Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİNERJİK YÖNETİM MELİS ŞENSOY BURCU ŞAHİN SERAY ÇELİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİNERJİK YÖNETİM MELİS ŞENSOY BURCU ŞAHİN SERAY ÇELİK."— Sunum transkripti:

1 SİNERJİK YÖNETİM MELİS ŞENSOY BURCU ŞAHİN SERAY ÇELİK

2  Sinerji, yeni global yönetim felsefesinde önem kazanan bir kavramdır.

3 SİNERJİ NEDİR? Sinerji, bütünün parçaları toplamından daha fazla olması demektir. Yani, 1+1=3 olması demektir.

4 “Bir zincirin gücü, o zincirin en zayıf halkasının gücüne eşittir.”

5 Sinerjik Yönetim ise, organizasyondaki tüm kaynakların etkin bir liderlik ile ortak bir amaca yönetilmesini ifade etmektedir, böylece daha yüksek bir enerjinin yaratılmasını hedefler. Organizasyondaki lider, insan, sistem ve donanım kaynaklarının bir arada düşünülmesinin önemini vurgulamaktadır. SİNERJİK YÖNETİM NEDİR?

6 Farklılıklara de ğ er vermek Stephen R. Covey’den 2 örnek:  Sigorta şirketinin yillik planlama toplantısı  Şirketin misyon bildirgesini hazırlama İŞ DÜNYASINDA SİNERJİ

7 Uzakdogu Felsefesinden bir deyis “ Biz ustalari taklit etmeye calismak yerine, onlarin aradigi seyleri arariz. “ İŞ DÜNYASINDA SİNERJİ

8 “ Senin gibi zeki, yeterlikli ve görevine bağlı biri benimle aynı fikirde değilse, o zaman fikir ayrılığında benim anlamadığım birşey var demektir; ve bunu anlamam gerekir. Senin bakiş açin, bir değer yargin var, onları gözden geçirmeliyim. “  Stephen Covey “Etkili insanlari 7 aliskanligi” SİNERJİ ve İLETİŞİM

9 Kaynakların ve faaliyetlerin paylaşımı: Araştırma geliştirme, tedarik, üretim faaliyetleri, satış gücü havuzu, pazarlama programları… Pazarlama ve ar-ge’nin faydalarının dağılımı: Pazarlama ve ar-ge faaliyetleri paylaşılmadığında kardeş işletmeler ekstra giderler yapabilmektedirler. Yönetimde değer yaratan Sinerjiler SİNERJİNİN UNSURLARI

10 Benzer İşletmeler: Teknik ve yönetsel anlamda bilgi ve ustalıklar tüm işletmeler arasında paylaşılabilir. İmaj Paylaşımı: Şirket içindeki farklı işletmeler şirketin birer üyesi olarak güçlü imajından faydalanabilirler. Yönetimde değer yaratan Sinerjiler SİNERJİNİN UNSURLARI

11 Sinerji kaynakların daha iyi kullanım sürecinin sonucudur. • Şirket Kültürü • Fiziksel varlıklar • Üretim imkanları • Görünmeyen varlıklar • Marka • Müşteri Bilgisi Sinerjinin oluşabilmesi için etkileşimlerin geliştirilmesi gereklidir. Sinerjinin ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için parçalar ile başlangıç yapmayı bırakmak ve bütünü dikkate alan bir yaklaşımla çalışmak gereklidir. SİNERJİNİN GEREKLERİ

12 • Enerji • İş Birliği • Güven • Şevk • Yenilik • İsrafın azalması • Üretkenlik • Katılım • Moral • Destek Organizasyonlarda sinerji yaratıldığında rekabet avantajı sağlar. Sinerji işletme kombinasyonlarının değerine ‘’süper katkı’’ sağlar. SİNERJİNİN FAYDALARI

13  Satış Sinerjisi  İşletme Sinerjisi  Yatırım Sinerjisi  Yönetim Sinerjisi İşletmelerde sinerji etkisi farklı şekillerde oluşturulabilir. SİNERJİ TÜRLERİ

14 SİNERJİK YÖNETİM  Organizasyonda tüm kaynakların etkin bir liderlik ile bir araya getirilmesi ve böylece daha yüksek bir enerjinin yaratılması  Yönetime tüm çalışanların daha geniş ve etkin bir katılımının sağlanmasıdır.

15 Bilim Adamlarının Yaklaşımı  Michael Doctoroff: Organizasyon içindeki çatışmaların önlenmesi, çalışanlar arasında iş birliği oluşturmak, yaratıcılık ve doğru iletişim uygulamaları sinerjik yönetim sistemini oluşturmaktadır.  Killman: Katılımcı, bütünleştirici bir yönetim yaklaşımıdır.  Kavrakoğlu: Sistemin bileşenleri üzerinde mümkün olan tüm etkileşimleri kullanmak ve sistem elemenlarındaki geri beslemelerden yararlanmayı sağlamak için bütün yönetim fonsiyonlarının gerekli yerlerde seferber edilmesi.

16 Sinerjik Yönetim Teknikleri  Yetki ve Sorumluluk Devri  Bilgi Paylaşımı  Anketler  Geribildirim  Öneri Sistemleri  Görev Grupları  İş Zenginleştirme  Kalite çemberleri  Kendi kendini Yöneten Takımlar

17 Sinerjik Yönetim Teknikleri  Fonksiyonel Çalışma Grupları  Fonksiyonlar arası çalışma gurupları  Organizasyon Sendika İş Birliği

18 Sinerjik Yönetim Foksiyonları  Sinerjik Planlama  Sinerjik Organizasyon Tasarımı  Sinerjik Yürütme  Sinerjik Denetim

19 Sinerjik Yönetim ve Rekabet Dengesi

20 Sinerjik Planlama  İşletmelerin geleceği kazanabilmeleri açısından, planlamada öne çıkan iki yaklaşım olan stratejik düşünce ve stratejik planlama yaklaşımlarının sinerji oluşturucu bir şekilde, her ikisinin birden kullanılması sinerjik planlama olarak adlandırılır.  Stratejik Planlama; Geleceğe dönük, sistemli bir yaklaşımdır.  Stratejik Düşünce; Fonksiyonel yöneticilere, verecekleri kararların işletmenin rekabet pozisyonunu nasıl geliştireceğini anlamalarını sağlar.

21 Sinerjik Planlama

22 Sinerjik Organizasyon Tasarımı  Sinerjik organizasyon, çalışanların yaptıkları işi severek, benimseyerek yaptıkları ve işi başarmak duygusuna sahip oldukları bir iç harmoninin olduğu organizasyon olarak tanımlanabilir.  Etkin organizasyonlar kendiliğinden oluşmazlar ancak tasarlanırlar.

23 Sinerjik Yürütme  Organizasyon oluşturulduktan sonra, bu yapının harekete geçirilmesidir.  Hiper – rekabet ortamlarının değişen koşullarında yürütme fonksiyonunun etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi doğrultusunda takım çalışması ve liderlik konuları ön plana çıkmaktadır.

24 Sinerjik Denetim  Sinerjik Yönetim Organizasyonlarında takım çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamaya yönelik çalışmalardır.  360 0 Feedback yöntemi önem kazanmaktadır.

25 Sinerjik Liderlik  Amaçların başarılması doğrultusunda grubu etkileme yeteneğidir.  Liderlik süreç ve özellikten oluşmaktadır. ****Süreç olarak, zorlayıcı olmayan yönlendirme ve koordinasyon ile grup üyelerini amaçların başarılması doğrultusunda etkilemektir. ****Özellik olarak, başarılı bir şekilde etki oluşturmak için özellikler ortaya koymaktır.

26 SİNERJİK TAKIM KURMA  Takım Nedir?  Şirket Kültürü  Sinerjik Takım Çalışması Kültürü  Güçlü bir takım kültürü oluşturulması

27 BİREYLER,GRUP VE TAKIM ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

28 BAŞARILI BİR TAKIM OLUŞTURMANIN BASAMAKLARI  Takımın Oluşturulması  Takım Üyelerinin birbirine alışması  Takım Üyelerinin Güç kazanması  Uygulamaların başlaması  Sinerji

29 TAKIM ÇALIŞMASININ SAĞLADIĞI YARARLAR  Koruyuculuk  Statüler  Öğrenme  Kendine Saygı  Arkadaşlık  Güç

30 TAKIM ÇALIŞMASINA ÖRNEKLER  Boeing 777  Ford Taurus  Formula Yarışları

31 TAKIM ÇALIŞMASINI DESTEKLEMEYEN FAKTÖRLER  Organizasyon Yapısı  Etkin olmayan organizasyonel iletişim  Kaynakların azlığı  Dürüstlük ve güven eksikliği  Şirket kültürü  Takım Yapısı

32 TAKIM ÇALIŞMASINDAKİ ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER  Yönetim Desteği  Uygunluk  Tamamlayıcı üyeler  İşbirlikçi ilişkiler  Zaman

33 TAKIM TÜRLERİ  Organizasyonel Politika Yapıcı Takımlar  Görev Takımları  Bölümsel İlerleme Gelişim Takımları  Kendini yöneten takımlar  Sanal takımlar

34 TAKIMLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ  Çatışmaların önlenmesi sinerjik yönetim açısından oldukça önemlidir.  Bunun için takım yöneticisi empati oluşturmalıdır.

35 İDEAL TAKIM NİTELİKLERİ  Güven  Destek  İletişim  Takımın Hedefleri  Çatışmaların Çözümlenmesi  Üyelerin Kullanılması  Kontrol  Çalışma Ortamı

36 YÜKSEK PERFORMANSLI TAKIM UYGULAMA BAŞARISI

37 SONUÇ  ‘‘Önemli olan zirveye ulaşabilmek değil orada kalabilmektir.’’  ‘‘Üst düzeyde, sürekli ve artan bir performans düzeyi sinerji sonucunda elde edilebilir.’’  ‘‘Sinerjik yürütme faaliyetlerinde takım çalışmalarının üst düzey yönetimce desteklenmesi hayati öneme sahiptir.’’

38 Sinerjimize Ortak Olduğunuz için teşekkürler…


"SİNERJİK YÖNETİM MELİS ŞENSOY BURCU ŞAHİN SERAY ÇELİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları