Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 AMAÇ TANIŞMA BİLGİLENDİRME Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora
Ders, Seminer, Tez, Süre vb. Yol Haritası, Sorumluluklar SORUNLAR, İSTEKLER VE ÖNERİLER

3 TANIŞMA Enstitü Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR (Enstitü Müdürü) Yrd.Doç.Dr. Halil ZEHİR (Müdür Yardımcısı) Yrd.Doç.Dr. Fatma AĞGÜL YALÇIN (Müdür Yardımcısı)

4 AKADEMİK GELİŞİM VE DENEYİM DERSİ
Dersin Yürütücüsü Prof. Dr. İrfan ASLAN Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Dersin Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Murat KURT Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR

5 AKADEMİK GELİŞİM VE DENEYİM DERSİ
Akademik Gelişim ve Deneyim dersine devam zorunludur. Dersle ilgili seminer sunularına adresinden ulaşılabilir. Dersin yeri: Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Günü ve Saati: Pazartesi- 15:00 Dersin vize ve final sınavları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.

6 DERSİN İÇERİĞİ 1- Dersin ve programının tanıtımı Yrd. Doç. Dr. Murat KURT Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR 2- Bilim Felsefesi ve Tarihi Prof. Dr. Mehmet YALÇIN 3- Bilimsel makale nasıl yazılır? Prof. Dr. Telat YANIK 4- Başarılı tezler nasıl hazırlanır?

7 5- Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr
5- Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Serkan KAPUCU 6- İnsan Nasıl Öğrenir? Yrd. Doç. Dr. Murat KURT 7- Bilim Etiği Prof. Dr. Mehmet YALÇIN 8- Saha çalışmaları ve karşılan problemler Doç. Dr. Kemal POLAT 9- Laboratuar Güvenliği Prof. Dr. Fahri Bayıroğlu 10- Eğitim ve Teknoloji Yrd. Doç. Dr. Pınar URAL KELEŞ

8 NEDEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK İSTİYORSUNUZ?

9 Bende o kadar fikir var ki, benden daha iyi görmesini bilenler bir gün onları daha da derinleştirecek ve benim zihin emeğime kendi kafalarının güzelliğini katacaklardır. G.W. LEIBNIZ

10 Lisansüstü eğitim “Üniversitenin devamı” şeklinde görülmemelidir
Lisansüstü eğitim “Üniversitenin devamı” şeklinde görülmemelidir. Lisansüstü eğitime karar verirken kişinin kendisine bazı temel sorular sormasında yarar vardır. Neden eğitimime devam etmek istiyorum? Bu eğitimin sonucunda ne tür kazanımlar bekliyorum? Belirli bir iş deneyimine sahip olduktan sonra mı kararımı netleştirmeliyim? Hangi üniversiteler ve programlar benim amacıma en çok hizmet ediyor? Bu gerçekten benim kararım mı?

11 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

12 YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans, lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. İngilizcesi ‘Master’ olan bir lisans  öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve bilimsel bir araştırmanın sonuçlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir lisansüstü eğitimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır. Bu eğitimin ardından kişi "bilim uzmanı", "uzman hekim", "yüksek mühendis", "yüksek mimar" gibi unvanlara sahip olur.

13 Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.  Branşlaşmak istediği alandaki öğretim programı, toplam en az 21, en çok 30 kredi olmak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

14 Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programını tercih edenler  çoğunlukla iş dünyasından gelenler olduğu için dersler genelde ikinci öğretim olarak uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.  Bitirme projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

15 DOKTORA Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma , bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır.

16 Üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisansını da tamamladıktan sonra Doktora Programı'na başvururlar. Ancak sadece lisans programını tamamlayanlar da başvuru yapabilirler. Buna, Bütünleşik Doktora Programı ya da Birleştirilmiş Doktora Programı denir.

17 Genellikle dört yıllık lisans eğitimi sonrası, akademik unvan anlamında yüksek eğitim aldığı kurumda bir eğitimci olabilme statüsüne yükselebilmek için kişinin kendi branşında uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) tanımlayarak tamamlamasıdır.

18 Doktora eğitiminin amacı öğrenciye bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorum yapabilme ve yeni sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme yeteneği kazandırmasıdır. Doktora programının başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenci Doktora Diploması ve “Doktor” ünvanı kazanır.  Bu ünvanın evrensel literatürdeki karşılığı PhD (Doctor of Philosophy) dir.

19 SORUMLULUK ZİNCİRİ 1. Sıra: Öğrenci 2. Sıra: Danışman
3. Sıra: Anabilim Dalı Başkanı 4. Sıra: Enstitü Yönetimi

20 BAZI AÇIKLAMALAR Yarıyıl ne zaman başlar- ne zaman biter?
Bir yarıyıl ders kaydı ile başlar, takip eden yarıyıldaki ders kaydının başlaması ile biter. Enstitü ile yazışma nasıl yapılır? Danışman onayı, Bölüm (ABD) başkanı-Enstitü sırasında yapınız. Enstitü ile tüm yazışmalar için Web sitemizdeki Dilekçeler ve Formlar sekmesindeki form yazıları kullanınız. **Dilekçenize Anabilim Dalından 15 gün içinde cevap alamazsanız, durumu belirterek dilekçenizi Enstitüye veriniz.

21 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır. (6 yarıyıl) Toplamda en az 24 kredi (8 Ders) almak zorunludur. ABD zorunlu dersi varsa mutlaka alınız. Daha önce Lisans eğitiminde almadığınız en fazla 2 Lisans dersini kredili olarak alabilirsiniz. En az üç dersi kendi Ana Bilim Dalınızdan almak zorundasınız.

22 TEZLİ YÜKSEK LİSANS 6.yarıyıl sonunda (3.yıl) yüksek lisans programınızı bitiremezseniz kaydınız silinmez. Ancak, başvuru yapmak şartıyla, dönem harcı %100, %200 oranlarında artar ve öğrenimiz öğrencilik haklarından yararlanmaksızın (Askerlik sevk tehiri yapılmaz, öğrenim bursu alınamaz, öğrenci kimliği kullanılamaz) devam eder.

23 SEMİNER Semineri danışmanınız yönetiminde Ana Bilim Dalında sunmak zorundasınız. Seminer dokümanlarını ve başarı durumunu Enstitüye ulaştırınız. Enstitü Web Sayfasındaki Seminer Dersi Uygulama Esaslarını inceleyiniz.

24 KAYIT DONDURMA Uzun süreli hastane sağlık raporları ile kaydınız 1 yy veya 2 yy süre ile dondurulabilir. Raporlar en geç beş işgünü içinde Enstitüye ulaştırılmalıdır. Siz veya aileniz Tabi afet yangın vb durumlara maruz kalırsa, belgelemek kaydıyla, kayıt dondurabilirsiniz Askerlik nedeniyle kaydınız, askerlik süresi kadar, dondurulur. Kayıt dondurmalar ile süreniz (1 yıl) korunur.

25 MAZERET SINAV HAKKI Geçerli nedenlerle ara sınavlar ve bütünleme sınavları için Mazeret sınav hakkı talep edebilirsiniz. (Geçerli Nedenler; Sağlık raporu ile belgelenmiş hastalık, Doğal afet vb.) Mazeret sınav hakkından yararlanabilmek için geçerli mazeret belgesi ile mazeret belgesinin tanzimini takip eden En Geç 5 İşgünü içinde ve dönem içinde başvuruda bulunmanız gerekir.

26 ASKERLİK TECİLİ Öğrenciliğiniz süresince 35 yaşına kadar Askerlik Sevk Tehiri yaptırabilirsiniz. Askerlik sevk tehiri için Enstitüye başvurmanız ve Askerlik Sevk Tehir talebinde bulunmanız gerekir. İkinci kez aynı seviyede (YL- YL veya DR-DR) lisansüstü eğitim yapanlar sevk tehiri talebinde bulunamazlar.

27 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ERZURUM YOLU ÜZERİ YENİ KAMPÜS EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI ZEMİN KAT FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞRI Tel:

28 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


"ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları