Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzunköprü ile Haskova arasında  yürütülen Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi kapsamında ESKİKÖY SINIR KAPISININ AÇILMASININ UZUNKÖPRÜ’NÜN KALKINMASINA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzunköprü ile Haskova arasında  yürütülen Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi kapsamında ESKİKÖY SINIR KAPISININ AÇILMASININ UZUNKÖPRÜ’NÜN KALKINMASINA."— Sunum transkripti:

1 Uzunköprü ile Haskova arasında  yürütülen Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi kapsamında
ESKİKÖY SINIR KAPISININ AÇILMASININ UZUNKÖPRÜ’NÜN KALKINMASINA SAĞLAYACAĞI YARARLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç.Dr. Sefer GÜMÜŞ Proje Koordinatörü

2 Trakya Bölgesi Sınır Kapıları
Trakya bölgesindeki sınır kapılarının büyük çoğunluğunu oluşturan ve giriş-çıkışlarda daha yoğun olarak kullanılan kara sınır kapılarıdır. Bu kapılar; Edirne sınırında yer alan Kapıkule sınır kapısı, İpsala sınır kapısı, Pazarkule sınır kapısı, Hamzabeyli sınır kapısı ile Kırıkkale sınırında yer alan Dereköy sınır kapılarıdır

3

4 Modernizasyon Öncesi Kapıkule

5 Modernizasyon çalışmaları ile Kapıkule Gümrük Kapısı m2lik alana küçültülmüş olmasına rağmen otomobil işlemleri için 12 giriş, 11 çıkış peronu TIR araçları için 5 giriş, 6 çıkış peronu yapılmış ve peronların fiziki konumu, donanımı çalışmaya daha elverişli hale getirilmiştir. ( b.t) ( )

6 Modernizasyon Sonrası Kapıkule

7 İpsala Sınır Kapısı

8 İpsala Gümrük Sahasının fiziki yapısının yetersiz, bina ve donanımlarının eskimiş olması nedeniyle, Müsteşarlığımızca Yap-İşlet-Devret modeliyle yeniden modernize edilmiş ve yeni haliyle tarihinde faaliyete geçmiştir. Yeni saha toplam metrekare alan üzerine kuruludur..

9 Gümrük sahası giriş ve çıkış olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Yolcu ve tır işlemleri beşer adet peronda yürütülmektedir. Giriş bölümünde bir adet sabit x-ray ve bir adet yolcu bagaj x-ray'ı bulunmaktadır. Ayrıca sahada bir adet free-shop ve alışveriş merkezi mevcuttur. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü

10 Hamzabeyli Sınır Kapısı

11 Mevcut iş hacmindeki artış ve ilerdeki yıllarda da bu artışın devam edeceği düşünülerek gümrük kapısında yenileme gereği duyulmuş ve Yap-İşlet-Devret modeliyle Müsteşarlığımızca TOBB'a modernize ettirilmiştir. Yeni haliyle sahanın açılışı tarihinde yapılmıştır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ( )

12 Dereköy Sınır Kapısı

13 Dereköy Gümrük Sahasının alanı 17. 811 metrekaredir
Dereköy Gümrük Sahasının alanı metrekaredir. Hizmet binası gümrük sahasının ortasında bulunmaktadır. Yolcu salonu, bu hizmet binasının giriş katında olup, pasaport işlemleri, Vezne, Sağlık Denetleme Tabipliği, Türkiye Turing Otomobil Kurumu, PTT, Ziraat Bankası Bürosu olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları yolcu salonunun içinde hizmet vermektedir.

14 Binanın üst katında ise Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri bulunmaktadır. Gümrük sahası içinde bir adet Gümrüksüz Eşya Satış Mağazası (Free-shop) faaliyettedir. Kırklareli ile Dereköy Gümrük Kapısı arasında mevcut kara yolu yenilenmiş olup, Gümrük Kapımızın Yap-İşlet-Devret modeli ile modernize edilme çalışmaları devam etmektedir. T.C Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ( )

15 Pazarkule Sınır Kapısı

16 Saha içerisinde 1957 yılında yapılan hizmet binası bulunmaktadır
Saha içerisinde 1957 yılında yapılan hizmet binası bulunmaktadır. Bina içinde yolcuların pasaport ve gümrük işlemleri ile saymanlık işlemleri yapılmaktadır. Fiziki alt yapı olarak, günün gelişen ihtiyaçlarına, yolcu ve araç giriş çıkış sayılarına yeterli gelmeyen Gümrük Sahasının Yap-İşlet-Devret modeliyle yenilenmesi için Müsteşarlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmektedir.)

17 Yılın 365 günü 24 saat süre ile hizmet vermektedir
Yılın 365 günü 24 saat süre ile hizmet vermektedir. Yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça tespit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit işlemleri yapılmaktadır. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ( )

18 Uzunköprü Sınır Kapısı

19 Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü; Edirne'nin Uzunköprü ilçesine 8 km mesafede ki Tren İstasyonunda TCDD'ye ait binada faaliyet göstermektedir. Yolcuların pasaport ve gümrük işlemleri bu binada yapılmaktadır. Gümrük Sahasında bir adet gümrüksüz satış mağazası (Free-Shop) bulunmaktadır.

20 Müdürlüğümüzde, yalnızca yolcu treni ile gelen yolcuların giriş-çıkış işlemleri ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça tespit edilen eşyanın giriş, çıkış ve transit işlemleri yapılmaktadır. T.C Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ( )

21 Trakya Bölgesi Hava-Deniz Sınır Kapıları
Trakya bölgesinde Kara Sınır Kapıları ve Demiryolu Sınır kapılarının yanı sıra Çorlu Hava Sınır Kapısı ve Tekirdağ Deniz Sınır kapıları bulunmaktadır.

22 Çorlu Sınır Kapısı Gümrüğümüz tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 98/11489 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup, sayılı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile de 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsünü almıştır. T.C Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ( )

23 Tekirdağ Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü

24 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, İhtisas Gümrük Müdürlüklerince yapılan ithalat-ihracat işlemlerinin dışında her türlü gümrük işlemini yapmaktadır. Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü'nün denetiminde bulunan; Botaş, Martaş ve Akport Limanları Çorlu ve Çerkezköy'de hızla gelişen sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin temini ve bölgede üretilen ürünlerin dış pazarlara taşınmasında faaliyet göstermektedir. Botaş LNG terminali 1994 yılında, Akport Limanı 1997 yılında, Martaş Limanı ise 1995 yılında faaliyete geçmiştir.

25 Tekirdağ Liman Gümrüğü

26 2010 yılı başından itibaren, UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) tarafından Tekirdağ'dan Fransa'nın Toulon Limanı'na tarifeli Ro-Ro gemi seferleri başlatılmıştır. Aynı şekilde BKT (Birleşik Kombine Taşımacılık) tarafından Tekirdağ'dan İtalya'nın Trieste Limanı'na Ro-Ro Taşımacılığına başlanmıştır. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ( )

27 Bağımsız Avrupa Serbest Bölgesi

28

29 ESKİKÖY SINIR KAPISI Uzunköprü XVII. yüzyıl ortalarına kadar Nahiye-i Ergene adıyla anılmış, XX. yüzyıl başlarına kadar da adı Cisr-i Ergene ( Ergene Köprüsü) olarak geçmiştir. İlçe ve merkezi adını Ergene ırmağının geniş vadisinde II. Sultan Murat tarafından kurulmuş 174 gözlü 1293 m. Uzunluğunda ve 5.5 m. genişliğindeki köprüden almıştır. Bu köprü Osmanlı İmparatorluğunun savaşlarında önemli bir yer tutmuş kış aylarında da karşıdan karşıya geçme imkanları sağlamıştır.

30 Araştırmanın Amacı Araştırmanın amacı Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının Uzunköprü’nün ve bölge ekonomisinin dolayısı ile ülke ekonomisinin kalkınmasına sağlayacağı faydalar ve sınır kapısının açılması ile ilgili yapılan çalışmaların bölge halkında uyandırdığı bilinç düzeyini ve konuya olan ilgilerini incelemektir.

31 Araştırmanın Önemi Araştırma Eskiköy Sınır Kapısı ile ilgili yapılmış akademik niteliği olan ilk çalışma olup sınır kapısı açılması halinde Uzunköprü ve bölge ekonomisinin dolayısı ile ülke ekonomisinin kalkınacağı yönündedir. Bölge insanı konunun öneminin farkında olup sınır kapısının açılmasının bölgelerini kalkındıracağını düşünmekte ve açılması için daha fazla çalışılarak daha güçlü bir kamuoyu oluşturulması gerektiğine inanmaktadır.

32 BULGULAR VE YORUMLAR

33

34

35 Ankete katılanların yaş, eğitim ve ikametgâh durumları yukarıdaki grafiklerde gösterildiği gibi olup ankete katılanların %8 i daha önceden Uzunköprü ilçesinde hiç bulunmamış olan kişilerden oluşmaktadır. Ankete katılan kişilerin % 80 i Eskiköy Sınır Kapısı’nın nerede olduğunu bilirken % 40 ı Eskiköy Sınır Kapısı ile ilgili kamuoyunda çıkan bir haberle ne görsel medyada ne de yazılı basında şimdiye kadar hiç karşılaşmamış bulunmaktadır.

36

37 Ankete katılanların %12 si sınır kapısının açılması konusunda T
Ankete katılanların %12 si sınır kapısının açılması konusunda T.C hükümetinin sorun çıkartacağını düşünüyor musunuz sorusuna hayır derken Yunanistan’ın sorun çıkartacağına inanlar ise % 36lık bir dilimi oluşturmaktadır

38

39

40 Ankete katılanların %96 gibi çok büyük bir oranı Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının Uzunköprü ve civar ilçeleri kalkındıracağına inanmaktadır. Ayrıca yine katılanların büyük bir çoğunluğunu oluşturan %88lik bir katılımcı oranı ise Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının sadece Uzunköprü ve civar ilçeleri değil aynı zamanda Edirne’nin kalkınmasında da çok büyük fayda sağlayacağına inanmaktadır

41 Ankete katılanların % 4 ü sınır kapısının açılmasının hem Uzunköprü ve civar ilçelerini hem de Edirne ve civar illeri kalkındırma konusunda fayda sağlayacağı yönünde kararsız olduklarını belirtmişlerdir.% 8lik çok küçük bir oran ise sınır kapısının açılmasının Edirne ve civar illeri kalkındıracağına inanmadıkları yönündedir.

42

43 Ankete katılanların yine büyük bir oranını oluşturan % 96lık bir kesim Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının Uzunköprü ve civar bölgelere yapacağı katkının yanı sıra tüm ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünmektedir.

44

45 Ankete katılanların %96 sı Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının Türkiye- Yunanistan arasındaki ticari ilişkileri güçlendireceğini ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik dayanışmanın artacağını düşünmektedirler.

46

47 Anket formunda katılımcıların %88i Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının Türkiye-Yunanistan gümrüklerinde gecikmeleri önleyeceğini düşünmektedir. %4 ü bu konuda kararsız iken % 8 i ise hayır yanıtıyla açılacak olan sınır kapısının gecikmeleri önleme konusunda bir değişiklik yaratmayacağını düşünmektedir

48

49 Katılımcıların yine çoğunluğunu oluşturan %96 sı Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının sadece Uzunköprü’nün kalkınmasına değil aynı zamanda ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına da artı değerler katacağını belirtirken, % 4lük bir kesim bu konuda kararsız olduklarını bildirmiştir.

50

51 Ankete katılanların Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılması için yapılan bürokratik çalışmaların yeterliliğine sadece %20 si inanmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu bürokratik çalışmaların olması gerektiği kadar yapılmadığı yönünde görüş bildirirken, katılımcıların % 20si çalışmaların yeterliliği konusunda kararsız olduklarını, %60 gibi büyük bir dilim bürokratik çalışmaların kesinlikle yetersiz olduğu konusunda görüş bildirmiştir.

52 Bölge insanıyla yapılan gerek anket çalışmasında, gerek yüz yüze görüşmelerde en çok yakınılan konuların başında gelen bürokratik çalışmaların yetersizliği konusu olmuştur. Bölge insanı konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, atanmış ve seçilmişlerin parti farkı gözetmeksizin Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılması gerekliliğini sık sık Ankara gündemine getirerek konunun sıcak tutulmasını ve gerekli adımların atılarak konunun takipçisi olmaları gerektiğini düşünmektedir.

53

54 Ankete katılanların yine büyük bir çoğunluğu olan %56 sı Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılması ile ilgili kamuoyundan bekledikleri ilgiyi göremediklerini sınır kapısının açılması için daha fazla kamuoyu desteği gerektiğini düşünmektedirler. %20 si ise kamuoyu desteğinin yeterliği olduğunu düşünürken % 24 ü kamuoyu desteği ile ilgili kararsız olduğunu belirtmiştir.

55

56 Ankete katılanların %20 si Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılması için Uzunköprü’nün yaptığı çalışmaları yeterli görürken, %40 ı kararsız kalmıştır. %36 sı yapılan çalışmaların yeterli olmadığını sınır kapısının açılması için Uzunköprü’nün daha fazla çalışma yapması gerektiğini belirtmiştir. Bundan sonraki anket soruları katılımcıların sınır kapısı konusundaki algılarını ölçmek adına yargısal cevaplardan oluşturulmuş sorulardır.

57

58 Katılımcılara sorulan Trakya’daki diğer sınır kapıları ile değerlendirildiğinde Eskiköy sınır kapısının hangi anlamı ifade ettiği yönündeki soruya katılımcıların %84 ü Yunanistan ile ekonomik ve komşuluk bağlarımız daha da gelişir diye yanıt vermiştir. Katılımcıların %4 ü Hükümetin sağlayacağı en büyük katkı olur derken, %4 ü Partileri dayanışmaya davet eder, geri kalan %8 ise Yunan ekonomisini rahatlatır diye görüş bildirmiştir.

59

60 Katılımcılara sorulan Eskiköy Sınır Kapısı’nın hükümetler düzeyine kadar taşındığını biliyor musunuz sorusuna %60 ı biliyorum, %4 ü zannetmiyorum, %32 si bilmiyorum ve %4 ü ise haberlerde ve kitaplarda kaldı diye cevap vermiştir. Toplamda % 40lık bir oran sınır kapısının açılmasının hükümetler düzeyine kadar taşındığı bilmemekte yani vatandaşların konu hakkında yeterince bilgilendirilmedikleri açıkça görülmektedir.

61

62 Uzunköprü ve Ankara’nın Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasındaki çalışmalarında neler yapılmış olabileceği konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu olan %72lik bir dilim sadece konuşmalarda ve girişimlerde kaldı derken %28 i ise, sadece konuşmalarda ve girişimlerde kalmış olmanın yanı sıra Ankara’nın gündemine dahi gelmeyerek, parti programlarında bile yer almadığını düşünerek bütün bunların tümü doğrudur diye görüş belirtmişlerdir.

63

64 Son olarak ankete katılanlara sorulan Eskiköy Sınır Kapısı’nın açılmasının fizibilite ve yatırımlarını hangi tüzel kişi yapsın diye sorduğumuzda; katılımcıların %28 i Uzunköprü bu yatırımı hükümet destekli kendisi yapabilir, %4 ü Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılabilir, %24 ü TOBB yapabilir derken, %40 bütün bunların tümü doğrudur diyerek adı geçen tüm kurumların bunu yapabileceğini belirtmişlerdir.

65 SONUÇ ve ÖNERİLER Bu çalışmada Cumhuriyet dönemi boyunca sınır kapılarının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiş. Yapılan istatistiksel analizde; sınır kapılarının ülke ekonomisi için vazgeçilmez oldukları ve bulunduğu bölgelere sağladığı katma değerler ile bulundukları bölgelerin ve dolayısı ile ülke ekonomisinin kalkınmasının yanı sıra dünyaya açılan kapılarımız olması sebebiyle diğer ülkeler ile olan siyasi, politik ve ekonomik ilişkilerimizin ateşleyicileri oldukları gözlemlenmiştir.

66 Sınır bölgelerinde ki bölgesel ticaret, ülkelerin gelişmesinde, uyum ve bütünleşme sağlanmasında önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Bu gelişme sadece ekonomik ve ticari anlamda olmayıp ekonomik ve ticari gelişmenin yanı sıra, kültürel ve sportif alanlarda da genişletilerek yayılarak komşu ülkeler arasındaki dostluğu pekiştirdiği görülmüştür. İki ülke halklarının barış, huzur ve refah içinde yaşamalarının gelişiminde bölgesel sınır ticaretinin rolünün çok büyük olduğu görülmüştür.

67 Hem maddi hem beşeri olarak bölge insanına başta olmak üzere, ülke ekonomisine ve sosyal hayatına da artı değerler katacağı kesindir. Konuyla ilgili çalışmalar sadece Uzunköprü bölgesinde kalmayıp tüm Edirne bölgesine yayılmalı konuyla ilgili paneller, konferanslar düzenlenerek hem bölge insanının, hem de görsel, işitsel ve yazılı medyanın desteği sağlanarak daha güçlü bir kamuoyu oluşturulmalıdır.


"Uzunköprü ile Haskova arasında  yürütülen Tarımsal Sanayi Geliştirme Projesi kapsamında ESKİKÖY SINIR KAPISININ AÇILMASININ UZUNKÖPRÜ’NÜN KALKINMASINA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları