Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Saatte V km hız ile giden bir aracın t zamanda aldığı yolu bulan metodu yazınız. Metodu kullanacak bir program yazınız. ( yol=hız*zaman, x=V*t) — Metot.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Saatte V km hız ile giden bir aracın t zamanda aldığı yolu bulan metodu yazınız. Metodu kullanacak bir program yazınız. ( yol=hız*zaman, x=V*t) — Metot."— Sunum transkripti:

1 Saatte V km hız ile giden bir aracın t zamanda aldığı yolu bulan metodu yazınız. Metodu kullanacak bir program yazınız. ( yol=hız*zaman, x=V*t) — Metot hız ve zaman değişkenlerini double cinsinden parametre olarak alacak. Hesaplanan yol değişkenini double olarak döndürecektir Program kullanıcıdan alacağı hız ve zaman değişkenlerine göre yolu hesaplayıp kullanıcıya bilgi olarak gösterecektir.

2 import javax.swing.*; public class hizZaman { public static void main(String[] args) { double V,t,x; String strV,strT; strV=JOptionPane.showInputDialog(null,"hız bilgisini giriniz","hız girişi",1); strT=JOptionPane.showInputDialog(null,"zaman bilgisini giriniz","zaman girişi",1); V=Double.parseDouble(strV); t=Double.parseDouble(strT); x=yolHesapla(V, t); JOptionPane.showMessageDialog(null,"alınan yol="+x,"hız zaman yol",1); } public static double yolHesapla(double hiz,double zaman) double yol= hiz*zaman; return yol;

3 M kütleli cisme a ivmesi ile kuvvet uygulandığında oluşan kuvveti hesaplayan metod yazınız. Metodu kullanacak bir program yazınız. ( kuvvet=kütle*ivme, F=m*a) — Metot kütle ve ivme değişkenlerini double cinsinden parametre olarak alacak. Hesaplanan kuvvet değişkenini double olarak döndürecektir Program kullanıcıdan alacağı kütle ve ivme değişkenlerine göre kuvveti hesaplayıp kullanıcıya bilgi olarak gösterecektir.

4 import javax.swing.JOptionPane;
public class kutleIvme { public static void main(String[] args) { double m,a,F; String strM,strA; strM=JOptionPane.showInputDialog(null,"kütle bilgisini giriniz","kütle girişi",1); strA=JOptionPane.showInputDialog(null,"ivme bilgisini giriniz","ivme girişi",1); m=Double.parseDouble(strM); a=Double.parseDouble(strA); F=kuvvetHesapla(m, a); JOptionPane.showMessageDialog(null,"uygulanan kuvvet="+F,"kütle ivme kuvvet",1); } public static double kuvvetHesapla(double kutle,double ivme) double kuvvet=kutle*ivme; return kuvvet;

5 100 öğrencilik bir bölümde her bir öğrenci kulüp üyesidir ya da değildir. Kulübe üye kaç öğrenci bulunduğunu gösteren bir program yazınız. Öğrenci üyeliği değeri eğer 0 ise üye değil, 1 ise üyedir öğrencinin kulüp üyeliği bilgisini random olarak üretin ve bir dizide saklayın. Çıktı bilgisi olarak kulüp üyelik bilgisi 1 olan öğrenci sayısını görüntüleyin

6 public class diziKulup
{ public static void main(String[] args) int dizi[]=new int[100]; int uyeSayisi=0; for(int i=0;i<100;i++) dizi[i]=(int)( Math.random()*2); } if(dizi[i]==1) uyeSayisi++; System.out.print("klube üye sayısı="+uyeSayisi);

7 100 bireylik bir aslan topluluğunda da her bir bireyin yaş ömrü 5 yıldır. Bu topluluktaki 1 yaşını aşmamış kaç aslan vardır aslanın yaş bilgisini random olarak üretin ve bir dizide saklayın. yeni doğmuş aslan 0 yaşındadır) Çıktı bilgisi olarak 1 yaşını aşmamış aslan sayısını görüntüleyin

8 public class diziAslan
{ public static void main(String[] args) int dizi[]=new int[100]; int aslanSayisi=0; for(int i=0;i<100;i++) dizi[i]=(int)( Math.random()*6); } if(dizi[i]==1 | dizi[i]==0) aslanSayisi++; System.out.print("1 yaşını aşmamışaslan sayısı="+aslanSayisi);

9 Aşağıdaki görüntüyü veren applet uygulamasını yazınız
Aşağıdaki görüntüyü veren applet uygulamasını yazınız. -Applet ilk başlangıç görüntüsü -Appletin son görüntüsü applet üzerindeki nesneler: bir texfield, bir buton(adımı göster), bir label(adınız giriniz ve butona basınız) - applet üzerindeki olaylar a) kullanıcı adını textfield da girer ve butona basar b) kullanıcının adı durum çubuğunda ( status bar ) gösterilir.

10 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; public class appletToplama extends JApplet implements ActionListener{ JLabel ad=new JLabel("adınızı giriniz ve butona basınız"); JTextField adTB; JButton onayBtn; public void init(){ Container kap=getContentPane(); kap.setLayout(new FlowLayout()); kap.add(ad); adTB=new JTextField(10); kap.add(adTB); onayBtn=new JButton("adımı göster"); onayBtn.addActionListener(this); kap.add(onayBtn); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { showStatus("Hoşgeldin "+adTB.getText());


"Saatte V km hız ile giden bir aracın t zamanda aldığı yolu bulan metodu yazınız. Metodu kullanacak bir program yazınız. ( yol=hız*zaman, x=V*t) — Metot." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları