Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULLANICILAR AÇISINDAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULLANICILAR AÇISINDAN"— Sunum transkripti:

1 KULLANICILAR AÇISINDAN
MADRİD SİSTEMİ VE KULLANICILAR AÇISINDAN AVANTAJLARI Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

2 Madrid Sistemi Markaların Uluslar arası Tesciline ilişkin bir tescil mekanizmasıdır.
Madrid Protokolü, 1989’da Madrid Anlaşması’na yönelik çekinceleri ortadan kaldırarak katılımı artırmak ve Madrid Sisteminin alanını genişletmek amacıyla kabul edilmiştir. Madrid Protokolü tarihi itibariyle ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Sınai mülkiyet haklarının ülkesel karakterinin farklılığından kaynaklanan sıkıntılar Madrid Protokolü ile minimize edildiği için 1999 yılından sonra Türkiye’den yapılan Uluslararası marka tescil başvurularında artış olduğunu görmekteyiz. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

3 Kaynak : WIPO Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

4 Uluslararası Tescilin Önemini Artıran Unsurlar
Globalleşme Teknolojik gelişmenin yarattığı rekabet ortamı Uluslararası ticaretteki gelişmeler Çok uluslu şirketlerdeki artış Dünyadaki farklı tescil sistemleri Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

5 Madrid Sistemi ve Kullanıcılar Açısından Avantajları
Uluslararası Sınai Mülkiyet işlemlerinin tek bir çatı altında toplanması ve yönetilmesi hem müracaat sahipleri hem de vekiller için oldukça büyük faydalar sağlamaktadır. Tek dilde ve ücretlendirme sistemi ile birden fazla ülkede marka müracaatı yapılabilmektedir. Tek form ve tek bir takip noktası ile her bir ülke için ayrı ayrı vekillerle çalışma durumunda kalmadan, ayrı ayrı dosyalar takip etmek zahmetinden kurtularak onlarca ülkede marka tescili yapılabilmektedir. Örn: Adres, unvan, vekil değişikliği, emtia daraltma vb.. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

6 Madrid Sistemi ve Kullanıcılar Açısından Avantajları
Verdiği kaliteli hizmetten ve çalışma anlayışından dolayı Wipo, örnek bir kurumdur. Taleplerimize en kısa zaman içinde cevap veren ve işlerini çok yakından takip eden uzmanlar sayesinde dosyalar hakkında zaman kaybı yaşanmadan bilgi alınabilmektedir. Ulusal faz aşamasında ülkeler WIPO’ nun 18 aylık zaman periyoduna uyumlu kalmak zorunda oldukları için Madrid Sistemi zamandan büyük kazanç sağlamaktadır. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

7 Madrid Sistemi ve Kullanıcılar Açısından Avantajları
Web sitesinden, fiyat hesaplamalarına, müracaat formlarına, Sistem hakkındaki yenilikler ve ülkeler ile ilgili mevzuat değişikliklerine kolayca erişilebilmektedir. On-line ve yüz yüze eğitimler, seminerler ve çalışma grupları ile sınai mülkiyetin tüm dünyada geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına olanak sağlanmaktadır. Ana müracaatın belgeye bağlanmasından sonra, aynı marka için farklı marka numarası ve farklı tescil tarihine gerek kalmadan ek ülke müracaatı yapılabilmektedir. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

8 Madrid Sistemi ve Kullanıcılar Açısından Avantajları
Ağustos 2007 tarihi itibariyle WIPO tarafından başlatılan “e-marks” uygulaması dâhilinde; Ulusal inceleme aşamasında verilen “ret” ve “kesinlik kararları” elektronik posta yoluyla müracaat sahiplerine ve/veya vekillerine ulaştırılmaktadır. Bu uygulama ile posta yolu ile gönderildiğinde yaşanan zaman ve evrak kayıplarının önüne geçilmektedir. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

9 Tek bir dil kullanılması,
ÖNERİLER Tek bir dil kullanılması, Web sitesinin iyileştirilmesi ve dosya detayları hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması. Ret gerekçeleri ; Web sitesinde ret kararlarının kısmi olması halinde hangi emtialar koruma dışı bırakıldığı ya da hangi emtialar için korumanın devam ettiğinin görülebilmesi, Nice Sınıflandırması; Nice Sınıflandırması revize edilerek yayınlanacak olan yeni versiyonunun, bu anlaşmaya taraf ülkelerce koşulsuz olarak uygulanması ve bu uygulamanın her üye ülke için standart hale getirilmesi, MM2 Formu; Madrid başvurularımıza verilebilecek ret kararlarının önüne geçebilmek için MM2 Formunun daha esnek bir formata dönüştürülmesinin istenmeyen ek masrafların ve zaman kayıplarının önüne geçilebilmesi Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

10 ÖNERİLER Web sitesinin iyileştirilmesi: Marka sahiplerine göre Express Search sayfasından araştırma yapıldığında, firma isimleri Türkçe karakter içermelerinden dolayı herhangi bir sonuç bulunamamaktadır. Her ülkenin kendi diline ait karakterlerden dolayı yaşanan problemlerin önlenmesi adına WIPO kayıtlarının tek bir dil altında toplanmasını öneriyoruz. Örneğin: REAKTİF TEKSTİL’e ait uluslar arası tescillere ulaşmak için İngilizce ya da Türkçe karakterler kullanılarak araştırma yapıldığında herhangi bir tescil kaydı bulunamamaktadır. Yalnızca marka yada numara ile arama yapıldığında kayıtlara ulaşılabilinmektedir. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

11 ÖNERİLER Web sitesinin iyileştirilmesi: Söktaş firmasının Madrid müracaatları için devir müracaatı yapmak istediğimizde Express Search’ den yapılan araştırmada firma adına kayıtlı önceki markalar bulunamamaktadır. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

12 ÖNERİLER Web sitesinin iyileştirilmesi: SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ firmasının Madrid Protokolü kapsamında yapılan 5 adet marka müracaatı mevcuttur. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

13 ÖNERİLER Web sitesinin iyileştirilmesi: Wipo’nun sitesinden dosyanın detayları hakkında daha fazla bilgi alabilmenin biz vekillere, müşterilerimize daha kısa sürede ve daha sağlıklı bilgi verebilmemiz adına çok önemli avantajlar sağlayacağını düşünmekteyiz. OHIM Web Sitesi örnek alındığında Yayın, İtiraz, Dava gibi ayrı kısımların oluşturulduğu ve bu kısımlardan dosyaya ait tüm verilere online olarak ulaşılabilinmektedir. Publication - Yayın Dosyanın ne zaman yayına açıldığının ve ne kadar süre ile yayında kalacağının bilgisine ulaşılmaktadır. Opposition - Yayına yapılan İtiraz Yayın aşamasında müracaata karşı İtiraz gelmesi durumundaki detaylara ulaşılmaktadır. Cancellation - İptal Davası: Dosyaya karşı işlemde yada sonuca bağlanmış olan İptal Davaları var ise bilgilere detaylı olarak verilmektedir. Appeals – Hukuki İşlemler Dosyaya karşı işlemde yada sonuca bağlanmış olan Hukuki İşlemler var ise bilgilere detaylı olarak verilmektedir. Recordal – Dosyaya ait Kayıtlar (adres, unvan değ. Vb.) Dosya üzerinde adres, unvan değişikliği lisans yada devir kayıtları olması halinde bilgiler yayınlanmaktadır. Renewals – Yenileme Marka kaydına ilişkin yenileme müracaatları hakkında bilgi verilmektedir. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

14 ÖNERİLER Web sitesinin iyileştirilmesi: Müracaat sahipleri tarafından yaşanan en büyük sıkıntı tescil belgesi sureti ile WIPO harcı ödeme makbuzları kopyasının alınamamasıdır. Amerika Patent Ofisinin web sitesinden müracaat dosyalarına ait evraklara ulaşılmaktadır. WIPO web sitesinde de bu şekilde bir uygulama ile dosyalara ulaşmanın hem müşterilerimize hem de sizlere zaman açısından önemli bir avantaj sağlayacağı görüşündeyiz. Registration Certificate: Bu kısım tıklanarak tescil belgesinin bir kopyasına ulaşılmaktadır. Publication & Issue Review Complete: Bu kısım tıklanarak Yayın evrakına ulaşılmaktadır. Statement of Use: Bu kısım tıklanarak Kullanım evrakına ulaşılmaktadır Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

15 ÖNERİLER Ret gerekçeleri: Web sitesinde ret kararlarının kısmi olması halinde hangi emtialar koruma dışı bırakıldığı ya da hangi emtialar için korumanın devam ettiğinin görülebilmesi. Kısmi Ret Kararı 2004 den öncesinde böyle bir uygulama mevcuttu. Bu sayede marka kısmi ret edildi ise hangi ürünler için korunduğu veya hangi ürünlerin çıkarıldığı / koruma dışı kaldığı görülebilmekte idi. Bu sayede ret evrağına gerek duyulmadan, kısa sürede internet üzerinden bilgi alınabiliyordu. Bu uygulamanın yeniden aktive edilmesinin marka sahipleri ve vekiller adına büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

16 ÖNERİLER Nice Sınıflandırması: Uluslar arası olarak kabul edilen Nice Sınıflandırması kapsamında emtialar düzenlenmesine rağmen Amerika, Çin, G. Kore, Japonya vb. gibi bazı ülkelerde emtia düzenlemelerinden dolayı ret kararları alınmaktadır. Fakat, Madrid Protokolüne ve Anlaşmasına taraf olan ülkelerde Nice Sınıflandırılması kesin olarak kabul edildiğinde ve çeşitli revizeler ile yayınlanacak olan yeni versiyonunun her üye ülke için standart hale getirilmesini önermekteyiz. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

17 ÖNERİLER Nice Sınıflandırması: Müracaatlarımızda Amerika seçildiği zaman Nice sınıflandırması dışında Amerika Patent Ofisinin kendi sitesinde yayınlanan emtiaların kullanılması istenmektedir. Geniş açıklama olarak yapılan emtialar NAMELY ibaresi ile detaylandırılmaktadır. Fakat WIPO uzmanlarının bildirimine göre NAMELY ibaresi tescil talep edilen emtialar için kullanılmamalıdır. Böylelikle; Öncelikle WIPO nun istediği üzere NAMELY ibaresi olmadan marka müracaatlarımızı yapmakta, Daha sonra da Amerika patent ofisinden gelen Ret kararı ile emtiaları yeniden düzenlemekteyiz. Bazı durumlarda da ülkelerden ret kararları almamak için emtialarımızı detaylandırmak istediğimizde kendi ülkelerimizin patent ofisinden uygunsuzluk kararları almaktayız. Bu nedenle müşterilerimiz adına hem zaman hem de maddi kayıplar vermekteyiz. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

18 ÖNERİLER Nice Sınıflandırması: Japonya Patent Ofisi tarafından “konyak” ibaresi Fransız Orijinli bir içki türü kabul edilerek, ret kararı verilmektedir. Ret kararının aşılabilmesi için konyak ibaresi yerine Bordogne ve Deux-Sevres yazılmalıdır. Ancak Bordogne ve Deux-Sevres ibaresi Nice Classification’ de yer almadığından dolayı müracaat esnasında vekiller tarafından emtia olarak yazılmamaktadır. Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

19 ÖNERİLER Nice Sınıflandırması: İsviçre Patent Ofisi tarafından konyaklar için müracaat yapıldığı zaman aşağıdaki ret nedeni ile karşılaşılmaktadır; Esas olarak, aşağıda belirtilen markanın ürün listesi İsviçre ve Fransa Cumhuriyeti arasındaki tarihli anlaşmayla korunan "cognac" ibaresini içermektedir. (RS ). Böylece, İsviçre için jenerik ibare olarak telakki edilen bu isimlendirme hizmetler ve ürünler listesinde bu şekilde bahsedilemez. (md. 6., let. B, CH. 2 ve 3 cup; md. 2 let c ve d.LPM). Tüm hakları Destek Patent A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kullanılamaz.

20 ÖNERİLER MM2 Formu: Madrid kapsamında yapılabilecek tüm müracaatlar için kullanılacak formlara (MM2 Formu – Müracaat , MM5 Formu - Devir ) internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Fakat online olarak ulaşılabilen bu formlar ile müracaatlarımız esnasında ek bir evrak sunulamaması nedeni ile çeşitli retler ile karşılaşmaktayız. Madrid başvurularımıza verilebilecek ret kararlarının önüne geçebilmek için Online olarak sunulan bu Formların daha esnek bir formata dönüştürülmesi ile istenmeyen ek masrafların ve zaman kayıplarının önüne geçilebilmesi sağlanacaktır. Örneğin: MM2 Formunun ekinde herhangi bir evrak sunulamamaktadır ve marka sahiplerinin muvafakatnameleri olmasına rağmen Madrid kapsamında yapılan müracaatlarda ek evrak sunulamadığı için ülkelerden ret kararları alınmaktadır. Bu tür uygunsuzluklar ancak ret kararı geldikten sonra ilgili ülkelerin patent ofislerine gerekli evraklar sunularak aşılabilmektedir. Ancak bu durum müşterimiz açısından zaman ve para kaybına yol açmaktadır.

21 TEŞEKKÜR EDERİZ


"KULLANICILAR AÇISINDAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları