Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL KAMU AR-GE DESTEKLERİ ve ve DESTEKLERDEN YARARLANMA STRATEJİLERİ İÇİN BAZI ÖNERİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL KAMU AR-GE DESTEKLERİ ve ve DESTEKLERDEN YARARLANMA STRATEJİLERİ İÇİN BAZI ÖNERİLERİ."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL KAMU AR-GE DESTEKLERİ ve ve DESTEKLERDEN YARARLANMA STRATEJİLERİ İÇİN BAZI ÖNERİLERİ

2 2006 yılında Ar-Ge harcamalarının % 51,3’ü yükseköğretim, % 37’si ticari kesim ve %11,7’si kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

3

4

5

6  Geri ödemeli veya hibe destekler  < 250 arasında çalışan sayısı olan, < 25 M YTL yıllık net satış hasılatı olan, yıllık bilanço değeri < 25 M YTL olan imalat sanayi işletmeleri  Üniversite ve sanayi işbirliğiyle inovasyonun ticarileşmesi için Teknoloji Geliştirme Merkezleri - TEKMER (20) ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri – DTİ (6)  Destek programlarına başvuru için 1 defaya mahsus “İşletme Veri Tabanı Bilgi Formu”nun doldurulması gereklidir. KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEKLERİ - www.kosgeb.gov.tr

7

8

9 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEĞİ  Geri Ödemeli Destekler •Malzeme, teçhizat, prototip üretimi giderleri, deneme amaçlı hammadde temini Toplam bedelin %80’i, üst limiti 200.000.-YTL •Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım Desteği. Toplam bedelin % 80’i, üst limiti 50.000.- YTL  Geri Ödemesiz Destekler, genel destek oranı %80 •Malzeme, teçhizat, prototip üretimi giderleri, deneme amaçlı hammadde temini Finansal kiralamada destek oranı %50, 50.000.- YTL •Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım Desteği, finansal kiralamada 15.000.-YTL destek oranı %50 •Danışmanlık Desteği: 20.000.- YTL, •Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği: 3.000.- YTL •Teknopark Kira Desteği: 20.000.- YTL •İşlik Tahsisi: Azami 48 ay. •Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum,Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği: 5.000.- YTL  Başlangıç Sermayesi Desteği, TEKMERlerde yer alan son bir yıl içinde kurulmuş işletmelere geri ödemesiz 10.000.- YTL  İş Geliştirme Desteği, TEKMER ve DTİ’lerde projeleri başarıyla sonuçlanmış işletmelere geri ödemesiz, 15.000.-YTL KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEKLERİ - www.kosgeb.gov.tr

10

11

12

13 TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından aşağıdaki destek programları yürütülmektedir. 1501 – SANAYİ AR-GE PROJELERİ  TÜBİTAK ile DTM işbirliği içinde  Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik  Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe desteği 1503 – PROJE PAZARLARI  Üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak muhtemel işbirlikleri olanaklarının aranması için düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi  Üniversiteler, araştırma kurumları başvurabilir.  Etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmına hibe desteği TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleri www.teydeb.tubitak.gov.tr

14 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ  KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projeye %75 oranında hibe destek  YMM ve proje hazırlama giderleri destek kapsamında  KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri,kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. 1508 - TEKNOGİRİŞİM  Lisans, yüksek lisans,doktora düzeyinde eğitimli öğrenci ve mezunların bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik.  Girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme,alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik,ısıtma ve iletişim giderlerinin %75 oranında, en fazla 100.000 YTL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir. TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleri www.teydeb.tubitak.gov.tr

15 1501 ve 1507 Program 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar- Ge Projeleri Destekleme Programı 1507 ­ TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Kimler yaralanabilir?Büyük, Orta ve Küçük firmalarYalnızca KOBİ’ler Kaç proje sunulabilir?İstenildiği kadarYalnızca ilk iki proje Proje bütçesi sınırıBütçe sınırı yoktur400.000 YTL Proje süresi36 ay18 ay Hibe destek oranı % 50 (ilave desteklerle en çok %60) % 75 Ödeme%75 TÜBİTAK, %25 DTMTamamı TÜBİTAK Yeminli Mali Müşavir Giderleri AGY100 ve AGY300 Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri Desteklenmiyor Destekleniyor 15

16 1509 – ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ  Türkiye’nin katıldığı EUREKA, EUROSTARS, AB Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi  Büyük ölçekli firmaların Ar-Ge proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına ise %75 oranında hibe desteği  Başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) TEKNOLOJİ PLATFORMLARI (www.tubitak.gov.tr/platform)  Platform çalışmalarının sonunda belirlenecek öncelikli Ar-Ge ve yenilik alanlarının TÜBİTAK güdümlü proje programları ile desteklenmesi  Otomotiv, Tekstil, Metal, Elektrik ve Elektronik, Denizcilik ve sektörlerinde teknoloji platformları kurulmuş, Enerji, İlaç ve Tarım alanlarında teknoloji platformu kurulması çalışmalarına devam edilmektedir. TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleri www.tubitak.teydeb.gov.tr

17 1008 – PATENT BAŞVURUSU TEŞVİĞİ İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.  Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000 YTL  Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000 YTL  Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemeli: Talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenmektedir.  Uluslararası Patent başvurularının uluslararası düzeyde tescili için gerekli masraflar, başlangıçta kredi şeklinde başvuru sahibine verilmekte  Uluslararası Patent başvurusunun triadic (üçlü) patente dönüşmesi halinde kredi hibeye dönüşmektedir.

18 TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları İSTATİSTİKLER (Ekim1995 – Şubat 2008) • TOPLAM BAŞVURAN FİRMA SAYISI2.609 –KOBİ2.271 –BÜYÜK 338 • TOPLAM PROJE BAŞVURUSU5.576 –KOBİ3.736 –BÜYÜK2.040 • TOPLAM DESTEKLENEN PROJE 3.907 –KOBİ2.357 –BÜYÜK1.550 ( Kaynak: TEYDEB web sitesi istatistikleri,)

19

20

21 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - TTGV www.ttgv.org.tr TTGV Proje destekleri yaklaşımı

22  Ar-Ge Proje Destekleri - Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği - Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği - Ticarileştirme Projeleri Desteği  Teknolojik Girişimcilik Destekleri - Ön Kuluçka Destekleri - Risk Paylaşımı Destekleri - Başlangıç Sermayesi Destekleri  Çevre Destekleri - Yenilenebilir Enerji Desteği - Enerji Verimliliği Desteği - Çevre Teknolojileri Desteği TTGV Proje Destekleri www.ttgv.org.tr

23  Teknoloji Geliştirme Projeleri kapsamında, “teknolojik ürün” ve “teknolojik proses inovasyonu” kavramları çerçevesinde teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar- Ge faaliyetleri desteklenmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışındadır.  Teknolojik olarak yeni bir ürün, teknolojik özellikleri veya kullanım alanları daha önce üretilen ürünlerden belirgin bir şekilde farklılık gösteren ürünlerdir. Bu tip bir inovasyon, tamamıyla yeni bir teknolojiyi veya varolan teknolojilerin yeni alanlara uygulanmasını içerebilir ya da yeni bir bilgi/bulgunun kullanıma geçirilmesinden meydana gelebilir.  Teknolojik olarak iyileştirilen ürün, halen mevcut olup performansı ve/veya özellikleri belirgin bir şekilde iyileştirilen üründür. Çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesi de bu kavram altında değerlendirilir.  Teknolojik Süreç Yeniliği Teknolojik olarak yeni olan veya belirgin bir şekilde iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin geliştirilmesidir. Bu yöntemler, geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak üretilmesi mümkün olmayan, teknolojik olarak yeni veya iyileştirilmiş ürünlerin üretilmesine veya mevcut ürünlerin üretim verimliliğini artırmaya yönelik yöntemler olabilir. Çevreye verilen zararı azaltıcı nitelikteki süreç geliştirmeçalışmaları da bu kavram altında değerlendirilir. TTGV Ar-Ge Proje Destekleri (TGP) www.ttgv.org.tr

24 Büyüklüğüne, sektörüne ve türüne bakılmaksızın tüm sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri TGP desteğine başvurabilir. Proje Süresi:En Fazla 2 Yıl Destek Miktarı:En Fazla 1 Milyon ABD$ Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %3’ü Desteğin Kaynağı:DTM TTGV Ar-Ge Proje Destekleri (TGP) www.ttgv.org.tr

25 Destekten Faydalanacak Ar-Ge Faaliyet Aşamaları  Kavram geliştirme  Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü  Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları vb.  Tasarım ve çizim çalışmaları  Prototip üretimi  Pilot tesisin kurulması  Deneme üretimi  Patent ve lisans çalışmaları  Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri TTGV Ar-Ge Proje Destekleri (TGP) www.ttgv.org.tr

26 Proje Bütçesi Giderlerinin Türleri  Öngörülen sürede (adam/ay oranında) çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri,  Proje faaliyeti için satın alınan/kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri,  Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri,  Proje faaliyeti için, Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları vb. AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE Hizmet giderleri, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel Sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları,  Alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler,  Proje kapsamında yapılan seyahat, nakliye ve haberleşme giderleri TTGV Ar-Ge Proje Destekleri (TGP) www.ttgv.org.tr

27 Firmaların, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak yürütmüş ve sonuçlandırmış oldukları teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerinin/süreçlerinin ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere ticarileştirme desteği  Üretime yönelik kavram geliştirme,patent ve lisans alımı ile ilgili çalışmalar,  Teknolojik/Ekonomik yapılabilirlilik etüdü ve pazar araştırması çalışmaları,  Kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar vb. çalışmaları,  Üretim hattı tasarımı, Test amaçlı yatırım çalışmaları, Deneme üretimi, Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları,  Reklam, promosyon, fuar katılımı ve benzeri tanıtım ve pazarlama çalışmaları,  Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri Proje Süresi:En Fazla 1 Yıl Destek Miktarı:En Fazla 1 Milyon ABD$ Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %3’ü Desteğin Kaynağı:TTGV TTGV Ar-Ge Proje Ticarileştirme Desteği www.ttgv.org.tr

28 TGP İle İlgili Bazı İstatistikler 650 TTGV, kurulduğu 1991 yılından bu yana firmaların teknoloji geliştirme faaliyetlerine ilişkin 650 projesine 230 Milyon ABD$ 230 Milyon ABD$ destek sağlayarak, 460 Milyon ABD$ 460 Milyon ABD$ tutarında Ar-Ge hacmi yarattı. Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ

29 TGP İle İlgili Bazı İstatistikler  Desteklenen Projelerin Firma Büyüklüğüne Göre Dağılımı Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ Büyük Şirket Büyük Şirket % 22 KOBİ % 78

30 TGP İle İlgili Bazı İstatistikler  Desteklenen Firmaların Yaşlarına Göre Dağılımı Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ 11-20 %26 % 26 21-30 % 16 >30 % 9 0-10 % 49

31 TGP İle İlgili Bazı İstatistikler  Desteklenen Projelerin Sayıca Sektörlere Göre Dağılımı Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ Enformasyon %19 Kimya %8 Biyoteknoloji %7 Makina %27Malzeme%17 ElektronikElektromekanik % 22

32 TGP İle İlgili Bazı İstatistikler  Desteklenen Projelerin Bölgelere Göre Dağılımı Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ Marmara Bölgesi : %59 İç Anadolu Bölgesi : %24 Ege Bölgesi: %13 Güneydoğu Anadolu Bölgesi: %2 Akdeniz Bölgesi: %1 Karadeniz Bölgesi: %1

33 İleri teknoloji alanlarında yeni iş fikirlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak ve ortaya çıkacak iş planlarının kalitesini artırmak amacı ile geliştirilmiştir. Ön Kuluçka Destekleri, Başlangıç Sermayesi Destekleri kapsamında yatırım yapılması değerlendirilebilecek İş Fikirleri’ne, İş Planı hazırlanması ve bu İş Planları'nın uygulanabilirliğinin sınanmasına yönelik olarak sağlanan destekleri kapsar. Proje Süresi:En Fazla 2 Yıl Destek Miktarı:Mekan Desteği Hariç En Fazla 50.000 ABD$ Desteğin Kaynağı:TTGV TTGV Girişimcilik Destekleri www.teknolojiyatirim.com.tr

34  Başlangıç Sermayesi Destekleri’nin amacı, yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır. Bu kapsamında, ileri teknoloji odaklı, anlamlı ve inandırıcı iş planlarının hayata geçirilmesi için fikir sahiplerine ve girişimcilere sermaye desteği sağlanması hedeflenmektedir.  Firmalara 750.000 ABD$’na kadar sermaye yatırımı yapılarak firmaya ortak olunmaktadır. Destekten faydalanmak isteyen fikir sahiplerinin hazırlayacakları iş planları değerlendirilirken, tüm yatırımlarda aranan yatırım uygunluk kriterleri şu şekildedir;  Yetkin Yönetim Ekipleri,  Geniş Pazar Potansiyeli  Korunabilir Pozisyon  Çıkış Stratejisi  Yatırıma Dönüştürme TTGV Girişimcilik Destekleri www.teknolojiyatirim.com.tr

35 “Eko-verimlilik” yaklaşımı çerçevesinde sanayicinin rekabet gücünü artırırken, çevresel performansının da iyileşmesini sağlayan “uygulama” ve “yatırım” projeleri: Çevre Teknolojileri, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Projeleri Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl Destek Miktarı: En Fazla 1.000.000 – En Az 100.000 ABD$ Destek Oranı : Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli : Proje toplam bütçesinin en fazla %3’ü Desteğin Kaynağı: TTGV TTGV Çevre Destekleri www.ttgv.org.tr

36 Öncelikle ihracat potansiyeli yüksek iş kollarında faaliyet gösteren firmaların ihracat potansiyeli ile rekabet gücünü artırmak; ve çevreye zararı en aza indirmek amacıyla; üretim süreçlerinde minimum kaynak tüketimi ve minimum atık üretimi prensibine dayalı temiz üretim projelerinin (kaynağında önlem) uzun vadeli – geri dönüşlü olarak desteklenmesi hedeflenmektedir. OLASI PROJE TÜRLERİ  Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi  Su tüketiminin / atıksu oluşumunun kaynağında azaltılması  Emisyonların kaynağında azaltılması (ör: yakma prosesi optimizasyonu)  Hammadde tüketiminin azaltılması  Tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi  Yağ tüketiminin / atıkyağ oluşumunun azaltılması TTGV Çevre Destekleri Çevre Teknolojileri (Temiz Üretim) Desteği

37 Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması ve yatırımların teşvik edilmesi; Sanayide oldukça yüksek olan enerji yoğunluğunun ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, Sanayicinin, enerji etütleri dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama ve yatırım projelerinin uzun vadeli geri dönüşlü olarak uygun şartlardadesteklenmesi hedeflenmektedir. OLASI PROJE TÜR VE KAPSAMLARI  Enerji yönetimi, enerji etütleri, Yardımcı tesisler  Buhar üretimi ve dağıtımı (buhar kapanları, boru hatları, kondensat ve blöf sistemleri, buhar tahrikli sistemler), Yakma sistemleri (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.)  Soğutma sistemleri, Isı yalıtımı (her türlü düşük ve yüksek sıcaklıklı yüzeyler)  Elektrik kullanımı (fan, pompa, kompresör, vb. cihazlarda), Aydınlatma  Prosesler  Kullanılan üretim teknolojisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, boyama, vb.) daha verimli hale getirilmesi  Teçhizat teknolojilerinin iyileştirilmesi, Atık ısının değerlendirilmesi  Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, vb. proses ve işletme optimizasyonları  Otoprodüksiyon  Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması, Elektrik ve ısının birlikte üretilmesi (kojenerasyon) TTGV Çevre Destekleri Enerji Verimliliği Desteği

38  Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, biyokütle, hidrolik, jeotermal) enerji üretimi ve yeni alanlarda kullanımı hedefleri doğrultusunda,  sanayicinin yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ve kullanımı ile ilgili yatırım projelerinin  uzun vadeli geri dönüşlü olarak desteklenmesi hedeflenmektedir. TTGV Çevre Destekleri Yenilenebilir Enerji Desteği

39 SAN-TEZ Programı, www.sanayi.gov.tr San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir? •Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, •KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, •Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak, •Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, •Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, •Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, •Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır. Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

40 SAN-TEZ Programı, www.sanayi.gov.tr San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir? •Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir. Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir? •Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. Ne Zaman Başvurulabilir? •SAN-TEZ Projesinde 2008 yılının birinci dönemi son başvuru tarihi 15 Ağustos 2008 olarak belirlenmiştir. Proje başvuruları 1 Haziran-15 Ağustos 2008 tarihleri arasında kabul edilecektir. Nasıl Başvurulur? •Bu programdan yararlanmak isteyen üniversite ve kuruluş, San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanmış projesini, biri ıslak imzalı, 2 kopya halinde hazırlayarak Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim eder.

41 GİRİŞİMCİLERE; •Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine kadar vergiden müstesnadır. •Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır. •Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kanun No. 4691 Kabul Tarihi : 26.6.2001

42 Teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları MADDE 10- (1) Yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır: a) Gümrük Vergisi muafiyeti, b) Katma Değer Vergisi istisnası, c) Faiz desteği. –Yatırım kredisi için uygulanacak faiz desteği tutarı proje bazında azami Ar-ge ve çevre yatırımları için 300 bin Yeni Türk Lirası, –Ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi için uygulanacak faizi desteği tutarı ise 100 bin Yeni Türk Lirasını geçemez. Yatırımlarda Devlet Yardımı

43  Amacı; Küçük ve orta ölçekli işletmelere kefalet sağlayarak yatırım ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.  Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır.  İlgili işletmenin bankasına KGF kefaletinden yararlanmak istediğini bildirmesi ve dosyanın KGF’a gönderilmesine muvafakat edilmesi gerekiyor. Talebiniz 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.  KOBİ için kefalet üst limiti 750.000 YTL. İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmektedir.  Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınması için inceleme ücreti alınır.Talebin uygun bulunması ve kefaletin kullanılması durumunda kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak kefalet bakiyesi üzerinden yıllık %1-2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır. KREDİ GARANTİ FONU www.kgf.com.tr

44

45

46

47 Ülkemizde yerleşik farklı evrelerdeki firmaların Ar-Ge ve Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi aşamalarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurumlar tarafından sağlanan destek mekanizmaları mevcuttur. Buna göre :  Girişimciler, kurulma aşamasında veya yeni kurulmuş firmalar KOSGEB’in stratejik yol haritası oluşturulması, işlik, personel istihdamı, teçhizat, eğitim, danışmanlık vb. desteklerine başvurabilirler.  İleri teknoloji temelli iş fikirlerine sahip girişimci adayları TÜBİTAK Teknogirişim desteği, TTGV ön kuluçka ve başlangıç sermaye destekleri, KOBİ A.Ş., İşgirişim, Türkven vb. sermaye fon şirketlerinin desteklerine başvurabilirler.  Üretim aşamasına geçmiş ve proje geliştirme aşamasındaki firmalar eş zamanlı proje finansman desteği için TÜBİTAK-TEYDEB hibe desteği, TTGV Teknoloji Geliştirme Projeleri geri ödemeli desteklerine başvurabilirler.ÖNERİLER

48  Ar-Ge projelerini yürütme aşamalarında kullanılan finans mekanizmalardan yararlanma aşamasındaki firmalar gerekli güvence için Kredi Garanti Fonu gibi kurumlardan veya KOBİ Bankacılığı konusunda hizmet veren bankaların kredi desteklerinden yararlanılabilir.  Ar-Ge projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesi aşamasında firmalar TTGV Ticarileştirme desteği, DTM kaynaklı fuar, pazar araştırması, marka, ofis ve fuar katılım destekleri için İhracatçı Birliklerine,İGEME’ye, KOSGEB pazar araştırma desteklerine başvurabilirler.  Uluslarası üretim ve çevre standartlarında üretim aşamasındaki firmalar TTGV Çevre destekleri, KOSGEB kalite, DTM kaynaklı çevre maliyetlerinin desteklenmesi konusundaki teşvik ve proje finansman mekanizmalarından yararlanılabilir.  Proje yürütmede tecrübe kazanıp uluslararası projelere katılan firmalar TÜBİTAK ve TEYDEB aracılığıyla desteklenen Eureka, Eurostars, AB Çerçeve Programlarından destek alabilirler.ÖNERİLER

49  Teknopark ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan, Ar-ge ve yenilik projeleri gerçekleştiren ve buna göre personel istihdam eden firmalar gerekli vergi muafiyetlerinden ve teşviklerinden yararlanabilirler.  Sonuç olarak; rekabet gücünü korumanın anahtarı olarak Ar-Ge’ye zaman, sermaye ve istihdam ayırmaya karar veren veya ayıran yenilikçi firmaların Ar-Ge ve ticarileşmesinin uzun vadeli ve sürekli bir yaklaşım olduğunu gözönüne alarak :  Proje ve iş planlarını oluşturmaları,  Buna göre gerekli kaynak ve insan gücü planlamasını yapmaları,  Kullanılacak finansman araçları ve bunların firmalarına getireceği maliyetlerini iyi hesaplayarak yararlanmaları,  İlgili kurumların uzman yönlendirmeleri ve doğru danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları  Bu yolda girecekleri işbirliklerini (üniversite, araştırma merkezleri, rekabet öncesi iş birlikleri, platformlar, kümelenmeler) planlamaları  Bulundukları veya yer alacakları pazardaki rekabet koşulları ve ileriye dönük tehdit ve fırsatları incelemeleri,  Kriz ve risk yönetimine önem vermeleri  Ar-ge’yi gelenek olarak yerleştirerek sürdürülebilir kılmaları önemlidir.ÖNERİLER

50 TEŞEKKÜRLER...


"ULUSAL KAMU AR-GE DESTEKLERİ ve ve DESTEKLERDEN YARARLANMA STRATEJİLERİ İÇİN BAZI ÖNERİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları