Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Java Programlama Koleksiyon(Collection) Sınıfları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Java Programlama Koleksiyon(Collection) Sınıfları"— Sunum transkripti:

1 Java Programlama Koleksiyon(Collection) Sınıfları

2 Ders sonunda aşağıdakileri öğrenmiş olacaksınız
Koleksiyon(Collection) Sınıfları Nedir? Koleksiyon(Collection) Sınıflarının Avantajları Queue, Vector, Stack, ArrayList, LinkedList

3 Collection Classes Birden fazla elemanı içinde tutan bir veri yapısı.
Elemanların saklanmasını, alınmasını, değiştirilmesini, ve elemanlar hakkında bilgi verilmesini sağlar. Elemanlar ile ilgili farklı işlemlere olanak verir Elemanları sıralı tutma işlemine olanak verir

4 Collection Classes - Avantajları
Programlamayı kolaylaştırmak Programların çalışma hızını artırmak Farklı programlar arasında uyumu sağlamak Öğrenme zorluklarını aşmak Yeni arayüzler geliştirmeyi kolaylaştırmak Yazılımın tekrar kullanımını (reuse) artırmak

5 Collection Classes

6 Collection Classes Collection: Bütün collection sınıfları bu ortak arayüzü gerçekleştirir. Collection’ların en genel halini gösterir Set: Aynı elemandan birden fazla içermeyen collection. Matematikdeki “küme” kavramını gösterir arayüz. List: Elemanların sıralı yer aldığı collection. Aynı elemandan birden fazla içerebilir. Liste kavramını gösterir arayüz. Queue: Kuyruk kavramını gösterir arayüz. Standart Collection arayüzü dışında ek metodlar içerir. Map: Anahtarları elemanlara eşleştiren bir yapı arayüzü. Tekrarlı anahtarlar içeremez. SortedSet: Sıralı küme arayüzü. Bu arayüzü gerçekleştiren yapıda elemanlar artan değerlerde sıralı tutulurlar. SortedMap: Bu arayüzü gerçekleştiren sınıfta anahtar değerleri sıralı olarak tutulur.

7 Collection Classes public interface Collection<E> extends Iterable<E> { // Basic operations int size(); boolean isEmpty(); boolean contains(Object element); boolean add(E element); //optional boolean remove(Object element); //optional Iterator<E> iterator(); // Bulk operations boolean containsAll(Collection<?> c); boolean addAll(Collection<? extends E> c); //optional boolean removeAll(Collection<?> c); //optional boolean retainAll(Collection<?> c); //optional void clear(); //optional // Array operations Object[] toArray(); <T> T[] toArray(T[] a); }

8 isEmpty: Liste boş mu? size: Kaç eleman var
Collection Classes isEmpty: Liste boş mu? size: Kaç eleman var contains: Belirtilen eleman var mı? add, remove: Ekle, sil iterator: Tarayıcı nesnesi ver Iterator iterator = collection.iterator(); while (iterator.hasNext()){ Object element = iterator.next(); }

9 Collection Classes : List
Java’da Liste arayüzünün iki ayrı gerçeklemesi vardır. bunlardan ilki yukarıda kullandığımız ArrayList’dir. İkincisi ise LinkedList. Bu iki gerçekleme de birbirlerine değişik konularda avantaj sağlarlar. Örneğin ArrayList rastgele erişim konusunda LinkedList’e göre çok avantajlı iken. LinkedList ise araya eleman sokmakta ArrayList’e göre çok üstündür.

10 Collection Classes : List
List arayüzü, verileri liste şeklinde tutmaya yarar. Bu listenin herhangi bir noktasına veri ekleyebilir ya da silebiliriz. List<String> al = new ArrayList<String>(); List<String> al2 = new ArrayList<String>(); al.add("ahmet"); al.add(0, "mehmet"); al.add(0, "ali"); al.add(0, "veli"); System.out.println(al); System.out.println(al2); al2.addAll(al); al.remove("ali"); System.out.println("Liste 1 :" + al); al2.remove(0); System.out.println("Liste 2 :" + al2); al2.removeAll(al);

11 Get, set ve iterator komutları
Collection Classes : List Get, set ve iterator komutları System.out.println(liste2.get(3)); liste2.set(3, "99"); for (int i = 0; i < liste2.size(); i++) {     String string = liste2.get(i);     System.out.print(string); } ListIterator<String> li = liste2.listIterator(); while (li.hasNext()) {     String string = li.next();

12 Collection Classes : Queue
Listeye benzemesine rağmen, kuyruk daki mantık FIFO(First in First Out) kuralıyla belirlenir. Offer():Kuyruğa eleman eklemek için kullanılır başarısız return null Add():Kuyruğa eleman eklemek için kullanılır başarısız ise exception Poll(): Kuyruğun başındaki elemanı alıp kuyruktan kaldırır. Remove(): Kuyruğun başındaki elemanı alıp kuyruktan kaldırır. Excp. Peek(): Kuyrukdaki sıradaki elemana ulaşır. Queue<String> q = new LinkedList<String>(); for (int i = 0; i < 10; i++) {     q.offer(String.valueOf(i)); }     System.out.println(q.poll());

13 Collection Classes : Queue
Queue queue = new LinkedList(); //Using the add method to add items. //Should anything go wrong an exception will be thrown. queue.add("item1"); queue.add("item2"); //Using the offer method to add items. //Should anything go wrong it will just return false queue.offer("Item3"); queue.offer("Item4"); //Removing the first item from the queue. //If the queue is empty a java.util.NoSuchElementException will be thrown. System.out.println("remove: " + queue.remove()); //Checking what item is first in line without removing it System.out.println("element: " + queue.element()); //If the queue is empty the method just returns false. System.out.println("poll: " + queue.poll()); //If the queue is empty a null value will be returned. System.out.println("peek: " + queue.peek());

14 Collection Classes : Stack
Listeye benzemesine rağmen, kuyruk daki mantık LIFO(Last in First Out) kuralıyla belirlenir. push():Kuyruğa eleman eklemek için kullanılır pop(): Kuyruğun başındaki elemanı alıp kuyruktan kaldırır. peek(): Kuyrukdaki sıradaki elemana ulaşır. empty(): Liste boş mu değil mi?

15 Collection Classes : Map
Map<Integer,String> m = new HashMap<Integer,String>(); for (int i = 0; i < 10; i++) { m.put(i, String.valueOf(i) + " değer"); } Set<Integer> ks = m.keySet(); Iterator<Integer> i = ks.iterator(); while (i.hasNext()) { Integer key = i.next(); System.out.print(key + " "); System.out.println(m.get(key));

16 Collection Classes : Alıştırma:
Bir Listenin hem başına, hem de sonuna veri ekleyebileceğim bir sınıf tasarımı.


"Java Programlama Koleksiyon(Collection) Sınıfları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları