Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Java Uygulamaları Konsol Uygulaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Java Uygulamaları Konsol Uygulaması."— Sunum transkripti:

1 Java Uygulamaları Konsol Uygulaması

2 Menü de ne var ? 2.1 Giriş 2.2 Java’da İlk Programımız: Yazı Yazmak 2.3 İlk Programda Değişiklik Yapma 2.4 Yazıyı Diyalog Kutusunda Gösterme 2.5 Başka bir Java Uygulaması: Sayılar Toplamı 2.6 Bellek 2.7 Aritmetik Operatörler 2.8 Karar Verme: Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

3 Çalışanlar Federasyonu

4 Program parçasının incelenmesi
Açıklamalar için kullanılan işaret: // Açıklamalar program çalıştırılırken iptal edilir. Kodların açıklanması için yararlıdır. Kodların okunabilirliğini artırır. Geleneksel açıklamalar: /* ... */ /* Bu geleneksel bir açıklama türüdür.Birden fazla satırı kapsar. */ Not: satır numaraları programın bir parçası değildir.Referans verilsin amaçlı yazılmışlardır.

5 Program parçasının incelenmesi
Boş satır Programın okunabilirliğini artırmak için Boş satırlar, boşluklar, ve tablar white-space karakterlerdir. Derleyici tarafından iptal edilirler. hosgeldin sınıfı için sınıf tanımlaması yapar. Her Java programı en az bir tane kullanıcı tanımlı sınıfa sahiptir. Keyword (Anahtar kelimeler): Java’nın programda kullandığı kelimeler class anahtar kelimesi sınıf adını takip eder. Sınıfları isimlendirmek: Her kelimenin baş harfini büyük yaz SampleClassName

6 Program parçasının incelenmesi
Sınıf ismi identifier (tanımlayıcı) olarak çağrılır. Harfler, rakamlar,altçizgi ( _ ) ve dolar işareti ( $ ) kullanılabilir. Rakam ile başlayamaz ve boşluk bırakılamaz. Örnek: Merhaba, $meraba, _heyyy, BenGeldim !! 2Btp sınıf ismi olamaz. Java dili büyük küçük harf ayrımı yapar. !! a1 ve A1 farklıdır. public keyword (anahtar kelime). Şuan için bu konuyu atlıyoruz. İleriki konularda anlatılacaktır.

7 Program parçasının incelenmesi
Programı kaydetme Dosya ismi sınıf ismi ile aynı adda ve dosya türü.java olarak kaydedilmeli. hosgeldin.java Sol ayraç { Her sınıfın gövde kodları için başlar. Sağ ayraç ile gövde kodu biter (satır 19) Bütün Java uygulamalarında olmak zorunda. !! Uygulamalar main ile programa başlar. Parentezler main’in bir metod olduğunu gösterir. Java uygulamaları bir yada daha fazla metod içerebilirler.

8 Program parçasının incelenmesi
Sadece bir metodun ismi main olabilir. Metodlar belirtilen görevleri yaparlar ve geriye değer dönderirler. Void, main metodunun hiçbir bilgi geri döndermediğini anlamındadır. Şimdilik, main metodu ilk satırda yer alıyor. Sol ayraç metodun gövde kısmını başlatır. Sağ ayraç ile biter } (satır 18)

9 Program parçasının incelenmesi
Bir komutun bilgisayar tarafından gerçekleşmesini sağlar. String karakteri yazmak String – çift tırnak içinde yazılır. !! Tırnak içindeki boşluklar derleyici tarafından iptal edilemez. System.out Standard output objesi Pencereye komutu yazar.(i.e., MS-DOS prompt) Metod System.out.println Yazıyı yazar. Yazı parantez içinde yazılır. Bu satır statement olarak tanımlanır Statementlar noktalı virgül ile biter. ;

10 Statement deyim, komut. Belirli bir programlama dilinin bağlamında bir işlemi tanımlayan ya da betimleyen anlamlı ifade. Üst düzey dilde yazılmış bir programdaki komut; böyle bir komut çok sayıda alt düzeydeki makine komutuna karşılık düşer. Bir işleç, bir ya da daha fazla işlenenden oluşan dildeki sözdizimsel birim. (Fra. instruction)

11 Program parçasının incelenmesi
Metod gövdesinin sonu ( satır 18 ) Sınıf gövdesinin sonu ( satır 19 ) Komuttan sonra açıklamalar üstte anlatıldığı gibi 2 şekilde yazılabilir. ??

12 Programın çıktısı

13 Programı derlemek Programı Derlemek
Komut penceresi açılır ve programın kayıtlı olduğu klasöre gelinir. javac hosgeldin.java Hata yok ise, hosgeldin.class oluşur. Bytecode lar uygulamayı gösterirler. Bytecode lar Java yorumlayıcısına geçer.

14 Programı çalıştırmak Programı Çalıştırma java hosgeldin yazılır.
Yorumlayıcı hosgeldin sınıf için .class dosyalarını yükler .class uzantısı kaldırılır. Yorumlayıcı main metodunu çağırır.

15 Programda değişiklik yapma
Konsol çıktısının düzenlenmesi A) Aynı satıra yazdırma B) yeni satıra yazdırma C) aynı metod içinde satır atlayarak yazdırma D) tab kadar boşluk bırakma E) \ kullanma F) tırnak içinde yazma

16 A) Aynı satıra yazma

17 B) yeni satıra yazma

18 C) aynı metod içinde satır atlayarak yazdırma

19 D) tab kadar boşluk bırakma

20 E) \ kullanma

21 F) tırnak içinde yazma

22 Yazıda özel karakterler
Escape karakterler Backslash ( \ ) Özel karakterleri çıktıda görebilmek için \n => yeni satır \t => tab \” => tırnak işareti \\ => ters slash

23 Mesaj Kutusu Gösterme Paketler
Birçok Java uygulaması pencereleri yada diyalog kutularını kullanır. Biz komut penceresini kullandık. JOptionPane sınıfı diyalog kutularını kullanmamızı sağlayacak. Paketler Önceden tanımlanmış sınıflardan oluşur. Aynı amaçlı sınıfların toplandığı yere paketler denir. Bütün paketlerin adına Java sınıf kütüphanesi yada Java applications programming interface (Java API) denir. JOptionPane javax.swing paketinin içinde yer alır. Bu paket Graphical User Interfaces (GUIs) sınıflarının bulunduğu pakettir.

24 Mesaj Kutusu 1 // paketleri dahil et 2 import javax.swing.JOptionPane;
3 public class mesajKutusu { 5 // main method begins execution of Java application public static void main( String args[] ) { JOptionPane.showMessageDialog( null, “Java\n dünyasına\nmerhaba” ); 11 System.exit( 0 ); // terminate application with window 13 } // end method main 15 } // end class mesajKutusu

25 Mesaj Kutusu Java API de iki grup paket vardır. Çekirdek paketler
// paketleri dahil et import javax.swing.JOptionPane; Java API de iki grup paket vardır. Çekirdek paketler java ile başlar. Java 2 Software Development Kit Kabuk paketler javax ile başlar. Yeni Java paketleri -import tanımlaması Derleyici tarafından sınıfı belleğe yüklemek için kullanılır. Derleyici JOptionPane sınıfını javax.swing paketinden alır ve kullanır.

26 Mesaj Kutusu JOptionPane.showMessageDialog( null, “Java\n dünyasına\nmerhaba” ); JOptionPane sınıfının showMessageDialog metodunu çağırması İki parametresi vardır. Biden fazla parametre birbirinden virgül (,) ile ayrılır Şimdilik birinci parametre değeri null İkinci parametre ekrana yazılacak yazı showMessageDialog static bir metoddur. static methodlar sınıf isminden sonra nokta (.) konularak metod ismi yazılır.

27 Mesaj Kutusu Bütün cümleler ; ile biter
Tek cümle birden fazla satıra ayrılabilir. Değişken yada textlerin ortasında ayırmamak lazım. 9 ve 10. satırlar diyalog kutusunu çalıştırır. OK butonu otomatik olarak çıkar. Başlık kısmında string ifade Message vardır.

28 Mesaj Kutusu System sınıfının static metodu olan exit çağrılır.
Uygulamayı sonlandırır. GUI gösterecek bütün uygulamalarda yazılır. Static metod olduğundan ,sınıf isminden sonra (.) koymaya ihtiyaç var. Parametre değeri 0 programın başarı ile bittiğini gösterir. 0 dan farklı değer programda hata oluştuğunu gösterir Sınıf System java.lang paketindendir. import tanımına gerek yoktur. java.lang paketi otomatik olarak her Java programına dahil edilir. Satır 17-19: Ayraçla metod ve sınıfın bittiğini gösterir.

29 Kullanıcıdan değer alma(input)
Program Input diyalog kutularını kullanarak kullanıcıdan iki değer almak Mesaj diyalog kullanarak iki değerin toplamını göstermek

30 Kullanıcıdan değer alma(input)
4 // Java packages 5 import javax.swing.JOptionPane; // program uses JOptionPane 6 7 public class Toplama { 8 // main method begins execution of Java application public static void main( String args[] ) { String firstNumber; // first string entered by user String secondNumber; // second string entered by user 14 int number1; // first number to add int number2; // second number to add int sum; // sum of number1 and number2 18 // read in first number from user as a String firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( “ilk değeri giriniz" ); 21 // read in second number from user as a String secondNumber = JOptionPane.showInputDialog( “2.değeri giriniz" ); 25 // convert numbers from type String to type int number1 = Integer.parseInt( firstNumber ); number2 = Integer.parseInt( secondNumber );

31 Kullanıcıdan değer alma(input)
// sayıları topla sum = number1 + number2; 32 // sonucu göster JOptionPane.showMessageDialog( null, “Toplam = " sum,“Toplam Sonucu", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE ); 36 System.exit( 0 ); // terminate application with window 38 } // end metod main 40 41 } // end class topla

32 Kullanıcıdan değer alma(input)
çıktı

33 Kullanıcıdan değer alma(input)
4 // Java packages 5 import javax.swing.JOptionPane; // program uses JOptionPane Programda kullanmak için JOptionPane sınıfı dahil edildi public class Toplama { Toplama sınıfı public olarak tanımlandı. Dosyanın ismi Toplama.java olmalı public static void main( String args[] ) { - Satır 10-11: main mtodu String firstNumber; // first string entered by user String secondNumber; // second string entered by user 14 int number1; // first number to add Tanımlama firstNumber ve secondNumber değişkenleri ?? İnteger number1,… değişkenleri

34 Kullanıcıdan değer alma(input)
Değişkenler Bellekte bir değer tutmak için yer ayrılır. Kullanılmadan önce ismi ve tipi ile tanımlanması lazımdır. firstNumber ve secondNumber değişkenlerinin tipleri String (package java.lang) String değerler tutarlar. Tanımlama noktalı virgül ile son bulur ; String firstNumber,secondNumber; // Kullanıcıdan alınacak 1. ve 2. sayılar Aynı tipteki birden fazla değişken aynı satırda tanımlanabilir. Değişkenler birbirinden virgül ile ayrılırlar. Değişkenlerin amaçlarını açıklama satırları ile yanlarına yazabiliriz.

35 Kullanıcıdan değer alma(input)
// sonucu göster JOptionPane.showMessageDialog( null, “Toplam = " sum,“Toplam Sonucu", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE ); showMessageDialog kullanılarak sonuç gösterilir. “Toplam =" + sum + operatörü “Toplam=" ve sum birbirine ekler. Bir String ve başka bir veri tipinin birleşmesi Sonuç yeni bir string Eğer sum içi 11 olsa idi, “Toplam " + sum sonucu “Toplam= 11“ olarak gözükecekti.

36 Kullanıcıdan değer alma(input)
// sonucu göster JOptionPane.showMessageDialog( null, “Toplam = " sum,“Toplam Sonucu", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE ); Farklı versiyonları var : showMessageDialog 4 parametre var (2 parametre yerine) Birinci parametre: null şimdilik İkinci: String ifade ,görünecek yazı Üçüncüsü: Başlıkta gözükecek string Dördüncüsü: Ikonun tipi Satır 34 icon yok: JOptionPane.PLAIN_MESSAGE

37 Kullanıcıdan değer alma(input)

38 Değişkenler ve bellek Değişkenler
Her değişkenin bir ismi, bir tipi, bir genişliği ve değeri olmalı Değişkenin ismi bellekteki yerine karşılık gelir. Değişkene yeni bir değer atandığı zaman bir önceki silinir yerine yeni değer gelir. Bellekten değişkenlerin değerlerini okumak onların değerlerine bir değişiklik yapmaz.

39 Değişkenler ve bellek Görsel Gösterimi
toplam = 0; sayi1 = 1; sayi2 = 2; toplam = sayi1 + sayi2; komut çalıştıktan sonra toplam toplam 3


"Java Uygulamaları Konsol Uygulaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları