Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlknur YALVAÇ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlknur YALVAÇ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 İlknur YALVAÇ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanlığı

2  Yeni bitki çe ş itleri üzerinde ıslahçı hakları konusu, tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri nedeniyle özel bir öneme sahiptir.  Uluslararası düzeyde yeni bitki çe ş itlerinin korunmasına yönelik en önemli düzenleme, ıslahçı haklarının kendine özgü bir sistem olarak korunmasını öngören UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çe ş itlerini Koruma Birli ğ i) Sözle ş mesi’dir. 2

3  Bitki çe ş itlerinin geli ş tirilmesini özendirmek, yeni bitki çe ş itlerinin ortaya çıkması, daha fazla ve kaliteli üretim sa ğ lanması ile bitki çe ş idini ıslah eden ıslahçıların haklarının korunması amacıyla 5042 sayılı “Yeni Bitki Çe ş itlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İ li ş kin Kanun” 15.01.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlü ğ e girmi ş tir. 3

4  UPOV Genel Kurulunun 18 Kasım 2007 tarihli kararı ile Ülkemiz UPOV’un 65 inci üyesi olmu ş tur. Kanun çerçevesindeki uygulamalar, AB bitki ıslahçı hakları ajansı CPVO (Topluluk Bitki Çe ş itleri Ofisi) ile e ş de ğ er ş ekilde yürütülmektedir. 4

5  1991 UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) Sözleşmesi ◦ (17.03.2007 – 26465)  5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ◦ (15.01.2004 – 25347)  Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik ◦ (12.08.2004 – 25551)  Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği ◦ (12.08.2004 – 25551) 5

6  UPOV un 65. üyesi (18 Kasım 2007)  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Bakanlığımız tarafından uygulanan mevzuatlarda AB Müktesebatı (2100/94/EC) ile tam uyum ve birlik içinde çalışma 6

7 Teknik İnceleme Başvuru, Tescil ve İlan Yetkili Otorite Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Diğer Sertifikasyon Müdürlükleri 7

8  Tescil edildiği tarihten itibaren ◦ 25 yıl  Ağaç, asma ve patates için ◦ 30 yıl 8

9  UPOV üyesi ülke vatandaşları ◦ Yerli temsilci  T.C. vatandaşları  266 Bitki türünde başvuru ◦ Başvurulabilecek Tür Listesi ◦ Bütün türler > 18/11/2017  Başvuru Yeri: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) 9

10 10 BÜGEM TTSM (Ankara) Çayırova(Kocaeli) Beydere(Manisa) Samsun Adana Antalya

11  TTSM (Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü) ◦ Ulusal Teknik Talimatlar (Teknik soru anketleri, özellik belgeleri) ◦ www.ttsm.gov.tr  CPVO (Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi) ◦ CPVO Teknik Protokolleri (Teknik soru anketleri, özellik belgeleri)  UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) Üyesi Ülke Ofisleri ◦ UPOV Teknik Rehberleri (Teknik soru anketleri, özellik belgeleri) 11

12 BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanlığı Başvuru Başvuru İnceleme Komisyonu BÜGEM – TTSM – Hukuk Müşavirliği Kabul Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler İtiraz Süresi 3 Ay Bülten TTSM 1 – 4 Yıl Teknik İnceleme Islahçı Hakları Tescil Komitesi BÜGEM – TTSM (2) – Hukuk Müşavirliği – Zir.Fak. – Arş. Ens. Tescil Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler İtiraz Süresi 1 Ay Bülten Islahçı Hakkı Tescil Belgesi 25 – 30 Yıl Koruma 12

13 03.12.2013Sınai Mülkiyet Çalıştayı13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21  Yetkili Mahkemeler ◦ Fikri Mülkiyet Mahkemeleri  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ◦ Hak sahibinin dışındakilere sertifika verilmemesi ◦ İhlal davalarında müdahil olunması ◦ Yargı içtihatlarının oluşmasında yönlendiricilik 21

22  Gittikçe artan başvuru sayısı  Yerli başvuruların oransal artışı  Lisans ücreti (Royalty) toplama mekanizması  Uluslararası teknik işbirliği  Ülkesel önderlik  Bitki Islahçı Hakları Ofisi 22

23 BugünGelecek  2004 ten beri uygulanan sistem;  Hızla artan başvuru sayısı; ◦ 2004 = 26 ◦ 2013 = 215  Artan İdari ve Hukuki Deneyim  Güçlenen Teknik İnceleme Kapasitesi ◦ 266 Bitki Grup, Cins ve Tür  Artan Sektör Bilinci  Örnek Başarı Hikayesi ◦ 2007 sonrası UPOV üyeleri içinde en hızlı gelişen ülke  Bölgesel Önderlik ◦ Bölge ülkeleri veya komşulara önderlik yapabilme yeteneği 23

24 İlknur.yalvac@tarim.gov.tr


"İlknur YALVAÇ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları