); double y = klavye.nextDouble(); double KareKokX = Math.sqrt(x); System.out.println (“X=" + x + " in karekoku = " + KareKokX); }


"SCANNER SINIFI VE KLAVYEDEN VER İ OKUNMASI Dr.Galip Aydın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları