Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?"— Sunum transkripti:

1 Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?
Journal editors depend on high-quality reviews and are often faced with reviews that do not quite achieve that desired level. Dr. Levent Oğuzkurt Girişimsel Radyoloji Alan Editörü Diagnostic and Interventional Radiology

2

3 Bilimsel makale yazımı
Veri kaydetmek Bilimsel makale yazımının en önemli özelliği büyük miktarda çok karmaşık olabilecek verileri okuyucuya kolayca okunur ve anlaşılır bir dille yazmaktır Hem bilimsel alanda tecrübe hem de iyi yazım yeteneği/pratiği gerektirir Makale yazımında bilimin güzelliği yazı dekorasyonu ile bozulmamalıdır “Everything that can be thought at all can be thought clearly. Everything that can be said can be said clearly” Wittgenstein

4 Bilimsel makale yazımı
Açık, berrak dil Şeffaf Basit Kısa cümleler Anlaşılır Tutarlı/Uyumlu “If a man wish to write in a clear style, Let him first be clear in his thoughts” Goethe

5 Temel yanlış algılar (gelenekler)
Makale yazma formülünü bilmemek Uzun karmaşık cümleler Uzun yazı Yaratıcı yazı yazmaya çalışmak Bilimsel hikaye açık değil Tartışmayı gerçek bulgularla değil Teknik terim ve birimlerin yanlış kullanımı Pasif cümlelerin sık kullanımı

6 “Peer review”: Emsal/akran değerlendirmesi
İki önemli işlev Filtreleme: Makalenin basıma değer olup olmadığını tartma İyileştirme: uzmanlarca sunulan üstün nitelikli yapıcı eleştiriler çalışmanın niteliğini artırır (yazarın göremediklerini görme) Peer review is a critical element of scholarly publication, and one of the major cornerstones of the scientific process. Peer Review serves two key fu The role of the reviewer is a very important one for any journal. The journal places its confidence in reviewers as the arbiters of quality in submitted manuscripts. Essentially, the reviewer serves two major functions. The first function is to judge whether the manuscript merits publication (usually after revisions) by providing a global rating—that is, “Accept,” “Accept Pending Revisions,” “Reconsider After Major Revisions,” or “Reject.” The second role is to provide constructive criticisms for the authors, regardless of whether the manuscript is deemed acceptable for eventual publication. Many reviewers capably fulfill the first task but could perform more ably in the second capacity—that is, to also serve as an advisor. As one author stated it, the task of the reviewer is to see what the authors have not seen: “The reviewer can be fully as helpful as an involved laboratory colleague or a visiting professor” [1]. The purpose of this primer is to provide suggestions for ways in which reviewers can excel in both roles

7 Özgünlük/ Yenilik Makale yeni bir bilgi, kavram, teknoloji sunuyor mu?
Yeni tanısal ve tedavi yaklaşımları tanımlıyor mu? Var olan tartışmaları çözümlüyor mu? Hızlı literatür taramasıyla bu konuda daha önce yayınlanmış yazılar bakılabilir Add new information Provide new concepts Describe new technology Define new diagnostic or therapeutic approaches Resolve existing controversies

8 Önemli mi? Rutin uygulamada değişiklik yapacak mı? “Haber değeri var mı?” Biyoloji veya teknolojiyi daha iyi anlamamıza yardımcı mı? Yeni hipotez öne sürerek daha ileri çalışmaları tetikliyor mu?

9 İlginç ve/veya Bilgilendirici mi?
Mevcut bilgimize dikkate değer katkı yapıyor mu? Yararlı bilgi sunuyor mu?

10 Giriş Yazı neden yazılmış? Girişi çok uzun ve sıkıcı olmamalı
Yazı bilimsel açıdan önemli mi? Yazı güncel mi (zamanı geçmiş bir yazı mı)? Daha önce böyle bir çalışma yapılmış mı? Diğer yazılardan farkı ne? Girişi çok uzun ve sıkıcı olmamalı Amacı iyi anlatın ve hipotezi iyi kurun

11 Gereç-yöntem Çalışma dizaynı verilmiş mi?
Onam ve etik onay alınmış mı? Örneklem uygun mu, sayı yeterli mi? Dahil ve hariç tutma kriterleri verilmiş mi? Demografik veriler sunulmuş mu? Yöntem ayrıntılı açıklanmış mı? Aynı yöntemle çalışma başka bir yerde tekrarlanabilir mi? Okuyucu deneyimi, konsensus vs. İstatistiksel yöntemler uygun mu? En önemli bölüm: çünkü kötü yöntem şüpheli sonuçlara yol açacağından makalenin güvenirliğini zedeler. Öte yandan bilimsel olarak iyi bir yöntem kullanılmışsa önemsiz bulgular bile değerli hale gelir. Yemek tarifi gibi: Aynı yöntemle çalışma başka bir yerde tekrarlanabilir mi?

12 Yöntemin ayrıntılı olarak tarif edilmemesi
“yemek tarifi” gibi olmalı Veri eldesi ve analizi adım adım, uygun sırayla açık bir şekilde yazılmalı Alt başlıklar kullanılabilir Subject population, Image acquisition, Image analysis, Statistical analysis One of the more common reasons for rejection of a manuscript is that the reviewers cannot fully understand how the study was conducted Gereçler ve yöntemler “yemek tarifi” gibi olmalı

13 Bulgular Açık şekilde verilmiş mi? İnandırıcı ve makul mu? Düzeni/sıralaması uygun mu? Yöntem bölümünde açıklanmayan bir bulgu verilmiş mi? İstatistik uygun ve doğru mu?

14 Tartışma En önemli bulgu ile başlayıp ana bulguları özetliyor mu?
Hipotez doğrulandı mı, red mi edildi? Sorulan soruya cevap bulundu mu? İlgili literatürle karşılaştırılmış mı? Çıkarılan sonuçlar bulgularla destekleniyor mu? Çalışmanın klinik önemi/sonuçları tartışılmış mı?

15 Gereksizce uzatılmış Tartışma
Konuyla ilgili ansiklopedik tarihçe verme Girişte sunulan bilgileri tekrarlama Çalışmayı direkt ilgilendirmeyen bilgiler verme Sadece konuyla doğrudan ilgili kaynakları kullan One of the most frequent mistakes made by authors is writing an unnecessarily lengthy Discussion section [11]. This flaw is usually due to attempting to provide an encyclopedic history of the research question, unnecessarily repeating information presented in the Introduction, or reiterating findings that were previously listed in the Results section. Concise writing allows the main findings and importance of the study to be evident and not hidden within a camouflage of unnecessarily lengthy discussion. Reviewing the Discussion section after the initial writing (often with the aid of colleagues who will serve as internal reviewers) and making deliberate attempts to minimize its length is a useful strategy.

16 Sonuçların aşırı yorumlanması
Verilerle desteklenmeyen yorum yapmayın Spekülasyondan sakının, ilişki aşikar değilse bunu belirtin “probably” ve “is likely” gibi tedbirli niteleyiciler kullanılabilir In the enthusiasm of writing the manuscript, one can easily accidentally overstate the study implications and provide an interpretation beyond what the data support [14]. Showing the manuscript to an objective reader before submission may help to avoid this problem [12]. In addition, using qualifiers such as “probably” and “is likely” to modify claims will often provide assurance to the reviewer that the author is appropriately cautious in interpreting the results [9]. In a successful manuscript, the author shows that careful thought has been given to alternate interpretations of the data and reasons why those interpretations are not the most likely [3]. Finally, the author should avoid speculation; if the exact significance of a finding is unclear, it is best to simply state so.

17 Kısıtlılıkların verilmemesi
Hemen her çalışmanın kısıtlılığı vardır Önemine göre sıralanmalı Bulguları nasıl etkilediği belirtilmeli İlerdeki çalışma düzenleri için yol göstermeli MR perfüzyon çalışması Bulgular, hemodinamik parametreler, kontrast dozu ve derişimi, çekim tekniği vb.den etkilenir Almost every study, no matter how good its design, has limitations. Noting them is not a sign of weakness; In a good manuscript, the author notes the study limitations in order of importance, provides an indication of how those limitations may have affected the results, and offers suggestions about how the study might be performed differently in the future [11]. Such features should be mentioned and suggestions made for controlling for these features in future studies.

18 Coronary artery CT angiography technique
Başlık Başlık İşyeri tabelası Çarpıcı ve merak uyandırıcı olmalıdır Tüm yazı bittikten sonra ve çok düşünerek Basit veya abartılı olmasın What every radiologist should know about coronary artery CT angiography Coronary artery CT angiography technique

19 Özet Özet İşyeri vitrini En kritik bölümlerden birisi
Seçilmiş sözlü bildiri Kabul edilmiş yazılarda en çok okunan bölüm Sadece bu bölüm okunarak yazı ile ilgili fikir sahibi olunabilmeli!!!! Amaç, metod, bulgular, sonuç Hakem açısından Anlaşılabilir olsun, ana yazıyla uyumsuz olmasın

20 Değerlendirme Resimler, Grafikler Tablolar
Uygun mu, kalitesi iyi mi, alt yazıları yeterli mi? Oklar vs. uygun ve açıklanmış mı? Tablolar Gerekli mi, yoksa metindeki verilerin duplikasyonu mu? Mümkünse veriler metin içinde verilmeli

21 Tablolar Gerekliyse konulmalı
Çok kompleks olmasın, anlaşılabilir olsun Çok basit olan tabloları gerekirse birleştirin Kısaltmaları tablo altında mutlaka açıklayın C A B C D A B D A B

22 Hakemler ne zaman Kabul verir?
Makalenin güncel ve var olan bir problemle ilgili olması Çalışmanın iyi tasarlanması ve yöntemin uygun olması Makalenin iyi yazılmış, tutarlı ve kolay anlaşılır olması Bordage G. Reasons reviewers reject and accept manuscripts: the strengths and weaknesses in medical education reports. Acad Med 2001; 76:889–896 The three reasons cited most often by reviewers for acceptance of a manuscript (which accounted for approximately 50% of positive comments) were, first, the manuscript was considered timely and relevant to a current problem; second, the manuscript was considered well written, logical, and easy to comprehend; and third, the study was well designed and had appropriate methodology

23 Hakemler ne zaman Red verir?
Konunun önemsiz olması Problemin yeterince ortaya konulmamış olması Örneklemin çok küçük veya yanlı olması Veri eldesi ve ölçümlerinin yetersiz tanımlanması Yetersiz istatistiksel analiz Bulguların aşırı yorumlanması Metinin okunmasının/anlaşılmasının zor olması Bordage G. Reasons reviewers reject and accept manuscripts: the strengths and weaknesses in medical education reports. Acad Med 2001; 76:889–896 The same study indicated that the six most commonly cited reasons for rejection of a manuscript (which accounted for 40% of negative comments) were, first, incomplete or insufficiently described statistics; second, overinterpretation of the results; third, a suboptimal or insufficiently described means of measuring data; fourth, a sample population that was too small or was biased; fifth, text difficult to follow; and sixth, an insufficient problem statement [3]. As the author of the study noted, many of these flaws can usually be adequately addressed by the authors (thereby potentially allowing the manuscript to be salvaged).

24 Son Genel Bakış Hakem editöre iletmek için şu sorulara cevap arar:
Yazının güçlü yanları nelerdir? Yazının zayıf yanları nelerdir?


"Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları