Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YENİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI TASLAĞI & UYUM SÜRECİ 16 Ağustos 2012 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YENİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI TASLAĞI & UYUM SÜRECİ 16 Ağustos 2012 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 1 YENİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI TASLAĞI & UYUM SÜRECİ 16 Ağustos 2012 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 2 SUNUŞ PLANI 1)Türkiye – AB Ortaklık Konseyi Kararları 1/95 sayılı OKK 2/97 sayılı OKK 1/2006 sayılı OKK 2) Yeni OKK Taslağının Hazırlık süreci 3) Yeni OKK taslağı ne öngörmektedir? 4) Liste güncelleme çalışmaları 5) Önümüzdeki dönem…

3 İLGİLİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARLARI 1/95 Gümrük Birliği 5 - 7. Maddeler 8 - 11. Maddeler AB Mevzuatı Listesi 2/97 Onaylanmış Kuruluşlar 2/97 + 1/2006?/2012

4 4 YENİ OKK TASLAĞI Neden yeni bir OKK’ya ihtiyaç duyulmaktadır? 1997’den itibaren güncelliğini yitiren mevzuat Doğal uzantı veya yeni mevzuat Adaptasyonların tespiti Güncel mevzuatın düzenli takibi Uyum takvimi ve ihtiyaçların belirlenmesi

5 5 BAZI KAVRAMLAR - Adaptasyon nedir? - Derogasyon nedir? - Uyum süresi nedir? Nasıl belirlenir? - Tam uyum ne demektir? - Tam uyum neden gereklidir? - Ekonomi Bakanlığı ve koordinasyon görevinin kapsamı

6 66  97/9196 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (1997),  305 AB Mevzuatı, 246’sı uyumlaştırıldı,  Yatay mevzuat hazırlamak  Çerçeve Kanun  Uygulama Yönetmelikleri  Dikey mevzuatın koordinasyonunu yürütmek  Mevzuat Bildirimleri (Düzenlenmiş ve Düzenlenmemiş Alan),  OK Bildirimleri,  Komisyon ile müzakere  TMÇG (2004), eşbaşkanı ve sekreteryası  13 Toplantı, Çalışmaları, Sonuçları KOORDİNASYON

7 7 YENİ OKK TASLAĞI OKK taslağında öngörülen mekanizma: 1) Listeyi her yıl güncelleme görev ve yetkisi GBOK’a verilecek, GBOK’un anlaşamadığı durumlarda Ortaklık Konseyi devreye girerek karar verecektir. 2) Yatay adaptasyonlar için 2/97 sayılı OKK’ya atıf yapılmıştır. 3) Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerindeki pozisyonuna halel getirmemesi gereğine yer verilmiştir. 4) Süreler  Liste hazırlıkları Uyum çalışmaları Görüş alışverişi

8 88 SÜREÇ 4 ay15 ay 3 ay (gerekçeli 6 ay) Uyum süresiİnceleme süresi Görüş alma süreci

9 99 4 aylık sürede yapılması gereken çalışmalar:  Ekonomi Bakanlığı çalışılması gereken ham listeleri ilgili kuruluşlara iletir.  Yetkili kuruluş, ilgili tüm diğer tarafların (kamu ve özel sektör) görüşüne başvurmalıdır.  Yapılan incelemede özellikle;  Uyum için öngörülen takvim belirlenmeli,  Adaptasyona ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmeli,  -Varsa- adaptasyon hükmü netleştirilmeli, İNCELEME SÜRESİ

10 10 İNCELEME SÜRESİ  Mevzuatın içinde atıf yapılan diğer mevzuat da incelenmeli,  Uyumun yapılmamasına karar verilmesi veya uyumun belirlenen sürede yapılamayacağının anlaşılması durumunda gerekçeler sunulmalıdır. Yetkili kuruluş uyum konusunda kesin kararını 4 aylık inceleme süresinde vermelidir. Süresi içinde uyumlaştırılacağı beyan edilen bir mevzuat için sonradan farklı bir pozisyon alınmamalıdır.

11 11 SÜREÇ 4 ay15 ay 3 ay (gerekçeli 6 ay) Uyum süresi İnceleme Süresi Görüş alma süreci

12 12 15 aylık (veya kararlaştırılan) sürede uyumlaştırılması karar verilen mevzuat için gereken çalışmalar:  AB mevzuatının birebir uyumunun yapılarak, ulusal mevzuat haline getirilmesi,  Taslağın ilgili ulusal tarafların görüşüne sunulması,  Nihai taslağın İngilizceye çevrilmesi ve karşılaştırma tablosu ile birlikte EB aracılığıyla Komisyona gönderilmesi,  Komisyonun teyit yazısını müteakip mevzuatın yayımlanması ve yürürlüğe konulması, UYUM SÜRESİ

13 13 SÜREÇ 4 ay15 ay 3 ay (gerekçeli 6 ay) Uyum süresiİnceleme süresi Görüş alma süreci

14 14  Türk mevzuat taslaklarına Komisyonun ilke olarak 3 ay ve “çok makul gerekçelerin” varlığı halinde 6 ay içinde görüş vermesi kararlaştırılmıştır.  Türk mevzuat taslaklarının incelenmesi için Komisyon’da geçen sürenin Türkiye’nin (15 aylık) uyumlaştırma süresinden sayılmayacağı da OKK taslağında yer bulmuştur. GÖRÜŞ ALMA SÜRECİ

15 15 Bugüne kadar yapılan liste çalışmasında kurumlardan talep edilenler; 1)Görev alanınıza giren mevzuatın metninin EUR-Lex aracılığıyla temin edilerek incelenmesi ve güncelliğinin kontrol edilerek varsa, daha güncel mevzuatın belirlenmesi, 2)Bu mevzuatın varsa atıfta bulunduğu, tadil ettiği veya yürürlükten kaldırdığı diğer mevzuatın belirlenmesi ve incelenmesi, TEKNİK MEVZUAT LİSTELERİ

16 16 3) Mevzuatın Gümrük Birliği ve malların serbest dolaşımını ilgilendirmediği, dışında kaldığı ve dolayısıyla uyumlaştırılmasına gerek bulunmadığı düşünülüyorsa, bunun özellikle belirtilmesi, 4) Mevzuatın Türkiye tarafından uygulanabilmesi için 2/97 sayılı OKK’nın 1 sayılı Eki’nde öngörülen türden bir adaptasyona ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmesi, varsa adaptasyon önerisinin iletilmesi, TEKNİK MEVZUAT LİSTELERİ

17 17 5) Uyumlaştırmak için 15 aylık sürenin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi ve yeterli olmayacaksa, Kurumunuzca öngörülen sürenin belirtilmesi, 6) AB’ye tam üye olunmadan uyumu yapılamayacak olanların, gerekçelerinin açıklanarak, ayrıca belirtilmesi ve üyelik müzakereleri kapsamında belirlenen pozisyonumuz ile çelişki yaşanmaması açısından varsa özel bilgilerin de vurgulanması, 7) Kurumunuzca mutlaka gerekli olduğu düşünülen derogasyonların, gerekçeleri de açıklanarak, belirtilmesi. TEKNİK MEVZUAT LİSTELERİ

18 18 TEKNİK MEVZUAT LİSTELERİ Yapılan çalışma sonucu: -“Evet” Listesi: Türkiye tarafından GBOK kararını takiben 15 ay içerisinde herhangi bir koşula gerek kalmadan uyumlaştırılacak AB mevzuatı listesi, - “Süre (Belki)” Listesi: Uyum için 15 aydan daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulan ve bu nedenle sadece sürenin müzakere edileceği mevzuat listesi, -“Koşullu” Listesi: Türkiye tarafından talep edilen mevzuattan sapmaların (derogasyon) AB tarafınca kabulü halinde uyumu yapılabilecek mevzuat listesi,

19 19 TEKNİK MEVZUAT LİSTELERİ -“Gri” Liste: Bu listede, yukarıda belirttiğimiz ilk üç listeye konulamayan, işlem yapılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulan, hakkında Bakanlığımıza ilgili kuruluşlarca yeterli bilgi temin edilmeyen veya farklı yerlerde çelişen bilgiler verilen veya kesin bir cevap verilebilmesi için üzerinde çalışmaların henüz tamamlanamadığı belirtilen mevzuat yer almaktadır. Bu listede yer alan mevzuat Avrupa Komisyonu ile şimdilik müzakere edilmeyecektir.

20 20 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM…  Yeni OKK taslağının kabul sürecinin tamamlanması,  2012 yılında yapılan liste çalışmasının Ocak 2013’te yeniden gözden geçirilmesi ve uygun bulunanların GBOK’a sunulması (4 aylık süre),  Özellikle “gri” ve “koşullu” listesinde yer alan mevzuatın ilgili kuruluşlarla görüşülmesi ve uyum için yapılması gerekenlerin tekrar gözden geçirilmesi,  Listede olması netleştirilemeyen mevzuatın Komisyonla görüşülmesi, uzlaşılamaması halinde Ortaklık Konseyine iletilmesi,

21 21 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM…  Türkiye’nin uyum çalışmalarını sürdürmesi (15 aylık süre),  Gerekli koordinasyonun sağlanması ve hazırlanan mevzuatın taslak aşamasında Komisyona iletilerek görüşlerinin alınması,  Komisyonun OKK’da belirlenen sürede görüşlerini Türkiye’ye iletmesi,  Mevzuat uyumu tamamlanan konularda gerekli altyapının kurulması, uygulanması, takibi ve denetiminin yapılması,  Sorun yaşanılan alanlarda gerek ülke içindeki mekanizmaların kullanılarak görüşmelere devam edilmesi, gerekse TMÇG kapsamında Komisyon ile toplantıların yapılması.

22 22 TEŞEKKÜRLER! Selin Özşahin Selin Özşahin Şube Müdürü Şube Müdürü ozsahins@ekonomi.gov.tr


"1 YENİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI TASLAĞI & UYUM SÜRECİ 16 Ağustos 2012 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları