Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 AMAÇ TANIŞMA BİLGİLENDİRME Problemler,İstekler ve Öneriler
Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora Ders,Seminer,Tez,Süre vb. Yol Haritası, Sorumluluklar Problemler,İstekler ve Öneriler

3 TANIŞMA Enstitü Yönetimi Bilim, Eğitim ve Etik Dersi Koordinatörü
Prof. Dr. Ömer AKBULUT (Müdür) Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ (Müdür Yrd.) Doç. Dr. Şükrü BEYDEMİR (Müdür Yrd.) Bilim, Eğitim ve Etik Dersi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan SEÇEN

4 SORUMLULUK ZİNCİRİ 1. Sıra: Öğrenci 2. Sıra: Danışman
3. Sıra: Anabilim Dalı Başkanı 4. Sıra: Enstitü Yönetimi

5 BAZI KAVRAMLAR Dersler Bilim, Eğitim ve Etik (BEE) Dersi
Bilgisayar Dersleri (FBEB---) Biri zorunlu Araştırma Tekn. Dersleri (FBED---) Biri zorunlu Yüksek Lisans Dersleri Doktora Dersleri Zorunlu Ders (İlgili ABD-BD için zorunludur) Seçmeli Ders (Herkes alabilir)

6 BAZI AÇIKLAMALAR Yarıyıl ne zaman başlar- ne zaman biter?
Bir yy ders kaydı ile başlar, takip eden yy’ daki ders kaydının başlaması ile biter. Örn: Bu yy 19 Eylül 2011 de başladı, da bitecektir. 30 Ocak 2012 bahar yy başlangıcıdır. Enstitü ile yazışma nasıl yapılır ? Danışman onayı, Bölüm (ABD) başkanı-Enstitü sırasında yapınız. Enstitü ile tüm yazışmalar için Web sitemizdeki Dilekçeler ve Formlar sekmesindeki form yazıları kullanınız. **Dilekçenizden Anabilim dalınızdan 1 ay içinde cevap alamaz iseniz, durumu belirterek dilekçenizi Enstitüye veriniz)

7 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır. (6yy)
DERSLER: İlk yıl ders kaydı (1.yy ve 2.yy) BEE dersi hariç 24 kredi (8 Ders) r (1 Ders Bilgisayar, ve 1 Ders Araştırma Tekn.) ABD zorunlu dersi varsa mutlaka alınız Doktora derslerini kredili alamazsınız, Özel alırsınız. Lisansta almadığınız 2 dersi kredili alabilirsiniz. Tekrar derslerinizi 3.yy ve/ya 4. yy alınız.(varsa) En az üç dersi kendi ABD’nızdan almak zorundasınız.

8 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır (6yy)
3. yy (2.yıl) seminer kaydı yaptırınız. Seminer tek yy sürelidir. 3.yy başarısız iseniz 4.yy mutlaka alınız. Semineri danışmanınız yönetiminde ABD da sunmak zorundasınız Seminer dokümanlarını ve başarı durumunu Enstitüye ulaştırınız. Enstitü Web Sayfasındaki Seminer Sunum Yönergesini inceleyiniz.

9 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır
İkinci yıl tez kaydı yaptırınız Tez konunuzu en geç 2.yy sonuna kadar Enstitüye bildiriniz. En geç 6.yy sonuna kadar tez çalışmanızı tamamlayınız. 6.yy sonunda tez çalışmanızı tamamlayamıyor iseniz Enstitüye dilekçe ile % 100 zamlı öğrenim harcı yatırarak öğreniminize devam edebileceksiniz. Bir sonraki tekrarda zam oranı %200 olacaktır.

10 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır
EK SÜRE kalkmıştır (6111 Sayılı Kanun ile) 6.yy sonunda (3.yıl) yüksek lisans programınızı bitiremezseniz kaydınız silinmez, Ancak, başvuru yapmak şartıyla, dönem harcı %100, %200 oranlarında artar ve öğrenimiz öğrencilik haklarından yararlanmaksızın (Askerlik sevk tehiri yapılmaz, öğrenim bursu alınamaz, öğrenci kimliği kullanılamaz) devam eder.

11 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS Enstitümüzde Tezsiz YL programı yoktur.
Ortaöğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları ise Sona Ermiştir.

12 DOKTORA (Süresi 4+2 yıl = 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN
DERSLER: İlk iki yıl ders kaydı ( ve 4.yy) Dersleri danışmanızın önerisi doğrultusunda alınız BEE dersini YL aşamasında almadı iseniz kredisiz almak zorundasınız! DERS YÜKÜNÜZ BEE dersi hariç 24 kredi (8 Ders) Bilim, Eğitim ve Etik (BEE) Dersi Bilgisayar Dersleri (FBEB---) Biri zorunlu Araştırma Tekn. Dersleri (FBED---) Biri zorunlu Yüksek lisansta bu dersleri alan doktorada almak zorunda değildir. Ancak isterse seçmeli alabilir.

13 DOKTORA (Süresi 4+2 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN
DERS SORUMLULUĞUNUZ ve SEÇİMİNİZ ABD zorunlu dersi varsa mutlaka alınız Lisans derslerini kredili alamazsınız. Yüksek Lisansta almadığınız 3 dersi kredili alabilirsiniz. Tekrar derslerinizi 3.yy ve/ya 4. yy alınız.(varsa) En az üç dersi kendi ABD’nızdan almak zorundasınız. Doktora derslerinizi en geç 4. yy sonuna kadar tamamlamanız önerilir.

14 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN
Dil puanı olmayan öğrenciler (6111 sayılı Kanundan yararlananlar dahil) En geç 5.yy sonuna kadar ÜDS’den (veya muadili KPDS ,vb. sınavlardan) 55 puan almak ve yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Ders yükünüzü tamamladığınızda, yeterlik sınavına girmek için Dil puanınızı gösteren belgenin sureti ile Enstitüye başvuruda bulununuz. Başvuru için Web sitemizdeki Dilekçeler ve Formlar sekmesindeki form yazıları kullanınız

15 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN
En geç 5.yy sonuna kadar Yeterlik sınavına girmek zorundasınız. Lisans üzerine Doktoralılarda bu 7.yy dır. Yeterlik sınavına kadar ders yeterlik başarısından sonra tez kaydı yaptırınız Yeterlik sınavı yılda 2 kez yapılır 1. Sınav Dönemi 15 Ocak-15 Şubat, 2. Sınav Dönemi15 Haziran- 15 Temmuz arasında yapılır. Tarihler Akademik takvime göre değişebilir. Yeterlik sınavı ABD’daki 5 kişilik komite veya onların belirlediği jüri tarafından yapılır. Sınav yazılı ve sözlü iki aşamadır. Başarı için herbir sınavdan en az 75 Puan almak gerekir. Başarısızlık halinde takip eden dönemde tekrarlanır. Tekrar başarısızlıkta kayıt silinmez ancak dönem harcı %50 zamlanır.

16 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN
TEZ ÖNERİSİ ve SAVUNMASI Yeterlik sınavını takiben TEZ İZLEME KOMİTENİZ kurulur. Yeterlik sınavını takiben Tez önerinizi sunmak zorundasınız. Tez öneriniz kabul edilmez ise, gerekçeye göre mevcut önerinizin düzeltilmesi veya yeni bir tez önerisi hazırlamanız gerekebilir.

17 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN
TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ARA RAPORLARI Tez önerinizin kabul edildiği Ocak-Haziran veya Temmuz Aralık dönemi başka rapor vermeyiniz Ancak takip eden her altı ay Ocak-Haziran veya Temmuz Aralık dönemi için (yılda iki kez) mutlaka rapor veriniz Zamanında verilmeyen Rapor Başarısız olarak işlem görür. Üst üste iki kez TİK ara raporu başarısızlığı veya sunum yapılmaması eski yönetmelikte KAYIT SİLME nedeni iken, 6111 Sayılı Yasa gereği %50 zamlı dönem harcına neden olabilir.

18 DOKTORA TİK Ara Raporları
TİK Ara Raporunuzu savunmadan en geç 1 ay önce komiteye veriniz ve verirken yandaki takvime uyunuz. Dönem Komiteye teslim (en geç) Komiteye sunum ve Enstitüye teslim (en geç) Ocak-Haziran 1 Haziran 30 Haziran Temmuz-Aralık 1 Aralık 31 Aralık

19 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN
TEZ SUNMA ve EK SÜRE Talebi Tezi savunmak üzere sunabilmek için; 1) Tez Öneri raporundan başka en az iki başarılı ara rapor sunmak zorundasınız. 2) Tez konunuz veya çalışma alanınızla ilgili bir yayınınızın olması şartı vardır. EK SÜRE : 6111 Sayılı Kanunla Doktora süresi 6 yıl olmuş ve 2 yıllık ek süre fiilen kalkmıştır.

20 DOKTORA (Süresi 4+2 yıl) TEZ SUNMA ve SAVUNMA
Tezinizi 6 yıl sonunda (12.yy ) Enstitüye jüri kurulmak üzere sunamazsanız, kaydınız silinmez, Ancak, başvuru yapmak şartıyla, dönem harcı %100, %200 oranlarında artar ve öğrenimiz öğrencilik haklarından yararlanmaksızın (Askerlik sevk tehiri yapılmaz, öğrenim bursu alınamaz, öğrenci kimliği kullanılamaz) devam eder. Sunduğunuz tez için; 3’ü TİK üyeleri 1 tanesi başka bir Üniversiteden ve diğeri kendi Anabilim dalınız veya yakın anabilim dalından oluşan 5 asil ve iki yedeği olan jüri kurulur. Jüri tezinizi 1 ay içinde inceler ve tez savunulur nitelikte bulunursa en geç 1 ay içinde tez savunma sınavınız yapılır.

21 KAYIT DONDURMA Uzun süreli hastane sağlık raporları ile kaydınız 1 yy veya 2 yy süre ile dondurulabilir. Raporlar en geç beş işgünü içinde Enstitüye ulaştırılmalıdır. Siz veya aileniz Tabi afet yangın vb durumlara maruz kalırsa, belgelemek kaydıyla, kayıt dondurabilirsiniz Askerlik nedeniyle kaydınız, askerlik süresi kadar, dondurulur. Kayıt dondurmalar ile süreniz (6 yıl) korunur.

22 Mazeret Sınav Hakkı Geçerli nedenlerle ara sınavlar ve bütünleme sınavları için Mazeret sınav hakkı talep edebilirsiniz. (Geçerli Nedenler; Sağlık raporu ile belgelenmiş hastalık, Doğal afet vb.) Mazeret sınav hakkından yararlanabilmek için geçerli mazeret belgesi ile mazeret belgesinin tanzimini takip eden En Geç 5 İşgünü içinde ve dönem içinde başvuruda bulunmanız gerekir.

23 Askerlik Tecili Öğrenciliğiniz süresince 35 yaşına kadar Askerlik Sevk Tehiri yaptırabilirsiniz. Askerlik sevk tehiri için Enstitüye başvurmanız ve Askerlik Sevk Tehir talebinde bulunmanız gerekir. İkinci kez aynı seviyede (YL- YL veya DR-DR) lisansüstü eğitim yapanlar sevk tehiri talebinde bulunamazlar.

24 İlginize Teşekkürler


"ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları