Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Bir sistemin amaçlarına yönelik olarak çalışma durumunun değerlendirilmesi, sistemin bütünlüğü ve sistemden çıkan ürün için önem taşır.  Sistemlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Bir sistemin amaçlarına yönelik olarak çalışma durumunun değerlendirilmesi, sistemin bütünlüğü ve sistemden çıkan ürün için önem taşır.  Sistemlerin."— Sunum transkripti:

1

2  Bir sistemin amaçlarına yönelik olarak çalışma durumunun değerlendirilmesi, sistemin bütünlüğü ve sistemden çıkan ürün için önem taşır.  Sistemlerin alt sistemleri arasında bütünleşmenin sağlanması ve her birine amaçlar doğrultusunda, bütünlüğü bozmadan rehberlik ve denetimin yapılması zorunludur.  Sistemlerde bu hizmetin tümünü kapsayan sürece teftiş ve hizmeti gören elemana müfettiş adı verilir.

3

4 Müfettişte Aranılan Kişisel Nitelikler  Müfettişte aranılacak nitelikleri kesin olarak saptama ve sınırlama olanağı yoktur. ayrıca, aranılan niteliklerin çoğunluğu duygusal alanlarla ilgili olduğundan ölçütlerini de koymak oldukça zordur. müfettişte aranılan aşağıdaki kişisel nitelikler toplumun değer yargılarıyla bağımlıdır.

5  Güven ve saygı kazanma yeteneğine sahip  Kendine güvenen, ehliyetli ve liyakatli  Sempatik, duygulu ve işlerinde kararlı,  Samimi, hisli ve iyi alışkanlıklar kazanmış,  İyi huylu, sıcak kanlı, yerine göre nüktedan

6  Değer biçmede tarafsız, değerlendirme yapmada hatasız  İşini benimseyen, seven, gayretli ve hevesli,

7  İnceleyici, gözlemci, araştırıcı ve bulucu,  Kurumda, işinde ve çevresinde kaynak şahıs,  Düzenli, kılık ve kıyafetine önem veren şahıs

8 Müfettişte Aranılan Mesleki Nitelikler  Müfettiş teftiş ettiği kurumda, bir alan uzmanı olarak rol oynayacaktır. bu nedenle kurumlar genellikle müfettişlerini, kurumun iş alanına uygun meslek veya branşta öğrenim yapmış elemanlar arasından seçme ve yetiştirme sistemini uygulamaktadırlar.

9 Yetiştirme Programını Tamamlamış Bir Müfettişte Aşağıdaki Mesleki Nitelikler Aranır:  Geniş bir temel eğitim ve kültüre sahip,  Kurumun iş alanıyla ilgili bilgileri kazanmış,

10  Müfettişliğin gerektirdiği mesleki eğitimi yapmış,  Yönetim süreçlerinde bilgi ve beceri kazanmış,  Meslekle ilgili yasalar hakkında bilgiye sahip,

11  Liderde aranılan niteliklere sahip ve uyanık.  İnsan ilişkilerini sağlama ve geliştirme yeteneğine sahip,  Rehberlik ve danışmanlık bilgi ve hüneri kazanmış,

12  Personelin meslekte gelişmesini sağlayan şahıs,  Personelin değerlendirilmesini yalnız ve hatasız yapan şahıs,

13 Müfettişte aranılan Liderlik Nitelikleri  Müfettiş değişen ve gelişen bir ortamda çalışır. Bu nedenle yenilikleri yakından izlemeli, değişme ve gelişmelerin öncüsü, önericisi, deneticisi ve değerlendiricisi olmalıdır. Başarılı bir liderlik için aranılacak nitelikler kişilerin görüşlerine göre değişik olabilirse de müfettiş kişilerden çok grupla çalışacağından aşağıdaki liderlik özellikleri aranır.

14  Personelin ideal ve görüşlerine, inançlarına, haklarına ve değer yargılarına karşı saygılı,  Kimlerle birlikte çalışacağı, ilişki kuracağı ve işbirliği yapacağı hakkında bilgili,

15  Kurumun politikası ve yararları hakkında başkalarını aydınlatmaya, yetenekli ve istekli.

16  Personelin yetki ve sorumluluğunu anlamada, vermede yetenekli ve bilgili,  Personelin hatalarını ortaya koymada, kıskançlık duygu ve hasetlerine karşı uyanık ve dikkatli,

17  Personelin daha iyi yaşaması ve gelişmesi için gerekli olanakları sağlamaya istekli ve gayretli,  Amaçlara ulaşmak için plan ve programlar hazırlama bilgi ve becerisine sahip,

18  Görevleri tamamlamak ve amaçlara ulaşmak üzere iyi organize bilgi ve becerisine sahip  Liderlik dinamizmine ilişkin yeterli bilgi ve uygulama becerisi kazanmış,

19  Alternatifler arasında seçim yapma, çabuk ve isabetli karar verme yeteneğini geliştirmiş,  Kararlarda sağlam olmak üzere esas delilleri elde eden, fakat inat etmeyen insan,  Verilen kararları, koşulları göz önünde bulundurarak uygulama becerisi kazanmış,

20  İşleri tamamlama, iş usullerini geliştirme ve değerlendirme bilgisine sahip,  Personeli güdeleyen, prestij ve statü sorularında dikkatli olan,  Sistemin politika ve organizasyonuna ilişkin çalışmalarda katkıda bulunmak için bilgili ve istekli.

21 Hazırlayan  Mesut Özdemir


" Bir sistemin amaçlarına yönelik olarak çalışma durumunun değerlendirilmesi, sistemin bütünlüğü ve sistemden çıkan ürün için önem taşır.  Sistemlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları