Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005"— Sunum transkripti:

1 KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005
BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI

2 KiGeP HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Kişisel Gelişim Platformu - KiGeP KiGeP HAKKINDA GENEL BİLGİLER

3 KiGeP genel bilgiler Uygulayan kuruluş
Kişisel Gelişim Platformu projesi (KiGeP), bir Beyaz Nokta Gelişim Vakfı (BNGV) projesidir. KiGeP ‘in Amacı KiGeP’in amacı “Öğrenme” yoluyla her genci, kendi yolunu çizebilen, geleceğini kurabilen, nitelikli ve başarılı birer birey olarak hayata kazandırmaktır. KiGeP ‘in Hedefi Hedef Ankara’dan sonra ilk etapta İzmir ve İstanbul’dan başlayarak devamında üniversite olan illerde gençleri KiGeP’den yararlandırmaktır.

4 KiGeP genel bilgiler-2 KiGeP’te neler yapıldı?
Mayıs 2003’te Ankara’da başladı. O tarihten Ocak 2005’e kadar; 18 program gerçekleştirildi. 586 kişi sitesinden on-line başvuru yaptı. 309 üniversiteli genç KiGeP programlarına katıldı. Sponsorlar Ana sponsor : MESİS Mekan Tasarım ve düzenleme : Naturland Aydınlatma : Lamp83 Tanıtım ve iletişim planlama: Markom Leo Burnett Reklam Hizmetleri

5 KiGeP genel bilgiler-3 KiGeP programı nasıl işliyor?
KiGeP Projesi’ne kişilik gruplar halinde katılan gençler 3 ay boyunca; Potansiyelleri ve hedefleriyle ilgili “Yaşam alanı hakkında farkındalık kazandırma seminerleri” “Yaşam alanı genişletmek için Bireysel Öğrenme Planı hazırlama” ve “Bireysel Öğrenme Planı uygulama” olmak üzere 3 aşama halinde yürütülen programı tamamlıyorlar.

6 KiGeP genel bilgiler-4 KiGeP’te sunulan imkanlar
2 Günlük KiGeP’e Başlangıç Semineri Çalışma Grupları Moderatörlerle Katılımlı Öğrenme Çalışmaları Rehberlik yapma işlevini sağlayan Mentorluk Sistemi KiGeP Kütüphanesi Katılımcıların ihtiyaçları doğrultusundaki Atölye Çalışmaları Eğitim, iş ilanları, staj vb. imkanlardan yararlanmak için Kurumsal İşbirlikleri Bilgisayar ve İnternet destekli İletişim Platformu

7 Profil KiGeP KATILIMCI PROFİLİ

8 KiGeP katılımcı profili
Katılımcı sayısı:309 (Kız: 178+Erkek: 141) Geldikleri üniversiteler (ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi başta olmak üzere)Toplam 33 üniversite) Bölümleri: İktisadi ve İdari bilimler fakültesi : 147 kişi Yabancı Dil Eğitimi: 143 kişi Fen Edebiyat Fakültesi: 32 kişi Öğretmenlik : 9 kişi Mühendislik: 79 kişi Hukuk:11 kişi Mimarlık: 4 kişi Tıp : 2 kişi Sağlık, Turizm İşletmeciliği : 6 kişi Meslek yüksek okulu: 4 kişi

9 KiGeP katılımcı profili-2
Öğrenim durumları: Ara sınıflarda okuyan : 177 kişi Mezun olmuş: 132 kişi (34 kişisi master ve doktora öğrencisi) İnternet aboneliği olan: Tüm katılımcılar internet kullanıyor. (10 saat ve üstü kullanan 244 kişi.) Yayın takip eden : 110 kişi. Baba mesleği (çoğunlukla ): Kamu görevlisi, bankacı, mühendis, öğretmen, esnaf Anne mesleği: Ev hanımı, bankacı, öğretmen, kamu görevlisi

10 KiGeP PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme ve sonuçlar KiGeP PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLAR

11 Program değerlendirme boyutları ve amaç
KiGeP programı Kirkpatrick’in program değerlendirme boyutlarından Reaksiyon, Öğrenme ve Davranış boyutları itibariyle incelenmiştir. Amaç; BNGV tarafından uygulanmakta olan KiGeP programının katılımcıların algılarına göre başarısının ölçülmesidir. Değerlendirme sonucunda programın etkililiği konusunda bilgi almak ve bu programın gelişimini sağlamak hedeflenmiştir.

12 Araştırma ekibi KiGeP programının değerlendirme çalışmasını
ODTÜ Eğtitim Bilimleri Fakültesinden Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Hanife Akar yürütmüştür. Dolayısıyla KiGeP eğitim programı bir dış değerlendirmeci tarafından ele alınmıştır. Ölçeklerin pilot çalışma, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları KiGeP ekibinin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Anketler KiGeP ekibi tarafından uygulanmış, görüşmeler ise dış değerlendirmeci tarafından gerçekleştirilmiştir.

13 Araştırma yöntemi ve anketler
Anket 1. Durum Saptama Anket 2. Sunumların Farkındalık Oluşturmada Etkisi Anket 3. Program Değerlendirme Yöntem Tematik analiz yöntemi kullanılmıştır.

14 Bulgular KiGeP’in amacı çerçevesinde hazırlanan bu değerlendirme
raporunda öncelikli olarak katılımcı profili ve katılma nedenleri ortaya çıkarılmıştır. Değerlendirmeye esas alınan grup sayısı : 4 grup (6.–7 –8. ve 9. gruplar.) Bu gruplarda anket yollanan sayısı (Gruplardaki toplam katılımcı sayısı): 168 kişi Bu gruplarda ulaşılan katılımcı sayısı : 84 kişi Değerlendirme sürecinde kullanılan bilgi kaynakları * 3 aşamalı anketle katılımcı durumları ve programla ilgili verilerin alınması, * telefonla ve yazılı olarak kazanımlarıyla ilgili bilgilerin alınması, * yüzyüze görüşmelerle KiGeP’le ilgili görüş ve önerilerin alınması

15 KiGeP başlangıç seminerine katılım
Başlangıçtaki 2 günlük seminere katılım %99

16 3 ay süredeki katılım Programda 3 ay sürede gerçekleştirilen atelye çalışmaları ve diğer etkinliklere katılım %23,9

17 KiGeP seminerlerinin katılımcı hedeflerine etkisi
Hedeflerinde değişiklik yapan %50

18 KiGeP seminerlerinin katılımcı hedeflerine etkisi -2
Hedeflerinde kararsız olanlardan hedef netleştiren %75

19 KiGeP seminerlerinin katılımcı hedeflerine etkisi-3
Hedefi olmayıp kendine hedef belirleyen %50

20 Bireysel Öğrenme Planı (BÖP) ile ilgili sonuçlar
BÖP hazırlayan : %54 hazırlamayan : %14

21 BÖP hazırlayanların öncelik verdikleri hedefler - 2
Kariyer Geliştirme İş Bulma Kendi İşini Kurma Ek Gelir Sağlama Tasarruf Projesi Uygulama Beceri Edinme                  

22 BÖP’deki hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin sonuçlar - 3
3 ay sonunda tamamen gerçekleştirdiğini belirten % 13 Oldukça gerçekleştirdiğini belirten %33 Kısmen gerçekleştirdiğini belirten %20 Birazını gerçekleştirdiğini belirten %13 Hiç gerçekleştiremediğini belirten %19

23 BÖP’deki hedeflerin gerçekleşmesine ilişkin sonuçlar grafiği- 4

24 BÖP’deki hedeflerle ilgili tercihler -5
Katılımcıların beceri edinmede, mesleki uzmanlık sağlamak yerine bir beceri geliştirme (Dil öğrenme, bilgisayar kullanmada gelişme, vb.) hedeflerini seçmeleri dikkat çekicidir Yaşam Alanını genişletmek isteyenlerin çoğunlukla tercihi : zaman ve stres yönetimi, tasarruf, sağlıklı beslenme, konsantrasyon ve motivasyon eksikliğini giderme gibi alışkanlıkları kazanmak olarak ortaya çıkmaktadır.

25 BÖP hazırlamayanların görüşleri-6
Kişisel gelişimin bir ihtiyaç olduğu ancak becerilerin geliştirilmesi konusunda harekete geçemedikleri, Bilgiye ulaşma konusunda farkındalık oluştuğu fakat gerçekleştirme sürecinin zor bir aşama olduğu ve BÖP uygulama sürecinde başaramadıkları şeklinde ifade edilmiştir.

26 KiGeP’te kullanılan eğitim teknikleri ile ilgili algılar
Katılımcıların yarıdan fazlası en çok tartışma şeklindeki öğrenme tekniğinden yararlandıklarını belirtmişlerdir.

27 KiGeP’teki İnternet etkinliklerine bakış
ebülten, eposta grubu, web sitesi gibi internet üzerindeki etkinliklerin yararlı olduğunu düşünenler %75

28 PROGRAMI BİTİMİNDEKİ DURUMLARI
Sonuç KATILIMCILARIN KiGeP PROGRAMI BİTİMİNDEKİ DURUMLARI

29 Katılımcıların KiGeP sonundaki durumları
İşe giren : 53 kişi (132 mezun arasından) Yaşam Alanını genişlediğini beyan eden:101 kişi (ulaşılan 135 katılımcıdan) Yaşam Alanını genişletme çalışması yapan: 68 kişi Akademik Kariyer yapan : 27 kişi Ek gelir sağlayan : 28 kişi Serbest girişimcilik yapan : 7 kişi

30 Katılımcı görüşleri KiGeP HAKKINDAKİ KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

31 Katılımcı görüşleri Seminerlerin kişisel gelişimin yanı sıra mesleki gelişime yönelik konuları da kapsaması Üç aylık sürenin uzatılabilmesi ya da daha yoğun olarak bir araya gelinmesi e-bülten, e-posta grubu, web sitesi gibi internet üzerindeki etkinliklerin yararlı olduğu, devamı Bireysel Öğrenme Planının revize edilmesi sürecinde daha çok geri dönütün verilmesi

32 Katılımcı görüşleri-2 Katılma sıklığının artması için kuralların olmalı Mentorlarla daha sık yüzyüze görüşmeler yapılabilmeli ve mentorlar konu/sayı bazında artırılmalı Grupların oluşması ve bunların desteklenmesi, başkalarına karşı sorumluluk almadaki olumlu etkisinin yanı sıra, katılımcıların kişisel gelişimini ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesini de olumlu etkilediğinden daha fazla teşvik edilmeli.

33 Genel sonuçlar DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL SONUÇLAR

34 Genel sonuçlar Seminer konuları kişisel gelişimi sağlamak üzere organize edilmiş eğitim programına çok uygundur. Konular hem programın hedefleri açısından hem de bireysel gelişim açısından katılımcılarda kendilerini tanımalarına yönelik önemli bir farkındalık yaratmıştır. Bu da katılımcıların öğrenmelerini davranışa dönüştürebilmeleri açısından itici bir güç olmuştur.

35 Genel sonuçlar -2 Seminerlerde kullanılan eğitsel yaklaşımlar ve eğitimci tutumları konularında örneklemden olumlu reaksiyon ortaya çıkmıştır. KiGeP’te bulunan bilgisayar labaratuvarı, işitsel-görsel kaynaklar, kitap ve dokümanlardan daha çok yararlanmalarına yönelik çalışma yapılmalıdır. Internet, e-posta, e-bülten gibi yaratıcı düşünce, işbirliği, ürün hazırlama, (iş ilanlarının paylaşılması, katılımcıların ilgi alanlarına yönelik kaynaklara erişim) gibi toplumsal sorumluluk gerektiren etkinliklerin, bireylerin eğitim programı sürecine katılması, sosyalleşme ve sorumluluk alma gibi konularda yarar sağladığı ortaya çıkmıştır.

36 Değerlendirme özeti KiGeP Projesi gençlere, yaşamda ihtiyaçları olan kişisel gelişim hedeflerini koyup uygulayabilmeleri konusunda yetkinlik kazanma ortamı sağlayan, Kendini gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri geliştirmelerinin yolunu gösteren, İçeriği “öğrenme” ye dayalı programlarla özerk ve özgür bir öğrenme ortamında yaşama hazırlanmada katkı sağlayan bir projedir.


"KiGeP UYGULAMALARI ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2005" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları