Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. AMAÇ  TANIŞMA  BİLGİLENDİRME  Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora  Ders,Seminer,Tez,Süre vb.  Yol Haritası, Sorumluluklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. AMAÇ  TANIŞMA  BİLGİLENDİRME  Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora  Ders,Seminer,Tez,Süre vb.  Yol Haritası, Sorumluluklar."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 AMAÇ  TANIŞMA  BİLGİLENDİRME  Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora  Ders,Seminer,Tez,Süre vb.  Yol Haritası, Sorumluluklar  Problemler,İstekler ve Öneriler

3 TANIŞMA  Enstitü Yönetimi  Prof. Dr. Ömer AKBULUT (Müdür)  Prof. Dr. Abdulkadir ÇİLTAŞ (Müdür Yrd.)  Doç. Dr. Şükrü BEYDEMİR (Müdür Yrd.)  Bilim, Eğitim ve Etik Dersi Koordinatörü  Prof. Dr. Hasan SEÇEN

4 SORUMLULUK ZİNCİRİ  1. Sıra: Öğrenci  2. Sıra: Danışman  3. Sıra: Anabilim Dalı Başkanı  4. Sıra: Enstitü Yönetimi

5 BAZI KAVRAMLAR  Dersler  Bilim, Eğitim ve Etik (BEE) Dersi  Bilgisayar Dersleri (FBEB---) Biri zorunlu  Araştırma Tekn. Dersleri (FBED---) Biri zorunlu  Yüksek Lisans Dersleri  Doktora Dersleri  Zorunlu Ders (İlgili ABD-BD için zorunludur)  Seçmeli Ders (Herkes alabilir)

6 BAZI AÇIKLAMALAR  Yarıyıl ne zaman başlar- ne zaman biter?  Bir yy ders kaydı ile başlar, takip eden yy’ daki ders kaydının başlaması ile biter.  Örn: Bu yy 19 Eylül 2011 de başladı, 29.01.2012 da bitecektir. 30 Ocak 2012 bahar yy başlangıcıdır.  Enstitü ile yazışma nasıl yapılır ?  Danışman onayı, Bölüm (ABD) başkanı-Enstitü sırasında yapınız.  Enstitü ile tüm yazışmalar için Web sitemizdeki Dilekçeler ve Formlar sekmesindeki form yazıları kullanınız.  ** Dilekçenizden Anabilim dalınızdan 1 ay içinde cevap alamaz iseniz, durumu belirterek dilekçenizi Enstitüye veriniz)

7 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır. (6yy)  DERSLER: İlk yıl ders kaydı (1.yy ve 2.yy)  BEE dersi hariç 24 kredi (8 Ders) r  ( 1 Ders Bilgisayar, ve 1 Ders Araştırma Tekn.) ABD zorunlu dersi varsa mutlaka alınız  Doktora derslerini kredili alamazsınız, Özel alırsınız.  Lisansta almadığınız 2 dersi kredili alabilirsiniz.  Tekrar derslerinizi 3.yy ve/ya 4. yy alınız.(varsa)  En az üç dersi kendi ABD’nızdan almak zorundasınız.

8 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır (6yy)  SEMİNER  3. yy (2.yıl) seminer kaydı yaptırınız.  Seminer tek yy sürelidir.  3.yy başarısız iseniz 4.yy mutlaka alınız.  Semineri danışmanınız yönetiminde ABD da sunmak zorundasınız  Seminer dokümanlarını ve başarı durumunu Enstitüye ulaştırınız.  Enstitü Web Sayfasındaki Seminer Sunum Yönergesini inceleyiniz.

9 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır  TEZ  İkinci yıl tez kaydı yaptırınız  Tez konunuzu en geç 2.yy sonuna kadar Enstitüye bildiriniz.  En geç 6.yy sonuna kadar tez çalışmanızı tamamlayınız.  6.yy sonunda tez çalışmanızı tamamlayamıyor iseniz Enstitüye dilekçe ile % 100 zamlı öğrenim harcı yatırarak öğreniminize devam edebileceksiniz.  Bir sonraki tekrarda zam oranı %200 olacaktır. 

10 TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS + SEMİNER + TEZ, Süreniz 3 yıldır  EK SÜRE kalkmıştır (6111 Sayılı Kanun ile)  6.yy sonunda (3.yıl) yüksek lisans programınızı bitiremezseniz kaydınız silinmez, Ancak, başvuru yapmak şartıyla, dönem harcı %100, %200 oranlarında artar ve öğrenimiz öğrencilik haklarından yararlanmaksızın (Askerlik sevk tehiri yapılmaz, öğrenim bursu alınamaz, öğrenci kimliği kullanılamaz) devam eder.

11 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  Enstitümüzde Tezsiz YL programı yoktur.  Ortaöğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları ise Sona Ermiştir.

12 DOKTORA (Süresi 4+2 yıl = 6 yıl ) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN  DERSLER: İlk iki yıl ders kaydı (1. 2. 3. ve 4.yy)  Dersleri danışmanızın önerisi doğrultusunda alınız  BEE dersini YL aşamasında almadı iseniz kredisiz almak zorundasınız!  DERS YÜKÜNÜZ  BEE dersi hariç 24 kredi (8 Ders)  Bilim, Eğitim ve Etik (BEE) Dersi  Bilgisayar Dersleri (FBEB---) Biri zorunlu  Araştırma Tekn. Dersleri (FBED---) Biri zorunlu  Yüksek lisansta bu dersleri alan doktorada almak zorunda değildir. Ancak isterse seçmeli alabilir.

13 DOKTORA (Süresi 4+2 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN  DERS SORUMLULUĞUNUZ ve SEÇİMİNİZ  ABD zorunlu dersi varsa mutlaka alınız  Lisans derslerini kredili alamazsınız.  Yüksek Lisansta almadığınız 3 dersi kredili alabilirsiniz.  Tekrar derslerinizi 3.yy ve/ya 4. yy alınız.(varsa)  En az üç dersi kendi ABD’nızdan almak zorundasınız.  Doktora derslerinizi en geç 4. yy sonuna kadar tamamlamanız önerilir.

14 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN  Dil puanı olmayan öğrenciler (6111 sayılı Kanundan yararlananlar dahil) En geç 5.yy sonuna kadar ÜDS’den (veya muadili KPDS,vb. sınavlardan) 55 puan almak ve yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.  Ders yükünüzü tamamladığınızda, yeterlik sınavına girmek için Dil puanınızı gösteren belgenin sureti ile Enstitüye başvuruda bulununuz.  Başvuru için Web sitemizdeki Dilekçeler ve Formlar sekmesindeki form yazıları kullanınız

15 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN  En geç 5.yy sonuna kadar Yeterlik sınavına girmek zorundasınız. Lisans üzerine Doktoralılarda bu 7.yy dır.  Yeterlik sınavına kadar ders yeterlik başarısından sonra tez kaydı yaptırınız  Yeterlik sınavı yılda 2 kez yapılır  1. Sınav Dönemi 15 Ocak-15 Şubat,  2. Sınav Dönemi15 Haziran- 15 Temmuz arasında yapılır. Tarihler Akademik takvime göre değişebilir.  Yeterlik sınavı ABD’daki 5 kişilik komite veya onların belirlediği jüri tarafından yapılır.  Sınav yazılı ve sözlü iki aşamadır. Başarı için herbir sınavdan en az 75 Puan almak gerekir.  Başarısızlık halinde takip eden dönemde tekrarlanır.  Tekrar başarısızlıkta kayıt silinmez ancak dönem harcı %50 zamlanır.

16 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN  TEZ ÖNERİSİ ve SAVUNMASI  Yeterlik sınavını takiben TEZ İZLEME KOMİTENİZ kurulur.  Yeterlik sınavını takiben Tez önerinizi sunmak zorundasınız.  Tez öneriniz kabul edilmez ise, gerekçeye göre mevcut önerinizin düzeltilmesi veya yeni bir tez önerisi hazırlamanız gerekebilir.

17 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN  TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ARA RAPORLARI  Tez önerinizin kabul edildiği Ocak-Haziran veya Temmuz Aralık dönemi başka rapor vermeyiniz  Ancak takip eden her altı ay Ocak-Haziran veya Temmuz Aralık dönemi için (yılda iki kez) mutlaka rapor veriniz  Zamanında verilmeyen Rapor Başarısız olarak işlem görür.  Üst üste iki kez TİK ara raporu başarısızlığı veya sunum yapılmaması eski yönetmelikte KAYIT SİLME nedeni iken, 6111 Sayılı Yasa gereği %50 zamlı dönem harcına neden olabilir.

18 DOKTORA TİK Ara Raporları  TİK Ara Raporunuzu savunmadan en geç 1 ay önce komiteye veriniz ve verirken yandaki takvime uyunuz. DönemKomiteye teslim (en geç) Komiteye sunum ve Enstitüye teslim (en geç) Ocak- Haziran 1 Haziran30 Haziran Temmuz- Aralık 1 Aralık31 Aralık

19 DOKTORA (Süresi 6 yıl) DERSLER+(Dil) YETERLİK+TEZ+YAYIN  TEZ SUNMA ve EK SÜRE Talebi  Tezi savunmak üzere sunabilmek için;  1) Tez Öneri raporundan başka en az iki başarılı ara rapor sunmak zorundasınız.  2) Tez konunuz veya çalışma alanınızla ilgili bir yayınınızın olması şartı vardır.  EK SÜRE :  6111 Sayılı Kanunla Doktora süresi 6 yıl olmuş ve 2 yıllık ek süre fiilen kalkmıştır.

20 DOKTORA (Süresi 4+2 yıl) TEZ SUNMA ve SAVUNMA  Tezinizi 6 yıl sonunda (12.yy ) Enstitüye jüri kurulmak üzere sunamazsanız, kaydınız silinmez, Ancak, başvuru yapmak şartıyla, dönem harcı %100, %200 oranlarında artar ve öğrenimiz öğrencilik haklarından yararlanmaksızın (Askerlik sevk tehiri yapılmaz, öğrenim bursu alınamaz, öğrenci kimliği kullanılamaz) devam eder.  Sunduğunuz tez için; 3’ü TİK üyeleri 1 tanesi başka bir Üniversiteden ve diğeri kendi Anabilim dalınız veya yakın anabilim dalından oluşan 5 asil ve iki yedeği olan jüri kurulur.  Jüri tezinizi 1 ay içinde inceler ve tez savunulur nitelikte bulunursa en geç 1 ay içinde tez savunma sınavınız yapılır.

21 KAYIT DONDURMA  Uzun süreli hastane sağlık raporları ile kaydınız 1 yy veya 2 yy süre ile dondurulabilir. Raporlar en geç beş işgünü içinde Enstitüye ulaştırılmalıdır.  Siz veya aileniz Tabi afet yangın vb durumlara maruz kalırsa, belgelemek kaydıyla, kayıt dondurabilirsiniz  Askerlik nedeniyle kaydınız, askerlik süresi kadar, dondurulur.  Kayıt dondurmalar ile süreniz (6 yıl) korunur.

22 Mazeret Sınav Hakkı  Geçerli nedenlerle ara sınavlar ve bütünleme sınavları için Mazeret sınav hakkı talep edebilirsiniz. (Geçerli Nedenler; Sağlık raporu ile belgelenmiş hastalık, Doğal afet vb.)  Mazeret sınav hakkından yararlanabilmek için geçerli mazeret belgesi ile mazeret belgesinin tanzimini takip eden En Geç 5 İşgünü içinde ve dönem içinde başvuruda bulunmanız gerekir.

23 Askerlik Tecili  Öğrenciliğiniz süresince 35 yaşına kadar Askerlik Sevk Tehiri yaptırabilirsiniz.  Askerlik sevk tehiri için Enstitüye başvurmanız ve Askerlik Sevk Tehir talebinde bulunmanız gerekir.  İkinci kez aynı seviyede (YL- YL veya DR-DR) lisansüstü eğitim yapanlar sevk tehiri talebinde bulunamazlar.

24   İ lginize Te ş ekkürler


"ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. AMAÇ  TANIŞMA  BİLGİLENDİRME  Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz), Doktora  Ders,Seminer,Tez,Süre vb.  Yol Haritası, Sorumluluklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları