Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005 BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005 BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI"— Sunum transkripti:

1 KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005 BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI http://www.beyaznokta.org.tr

2 KiGeP HAKKINDA GENEL BİLGİLER Kişisel Gelişim Platformu - KiGeP

3 KiGeP genel bilgiler Uygulayan kuruluş Kişisel Gelişim Platformu projesi (KiGeP), bir Beyaz Nokta Gelişim Vakfı (BNGV) projesidir. KiGeP ‘ in Amacı KiGeP’in amacı “Öğrenme” yoluyla her genci, kendi yolunu çizebilen, geleceğini kurabilen, nitelikli ve başarılı birer birey olarak hayata kazandırmaktır. KiGeP ‘ in Hedefi Hedef Ankara’dan sonra ilk etapta İzmir ve İstanbul’dan başlayarak devamında üniversite olan illerde gençleri KiGeP’den yararlandırmaktır.

4 KiGeP’te neler yapıldı? Mayıs 2003’te Ankara’da başladı. O tarihten Ocak 2005’e kadar;  18 program gerçekleştirildi.  586 kişi www.kigep.org.tr sitesinden on-line başvuru yaptı.www.kigep.org.tr  309 üniversiteli genç KiGeP programlarına katıldı. Sponsorlar  Ana sponsor : MESİS  Mekan Tasarım ve düzenleme : Naturland  Aydınlatma : Lamp83  Tanıtım ve iletişim planlama: Markom Leo Burnett Reklam Hizmetleri KiGeP genel bilgiler-2

5 KiGeP genel bilgiler-3 KiGeP programı nasıl işliyor? KiGeP Projesi’ne 15-20 kişilik gruplar halinde katılan gençler 3 ay boyunca; 1. Potansiyelleri ve hedefleriyle ilgili “Yaşam alanı hakkında farkındalık kazandırma seminerleri” 2. “Yaşam alanı genişletmek için Bireysel Öğrenme Planı hazırlama” 3. ve “Bireysel Öğrenme Planı uygulama” olmak üzere 3 aşama halinde yürütülen programı tamamlıyorlar.

6 KiGeP’te sunulan imkanlar  2 Günlük KiGeP’e Başlangıç Semineri  Çalışma Grupları  Moderatörlerle Katılımlı Öğrenme Çalışmaları  Rehberlik yapma işlevini sağlayan Mentorluk Sistemi  KiGeP Kütüphanesi  Katılımcıların ihtiyaçları doğrultusundaki Atölye Çalışmaları  Eğitim, iş ilanları, staj vb. imkanlardan yararlanmak için Kurumsal İşbirlikleri  Bilgisayar ve İnternet destekli İletişim Platformu KiGeP genel bilgiler-4

7 KiGeP KATILIMCI PROFİLİ Profil

8 Katılımcı sayısı:309 (Kız: 178+Erkek: 141) Geldikleri üniversiteler (ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi başta olmak üzere)Toplam 33 üniversite) Bölümleri:  İktisadi ve İdari bilimler fakültesi : 147 kişi  Yabancı Dil Eğitimi: 143 kişi  Fen Edebiyat Fakültesi: 32 kişi  Öğretmenlik : 9 kişi  Mühendislik: 79 kişi  Hukuk:11 kişi  Mimarlık: 4 kişi  Tıp : 2 kişi  Sağlık, Turizm İşletmeciliği : 6 kişi  Meslek yüksek okulu: 4 kişi KiGeP katılımcı profili

9  Öğrenim durumları:  Ara sınıflarda okuyan : 177 kişi  Mezun olmuş: 132 kişi (34 kişisi master ve doktora öğrencisi)  İnternet aboneliği olan: Tüm katılımcılar internet kullanıyor. (10 saat ve üstü kullanan 244 kişi.)  Yayın takip eden : 110 kişi.  Baba mesleği (çoğunlukla ): Kamu görevlisi, bankacı, mühendis, öğretmen, esnaf  Anne mesleği: Ev hanımı, bankacı, öğretmen, kamu görevlisi KiGeP katılımcı profili-2

10 KiGeP PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLAR Değerlendirme ve sonuçlar

11 Program değerlendirme boyutları ve amaç KiGeP programı Kirkpatrick’in program değerlendirme boyutlarından Reaksiyon, Öğrenme ve Davranış boyutları itibariyle incelenmiştir. Amaç; BNGV tarafından uygulanmakta olan KiGeP programının katılımcıların algılarına göre başarısının ölçülmesidir. Değerlendirme sonucunda programın etkililiği konusunda bilgi almak ve bu programın gelişimini sağlamak hedeflenmiştir.

12 Araştırma ekibi KiGeP programının değerlendirme çalışmasını ODTÜ Eğtitim Bilimleri Fakültesinden Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Hanife Akar yürütmüştür. Dolayısıyla KiGeP eğitim programı bir dış değerlendirmeci tarafından ele alınmıştır. Ölçeklerin pilot çalışma, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları KiGeP ekibinin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Anketler KiGeP ekibi tarafından uygulanmış, görüşmeler ise dış değerlendirmeci tarafından gerçekleştirilmiştir.

13 Araştırma yöntemi ve anketler Anketler Anket 1. Durum Saptama Anket 2. Sunumların Farkındalık Oluşturmada Etkisi Anket 3. Program Değerlendirme Yöntem Tematik analiz yöntemi kullanılmıştır.

14 Bulgular KiGeP’in amacı çerçevesinde hazırlanan bu değerlendirme raporunda öncelikli olarak katılımcı profili ve katılma nedenleri ortaya çıkarılmıştır.  Değerlendirmeye esas alınan grup sayısı : 4 grup (6.–7 –8. ve 9. gruplar.)  Bu gruplarda anket yollanan sayısı (Gruplardaki toplam katılımcı sayısı): 168 kişi  Bu gruplarda ulaşılan katılımcı sayısı : 84 kişi  Değerlendirme sürecinde kullanılan bilgi kaynakları * 3 aşamalı anketle katılımcı durumları ve programla ilgili verilerin alınması, * telefonla ve yazılı olarak kazanımlarıyla ilgili bilgilerin alınması, * yüzyüze görüşmelerle KiGeP’le ilgili görüş ve önerilerin alınması

15 KiGeP başlangıç seminerine katılım  Başlangıçtaki 2 günlük seminere katılım %99

16 3 ay süredeki katılım  Programda 3 ay sürede gerçekleştirilen atelye çalışmaları ve diğer etkinliklere katılım %23,9

17 KiGeP seminerlerinin katılımcı hedeflerine etkisi  Hedeflerinde değişiklik yapan %50

18  Hedeflerinde kararsız olanlardan hedef netleştiren %75 KiGeP seminerlerinin katılımcı hedeflerine etkisi -2

19  Hedefi olmayıp kendine hedef belirleyen %50 KiGeP seminerlerinin katılımcı hedeflerine etkisi-3

20 Bireysel Öğrenme Planı (BÖP) ile ilgili sonuçlar BÖP hazırlayan: %54 hazırlamayan : %14

21  Kariyer Geliştirme  İş Bulma  Kendi İşini Kurma  Ek Gelir Sağlama  Tasarruf Projesi Uygulama  Beceri Edinme BÖP hazırlayanların öncelik verdikleri hedefler - 2

22 BÖP’deki hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin sonuçlar - 3  3 ay sonunda tamamen gerçekleştirdiğini belirten % 13  Oldukça gerçekleştirdiğini belirten %33  Kısmen gerçekleştirdiğini belirten %20  Birazını gerçekleştirdiğini belirten %13  Hiç gerçekleştiremediğini belirten %19

23 BÖP’deki hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin sonuçlar grafiği- 4

24  Katılımcıların beceri edinmede, mesleki uzmanlık sağlamak yerine bir beceri geliştirme (Dil öğrenme, bilgisayar kullanmada gelişme, vb.) hedeflerini seçmeleri dikkat çekicidir  Yaşam Alanını genişletmek isteyenlerin çoğunlukla tercihi : zaman ve stres yönetimi, tasarruf, sağlıklı beslenme, konsantrasyon ve motivasyon eksikliğini giderme gibi alışkanlıkları kazanmak olarak ortaya çıkmaktadır. BÖP’deki hedeflerle ilgili tercihler -5

25 BÖP hazırlamayanların görüşleri-6  Kişisel gelişimin bir ihtiyaç olduğu ancak becerilerin geliştirilmesi konusunda harekete geçemedikleri,  Bilgiye ulaşma konusunda farkındalık oluştuğu fakat gerçekleştirme sürecinin zor bir aşama olduğu ve BÖP uygulama sürecinde başaramadıkları şeklinde ifade edilmiştir.

26 KiGeP’te kullanılan eğitim teknikleri ile ilgili algılar Katılımcıların yarıdan fazlası en çok tartışma şeklindeki öğrenme tekniğinden yararlandıklarını belirtmişlerdir.

27 KiGeP’teki İnternet etkinliklerine bakış  ebülten, eposta grubu, web sitesi gibi internet üzerindeki etkinliklerin yararlı olduğunu düşünenler %75

28 KATILIMCILARIN KiGeP PROGRAMI BİTİMİNDEKİ DURUMLARI Sonuç

29  İşe giren : 53 kişi (132 mezun arasından)  Yaşam Alanını genişlediğini beyan eden:101 kişi (ulaşılan 135 katılımcıdan)  Yaşam Alanını genişletme çalışması yapan: 68 kişi  Akademik Kariyer yapan : 27 kişi  Ek gelir sağlayan : 28 kişi  Serbest girişimcilik yapan : 7 kişi Katılımcıların KiGeP sonundaki durumları

30 KiGeP HAKKINDAKİ KATILIMCI GÖRÜŞLERİ Katılımcı görüşleri

31  Seminerlerin kişisel gelişimin yanı sıra mesleki gelişime yönelik konuları da kapsaması  Üç aylık sürenin uzatılabilmesi ya da daha yoğun olarak bir araya gelinmesi  e-bülten, e-posta grubu, web sitesi gibi internet üzerindeki etkinliklerin yararlı olduğu, devamı  Bireysel Öğrenme Planının revize edilmesi sürecinde daha çok geri dönütün verilmesi Katılımcı görüşleri

32  Katılma sıklığının artması için kuralların olmalı  Mentorlarla daha sık yüzyüze görüşmeler yapılabilmeli ve mentorlar konu/sayı bazında artırılmalı  Grupların oluşması ve bunların desteklenmesi, başkalarına karşı sorumluluk almadaki olumlu etkisinin yanı sıra, katılımcıların kişisel gelişimini ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesini de olumlu etkilediğinden daha fazla teşvik edilmeli. Katılımcı görüşleri-2

33 DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL SONUÇLAR Genel sonuçlar

34  Seminer konuları kişisel gelişimi sağlamak üzere organize edilmiş eğitim programına çok uygundur.  Konular hem programın hedefleri açısından hem de bireysel gelişim açısından katılımcılarda kendilerini tanımalarına yönelik önemli bir farkındalık yaratmıştır.  Bu da katılımcıların öğrenmelerini davranışa dönüştürebilmeleri açısından itici bir güç olmuştur.

35  Seminerlerde kullanılan eğitsel yaklaşımlar ve eğitimci tutumları konularında örneklemden olumlu reaksiyon ortaya çıkmıştır.  KiGeP’te bulunan bilgisayar labaratuvarı, işitsel-görsel kaynaklar, kitap ve dokümanlardan daha çok yararlanmalarına yönelik çalışma yapılmalıdır.  Internet, e-posta, e-bülten gibi yaratıcı düşünce, işbirliği, ürün hazırlama, (iş ilanlarının paylaşılması, katılımcıların ilgi alanlarına yönelik kaynaklara erişim) gibi toplumsal sorumluluk gerektiren etkinliklerin, bireylerin eğitim programı sürecine katılması, sosyalleşme ve sorumluluk alma gibi konularda yarar sağladığı ortaya çıkmıştır. Genel sonuçlar -2

36 Değerlendirme özeti  KiGeP Projesi gençlere, yaşamda ihtiyaçları olan kişisel gelişim hedeflerini koyup uygulayabilmeleri konusunda yetkinlik kazanma ortamı sağlayan,  Kendini gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri geliştirmelerinin yolunu gösteren,  İçeriği “öğrenme” ye dayalı programlarla özerk ve özgür bir öğrenme ortamında yaşama hazırlanmada katkı sağlayan bir projedir.


"KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005 BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları