Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler? Dr. Levent Oğuzkurt Girişimsel Radyoloji Alan Editörü Diagnostic and Interventional Radiology

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler? Dr. Levent Oğuzkurt Girişimsel Radyoloji Alan Editörü Diagnostic and Interventional Radiology"— Sunum transkripti:

1 Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler? Dr. Levent Oğuzkurt Girişimsel Radyoloji Alan Editörü Diagnostic and Interventional Radiology loguzkurt@yahoo.com

2

3 Bilimsel makale yazımı Veri kaydetmek Bilimsel makale yazımının en önemli özelliği büyük miktarda çok karmaşık olabilecek verileri okuyucuya kolayca okunur ve anlaşılır bir dille yazmaktır Hem bilimsel alanda tecrübe hem de iyi yazım yeteneği/pratiği gerektirir Makale yazımında bilimin güzelliği yazı dekorasyonu ile bozulmamalıdır “Everything that can be thought at all can be thought clearly. Everything that can be said can be said clearly”Wittgenstein “Everything that can be thought at all can be thought clearly. Everything that can be said can be said clearly”Wittgenstein

4 Bilimsel makale yazımı Açık, berrak dil Şeffaf Basit Kısa cümleler Anlaşılır Tutarlı/Uyumlu “If a man wish to write in a clear style, Let him first be clear in his thoughts”Goethe “If a man wish to write in a clear style, Let him first be clear in his thoughts”Goethe

5 Temel yanlış algılar (gelenekler) Makale yazma formülünü bilmemek Uzun karmaşık cümleler Uzun yazı Yaratıcı yazı yazmaya çalışmak Bilimsel hikaye açık değil Tartışmayı gerçek bulgularla değil Teknik terim ve birimlerin yanlış kullanımı Pasif cümlelerin sık kullanımı

6 “Peer review”: Emsal/akran değerlendirmesi İki önemli işlev Filtreleme: Makalenin basıma değer olup olmadığını tartma İyileştirme: uzmanlarca sunulan üstün nitelikli yapıcı eleştiriler çalışmanın niteliğini artırır (yazarın göremediklerini görme)

7 Özgünlük/ Yenilik Makale yeni bir bilgi, kavram, teknoloji sunuyor mu? Yeni tanısal ve tedavi yaklaşımları tanımlıyor mu? Var olan tartışmaları çözümlüyor mu? – Hızlı literatür taramasıyla bu konuda daha önce yayınlanmış yazılar bakılabilir

8 Önemli mi? Rutin uygulamada değişiklik yapacak mı? “Haber değeri var mı?” Biyoloji veya teknolojiyi daha iyi anlamamıza yardımcı mı? Yeni hipotez öne sürerek daha ileri çalışmaları tetikliyor mu?

9 İlginç ve/veya Bilgilendirici mi? Mevcut bilgimize dikkate değer katkı yapıyor mu? Yararlı bilgi sunuyor mu?

10 Giriş Yazı neden yazılmış? Yazı bilimsel açıdan önemli mi? Yazı güncel mi (zamanı geçmiş bir yazı mı)? Daha önce böyle bir çalışma yapılmış mı? Diğer yazılardan farkı ne? Girişi çok uzun ve sıkıcı olmamalı Amacı iyi anlatın ve hipotezi iyi kurun

11 – Çalışma dizaynı verilmiş mi? – Onam ve etik onay alınmış mı? – Örneklem uygun mu, sayı yeterli mi? Dahil ve hariç tutma kriterleri verilmiş mi? Demografik veriler sunulmuş mu? – Yöntem ayrıntılı açıklanmış mı? Aynı yöntemle çalışma başka bir yerde tekrarlanabilir mi? Okuyucu deneyimi, konsensus vs. – İstatistiksel yöntemler uygun mu? Gereç-yöntem

12 Yöntemin ayrıntılı olarak tarif edilmemesi “yemek tarifi” gibi olmalı Veri eldesi ve analizi – adım adım, uygun sırayla açık bir şekilde yazılmalı Alt başlıklar kullanılabilir – Subject population, Image acquisition, Image analysis, Statistical analysis

13 Bulgular – Açık şekilde verilmiş mi? İnandırıcı ve makul mu? Düzeni/sıralaması uygun mu? – Yöntem bölümünde açıklanmayan bir bulgu verilmiş mi? – İstatistik uygun ve doğru mu?

14 Tartışma – En önemli bulgu ile başlayıp ana bulguları özetliyor mu? – Hipotez doğrulandı mı, red mi edildi? Sorulan soruya cevap bulundu mu? – İlgili literatürle karşılaştırılmış mı? – Çıkarılan sonuçlar bulgularla destekleniyor mu? – Çalışmanın klinik önemi/sonuçları tartışılmış mı?

15 Gereksizce uzatılmış Tartışma Konuyla ilgili ansiklopedik tarihçe verme Girişte sunulan bilgileri tekrarlama Çalışmayı direkt ilgilendirmeyen bilgiler verme Sadece konuyla doğrudan ilgili kaynakları kullan

16 Sonuçların aşırı yorumlanması Verilerle desteklenmeyen yorum yapmayın Spekülasyondan sakının, ilişki aşikar değilse bunu belirtin “probably” ve “is likely” gibi tedbirli niteleyiciler kullanılabilir

17 Kısıtlılıkların verilmemesi Hemen her çalışmanın kısıtlılığı vardır – Önemine göre sıralanmalı – Bulguları nasıl etkilediği belirtilmeli – İlerdeki çalışma düzenleri için yol göstermeli MR perfüzyon çalışması – Bulgular, hemodinamik parametreler, kontrast dozu ve derişimi, çekim tekniği vb.den etkilenir

18 Başlık  Başlıkİşyeri tabelası  Çarpıcı ve merak uyandırıcı olmalıdır  Tüm yazı bittikten sonra ve çok düşünerek  Basit veya abartılı olmasın Coronary artery CT angiography technique What every radiologist should know about coronary artery CT angiography

19 Özet  Özetİşyeri vitrini  En kritik bölümlerden birisi  Seçilmiş sözlü bildiri  Kabul edilmiş yazılarda en çok okunan bölüm  Sadece bu bölüm okunarak yazı ile ilgili fikir sahibi olunabilmeli!!!!  Amaç, metod, bulgular, sonuç  Hakem açısından  Anlaşılabilir olsun, ana yazıyla uyumsuz olmasın

20 Değerlendirme Resimler, Grafikler – Uygun mu, kalitesi iyi mi, alt yazıları yeterli mi? Oklar vs. uygun ve açıklanmış mı? Tablolar – Gerekli mi, yoksa metindeki verilerin duplikasyonu mu? – Mümkünse veriler metin içinde verilmeli

21 Tablolar  Gerekliyse konulmalı  Çok kompleks olmasın, anlaşılabilir olsun  Çok basit olan tabloları gerekirse birleştirin  Kısaltmaları tablo altında mutlaka açıklayın C A B D A B CD A B

22 Hakemler ne zaman Kabul verir? Makalenin güncel ve var olan bir problemle ilgili olması Çalışmanın iyi tasarlanması ve yöntemin uygun olması Makalenin iyi yazılmış, tutarlı ve kolay anlaşılır olması Bordage G. Reasons reviewers reject and accept manuscripts: the strengths and weaknesses in medical education reports. Acad Med 2001; 76:889–896

23 Hakemler ne zaman Red verir? Konunun önemsiz olması Problemin yeterince ortaya konulmamış olması Örneklemin çok küçük veya yanlı olması Veri eldesi ve ölçümlerinin yetersiz tanımlanması Yetersiz istatistiksel analiz Bulguların aşırı yorumlanması Metinin okunmasının/anlaşılmasının zor olması Bordage G. Reasons reviewers reject and accept manuscripts: the strengths and weaknesses in medical education reports. Acad Med 2001; 76:889–896

24 Son Genel Bakış  Hakem editöre iletmek için şu sorulara cevap arar:  Yazının güçlü yanları nelerdir?  Yazının zayıf yanları nelerdir?


"Editör ve hakem iyi bir bilimsel makaleden ne bekler? Dr. Levent Oğuzkurt Girişimsel Radyoloji Alan Editörü Diagnostic and Interventional Radiology" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları